Followers

Google+ Followers

woensdag 28 juli 2010

SaLuSa, 28 juli 2010Liefde is eigenlijk alles waarover jullie je zorgen zouden moeten maken, en hoe meer je hiervan samen creëert, hoe sneller jullie vooruit zullen gaan richting Ascentie.Ik ben SaLuSa van Sirius, en zegen jullie allemaal voor de grote vasthoudendheid om de Mensheid naar een hoger niveau te verheffen.


Jullie succes is een opsteker voor jullie passie en intentie om Liefde en Licht terug te brengen naar alle zielen, in gereedheid voor Ascentie.

Als individu kun je soms het gevoel hebben dat jouw aanwezigheid zich uitstrekt ver buiten je fysieke lichaam. Dat kan zo krachtig zijn dat je een directe verbinding maakt met de natuur en haar lied begrijpt. Het zijn de wens en de overtuiging die het mogelijk maken om je op die manier te openen. Natuurlijk houdt de natuur ervan met je te communiceren, en dat kan verschillen van een simpel gevoelsniveau tot een gevoel van direct contact op een bewust niveau. Er zijn geen grenzen als het hierom gaat, en sommige van jullie zullen weten dat er Wezens zijn die bijvoorbeeld met Moeder Aarde kunnen spreken. Alles heeft een bepaalde mate van bewustzijn, en het is niet ongewoon voor sommige mensen om met bomen of planten te praten. Hebben zij niet verklaard dat, als je dat met liefde doet, er een reactie komt? Mensen die deze ervaring of dat geloof niet hebben, begrijpen dit niet en zien het soms zelfs als belachelijk.

Als jullie ascenderen zullen deze zaken volkomen begrepen worden, en je zult kunnen communiceren met al het leven om je heen. Als je eenmaal kunt accepteren dat je zulke gaven hebt, probeer ze dan te gebruiken en op een gegeven moment zul je zeker resultaat boeken. Zou het kunnen zijn dat jullie hoveniers die zogenoemde “groene vingers” hebben houden van wat zij doen, en van hun planten houden? Denk hier even over na, en realiseer je dat elke ziel liefde zoekt en erdoor wordt opgetild. Sommigen voelen zich niet geliefd en geloven dat zij afgescheiden zijn van God, maar dat kan niet zo zijn omdat jullie altijd worden omarmd door Onvoorwaardelijke Liefde. Jullie kennen de uitdrukking “liefde zorgt ervoor dat de wereld blijft draaien” en er bestaat geen grotere waarheid. Liefde is Licht en het tilt elke ziel op, evenals Moeder Aarde. Het is de krachtige energie die de lagere vibraties afbreekt, omdat zij niet kunnen voortbestaan in haar aanwezigheid.

Liefde is eigenlijk alles waarover jullie je zorgen zouden moeten maken, en hoe meer je hiervan samen creëert, hoe sneller jullie vooruit zullen gaan richting Ascentie. Zoals vaak is opgemerkt, is Liefde de lijm van het Universum, Liefde is God, Liefde is de Schepper. Het gebrek aan Liefde zorgt ervoor dat de duisternis binnen kan sluipen, en dat afscheiding, en uiteindelijk de afbraak van materie, kan veroorzaken. Het bereikt een punt waarop het haar vorm niet langer kan behouden en uit elkaar valt. Als je ooit rapportages hebt gehoord over hoe het is in de laagste astrale niveaus, zul je weten dat de vibraties daar zo laag zijn dat men op dat niveau bijna compleet verstoken is van Licht. Kort gezegd: materie kan zijn vorm niet vasthouden en neigt ernaar uit elkaar te vallen. Stel je voor dat je een ziel bent die naar dit niveau afgedaald is vanwege zijn gebrek aan Licht; het is een ellendig bestaan en het is een Hel, omdat hij zijn godsvonk heeft laten uitdoven. Diegenen onder jullie die zich zorgen maken over wat er met zulke zielen gebeurd, kunnen wij verzekeren dat Engelen wachten totdat zij de wens uitspreken terug te willen keren naar het Licht. Op dat moment zal hen alle hulp gegeven worden om die steile heuvel te beklimmen die hen wacht om terug te kunnen keren. Herinner je Dierbaren, dat geen enkele ziel aan zijn lot overgelaten wordt of zonder begeleiding zal raken, ongeacht hoe ver zij gevallen zijn.

Nu wij de eindtijden binnengaan heeft ieder van jullie wel een aantal meegedragen zaken op te helderen, en deze zullen op een bepaald moment duidelijk worden zodat reiniging kan plaatsvinden. Jullie zullen weten wanneer het zover is, en als je dit accepteert zul je ze kunnen omvormen. Het zouden eigenzinnige gedachten kunnen zijn die van invloed zijn op je bewustzijn, en die je niet langer dienen. Handel ze af, bedank ze, en vertel ze dat zij niet langer een plaats hebben in het nieuwe leven dat je opbouwt. Het kan zelfs zo zijn dat als je terugkijkt, je merkt dat je al dramatisch veranderd bent. Tenslotte is jouw vooraf geplande leven ingericht voor jouw verheffing. Het heeft testperiodes ingebouwd waarin je uitgedaagd werd om te laten zien dat de je aantrekkingskracht van de lagere vibraties achter je kon laten.

Wij willen geen somber beeld schetsen van de gebeurtenissen die nu op Aarde plaatsvinden, maar het is onze plicht om de zaken voor te stellen zoals zij zijn. Het is duidelijk dat wij jullie niet altijd het volledige plaatje kunnen laten zien, omdat het soms het beste is voor de bescherming van de betrokken mensen om onze kennis over deze gebeurtenissen stil te houden. Verder weten wij, met onze geavanceerde methoden voor het vergaren van informatie, veel meer dan waar de duisteren zich bewust van zijn. Wij willen hen niet waarschuwen wat dat nu precies is, dus werken wij met een bepaalde mate van noodzakelijke geheimhouding. Als jullie dan ook kijken naar het feit dat wij computers hebben die een grote mate van nauwkeurigheid hebben in het voorspellen van de toekomst, moeten wij waken voor wat wij uitgeven. Onze bondgenoten zijn zich hiervan bewust en in grote mate opereren zij ook op deze manier, het zou niet goed zijn hen te identificeren. In feite zijn er op dit moment een aantal verontrustende mogelijkheden die ons zorgen baren, maar dat gezegd hebbende: wij zullen deze nauwgezet volgen. Wij zullen inbreken waar dat toegestaan is, en zullen altijd de uitkomst verminderen van acties die jullie veiligheid bedreigen.

Voor de meerderheid van de mensen in jullie wereld, zal het lijken dat het leven gewoon verder gaat zoals het dit altijd gedaan heeft. Het is het grotere plaatje dat laat zien dat veranderingen plaatsvinden, en jullie media is vaak onwillig deze te vermelden. Eén voorbeeld is dat jullie Zon verandert en dat zal een grote impact op jullie Aarde hebben. Dit zou binnenkort een hoogtepunt kunnen bereiken waardoor jullie elektrische apparatuur verstoord kan raken. Krachtige energieën treffen de Aarde en communicatiekanalen kunnen daaronder lijden. Uiteindelijk zullen er zulke ingrijpende veranderingen van deze aard plaatsvinden, dat elektrische systemen die gebaseerd zijn op jullie huidige kennis helemaal niet meer kunnen functioneren. Ben er echter van verzekerd dat als voorbereiding op deze verandering, wij jullie van alternatieve krachtbronnen hebben voorzien. Het zal natuurlijk veranderingen met zich meebrengen in bijna elke vorm van communicatie en transport die jullie op dit moment gebruiken. Zij zullen veel beter bij jullie in de smaak vallen en zij zullen geheel milieuvriendelijk en schoon zijn.

De positieve aspecten van jullie Zon zijn legio, en zij zal fungeren als een geleider om de hogere energieën te kanaliseren die tot jullie komen van buiten jullie zonnestelsel. Haar meest belangrijke rol zal zijn als er een krachtige uitlijning is met de Centrale Zon van jullie Universum, jullie kennen dit als de Winterzonnewende van 2012. Dat is het moment waarop een kwantumsprong voorwaarts plaatsvindt, die jullie lanceert naar de hogere dimensies. Het zal werkelijk het einde van jullie cyclus in dualiteit inluiden, en tegen die tijd zullen jullie volledig voorbereid zijn op zo’n verheffing. Dit is waar jullie opgewonden op hebben gewacht, en het zal de bekroning zijn van jullie huidige leven.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en zegen jullie allemaal voor de grote vasthoudendheid om de Mensheid naar een hoger niveau te verheffen. Jullie succes is een opsteker voor jullie passie en intentie om Liefde en Licht terug te brengen naar alle zielen, in gereedheid voor Ascentie.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.

NB: in verband met een korte afwezigheid van Mike Quinsey, zal de volgende boodschap van SaLuSa doorgegeven worden op vrijdag 6 augustus a.s.

Vertaling: Puk

00

maandag 26 juli 2010

SaLuSa , 26 juli 2010


De strijd gaat vaak tussen jou en jouw ego, dat je leven kan beheersen als je dat toestaat. Het doet dit met jouw toestemming, omdat jij het bent die die mentaliteit tot leven gebracht heeft.

Laat ons jullie met betrekking tot dit onderwerp tenslotte vertellen dat, als je leeft als een Wezen van Licht, je deze problemen niet zult hebben, omdat jouw leven er een zal zijn van een ware expressie van jouw liefde voor alles.


De Zonnecyclus komt tot een einde en kan niet verlengd worden, maar dit zal niet resulteren in een vernietiging van de Aarde. Een nieuwe Aarde zal verrijzen met alle zielen die met haar ascenderen.
De zandloper der tijd is bijna leeg, en in tegenstelling tot wanneer je je voorbereid op vakantie en uitzoekt wat je met je mee wilt nemen, doe je bij Ascentie precies het tegenovergestelde. In plaats daarvan zoek je uit wat je niet met je mee kunt nemen, en dan bedoelen wij natuurlijk niet de materialistische zaken. Het gaat om alle overblijfselen die van de lagere vibraties zijn, zij kunnen niet bestaan in de hogere vibraties. Als onderdeel van jullie levensplan hebben jullie geregeld dat zij zichzelf aan jullie presenteren voor reiniging. Velen van jullie zijn geboren met een donkere kant, maar dat zou jullie niet mogen onthutsen omdat je alle kans krijgt om hiermee om te gaan. Denk na over dat wat jullie hogere goed niet dient, en verwijder dat uit je leven. Laat ons als voorbeeld hiervan het onderwerp pornografie nemen, omdat dat jullie lagere instincten aanwakkert. In plaats van mensen als objecten te zien die jullie lust bevredigen, zou je kunnen proberen hen te zien als medereizigers op een reis zoals die van jullie, en je focussen op alles wat schoonheid en liefde is. Dit is duidelijk slechts één aspect van het leven dat jullie zal verhinderen jullie vibraties te verhogen, en als jullie serieus zijn in je bedoelingen om te ascenderen, moeten jullie jezelf reinigen van zulke energieën.Andere problemen kunnen relatief gemakkelijk aangepakt worden, en vele daarvan ontstaan uit disrespect voor anderen. Een agressieve houding is er één van, en hoe langer dit aanhoudt hoe langer je zulke situaties aantrekt. Misschien is oordelen een meer voorkomend probleem, omdat het gezien wordt als heel normaal en wordt gepromoot door de media op vele verschillende manieren. Laten we zeggen dat het hebben van een mening één ding is, omdat het niet noodzakelijkerwijs emotionele energie met zich mee draagt. Echter, wanneer dit wel zo is projecteer je die [negatieve energie] op het object van je aandacht, en in plaats van te helpen voeg je het object in feite meer negatieve energie toe. Er bestaat een uitzondering voor iemand die zeer ontwikkeld is en geëvolueerd is in het Licht, omdat het dan dient als zijn bescherming en simpelweg de negatieve energie terugstuurt naar de zender.De strijd gaat vaak tussen jou en jouw ego, dat je leven kan beheersen als je dat toestaat. Het doet dit met jouw toestemming, omdat jij het bent die die mentaliteit tot leven gebracht heeft. Het laat jou zien wie jij gelooft dat je bent, en heeft vaak te maken met termen als hoeveel “respect” jij eist van andere mensen. Je kent waarschijnlijk wel iemand met een opgeblazen ego die zichzelf zeer belangrijk vindt, en die verwacht dat dat erkend wordt. De zeven dodelijke zonden vatten dit zeer goed samen, en zij geven je een indicatie wat jou zou kunnen verhinderen om te evolueren. Als je de wens hebt te ascenderen en naar de dimensies van Licht te gaan, dan is het duidelijk dat je moet gaan leven als iemand die op Aarde zijn denkbeeld van een geascendeerd Wezen wil nabootsen. Wij bedoelen niet dat je een bepaald niveau van perfectie bereikt moet hebben, omdat dat extreem moeilijk zou zijn, maar met de intentie dit te doen trek je de hogere energieën aan en boek je vooruitgang. Als je eenmaal begrijpt waar je veranderingen in je leven moet aanbrengen, zul je je op die dingen richten en kun je verwachten succesvol te zijn. Laat ons jullie met betrekking tot dit onderwerp tenslotte vertellen dat, als je leeft als een Wezen van Licht, je deze problemen niet zult hebben, omdat jouw leven er een zal zijn van een ware expressie van jouw liefde voor alles.Dierbaren, wij willen het niet laten klinken alsof jullie taken te moeilijk zijn, omdat jullie aanzienlijk worden geholpen door de inkomende energieën die naar de Aarde worden gestuurd. Als jullie die energieën aantrekken, zullen jullie vibraties zich verhogen. Zij komen uiteindelijk op een punt dat de lagere energieën jullie niet langer kunnen raken, en jullie zullen transformeren. Stel je miljoenen zielen voor die zulke niveaus hebben bereikt en hoe zij anderen met zich meevoeren, omdat jullie beïnvloed zouden worden door de energieën om je heen. Laten we stellen dat jullie een plaats van immoreel gedrag binnengaan: hoe hoger jullie vibraties hoe meer je de lagere energieën zou “voelen”, en zij zouden niet alleen grof en zwaar lijken maar ook zeer onplezierig. Jullie reageren op deze manier waar je ook gaat, maar het alleen in de extreme situaties dat het een uitgesproken effect op je heeft, omdat je het normaal gesproken niet opmerkt. Onze energieën zijn zeer hoog en verfijnd, wat de reden is dat, als jullie in onze nabijheid komen, je er zeer bewust van zult zijn.Op een moment dat Ascentie in de gedachten van vele mensen bovenaan staat, zijn er veel afleidingen. Zij hoeven niet noodzakelijkerwijs jullie tijd in beslag te nemen, maar zie wat er om je heen gebeurd als een signaal dat veranderingen moeten plaatsvinden. Richt je blik zoals altijd op de toekomst en je zult de banden verbreken met alles van het oude paradigma. Je kunt niet doorgaan zoals je altijd gedaan hebt en wij betwijfelen of velen van jullie dat zouden willen, nu de nieuwe tijden alles beloven en aanbieden voor een totaal harmonieus en gelukkig leven. Jullie vragen ons jullie te bevrijden van de Duisteren, en die oproep wordt beantwoord. Samen zullen wij een nieuw paradigma vestigen met alle attributen van een Gouden Tijdperk. Jullie zullen nooit meer weerhouden worden van jullie goddelijke erfenis, en jullie vrijheid zal teruggegeven worden zodat iedere ziel een gelijke kans heeft om te ascenderen.Het wapengekletter tussen de VS en Noord-Korea is symptomatisch voor landen die zich mengen in de vooruitgang van anderen, en hun confronterende houding is gevaarlijk en niet productief als het bedoeld is om de vrede te bewaren. Het is een gebrek aan inzet om serieus de wens voor een vreedzaam samenleven aan te pakken, dat jullie in een constante staat van paraatheid voor oorlog heeft gehouden. Dit wordt natuurlijk verwelkomd door diegenen die er baat bij hebben, en door diegenen die winst genereren uit de handel in wapens en andere uitrustingen. Echter, zoals wij jullie hebben geïnformeerd, wij zullen niet toestaan dat er nucleaire wapens worden gebruikt. De tijd komt dichterbij dat vrede zal worden uitgeroepen, en dat alle vormen van bewapening worden uitgebannen. Verder zullen wij ook de Aarde volgen, en elke poging verhinderen om onterechte oorlogen van welke aard dan ook te voeren.Ik ben SaLuSa van Sirius, en nu weten jullie dat de Galactische Federatie een vredebewarende organisatie is, wat de reden is dat wij onszelf soms aanduiden als Galactische Politieagenten. In jullie termen is het waarschijnlijk correcter om ons Galactische Probleemoplossers te noemen. In het hart van onze operaties leeft de wens dat alle beschavingen zich bij ons voegen, zodat allen Eén kunnen worden in Liefde en Licht. Het Leven hoeft niet door te gaan zoals jullie het nu ervaren, en wij verzekeren jullie dat jullie het achter je zullen laten met de komst van de eindtijden. De Zonnecyclus komt tot een einde en kan niet verlengd worden, maar dit zal niet resulteren in een vernietiging van de Aarde. Een nieuwe Aarde zal verrijzen met alle zielen die met haar ascenderen.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

Vertaling: Puk
Email: pmdl@ziggo.nl

The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLSKA/Polish
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8日本語/Japanese
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/

Greeck http://gfinlatvian.blogspot.com/ - LATVIEŠU/Latvian
http://galacticfederationchina.blogspot.com/-中文 Chinese http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian http://gfinpolish.blogspot.com/ - POLISH - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on http://peacelovelove.blogspot.com/


vrijdag 23 juli 2010

SaLuSa, 23 juli 2010Wij werken daaraan, want dat moet gebeuren met vooraf gedane aankondigingen door jullie President Obama. Wij kiezen dit moment om jullie opnieuw te verzekeren dat hij de juiste man is om jullie uit het tijdperk te leiden dat jullie democratie bijna vernietigd heeft.

Wij zijn de gehele weg bij jullie, en delen onze Liefde en Licht met jullie. Het zal wonderbaarlijk en vervullend zijn om het geluk te voelen waarmee wij begroet zullen worden, en om jullie zucht van verlichting te horen dat de moeilijke tijden bijna over zijn.Jullie zijn zo dichtbij 2012 dat je het bijna kunt aanraken, en omdat de tijd zo dramatisch versneld is zul je er zijn voordat je weet wat je overkomen is. Wij weten dat velen bezorgd raken terwijl wij door 2010 razen, maar ben ervan verzekerd dat wij ons bewust zijn van de redenen achter de huidige vertragingen. Zij zullen niet te lang voortduren, en er zal nog steeds voldoende tijd voor ons zijn om onze missie te voltooien. Het leven op dit moment is voor jullie alsof je in een achtbaan zit, het kan beangstigend zijn omdat je een serie hoogte- en laagtepunten ervaart. Echter, het pad zal afgevlakt worden, en jullie laatste periode op Aarde zal zonder moeilijkheden verlopen en opwindend zijn. Het zal jullie een heleboel helpen als jullie je volledig bewust worden van wat dit met zich meebrengt, en iedereen zal dit weten voordat Ascentie plaatsvindt. Zelfs nu zijn vele zielen zich er niet bewust van wat er gebeurt, dat veroorzaakt een hoop onrust op Aarde. Wij moeten die situatie veranderen en dat zal inderdaad snel gebeuren, door de integratie van jullie communicatiesysteem met onze technologie. In tegenstelling tot nu zal dat niet beheerst worden door diegenen die jullie vrijheid van expressie beperken. Echter, daarbij komt wel de verantwoordelijkheid bij om dit wijs en ten voordele van iedereen te gebruiken.Maar voor onze komst, zouden jullie je uiteindelijk virtueel gevangen voelen in jullie eigen landen. Zelfs nu zoeken de Illuminatie nog steeds naar manieren om jullie vrijheid verder te beknotten, maar dat is zinloos want zij zullen verwijderd worden voordat ze er voordeel uit kunnen halen. Hun verraderlijke plannen die al vele, vele jaren zijn uitgespeeld hebben jullie bekropen zonder dat jullie je dat realiseerden, en zijn gebaseerd op een valse vijand die de schuld kreeg van al jullie problemen. Dierbaren, de vijand heeft altijd van binnen gezeten, en was vermomd als jullie welwillende vrienden en verzorgers. Met de hulp van mensen die hun leven riskeerden en er soms mee betaald hebben, hebben jullie langzamerhand de waarheid geleerd over hoe jullie misleid zijn. De strijd bestond echter niet alleen op fysiek niveau, maar ging ook over het vangen van jullie zielen en het verhinderen van jullie Ascentie. Je kunt je afvragen hoe zij dit kunnen doen, en wij zullen jullie dan vertellen dat zij dit doen door jullie gevangen te houden in de lagere vibratieniveaus. Gelukkig hebben de Lichtwerkers vele zielen wakker gemaakt, en hebben zij via hun werk geholpen een sterk netwerk van Licht om de Aarde te creëren. Via dit netwerk wordt meer Licht dat vanuit punten uit de Ruimte komt gevoerd, en dat heeft gediend als jullie Wegwijzers. Jullie trekken het aan naar jezelf, en iedereen heeft er voordeel van omdat het gebaseerd is op Aarde.
Jullie gevechten op het hogere niveau vinden simpelweg plaats tussen het Licht en de duisternis, en dat gaat verder terwijl de grote meerderheid van zielen die zich hier weinig bewust van is. De duistere invloeden worden van buiten de Aarde aangetrokken, en bewegen zich om en door het Universum op zoek naar een gelijkwaardige vibratie. Op dezelfde manier zullen de Lichtenergieën jullie vinden nu jullie je bewustzijn verhogen. Jullie Zonnesysteem nadert een hoog energetisch punt dat jullie nog hoger zal optillen, en dat zal een winst zijn die bij jullie zal blijven. De grotere plannen die besturen wat er gebeurt op een Universele schaal zijn Gods antwoord aan iedere ziel die wil ascenderen en zijn jullie verzekering voor succes. Wij zien dat het voor jullie, te midden van moeilijkheden en zorgen, moeilijk is om het grote plaatje te bekijken, maar het is er voor jullie, evenals alle andere dimensies. Ascentie is niet compleet zonder jullie, en van dat standpunt uit bekeken zijn jullie net zo belangrijk als elke andere beschaving in het Universum.
Onze bondgenoten gaan door met hun plannen, en terwijl zij dit doen zullen meer mensen die begaan zijn met hun doelstellingen zich bij hen voegen. Het betekent dat zij sterker worden en wanneer de tijd aanbreekt om in beweging te komen, is er veel steun. De duisteren dachten dat zij alles voor zichzelf hadden, maar dat is nooit het geval geweest omdat het plan van God het Licht toestond zich ook te ontwikkelen om hen in toom te houden. Het begon lang geleden in de hogere rijken, en heeft zich geleidelijk aan op aarde gemanifesteerd, op tijd om hun eindspurt naar complete wereldoverheersing te dwarsbomen. In zekere zin hebben wij hen ongemerkt bekropen, en het is te laat voor hen om te herstellen. Zoals de gewonde dieren die zij zijn halen zij uit naar alles om zich heen, maar zij vechten voor een verloren zaak. Onze aanpak is behoedzaam om zeker te weten dat als wij aanvallen, het op het juiste moment is om succesvol voor ons te zijn. Zoals jullie weten gebruiken wij geen geweld, en kunnen wij onszelf verdedigen zonder betrokken te raken bij strijd. Onze verdediging is in staat onze aanvallers te ontwapenen zonder betrokken te raken bij confrontaties, en zij hebben geen antwoord op zulke technologieën.
In tussentijd op Aarde wachten jullie met enige vrees of de uitstroom van olie in de Golf inderdaad gestopt is, en of de effecten hiervan zich verder zullen uitbreiden nu het orkaanseizoen start. Helaas is dat onvermijdelijk, maar hoe ver het zich ook zal uitbreiden, wij zullen jullie helpen dit op te ruimen. Voor een compleet herstel zullen jullie moeten wachten totdat wij officieel uitgenodigd worden hieraan mee te helpen. Wij werken daaraan, want dat moet gebeuren met vooraf gedane aankondigingen door jullie President Obama. Wij kiezen dit moment om jullie opnieuw te verzekeren dat hij de juiste man is om jullie uit het tijdperk te leiden dat jullie democratie bijna vernietigd heeft. Echter, net zoals voor ons is het voor hem onmogelijk door te gaan totdat de schurkenregering verwijderd is, en hij zijn handen vrij heeft om het echte plan voor redding te implementeren. Er moeten slechte wetten worden ingetrokken, vrijheid moet hersteld worden en de Grondwet moet worden afgestoft en wederom aan jullie gepresenteerd worden. De wereld wacht op zulk leiderschap, en dat zal komen in de loop van de reiniging die plaatsvindt.
Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik ben maar één van de stemmen die tot jullie spreekt namens de Galactische Federatie en haar missie voor de mensen van de Aarde, evenals voor Moeder Aarde. Terwijl de dagen voorbij gaan wordt de weg voor de Mens duidelijker. Het verleden moet begraven worden en er moet naar gekeken worden als een mislukte poging om jullie te corrumperen en al jullie rechten af te nemen. Het was een ervaring waar jullie doorheen moesten gaan. Jullie zijn naar de hel en terug geweest en dat is niet overdreven. Jullie zijn er allemaal grootser en wijzer door geworden, en het heeft jullie mogelijkheid getest hieruit desondanks te herrijzen naar het Licht. Zo bekeken hebben jullie zonder problemen gewonnen, maar pas in de laatste eeuw toen het net zo gemakkelijk anders had kunnen lopen. Wat nu belangrijk is, is om de overwinning te voltooien, door je zo snel als mogelijk op het pad naar Ascentie te begeven en alles uit de weg te ruimen dat jullie niet langer van dienst is. Wij zijn de gehele weg bij jullie, en delen onze Liefde en Licht met jullie. Het zal wonderbaarlijk en vervullend zijn om het geluk te voelen waarmee wij begroet zullen worden, en om jullie zucht van verlichting te horen dat de moeilijke tijden bijna over zijn.
Dank je SaLuSa


Mike Quinsey.


Vertaling: Puk
Email: pmdl@ziggo.nl


The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLSKA/Polish
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8日本語/Japanese
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/

Greeck http://gfinlatvian.blogspot.com/ - LATVIEŠU/Latvian
http://galacticfederationchina.blogspot.com/-中文 Chinese http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian http://gfinpolish.blogspot.com/ - POLISH – NEW

http://gfinrussia.blogspot.com/ - RUSSIAN - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on http://peacelovelove.blogspot.com/

Wereldwijde Massa Petitie voor een leven in VREDE en RIJKDOM.

Mike Quinsey

Stap 1:

Klik op deze youtube link, die op een symbolische manier jouw “Stem” telt als een soort “barometer”

http://www.youtube.com/watch?v=nE6o73SN1iE

Stap 2.

Klik op de link om de massapetitie te tekenen

http://www.PetitionOnline.com/GF2010/petition.html

(zie voor de Nederlandse vertaling de tekst hierboven) die, als zij veel aandacht heeft getrokken en getekend is, zal worden aangeboden aan de President van Amerika, Barack Obama.

En de zeer belangrijke Stap 3:

Ondersteun deze actie en stuur deze brief door naar alle mensen die jij kent en die er net zo over denken als jij.

Vergeet nooit dat wij alleen samen sterk staan: “YES, WE CAN”

Met Liefde en Dankbaarheid,

Full Version:

http://gfindutch.blogspot.com/2010/06/mike-quinsey-wereldwijde-massa-petitie.html

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS