Followers

Google+ Followers

vrijdag 24 april 2009

24-APRIL-2009 KER-ON

Liefde en vrede zal jullie doel zijn om de Mensheid samen te brengen zoals het zou moeten zijn en laat de afscheidingen en reden om jullie apart te houden, vallen. Alles zal veranderen en Liefde en Licht zal jullie terugbrengen naar vrede en geluk dat jullie met recht ...


Toen zielen uit de Bron voortkwamen, was het van nature hun intentie om ervaringen op te doen waar hun fantasie hen ook heen bracht. Lange tijd was dit als Lichtwezen dat de kracht had tot instant creaties. Er werd hun geen beperking opgelegd met betrekking tot wát ze creëerden en omdat ze in de hogere vibraties verbleven werd dit in de hoogste staat van perfectie gemanifesteerd. Zoals met jullie echter, moet de vrijheid om te creëren betaald worden omdat jullie er verantwoordelijk voor zijn. Bepaalde zielen creëerden vormen die bewustzijn aannamen en die deels als speeltjes werden behandeld. Aangezien alles zich ontwikkelt, vonden zij op een gegeven moment dat ze eigenlijk Goden waren toen zij de evolutie van hun schepselen overzagen. Zij moesten ruimte geven aan zo’n groei en uiteindelijk werden ze onafhankelijk van hun schepper. Er kwam een moment waarop deze zielen door de verschillende vibraties heen begonnen te vallen en stap voor stap hun begrip over hun verbinding met de Bron begonnen te verliezen. Aangezien zij zich in het Universum van de Dualiteit bevonden, werd verordend dat ze hulp zouden krijgen om zich opnieuw te verheffen en dat Lichtwezens met dat doel zouden afdalen tot hun niveau.Wat ik heb beschreven, gebeurde in eonen maar meer recent dan jullie zouden inschatten hebben velen van jullie, Dierbaren, een aspect van jullie Hoger Zelf laten afdalen naar de lagere dimensies om diegenen te helpen die werkelijk “verloren” waren. Zoals jullie je realiseerden bevatte dat een risico dat jullie ook jezelf zouden verliezen in de lagere vibraties en dat is exact wat er met velen gebeurde. Jullie was echter verzekerd dat jullie reis gevolgd zou worden en dat jullie nooit volledig je verbinding met je Hogere Zelf zouden kwijtraken. Ieder van jullie werd bij elke gelegenheid begeleid door Gidsen en Engelen die jullie leraren en beschermers waren om te verzekeren dat er altijd een weg terug naar het Licht zou zijn. Het betekent dat er op dit moment op de Aarde zielen zijn die de dualiteit hebben ervaren door het volgen van verschillende paden. Jullie die de Verlichten zijn, weten wie je bent omdat jullie een andere kijk op het leven hebben en jullie je vaak ongemakkelijk voelen bij het zijn van een “gewoon” Menselijk Wezen. Jullie zijn extreem intuïtief en ondervinden geen problemen in het communiceren met jullie Hogere Zelf. Jullie kunnen je verbinden met Ascentie omdat jullie op de ene of de andere manier zullen terugkeren naar de hogere sferen.Er bevinden zich onder jullie nogal wat mensen die ook weten dat jullie afkomstig zijn van de sterren en die jullie kunnen identificeren met jullie Sterren Natie. Jullie genieten extra bescherming van jullie sterrenfamilie, en de Siriërs, de Pleiadiërs en de Arcturianen hebben veel van hun eigen leden op Aarde om te dienen in deze belangrijke tijd. Jullie zouden steun moeten kunnen halen uit zulke kennis omdat het betekent dat jullie ware thuis op jullie wacht. Het idee spreekt vrijwel zeker onder-bewust aan bij diegenen die de waarheid weten over henzelf en hun origine. Wij hebben, verdeeld over de verschillende beschavingen die de Galactische Federatie vormen, miljoenen leden maar zij hebben niet allemaal de hogere niveaus bereikt door een pad te volgen dat vergelijkbaar is met die van jullie. Het is met andere woorden voor zielen niet nodig om een bepaald patroon te volgen en dat komt omdat jullie kiezen in overeenstemming met de vrije wil die jullie gift is van de Schepper.Sommige kunnen vragen, waar gaat dit allemaal over en wat is het doel voor ons. Het kan worden samengevat als een ervaring voor jullie evolutie en jullie terugkeer naar de hogere sferen van Licht. Ook zullen op enig moment in de toekomst al zulke ervaringen worden teruggetrokken naar de Bron van Al Dat Is en gedeeld worden met alle andere zielen. Het kan op een kleinere schaal zelfs nu gebeuren omdat van jullie bewustzijn kan worden “getapt”zodat jullie ervaringen met anderen kan worden gedeeld. In feite zullen jullie, als jullie verder gaan door de dimensies heen, je onvermijdelijk ontwikkelen naar een groepsbewustzijn waar alle kennis natuurlijk automatisch wordt gedeeld. Op Aarde hebben jullie ook een collectief bewustzijn en met behulp van de Wet van Aantrekkingskracht trek je vergelijkbare energieën als die van jezelf aan. Dat is de reden waarom je zou moeten proberen je te concentreren op alles dat positief is en vooral in deze tijd waarin velen van jullie hun voeten hebben gezet op het spoor naar Ascentie. Door dit te doen zal je je gemakkelijker verheffen uit de lagere energieën en snel een punt bereiken waarop je buiten hun bereik bent.Ik kom van Venus, een naam die jullie hebben gegeven aan jullie Godin van de Liefde, een planeet die jullie lang hebben geassocieerd met die energie. Dat is geen toeval omdat het een energie heeft die zeer krachtig is in die vibratie. Venus verkeert in een hogere dimensie en is bij jullie standaard dunbevolkt en het is samengesteld uit kleine kristallen steden waar gebouwen voornamelijk cirkelvormig zijn en extreem aangenaam om naar te kijken. Er zijn tempels voor doeleinden als genezing en jullie zouden een afwezigheid opmerken van wat jullie kennen als kantoren of andere werkplaatsen omdat die niet nodig zijn. De distributie van ons energieverbruik verloopt via centrale punten en vereist geen transportmiddelen omdat het door de ether wordt uitgezonden. Vrije energie dekt al onze behoeften en persoonlijk transport zoals het bestaat. Er is geen noodzaak voor “eigendomsrecht” aangezien alle faciliteiten gelijkelijk aan iedereen toebehoren. Dit kan Venus doen klinken als Utopia maar in de nabije toekomst zullen jullie ook je plaats innemen op jullie geascendeerde Aarde en van hetzelfde genieten.Mensen van de Aarde hebben goed geprobeerd om een samenleving te manifesteren waarin ontdekkingen worden gedeeld en gebruikt ten gunste van iedereen. Jammer genoeg hebben jullie te maken met de hebzucht en de corruptie van de machtshebbers die ze verborgen hebben en die ze slechts voor hun eigen doel hebben aangewend. Jullie zijn op vele manieren gestagneerd en het is bij toeval dat E.T.-technologie jullie commerciële markt heeft bereikt en heeft voorzien in enige vooruitgang. Het heeft jullie een beetje dichter gebracht bij waar je nu had moeten zijn. Veel vooruitgang wacht op de verwijdering van de Illuminatie en hun volgelingen en jullie zullen vrij snel vooruit springen wanneer die positie is bereikt. Dan zijn er jullie ontdekkingen die verborgen zijn gehouden die samen met onze technologie de beloften zullen vervullen die lang geleden aan jullie zijn gedaan. De achtbaan is bijna aan zijn einde gekomen en daarna zal het een stimulerende reis worden die jullie snel zal verheffen in voorbereiding op Ascentie.Ik ben Ker-On en ik ben dankbaar de ruimte te krijgen jullie toe te spreken. Woorden zijn niet altijd erg geschikt om nieuwe ideeën en concepten over te dragen maar ze dragen een energie die bij jullie een indruk achterlaat van wat op jullie wacht. Jullie kunnen je geheel verschillend van ons voelen maar jullie zijn onze familie en jullie zullen je vrij gemakkelijk toeleggen op de nieuwe samenlevingen die middels vreedzame overeenstemming zullen ontstaan. Liefde en vrede zal jullie doel zijn om de Mensheid samen te brengen zoals het zou moeten zijn en laat de afscheidingen en reden om jullie apart te houden, vallen. Velen van jullie zijn opzettelijk tegen elkaar opgezet om jullie van elkaar te isoleren om de duistere machten in staat te stellen jullie te controleren in hun poging om controle over de wereld te krijgen. Alles zal veranderen en Liefde en Licht zal jullie terugbrengen naar vrede en geluk dat jullie met recht toebehoort.


Dank je Ker-On.

Mike Quinsey.
Original Site:
http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/mike_quinsey/channeled%20messages/April%202009/keron__24april2009.htm

woensdag 22 april 2009

22-APRIL-2009 SALUSA

Jullie gaan goed vooruit en wij overzien ieder’s individuele ervaringen en waar een beroep wordt gedaan, zullen wij onze hulp geven zodat jullie op je spoor kunnen blijven naar Ascentie...

Dierbaren, de hogere energieën brengen alles in de openbaarheid wat er niet mee resoneert. Jullie zien als resultaat veel dat voor jullie verborgen is gehouden en in dit stadium zijn jullie je geenszins bewust van een fractie van de geheime operaties en plannen die de bedoeling hadden jullie onder controle te houden totdat je volledig tot slaaf kon worden gemaakt. Wanneer jullie bewust worden, betekent dit echter dat je voorzichtiger bent en meer doorvraagt over wat er uit jouw naam gebeurt. Er is ook een voortdurende toename in jullie bewustzijnsniveau waardoor Licht druk uitoefent op de duisternis die voorheen ondoordringbaar was. Jullie gebruiken je macht om datgene op te lichten dat niet in het beste belang van de Mensheid is en voeren druk uit op jullie vertegenwoordigers om te reageren. Onze bondgenoten wachten in de vleugel terwijl ze kansen zoeken om veranderingen te introduceren die nuttig zijn voor allen.

Je kan de klok niet terugdraaien al zou je het wensen maar wat gedaan kan worden is de fundering leggen voor de veranderingen die jullie naar Ascentie zullen voeren. De hogere energieën om jullie heen zullen aangetrokken worden tot de gedachtevormen die jullie creëren en zij versnellen de manifestatie ervan. Wat jullie gewenst hebben in de vorm van vrede en geluk daalt al neer op Aarde. Wanneer jullie in staat zijn je te blijven richten op zulke wensen, zullen jullie je banden doorsnijden met de duistere energieën en hun pogingen om jullie in angst te houden. Realiseer je dat hoe sneller jullie uit je huidige problemen komen, hoe sneller jullie zullen zien dat je toekomst veilig is verzekerd.

Voordat het jaar om is, zullen er heldere signalen zijn die aangeven dat jullie een ander pad nemen dat bevrijding belooft van de omstandigheden van het verleden. Het is de manier van jullie wereld om eerst in het diepe te duiken voordat je in staat bent om opnieuw je weg terug te gaan. In feite bevonden jullie je op een opwaarts pad gedurende zo’n 60 jaar na de Tweede Wereldoorlog waarin een massale opbouw van duistere energie en karmische schulden werd vereffend van vele jaren terug. Ik herinner jullie eraan dat zulke energieën het resultaat zijn van de Mens zijn eigen verdiensten en dat ze de gedachten en wensen reflecteren die gekoesterd zijn. Nu is de balans gewijzigd en wordt het Licht de dominante kracht en het veegt alles weg behalve de energieën die ermee kunnen resoneren. Dit zijn de tijden die verwacht werden omdat bekend was dat de Mens het duister zou overwinnen en stevig naar het Licht zou bewegen. Het voert terug op jullie vrijheid van keuze maar wat een prachtige gelegenheid ligt er voor jullie. De hogere dimensies openen zich en met jullie eigen inspanningen kunnen jullie je daar naar verheffen. Onbegrensd geluk en vreugde wacht op jullie en een plaats als Kosmisch Wezen.

Het Licht opent de deur naar vele dimensies die binnen handbereik zullen zijn en het strekt zich uit tot voorbij jullie Zonnestelsel en voor sommigen zelfs tot andere Universa of Sterrenstelsels. Jullie worden van nature aangetrokken tot het idee van ruimtereizen omdat jullie in werkelijkheid van andere planeten afkomstig zijn om de Aarde te ervaren in haar cyclus van de dualiteit. Jullie lijken in meer opzichten op ons dan je zou kunnen raden en in feite komen velen van jullie van onze beschavingen. Wat jullie over Ruimtewezens hebben geleerd en reizen is verre van beangstigend voor jullie en wordt heel aantrekkelijk gevonden omdat jullie dit eerder hebben ervaren. De Aarde kan een prachtige en schitterende wereld zijn maar jullie moeten Moeder Aarde nu in haar volle glorie zien en haar maagdelijke staat. Dat zal voor jullie toekomstig genot zijn omdat ze hersteld moet zijn voor het einde van deze cyclus en voor Ascentie.

Jullie kunnen aardse bezittingen koesteren die waarde hebben voor jullie en verdrietig zijn omdat je ze achter je moet laten. Dat alles bestaat echter ook in de hogere dimensies in zijn meest perfecte expressie en een werk van een artiest zou bijvoorbeeld exact weergeven wat de artiest in gedachten had. Wees dus verzekerd dat je opnieuw om je heen kan creëren wat je plezier geeft. Wat jullie vrienden betreft, hoef je nooit het contact met hen te verliezen maar tenzij ze een vergelijkbare vibratie hebben, hoeven ze niet noodzakelijkerwijs op jouw specifieke niveau te zitten. Liefdesbanden vormen een verbinding die voor altijd bestaat dus onafhankelijk van het genomen pad kun je daar een beroep op doen. Onthoud Dierbaren dat wanneer je eenmaal in de hogere dimensies bent, je met pure gedachtekracht kan reizen waardoor afstand geen barrière vormt. Jullie verheffing zal verwelkomd worden en vooral in jullie situatie waarin het betekent dat je in staat bent de cyclus van dualiteit achter je te laten.

Het belang van wat er plaatsvindt op Aarde dringt bij het merendeel van de mensen niet door omdat ze volledig bezig zijn met aardse zaken. Toch doen de inkomende Lichtenergieën hun best ze te ontwaken tot wat er werkelijk gebeurt. Het is één ding om volledig opgeslokt te worden door dagelijkse ervaringen maar er moet tijd worden gevonden om achterover te zitten in relatieve rust om het Hoger Zelf met je te laten communiceren. Het zal een verheffende ervaring zijn wanneer je intuïtief begrijpt wat er aan je wordt gegeven. Praat over je directe zorgen en beslommeringen en luister zorgvuldig naar de antwoorden. Het vinden van tijd om dit te doen zal je ook goed doen doordat het een verandering in het Zelf brengt waardoor stress minder wordt en er een ontspannende vrede over je kan komen. Gebruik kalmerende muziek die zuiver is en ideaal voor meditatie en je zal zien dat het je ervaring versterkt. Dit simpelweg doen voor zelfs een korte periode zal je helpen een gezond lichaam te behouden dat vrij van stress is.

Jullie gaan goed vooruit en wij overzien ieder’s individuele ervaringen en waar een beroep wordt gedaan, zullen wij onze hulp geven zodat jullie op je spoor kunnen blijven naar Ascentie. Alles dat je doet om je bewustzijn te verheffen, trekt zelfs meer Licht aan en wanneer je vooruit gaat wordt het makkelijker om het vast te houden. Leid je leven naar jullie hoogste interpretatie van jullie Licht-Zelf en wandel in de liefde die geen grenzen kent en die onvoorwaardelijk wordt gegeven. Dat is jullie uiteindelijke doel en tegen die tijd zullen jullie verheven zijn naar de hogere dimensies. Het is een terugkeer naar jullie ware Zelf dat altijd heeft bestaan en dat werd afgescheiden van je door de lagere vibraties waar jullie in neerdaalden. De noodzaak voor zo’n voortdurende ervaring is voor velen van jullie nu voorbij en jullie zullen gestaag je weg uit de dualiteit vinden. Het zal geen verder doel in jullie leven hebben omdat de lessen die geleerd moesten worden door eigen ervaring goed zijn begrepen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en spreek tot jullie namens de Galactische Federatie die is samengesteld uit beschavingen die naar het Licht zijn over gegaan. Wij bestaan om het Licht te dienen en jullie zijn ons belangrijkste aandachtspunt vanwege jullie naderende Ascentie. Onze kracht is de Liefde en het Licht die wij jullie allemaal sturen.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Original site:

www.treeofhtegoldenlight.com

maandag 20 april 2009

20-APRIL-2009 SALUSA

Overweeg wat voor je ligt, kan iets wat je nog aan het ervaren bent op Aarde een verschil aanbrengen in je besluit om te ascenderen?

Velen van jullie wachten op jullie kans om bij te dragen aan de manifestatie van de veranderingen die jullie naar Ascentie zullen leiden. Jullie hebben talent, ervaring en kennis waar goed gebruik van kan worden gemaakt en sommigen visualiseren al wat nodig is om jullie samenleving om te vormen in voorbereiding op het Nieuwe Tijdperk. Het is een kwestie van je kans grijpen wanneer die op je weg komt en er alert op zijn. Wat deze geïnspireerde zielen doen middels de visioenen die zij voor ogen hebben, is de juiste situatie helpen te creëren waardoor deze zich zal manifesteren. Van onze kant blijven wij jullie ondersteunen en wij zullen die Dierbare Zielen gebruiken om anderen aan te moedigen naar de toekomst te kijken. Zoals we jullie eerder hebben verteld, zal er veel werk te doen zijn en ofschoon we het zelf aan kunnen is het belangrijk dat jullie er ook bij betrokken zijn. Het zal een gecombineerde inspanning zijn en met onze technologieën een succesvol partnerschap.


Onze benadering van de reiniging van de Aarde is er één waarbij ook rekening is gehouden met de noodzaak om ongebruikte, overtollige machinerie en uitrusting te verwijderen. Jullie hebben al nucleair afval gedeponeerd op jullie zeebodem en in diepe holen of grotten en het zal moeten worden weggehaald. Onze technologie zal zulke gevaarlijke materialen neutraliseren zoals onze benadering van vervuiling over het algemeen is. Veel van ons werk kan rechtstreeks vanuit onze vloot worden uitgevoerd zonder dat het nodig is op Aarde te landen. Wanneer deze projecten zijn uitgevoerd, zal ook de introductie van nieuwe methoden en installaties plaatsvinden zodat de oude oorzaken van vervuiling zich niet zullen herhalen. Wat jullie atmosfeer betreft, die hebben we altijd schoner gehouden dan hij anders was geweest omdat we de ruimte kregen om de nucleaire fall-out te behandelen. Ondanks dat, heeft het nog veel ziekte bij jullie veroorzaakt en heeft het de gezondheid van toekomstige generaties geschaad.


De mens heeft de kans gekregen zijn eigen levens te beheren en zijn eigen versie te creëren van zijn hoogste idealen. Jammer genoeg zijn die plannen gedurende zeer lange tijd gedwarsboomd doordat de duisteren een machtsstructuur creëerden die hun plan voor controle van de planeet en haar bewoners, versterkte. Zonder de recente verandering in jullie collectieve bewustzijn, zouden zij hun doelen hebben behaald. Nu is het de beurt aan hen van het Licht om hun visioenen te zien manifesteren maar eerst moet het oude worden veranderd of verwijderd. De dualiteit heeft als een goede onderzoeksgrond gediend met ruimte voor de vrije wil die gelijkelijk van toepassing was op zowel het duister als het Licht. Het is de moeite het opnieuw te noemen dat iedere en elke ziel vrijwillig de uitdagende tijden doorleeft die het gepresenteerd krijgt. De hoogste prijs is een grote vooruitgang in spirituele ontwikkeling en de kans om voorgoed de cyclus van dualiteit achter je te laten.


Waar je ook bij bent betrokken, inclusief je familie en vrienden, het doel is jezelf zo te richten op situaties dat het je spirituele ontwikkeling voedt. Geniet zo veel mogelijk van je fysieke ervaringen omdat het je een groot begrip geeft van de wetten die van toepassing zijn in de lagere dimensies. Zulke ervaringen zijn waardevol en je zal de geleerde lessen met je mee dragen naar de hogere dimensies. Wij, van de Galactische Federatie, hebben ons niet allemaal langs hetzelfde pad als dat van jullie ontwikkeld al kunnen we een begrip krijgen van jullie ervaringen door ons af te stemmen op jullie bewustzijn. Het helpt ons zeker om in harmonie met jullie te werken wanneer we als iemand kunnen reageren die resoneert met jullie ervaringen.


Onze manier van leven is niet zo ver verwijderd van die van jullie, zij het dat we niet het merendeel van ons leven hoeven te spenderen aan overleven. In een bepaald stadium wordt geld overbodig en wat je als je benodigdheden beschouwt, wordt vrij beschikbaar gemaakt. Op Aarde zijn jullie van zo’n structuur ver verwijderd en jullie zouden voor een begin een staat van harmonie en delen moeten bereiken. Hebzucht heeft geen plaats in geavanceerde samenlevingen en is geheel onnodig. Gelijkwaardigheid wordt als een waardevol doel geaccepteerd en er zijn geen klassenverschillen zoals op Aarde. De sleutel is liefde voor je medereiziger aangezien allen zich op een nooit eindigende reis bevinden. Je wenst voor anderen exact wat je voor jezelf wenst, als het niet meer is. Op Aarde heerst een andere cultuur die wordt aangemoedigd door degenen die de macht bezitten en de rijkdom controleren. Jullie zijn grootgebracht met de acceptatie om verschillende klassen als superieur te beschouwen en dat er een bepaald recht is om de één boven de ander te plaatsen. De werkelijkheid is dat kansen niet gelijkelijk aan iedereen beschikbaar zijn en dat geld vaak het enige pad naar succes is.


Natuurlijk bestaan er leiders en Wezens die in spirituele vooruitgang boven anderen staan door hun niveaus van bewustzijn. Maar het wordt niet met enig gevoel van superioriteit gebruikt. Van nature kijken andere Wezens omhoog naar diegenen die meer ontwikkeld zijn maar er is geen zelfverheerlijking bij betrokken. Jullie zullen vaak zien dat zij extreem nederig zijn en geen grootheidswaan hebben. Verbeeld je hoe je het zou vinden om naar de hogere dimensies te gaan. Maar tegen die tijd zal je door je eigen verheffing zijn vooruit gegaan en zal je je plaats gemakkelijk innemen. Is het niet prachtig dat zielen van gelijke soort elkaar van nature vinden en dat anderen van een ander niveau ook op dezelfde manier samen komen.


Overweeg wat voor je ligt, kan iets wat je nog aan het ervaren bent op Aarde een verschil aanbrengen in je besluit om te ascenderen? Er is ronduit zo weinig tijd over voordat jullie dramatische veranderingen zien en jullie zullen zeker weten dat jullie de dualiteit achter je laten en alles dat het betekent. Er is nog veel angst onder jullie maar wanneer mensen een uitweg beginnen te zien, wordt het door een ander gevoel vervangen. We zeggen ten alle tijden, houd je vast aan je visioen wat voor je ligt, blijf kalm en vooruitziend om de prachtige gelegenheid te zien wanneer een wonderbaarlijke verheffing plaatsvindt. Jullie moeten nog volledig gaan realiseren wat een grote impact Ascentie op jullie zal hebben.


Ik ben SaLuSa van Sirius en ik deel de taak met vele anderen om jullie voor te lichten over wat je kan verwachten wat jullie toekomst betreft. Het heeft gedurende vele jaren plaatsgevonden maar het is nog niet zo duidelijk geweest als nu. Er waren bepaalde factoren die tot een goed einde moesten komen om exact te weten of jullie in staat zouden zijn om bepaalde niveaus van bewustzijn te halen die jullie voorbij het millennium zouden brengen. Nu bewegen jullie je naar Liefde en Licht en zijn jullie welverdiend op weg naar Ascentie en niets zal verhinderen dat het proces wordt voltooid.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.

Original Site:
http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/mike_quinsey/channeled%20messages/April%202009/salusa__20_april2009.htm

vrijdag 17 april 2009

17-APRIL-2009 SALUSA


Door dit alles heen is ons doel jullie te verheffen en onze omgang met jullie is gebaseerd op onze liefdevolle vriendschap met jullie. Wij voeren het gebod van de Schepper met grote passie en vreugde uit...
Wij begrijpen de angst die op Aarde ontstaat vanwege de situatie waar jullie door heen gaan. Zonder een sterke spirituele overtuiging lijkt er geen andere toekomst te bestaan voor de Mensheid dan een voortzetting van de huidige onrust. Er zal echter hoop komen door de daden van bepaalde mensen die een voldoende vooruitziende blik hebben om de nieuwe richting te zien die jullie in moeten. Hun stemmen zullen worden gehoord en omdat ze ook inspirerend zijn, zal er notitie worden genomen van hun ideeën. Er is nog nooit zo’n open periode geweest als nu waarin degenen met autoriteit wanhopig hulp zoeken. Wij ondersteunen door achter onze bondgenoten te staan omdat zij het beste weten wat er nodig is om de zaak vooruit te krijgen en een bevredigende uitkomst zeker te stellen. Veranderingen zijn noodzakelijk als een soort stapstenen naar een hogere en passender situatie die zich gemakkelijk aanpast aan de nieuwe technologieën. We kunnen jullie niet in één nachtje overspoelen en bepaalde voorbereidingen zijn nodig om jullie in staat te stellen een nieuw tijdperk in te stappen. Er is verwarring en ontsteltenis wanneer het oude instort maar zoals feniks uit zijn as herrijst, zullen jullie je kans pakken om een geheel nieuwe manier van werken te introduceren. Nieuwe ideeën zullen er in overvloed zijn en met onze directe hulp zullen jullie goed op dreef komen om een acceptabelere en vrijere samenleving te vestigen.Er is zoveel te leren om jullie in staat te stellen jullie aandeel te leveren in het bepalen van de toekomst. Gelukkig heeft jullie geest de oude wegen omgevormd en wordt ze aangetrokken door nieuwe ideeën die in jullie bewustzijn ontwaken. Jullie zien waar de mensheid is weerhouden en jullie wensen de barrières te verwijderen die zijn opgeworpen om jullie vooruitgang te vertragen. Jullie hebben je ook gerealiseerd dat jullie een aangeboren kracht hebben die jullie gedachten kan projecteren zodat ze jullie werkelijkheid wordt. Het is de realisatie dat iedereen aan zulke veranderingen kan deelnemen, die mensen samenbrengt voor een gemeenschappelijk doel. De tijd is op, wat de oude brigade betreft en ze beginnen hun lot te aanvaarden. Hoe meer ze proberen hun macht opnieuw te vestigen, hoe meer problemen ze tegenkomen en hun structuur verbrokkelt. Jullie hebben veel kansen om hun grip op jullie te verzwakken en onze bondgenoten wachten op zulke tijden, gereed om de gebieden vast te stellen die klaar zijn voor verandering. Het is een afwachtend spel maar onze enorme kennis over wat er op de Aarde gebeurt, verzekert ons dat we weten wanneer we het beste een zet kunnen doen.We verwachten enkele grote gebeurtenissen die de eerste kans inluiden om First Contact een beetje dichterbij te brengen. Er zal niet veel nodig zijn om een bepaalde mate van vertrouwen te creëren voor de noodzakelijke samenwerking die vereist is voor onze eerste aankondiging. Dit zal diplomatiek worden uitgevoerd en met toestemming van de machten die er op de juiste tijd zijn. Zoals al het andere dat verbonden is met onze aankomst op Aarde, is dit goed gerepeteerd en zijn de procedures afgestemd op het volgen van jullie protocol. Of wij een Kristallen Bol hebben? Nee, maar we hebben magnifieke computers die letterlijk een eigen geest hebben. Die van jullie zijn in vergelijking erg basisch maar dekken jullie behoeften voor het moment. Alle nieuwe technologieën zullen tot jullie beschikking staan om de veranderingen te kunnen versnellen en om een communicatienetwerk te vestigen dat het onmogelijke lijkt te kunnen. Afstand zal geen obstakel vormen, waar je je ook bevindt in de wereld.Gedurende een periode hebben wij jullie stap voor stap informatie gegeven over de voordelen die jullie krijgen. Als vele ontdekkingen niet opzettelijk waren verborgen en geblokkeerd dan hadden jullie bijvoorbeeld allang een aantal vrije energie apparaten in gebruik gehad. De Illuminatie hebben jullie echter afhankelijk gehouden van op olie gebaseerde brandstoffen die extreem winstgevend zijn voor hen en makkelijk controleerbaar wat de prijs betreft. Zij hebben weinig of geen interesse in het beteugelen van het gebruik ervan, al erkennen ze dat ze serieus de aarde, de zeeën en de atmosfeer vervuilen. Ze proberen het voortgezette gebruik van vuile brandstoffen te rechtvaardigen zoals van nucleaire energie waarvan ze ook een voorraad verrijkt uranium bewaren voor hun nucleaire wapens. Het lijkt alsof ze blij zijn onze autoriteit te negeren waardoor wij het gebruik ervan mogen verhinderen, zoals bij het starten van een nucleaire oorlog. We weten dat sommigen van jullie zulke feiten ongeloofwaardig vinden maar dat komt omdat jullie gedurende vele jaren zijn gehersenspoeld om oorlog als een normaal onderdeel van menselijke ervaringen te accepteren.Dierbaren, duizenden jaren lang hebben jullie je rechten weggegeven en hebben jullie het over laten nemen door diegenen met een verlangen naar macht. Jullie hebben ze vertrouwd om voor jullie te zorgen en er waren ook zeker tijden waarin jullie je heel kwetsbaar voelden en in gevaar waren vanwege plunderende bendes of buitenlandse invallen. Oorlogen zijn in stand gehouden als een opzettelijk middel om jullie in angst te houden en om de koffers te vullen van degenen die er een fortuin mee verdienden. Nu weten jullie waarom er geen serieuze intentie bestond om wereldvrede tot stand te brengen. Mensenmacht is echter oppermachtig, in zo verre dat met het ontwaken tot hoe het moet worden gebruikt, mensen nu voelen dat zij de Mensheid op een nieuw pad kunnen krijgen. Diegenen met een dieper begrip, en dat omvat ook hen die spirituele boodschappen lezen, hebben geleerd dat zij hun eigen toekomst kunnen creëren. Niets meer nodig hebbend dan een focus op de staat van vrede en harmonie die zij wensen, hebben zij de Wetten van het Universum in werking gezet die reageerden door een grotere manifestatie van positieve energie toe te laten die de oproep beantwoordt. We zeggen dat jullie niet alleen jullie scheppingskracht hebben uitgeoefend maar jullie hebben ook exact aangetrokken wat nodig is om jullie doelen te bereiken. Wij zijn ook een onderdeel van die respons doordat jullie ons hebben aangeroepen vanwege het erkennen van de broederschap die er tussen ons bestaat en die nu begint te bloeien.Ik ben SaLuSa van Sirius en langzaam maar zeker helpen we jullie je voor te bereiden op een zeer gedenkwaardige gebeurtenis die jullie uit de dualiteit zal halen. Ascentie is het doel en onze aankomst zal jullie verheffing versnellen terwijl tegelijkertijd de nood van Moeder Aarde moet worden behandeld om zich samen met jullie te verheffen omdat jullie samen zullen ascenderen. Er is zoveel dat we over jullie ware geschiedenis kunnen openbaren en we kunnen die beweringen ondersteunen met onweerlegbaar bewijs dat in de Akasha Kronieken bestaat. Jullie zullen het fascinerend vinden omdat holografische plaatjes het verleden terug brengen. Televisie, zoals jullie die nu zien, zal uiteindelijk door holografische, natuurlijk 3 dimensionale beelden worden vervangen, die in een experimenteel stadium al op Aarde bestaan. Onze kennis volgt gemakkelijk waar jullie kennis stopt en opwindende tijden liggen voor ons. Door dit alles heen is ons doel jullie te verheffen en onze omgang met jullie is gebaseerd op onze liefdevolle vriendschap met jullie. Wij voeren het gebod van de Schepper met grote passie en vreugde uit.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.

Original Site:
http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htmwoensdag 15 april 2009

15-APRIL-2009 SALUSA

Het is buitengewoon plezierig voor ons om te zien hoeveel van jullie gezocht hebben naar onze boodschappen die onze energetische handtekening draagt van Liefde en Licht...


Dierbaren, we neigen ernaar ons te richten op de spirituele aspecten van jullie evolutie omdat ze zo belangrijk zijn voor jullie verheffing en voor jullie kans om te ascenderen wanneer deze cyclus eindigt. Er is echter geen dag die passeert zonder dat jullie geconfronteerd worden met bepaalde uitdagingen die deel uitmaken van jullie ontwikkeling tot een beter begrip van het Zelf. Uiteindelijk kunnen jullie verrijzen met een kristallijn geworden lichaam maar in de tussentijd is het nog een grote verantwoordelijkheid om het in goede gezondheid en conditie te houden. Het is een prachtige schepping waarvan jullie hebben bewezen dat het in staat is de meest moeilijke uitdagingen te overwinnen. Gedurende vele levens op Aarde hebben jullie bijna uithongering ervaren, ernstige ziekte of verwondingen maar hebben jullie dit toch overwonnen. Vanuit sportieve motieven hebben jullie je lichaam tot extreme grenzen geforceerd om te kijken hoe ver jullie konden gaan en het lijkt alsof het lichaam bijna onvernietigbaar is. De onvermoeibare zoektocht naar eigen vermogen en kennis lijkt onstilbaar maar maakt deel uit van het leerproces.

In bepaalde mate is de manier waarop je jezelf behandelt, de manier waarop je anderen neigt te behandelen en zelfrespect moet duidelijk worden geleerd. Over het algemeen is de liefde voor jezelf belangrijk maar niet in die mate dat het anderen benadeelt of misbruikt. Veel problemen zijn er echter ontstaan door het zogenaamde “respect” dat geëist wordt door egoïstisch ingestelde mensen. In de ogen van hen die al zijn geascendeerd, is geen ziel superieur aan een ander maar erkenning wordt er gegeven aan hen die een hoger bewustzijn hebben ontwikkeld. Toch wordt er op geen ziel neergekeken omdat allen als gelijkwaardig worden beschouwd. Op Aarde meten jullie status af van rijkdom, macht of titel maar niets heeft enige waarde zonder het voorgaande.Je kan je afvragen hoe je jezelf beoordeelt en als je je op een spiritueel pad bevindt is dat door het niveau van je spirituele bewustzijn en misschien zelfs belangrijker, hoe je het toepast in je dagelijkse leven.

Veel mensen zitten vast in hun problemen die ze vaak zelf laten voortduren. Ze lijken gebukt te gaan onder een onevenredige hoeveelheid zorgen en ervaren weinig bevrediging of gemak in het leven. Het kan makkelijk lijken om te zeggen dat je zou moeten proberen los te laten wat je niet langer van dienst is maar als je vasthoudt aan verdriet, teleurstellingen en gebrek in je leven volhardt je in de dezelfde gemoedsgesteldheid. Enkele simpele problemen blijven bestaan, bij gebrek aan kennis over het juiste antwoord, maar anderen worden meegedragen doordat je een slachtoffer wordt van alles dat ongeluk of pech veroorzaakt. We hebben een aantal keren gesteld dat jullie dingen naar jezelf aantrekken door hoofdzakelijk gedachten en daden. Terwijl echt Karma ook een rol kan spelen is het geenszins verantwoordelijk voor alle moeilijkheden in het leven.

Als het lijkt of je meer tijd besteedt om achter je eigen staart aan te jagen, probeer dan te vertragen en maak tijd om de oorzaak van je problemen te zoeken en kijk of je een andere benadering aan kan nemen om ze los te laten. Persoonlijke problemen staan zonder twijfel hoog op jullie lijstje en wanneer dit familie of vrienden betreft, besluit dan je geesteshouding te veranderen in één van consideratie en vergeving. Het zal je goed van dienst zijn om antwoorden te vinden op je problemen omdat je, als je aspiraties hebt om te ascenderen, dit eerst op moet lossen. Hieruit volgt dat wanneer je een bepaald niveau hebt bereikt, dat je de antwoorden dan van binnen zal hebben gevonden en dat je dan zal weten dat je de problemen hebt overwonnen. Ascentie komt niet zonder de verheffing van het Zelf en wanneer je jezelf op dat pad begeeft, trek je meer spirituele hulp aan.


Wij, van de Galactische Federatie, sturen voortdurend onze liefde naar jullie en we zien zonder meer prachtige en moedige zielen rond springen in de zee van bewustzijn, vaak stuurloos zonder enig gevoel van richting. In jullie huidige periode van ervaringen is dat in het geheel geen verrassing omdat jullie gebombardeerd worden door zo veel negativisme aangezien het duister een laatste stelling inneemt. Het is, dat wanneer je in deze mix van Licht en donker verkeert, je moet weten waar je op af wenst te gaan in plaats van dat je heen en weer geschud wordt zonder een richting in je leven. Richt je blik op Ascentie en wees vastbesloten om een koers uit te zetten die je ernaar toe leidt. Focus je op het positieve om je heen en laat je overtuigingen je manier van oplichten worden van het pad voor je. Wanneer je dit kan doen word je snel opgetild omdat je naar het Licht wordt aangetrokken. Het gelijke trekt het gelijke aan en spoedig zal je leven een vrediger routine aannemen en bevrijd zijn van de zorgen van gisteren.


De Mensheid staat zo dicht bij het bereiken van een opmerkelijk succes in de zoektocht naar positieve veranderingen. In de meeste landen leren jullie van onrust en dat is vanwege het ontwakende bewustzijn van de mensen. Jullie wensen niet langer overgeleverd te zijn aan de genade van hen die dicteren hoe jullie leven wordt geleid. Jullie hebben een glimp op de toekomst geworpen en voelen de vreugde van geluk en vrijheid en weten dat jullie dit met recht claimen. Tot dat einde zijn onze bondgenoten en wij vastbesloten jullie te helpen dit zo spoedig mogelijk te laten gebeuren. Het podium is nu gevormd om het laatste nummer te laten spelen en het gaat volgens plan verlopen, onafhankelijk van de tussenkomst van het duister. Het doet er niet toe hoe het er voor jullie op een bepaald moment uitziet, wees er zeker van dat gebeurtenissen nu werkelijk van start zijn gegaan en vanuit het donker neemt het Licht in schittering toe en doordringt jullie Aarde. Onthoud dat Moeder Aarde wordt beïnvloed door wat er op haar oppervlakte gebeurt en dat zij naar jullie uitkijkt voor hulp om eeuwen van schade en misbruik goed te maken. Dat zal niet alleen op jullie schouders terechtkomen omdat, zoals wij jullie herhaaldelijk hebben geïnformeerd, wij een team zullen vormen dat de problemen samen aanpakt.


Ik ben SaLuSa van Sirius en ik zou willen dat meer mensen zouden kunnen delen in ons begrip en kennis over jullie en jullie planeet. Jullie zijn gedurende vele cycli op Aarde geweest en voornamelijk gedurende het Lemuriaanse/Atlantische tijdperk. Dat heeft duizenden en duizenden jaren bestreken en heeft jullie zowel hoogte- als dieptepunten gegeven maar ieder heeft tijden gekend van hoge spirituele vooruitgang. De ervaringen zijn zelfs vandaag nog achtergebleven in jullie onderbewustzijn en zijn verantwoordelijk voor voor veel van jullie houdingen en responsen op uitdagingen in jullie leven. Spirituele vooruitgang gaat altijd door en wat anders zou je ook kunnen verkrijgen uit je ervaringen. In de nabije toekomst zullen jullie in staat zijn om het verleden te bezoeken en zullen jullie “uit de eerste hand” zien hoe het was om in die oude tijden te leven.


Wij, en andere bronnen van informatie, zijn een vrij lange periode bij jullie geweest. Het is buitengewoon plezierig voor ons om te zien hoeveel van jullie gezocht hebben naar onze boodschappen die onze energetische handtekening draagt van Liefde en Licht.


Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

Original Site:

http://www.treeofthegoldenlight.com/


maandag 13 april 2009

13-APRIL-2009 SALUSA

Ik ben SaLuSa en ik kan jullie vertellen dat jullie zo veel mogelijk hebben gedaan om ons te laten zien dat jullie onze komst op Aarde zouden verwelkomen... Laat dit jullie droom zijn en weet dat dit op niet al te lange termijn jullie werkelijkheid wordt. Houd liefde in jullie hart en Licht in jullie
ogen...

Wij komen om onze boodschappen aan jullie te benadrukken en te herhalen omdat jullie toekomst werkelijk in jullie eigen handen ligt. Het duister zou liever hebben dat jullie je grote scheppingskracht niet zouden kennen aangezien er niets is dat zij kunnen doen wanneer jullie je recht laten gelden door jullie beeld over de toekomst te manifesteren. Het feit dat jullie een beroep doen op de Wet van Aantrekkingskracht hoeft niet iets te zijn dat je bewust doet maar het zal nog steeds hetzelfde resultaat geven. Het is daarom noodzakelijk dat jullie doorgaan je gedachten kracht te geven door het projecteren van jullie visie. Hoe het zich uiteindelijk zal manifesteren laat je over aan de energetische gedachtevorm om daar over te beslissen. In zoverre dat wanneer het gericht is op het Licht, het de ruimte krijgt een expressie te vinden die Allen ten goede komt. Wanneer jullie je gedachten projecteren, voeg er dan ook gevoel aan toe dat harmonie en balans overbrengt zodat ze op een veel grootsere wijze worden bekrachtigd.Als je je leven kan bewandelen en kan reageren op anderen alsof je visie reeds werkelijkheid is geworden, is dat een bijkomstig voordeel dat je aan anderen overdraagt. Jullie aanwezigheid kan de gevoelens van hen die omhuld zijn met angst veranderen en het kan hun bewustzijn naar een hoger niveau verheffen. Jullie zouden het Licht dienen door kalmte en vrede bij hen te brengen.Of het je lukt en of je tegenslag kan overwinnen zonder dat het je neerhaalt, hangt van je eigen geestestoestand af. Wanneer je in je eigen vrede wandelt worden jullie de Wegwijzer die jullie zijn met grote dienstbaarheid aan jullie medeschepselen. Dierbaren vragen vaak wat ze kunnen doen om anderen te helpen en soms zijn het de simpelste daden die het heilzaamst zijn. De strijd op Aarde lijkt verre van voorbij maar in werkelijkheid heeft het Licht zich voldoende gevestigd om zijn eigen pad naar Ascentie te creëren. Het duister verliest zijn vermogen om jullie te verhinderen je ware Zelf te ontdekken en in plaats van dat het jullie van je Licht scheidt, zal het zien dat jullie je van hen afscheiden.Jullie zijn als een veel sterkere ziel uit de Donkere Tijden tevoorschijn gekomen in vergelijking met toen jullie aan de ervaring begonnen en jullie hebben bewezen het vermogen te hebben om je boven de duistere energieën te verheffen. Dat wordt nu beloond en jullie zijn een baken van kracht geworden dat exponentieel blijft groeien. Opnieuw ervaren jullie de Wet van Aantrekkingskracht en trekken jullie nog meer Licht aan. Jullie trekken tot jezelf aan wat je bent en ook wat je wenst en het kan je leven voor je veranderen. Alles dat in jullie leven gebeurt, heeft een doel, sommige dingen meer dan anderen, maar alles heeft invloed op jullie bewustzijn. Alle ervaringen hebben een gecombineerd effect op het massabewustzijn van de Mensheid en jullie kunnen zien waarom het voorgoed aan het veranderen is. Gelukkig zijn de Lichtvormen veel krachtiger dan die van het duister hetgeen de reden is waarom wij zien dat jullie toekomst is verzekerd.De huidige tijd is er één met veel persoonlijke veranderingen doordat mensen uitzoeken waar ze zouden moeten zijn voor de eindtijden. Dat hoeven geen bewuste beslissingen te zijn met het oog op Ascentie maar elke ziel op Aarde kende vrij duidelijk het doel van zijn of haar eigen levensplan. Zich op een nieuwe plaats vestigen wordt gedreven door de wens ergens te zijn waar de energieën met je harmoniseren en vaak vanuit de behoefte om dicht bij dierbaren te zijn. Mensen ervaren een vrij sterke impuls om bepaalde actie te ondernemen zonder dat ze zich volledig realiseren waarom. Diegenen die op hun intuïtie vertrouwen zullen niet verkeerd gaan maar wees ervan verzekerd dat uiteindelijk iedereen op de juiste plaats zit voor de laatste stadia van hun reis. Zulke beslissingen zijn nooit op angst gebaseerd maar volgen de leiding van jullie Hogere Zelf.Wij, van de Galactische Federatie, zien een breed spectrum aan activiteiten op Aarde en zijn verheugd te zien dat mensen zich aanpassen aan de problemen die door de financiële uitval zijn veroorzaakt. De zorg voor anderen in hun tijden van nood heeft nooit zulke eisen aan jullie gesteld als nu. Jullie tonen opgewassen te zijn tegen de uitdaging en in vele gemeenschappen vormen zich groepen om hulp te bieden. We ontkennen niet dat het taai is maar zoals we vaak benadrukken, is het nodig om de weg vrij te maken zodat de nieuwe kan komen. Zolang er oude structuren bestaan, zullen er altijd pogingen komen om ze opnieuw te herstellen. Er bestaat veel dat voor jullie geheel nieuw is dat is afgestemd op de komst van First Contact. Elk facet in jullie leven zal makkelijker worden en het leven zal idyllisch en bevredigend worden. Jullie zullen meer dan voldoende tijd hebben om aan je eigen interesses te besteden en reizen zal veel comfortabeler en sneller worden. Jullie wijze van transport zal uiteindelijk veranderen om voordeel te trekken uit vrije energie.We verheugen ons op de vreugde die onze komst naar jullie zal brengen omdat er zoveel vooruitgang is die jullie gehad zouden moeten hebben en die ook veel van de huidige problemen zou hebben vergemakkelijkt. Voedselproductie zal een productie worden waarbij een grotere opbrengst wordt gegenereerd vanuit de bronnen die voor de productie worden gebruikt. Tekorten zullen nooit opnieuw worden ervaren en uiteindelijk zal het weer op een positieve manier worden gecontroleerd waardoor zulke problemen als droogte worden vermeden. Klimaatcontrole is iets dat jullie duistere machten al gebruiken voor heimelijke doeleinden. Mettertijd zal jullie voedselvoorziening verzekerd zijn en distributie zal ook geprofiteerd hebben van de superieure wijzen van transport. Terwijl dit alles plaatsvindt zal vooruitgang in bouwen en ontwerpen verzekeren dat passende accommodatie uiteindelijk beschikbaar is voor iedereen. Nieuwe materialen en toepassingen zullen de gebruikte bouwtijd verkorten en woonunits zullen zelfvoorziend worden voor alle behoeften.Er is veel verloren tijd in te halen en dat is bijna overal op van toepassing in de vele verschillende industrieën. Geavanceerde computers en de introductie van robotcontrole zullen fabricagemethodes versnellen. De mens zal altijd een plaats hebben bij dit soort zaken maar één in de zin van supervisie. Het gebruik van Mankracht bij arbeidsintensieve projecten zal stapsgewijs ophouden te bestaan en exotische machines zullen veelvoudige taken uitvoeren die momenteel tijdrovend zijn. Dierbaren, wij komen om zoveel door te geven waar jullie regeringen jullie het voordeel van nieuwe technologieën hebben ontnomen en er de voorkeur aan gaven zulke kennis te bewaren voor het bevorderen van hun eigen agenda. Het moet daardoor duidelijk zijn waarom we alleen openlijk kunnen komen wanneer onze en ook inderdaad jullie veiligheid is verzekerd.Ik ben SaLuSa en ik kan jullie vertellen dat jullie zo veel mogelijk hebben gedaan om ons te laten zien dat jullie onze komst op Aarde zouden verwelkomen. Het is niet zo dat iedereen ermee instemt maar we zien dat velen een bewust verlangen hebben om een leefwijze te veranderen. Te lange tijd zijn jullie overgeleverd geweest aan de genade en de heerschappij van de Illuminatie en hun pionnen en jullie wens is nu een wereld waar vrede en liefde regeert. Laat dit jullie droom zijn en weet dat dit op niet al te lange termijn jullie werkelijkheid wordt. Houd liefde in jullie hart en Licht in jullie ogen.


Dank je SaLuSa.


Mike Quinsey.


Original Site:

http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/mike_quinsey/channeled%20messages/April%202009/salusa__13april2009.htm

vrijdag 10 april 2009

10-APRIL-2009 DIANE


Vandaag is een speciale dag waarop veel mensen worden opgeroepen om niet alleen hun aanvaarding van onze aanwezigheid in jullie luchten te tonen maar ook om verwelkomende gedachten uit te zenden die ons in contact zullen brengen met jullie. Het is duidelijk dat hoe sterker de energieën worden, hoe meer ons plan voor First Contact jullie nadert. ...Vandaag is een speciale dag waarop veel mensen worden opgeroepen om niet alleen hun aanvaarding van onze aanwezigheid in jullie luchten te tonen maar ook om verwelkomende gedachten uit te zenden die ons in contact zullen brengen met jullie. Het is duidelijk dat hoe sterker de energieën worden, hoe meer ons plan voor First Contact jullie nadert. Er zijn veel factoren die bepalen wanneer we uiteindelijk de aankondigingen doen die aan onze komst voorafgaan. Hoe dan ook is jullie wens om ons te ontmoeten een heel belangrijke factor omdat het een uitnodiging inhoudt om jullie te ontmoeten. Houd in gedachten dat tot nu toe onze toenaderingen direct zijn geweest met jullie Regering maar dat iedere keer onze vredesvoorstellen werden afgewezen. Inderdaad hebben we recentelijk contact gehad met alle grote machten en ook het Vaticaan in een poging om zulke invloedrijke instituten te overtuigen van onze vreedzame intenties.

Het is jullie geleidelijke begrip over ons en hoe we ons verhouden tot jullie met betrekking tot de evolutie van de Mensheid, dat ons de autoriteit heeft gegeven om met onze bondgenoten samen te werken om ons in jullie leven te brengen. Het is een gebeurtenis die moet plaatsvinden omdat het deel uitmaakt van het grotere plan dat alle levensvormen bij elkaar brengt. De Schepper zendt jullie en ons uit in de Kosmos om het leven in zijn verschillende uitdrukkingsvormen te ervaren maar nu wordt de uitwaartse beweging omgekeerd en jullie staan op het punt een nieuwe reis te beginnen die je terug zal voeren naar de Bron. Die tijd is nog ver weg en jullie zullen nog veel meer levens hebben waarin je deelneemt aan de verschillende vormen van groepsbewustzijn. Mogelijk hebben jullie opgemerkt dat sommige andere kanalen in contact zijn met zulke groepen, ofwel als een gezamenlijke energie ofwel als één die de “stem” vormt van enkele van de Hogere Raden. Je zult jezelf altijd aangetrokken voelen tot gelijksoortige geesten en jullie bewustzijn wordt dan Eén met hen. Je blijft toch nog steeds een individu binnen die structuur en kan hem ook op elk moment verlaten.

Het leven op Aarde is geheel anders dan wat je zal ontdekken wanneer jullie je ontwikkelen door de dimensies heen. Het zal meer in balans zijn en jullie behouden nog steeds je vrije wil maar aangezien er in het geheel niets disharmonie creëert, komt het zelden aan de orde. Jullie huidige levens zijn voortdurende strijden tegen de tegenslagen die worden opgeworpen vanwege de disbalans die op Aarde bestaat. Boven alles is het echter een ervaring geweest die jullie in staat heeft gesteld je zo snel te ontwikkelen. Jullie zijn machtig geworden en vastbesloten tegen de duistere machten en belangrijker, jullie hebben je eigen vermogen erkend om jullie eigen toekomst te creëren. Het doet niet ter zake wat het duister heeft gepland voor jullie ondergang omdat je slechts hoeft terug te keren tot het Licht om een Strijder van het Licht te worden. Er bestaat geen machtiger wapen dan het Licht en door de Wil van de Schepper op te volgen, zullen jullie verkrijgen wat je nodig hebt om deze cyclus zegevierend af te sluiten.

Er zijn natuurlijk meningsverschillen over hoe gebeurtenissen uiteindelijk zullen plaatsvinden en de Meesters en de Hogere Wezens die uiteindelijk de Aarde met jullie zullen bewandelen, zullen daar zorg voor dragen. Dierbaren, op welke manier jullie er ook naar kijken, er kan slechts Eén Goddelijke Waarheid bestaan. Degenen die er op staan een andere overtuiging te volgen, zullen daar niet van worden weerhouden aangezien jullie simpelweg jullie vrije wil zullen uitoefenen zoals je wenst. De leden van de Galactische Federatie zijn de vertegenwoordigers van de Schepper en voeren plichtsgetrouw instructies uit naar het hoogste concept dat zij hebben van Licht. Engelen vormen een andere groep wezens die een enorme macht bezitten die jullie huidige begrip te boven gaat. Op jullie niveau kunnen zij als jullie persoonlijke Gids de opeenvolging van gebeurtenissen veranderen en zelfs de uitkomst ervan als dat nodig zou zijn. Meer van jullie worden zich bewust van Engelen en beginnen te begrijpen hoeveel zij voor jullie doen.

Niet één Hoger Wezen kijkt op jullie neer, dierbare zielen van de Aarde, of beoordeelt jullie. Zij zien jullie als goddelijke vonken die hun weg gaan door de dualiteit en hun liefde voor de mensheid betekent dat zij geen voorkeur hebben voor wie zij helpen. Zij hebben een volledig toegewijde plicht om alle zielen te helpen zich te ontwikkelen en zo goed mogelijk te verzekeren dat ieders zielenplan wordt verwezenlijkt. Zij opereren vanuit een sfeer van pure liefde en vragen niets ervoor terug, behalve de vreugde om te werken voor de Vader/Moeder. Hoe zou iemand de diensten van zijn Engelachtige Wezens kunnen afwijzen wanneer zij op jullie toezicht houden en zich zeer verlicht voelen wanneer ze zien dat jullie je aan je pad houden. Iedereen verheugt zich wanneer een enkele ziel zich uitstrekt en een mijlpaal in zijn ontwikkeling bereikt die hem uit de dualiteit trekt. Zoals jullie nu weten is dat niet makkelijk hetgeen de reden is dat de komende unieke kans om in een fysiek lichaam te ascenderen aan iedereen bekend moet worden gemaakt voor het einde van deze cyclus. Diegenen van jullie die gezocht hebben, zijn geleid en ernaar toe gegidst en het wordt zuiver jullie keuze of jullie de kans grijpen.

De problemen op Aarde veroorzaken chaos en zullen dit nog vele maanden doen. Maar wanhoop niet omdat de zuivering essentieel is om een fundering te plaatsen die ruimte geeft aan een nieuw paradigma. Het kan lijken alsof alle pogingen om de problemen op te lossen gedoemd zijn te mislukken maar dat komt omdat er geen echte erkenning is voor wat er moet komen. Wij hebben dat in onze handen en onze bondgenoten zullen zich op zulke posities manoeuvreren dat hun invloed zal worden gevoeld. Zij weten wat nodig is en dat zal gebeuren maar we kunnen geen details vrijgeven omdat de duistere machten wegen zal zoeken om de introductie van nieuwe vormen van bestuur te verhinderen. Wanneer we openlijk kunnen komen, zal dat geheel anders zijn en dan zullen we in staat zijn om jullie goed geïnformeerd te houden over wat er gebeurt.

Ik ben Diane van Sirius en ik ben verheugd dat ik een nieuwe kans heb om mijn begrip over wat er gaande is, uit te drukken. Sprekende vanuit een vrouwelijke energie, merk ik op dat jullie in de Westerse wereld vrouwen gelijkwaardiger laten zijn aan mannen. Het is nog verre van perfect maar het is veel verder ontwikkeld dan in sommige landen van het Midden-Oosten waar zij nog steeds als tweederangs burger worden behandeld. Dit zal allemaal in de niet zo verre toekomst veranderen en men zal zich realiseren dat vele disbalansen zijn voortgekomen uit te veel mannelijke invloed.Een balans die naar harmonie leidt, is noodzakelijk omdat jullie in de hogere sferen androgeen zullen worden, hetgeen perfect normaal is. Los van de doelen met betrekking tot voortplanting hebben jullie niet de fysieke verschillen nodig die jullie van elkaar onderscheidt.

Vandaag is ook speciaal in de Christelijke traditie en dient als een geheugensteun aan een grote ziel die op Aarde rondliep vanwege zijn liefde voor jullie Allen.

Dank je Diane.
Mike Quinsey.

Site:
http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

woensdag 8 april 2009

08-APRIL-2009 SALUSA

Het is de visualisatie van het gezochte eindresultaat dat de energieën aan zal trekken om het te verwerkelijken...We weten dat onze boodschappen ver en wijd reiken en dat sommige mensen ze niet serieus nemen. We zeggen jullie dat het geen grap is maar een zeer serieuze tijd in jullie ontwikkeling. Onvermogen om de ernst van de situatie te begrijpen waar jullie voor staan, zal je aan de genade overleveren van degenen die je de rest van je leven willen onderwerpen. De kans die jullie hebben om een spectaculaire vooruitgang te maken, komt zeer zelden voor maar hij is er voor iedereen die klaar is om te leven naar het beeld van Ascentie. Jullie hebben ééns in vele levens de kans om de lagere dimensies volledig achter je te laten. Wij zijn ons ervan bewust dat velen moe zijn van het nooit eindigende tumult dat de duistere machten op Aarde scheppen. Dat is hun manier om jullie spirituele vooruitgang op te houden en het heeft jullie doen geloven dat er geen weg uit de duisternis is.Dierbaren, jullie kunnen de duistere machten niet met hun eigen spel verslaan maar jullie hebben het voordeel dat je in staat bent een toekomst te creëren die hun greep op jullie verbreekt. Jullie van het Licht hebben zo veel kracht dat je de tijdslijn kan veranderen waar jullie je op bevinden. Het vereist toewijding en het vertrouwen dat jullie inspanningen resultaten opleveren. Het is de visualisatie van het gezochte eindresultaat dat de energieën aan zal trekken om het te verwerkelijken. Tijd is geen factor omdat gebeurtenissen zullen doorgaan op een manier die het meest passend is voor succes. Hoe meer jullie een vergelijkbare eindtijd verbeelden, hoe krachtiger de energieën worden. Dat is de reden waarom een belangrijk deel van onze missie eruit bestaat jullie te helpen te begrijpen wat er van jullie wordt verlangd. Jullie hebben jezelf voorbij het Millennium getild waar jullie anders het einde van de cyclus zouden hebben ervaren. Jullie hebben een kans gecreëerd voor iedereen om hun goddelijk zelf te vinden waardoor jullie meer zielen de kans gegeven hebben om zich te bevrijden uit de dualiteit.Jullie moeten toegeven dat de laatste paar jaar jullie een rit op de achtbaan heeft gegeven maar wat jullie ervaren is geen plezierritje. Het is jullie toekomst die op het spel staat en ofschoon vele hogere Wezens jullie vergezellen en hun hulp geven, zijn jullie het en jullie daden die de uitkomst bepalen. We hebben vertrouwen dat jullie tegen de situatie zijn opgewassen en dat jullie de gedoemde mislukking overwinnen. Jullie hebben werkelijk alle antwoorden maar velen geloven gewoon niet in hun eigen creatieve kracht. Wij zouden alleen zo veel kunnen doen als dat niet als inmenging zou worden gezien maar geef ons de kans om een vredesmissie met jullie op te zetten en gezamenlijk zullen we een formidabele macht ten goede zijn. Gedurende de jaren zijn jullie gevoelens voor ons opgewarmd en onze daden hebben getoond dat wij, van de Galactische Federatie, op een goddelijke missie zijn. De Schepper heeft een wens uitgesproken dat allen binnen jullie Universum zullen ascenderen en het is alleen jullie Aarde die een strijd ervaart om deel uit te maken van die verheffing. Alle andere planeten en dimensies zijn voldoende ontwikkeld om zonder moeilijkheden door te gaan met de veranderingen. Toch wordt de Aarde als een succes beschouwd in het informeren van zielen over de veranderingen zodat ieder zijn eigen beslissing kan nemen met betrekking tot zijn of haar toekomst.Het is tijd voor de mensen om zich te onderscheiden en verantwoordelijk te zijn voor de richting waarin ze gaan. Het is voor velen duidelijk dat ze niet tot de oude wegen kunnen terugkeren maar gebruik jullie kracht om zeker te stellen dat jullie regering zich bewust is van jullie belang in het bepalen van je eigen toekomst. Ze zullen luisteren omdat ze weten dat de macht zich verplaatst heeft van hen naar jullie. Dit maakt allemaal deel uit van de noodzakelijke veranderingen die jullie vrijheid zal herstellen en jullie recht om je eigen bestemming te bepalen. Het is te lang geleden dat jullie behoorlijke zeggenschap hadden over de richting van jullie levens. Dit zijn tijden waarin schijnbare wonderen kunnen gebeuren en sommige gebeurtenissen zullen de mensen zowel shockeren als verbazen. Wees voorbereid op het aannemen van een nieuwe denkrichting maar wees er zeker van uit te kijken naar datgene wat het geheel ten goede komt.Er komen dagen aan waarin de President van de Verenigde Staten met een enkele pennenstreek zijn critici versteld zal doen staan met de veranderingen die hij zal goedkeuren. Geen President van de laatste tijd is speciaal door het volk gekozen en daarom zullen zijn beslissingen dat aspect van zijn aanstelling reflecteren. Hij is in alle opzichten een hoogst gemotiveerde ziel die veel gezag en wijsheid met zich meebrengt. Hij heeft een grote verantwoordelijk die op zijn schouders rust maar hij is opgewassen voor zijn taak. Hij zoekt reeds toenadering tot buitenlandse machten die anders als vijanden werden beschouwd van de Westerse Wereld. Obama zoekt vrede in plaats van vijandelijkheden en weet dat hij vertrouwen moet opbouwen waar voorheen niets dan confrontatie was. De mensheid krijgt de kans aangeboden om het verleden aan de geschiedenisboeken toe te vertrouwen en een nieuw begrip te starten tussen elkaar dat leidt naar vriendschap en samenwerking.Ondersteuning van de nieuwe manier om naar bestuur te kijken is belangrijk omdat de duistere machten alles zullen doen wat ze kunnen om de ontwikkeling te stoppen. Lees zorgvuldig de rapporten die Obama’s woorden betwisten omdat er veel desinformatie zal circuleren. Wees intuïtief en beoordeel de ziel Obama op zijn intentie zoals die wordt uitgedrukt in wijsheid en liefde voor alle mensen. Hij is uitgerust met een taak die de toekomst van de Mensheid in zijn handen legt en het mag en kan niet mislukken. Zijn opkomst is te danken aan de mensen uit de hele wereld omdat jullie gebeden en verlangens naar een betrouwbare en waardige leider om vrede tot de werkelijkheid te maken, zijn beantwoord.Moeder Aarde zal zoals altijd een belangrijke rol spelen in deze eindtijden en zij zal blijven rommelen maar niet met de woestheid die anders zou hebben bestaan. Wat jullie doen tot elkaar, beïnvloedt Moeder Aarde en hoe positiever jullie energieën zijn, hoe meer het de maat tempert van de noodzakelijke aardse veranderingen. De tijden van verdoemenis en ondergang zijn voorbij maar sommige veranderingen zijn onvermijdelijk omdat het reinigingsproces doorgaat. Weet dat elke actie en reactie een doel heeft en dat jullie begrip op dit moment niet voldoende is om de precieze redenen te kennen. Wees je ervan bewust dat, los van de hoeveelheid doden bij een incident, elke ziel een overgang op zo’n manier heeft gepland en mee heeft ingestemd. Dit is één van de moeilijkere lessen om te begrijpen omdat verlies van leven een zeer gevoelig onderwerp is voor jullie.Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik wens dat meer mensen zich bewust worden van wat er werkelijk om hen heen gaande is. Het is een unieke tijd waarin het oogsten van gerijpte, verheven zielen zal plaatsvinden. Verzeker je dat jij één van hen bent door je vast te houden aan je beeld over het Nieuwe Tijdperk waar alles plaatsvindt in absolute harmonie en balans. Het is aan jullie om het aan te nemen en het is jullie rechtmatige erfenis en maakt deel uit van jullie soevereiniteit die jullie terugwinnen.

Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.Original Site:
http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/mike_quinsey/channeled%20messages/April%202009/salusa__8april2009.htm

maandag 6 april 2009

06-APRIL-2009 SALUSA

Vrienden, wij van de Galactische Federatie leven in absolute harmonie en wat we doen is open en niet geheim. Houd in gedachten dat we, als we willen, ons kunnen afstemmen op jullie gedachten en dat daardoor niets voor ons kan worden verborgen...
Dierbaren, jullie lot ligt in jullie eigen handen, los van enige bemoeienis van buitenaf. Behalve het schaden van jullie fysieke welzijn, is er weinig dat de duistere machten jullie kunnen opleggen tenzij je het zelf hebt aangetrokken. Karma kan zich uitstrekken tot enkele levens terug en er kan een samenhang lijken te ontbreken met je huidige leven. Dat is omdat sommige van de moeilijkere lessen het beste worden afgehandeld wanneer je een hoger niveau van spiritueel inzicht hebt bereikt. Hopelijk hebben jullie voldoende begrip voor de redenen er achter omdat je zonder dat besef waarschijnlijk door woede wordt overmand. We horen jullie je zo vaak afvragen wat je hebt gedaan dat je dat hebt verdiend en God wordt bestraft voor het niet tussenbeide komen. Het gevoel bestaat dat je niets verkeerd hebt gedaan terwijl Karma een vorm van bestraffing is. Toch kiezen jullie ervoor en stemmen jullie ermee in om door welke ervaringen dan ook heen te gaan, die noodzakelijk zijn om je bewustzijn te verhogen. Het uitwerken van Karma is absoluut eerlijk en juist en jullie zullen keer op keer dezelfde uitdagingen voor ogen krijgen totdat je de betreffende lessen hebt geleerd.
Het is nog nooit eerder zo belangrijk geweest dat je je Karma klaart voor 2012 en jullie worden door vele zielen geholpen die met je mee reizen. Er zijn natuurlijk ook zielen die zo diep in hun vibraties zijn weggegleden dat het moeilijk is om hun aandacht naar het Licht te keren en alles dat het te bieden heeft. Toch kunnen zij op elk moment hun leven een ommekeer geven en wanneer ze dit doen vergezellen vele Wezens van Licht hen voor de rest van hun reis. Je kunt altijd een beroep doen op de Wezens van Licht om je te assisteren omdat zij uitkijken naar een teken dat aangeeft dat een ziel bewust is geworden zodat zij de weg vooruit kunnen wijzen. In alle stadia is de keus aan jullie welke richting je opgaat en er wordt geen druk uitgeoefend om anders te gaan dan de gewenste weg.
Je kunt actief behulpzaam zijn om deze cyclus te laten doorgaan op een manier die vele zielen zal verheffen. Jullie hebben vele eigenschappen en veel ervaring die anderen zal dienen.Het is altijd de verantwoordelijkheid geweest van degenen die ontwikkeld zijn om een helpende hand te bieden aan degenen die nog maar net aan het pad van Licht zijn begonnen. Jullie Alles Liefhebbende God heeft plannen die veel verder gaan dan jullie begrip en het doel is jullie Universum succesvol naar de hogere vibraties te krijgen. Dat proces is goed op gang en jullie en jullie Aarde worden voorbereid om deel uit te maken van die verheffing. Vergeet de Duisteren en laat hen over aan hun eigen toekomst want geen ziel kan in de lagere vibraties achterblijven terwijl zij wordt verwacht mee te gaan met degenen die zichzelf hebben toegewijd aan de weg naar Ascentie. Dat is simpelweg onmogelijk, dat is de schoonheid van de Wet van Aantrekkingskracht. Waar je je op richt in je leven komt op zeker moment in je leven, of het nu werkelijk is wat je wilde of niet. Gedachten en wensen zijn krachtige energieën en als scheppers met een eigen bevoegdheid zouden jullie je tegen negatieve gedachten moeten beschermen. Vermijd het betrokken te raken in de levens van anderen aangezien Karma wordt gecreëerd wanneer het een uitgesproken inmenging is.
Vrienden, wij van de Galactische Federatie leven in absolute harmonie en wat we doen is open en niet geheim. Houd in gedachten dat we, als we willen, ons kunnen afstemmen op jullie gedachten en dat daardoor niets voor ons kan worden verborgen. Het is niet zo dat we nieuwsgierig rondsnuffelen in jullie gedachten en in feite kunnen we op ons niveau ook verhinderen dat dat gebeurt. Om altijd oprecht en eerlijk te zijn, wordt moeilijk voor de meeste van jullie, zelfs als je in het algemeen een ontwikkelde ziel bent. Het is de natuur van de Mensen om minder eerlijk te zijn wanneer ze het gevoel hebben dat het tegen ze werkt. Wij hebben zulke problemen niet omdat fouten geen tegenbeschuldiging oproepen en we helpen degenen die moeilijkheden hebben. Wij werken als Eén en waarderen al onze vriendschappen en harmonie en vrede bestaat zonder uitzondering.
De komende paar jaar zal jullie de mogelijkheid bieden je zicht te verheffen en ze te richten op de meest verlichte expressie die je kan bereiken. Want ten slotte is het doel van jullie werken naar Ascentie, het komen in een staat van verlichting en het doorgaan met ontwikkeling. Jullie zullen altijd doorgaan maar jullie tijd in dualiteit is een periode die een immense betekenis heeft gehad voor jullie vermogen om anderen te dienen. Het is een zware ervaring geweest maar het heeft jullie evolutie versneld. Waar je ook doorheen bent gegaan, je zal verder schrijden zonder die ornamenten met je mee te hoeven dragen al zal je nooit de voordelen van je ervaringen kwijtraken.
Wanneer je de wereld om je heen ziet verkruimelen, houd dan in gedachten dat het niet het einde is van jullie beschaving maar dat het een keerpunt is waarbij verschillende veranderingen wachten om in wording te komen. Bekend is reeds wat nodig is om een nieuw paradigma te creëren en wanneer we jullie hiermee kunnen assisteren zullen we jullie de juiste richting wijzen. Jullie hebben veel ideeën over hoe je jullie problemen kan oplossen maar het moet gecoördineerd worden om het beste resultaat te geven. Jullie hebben vaak de gewoonte om tegen elkaar in te werken maar in de toekomst zal dit veranderen zodat de tijd en de inspanning die jullie in projecten stoppen, niet wordt verspild. Landen zullen in vrede tot elkaar worden gebracht en oude rivaliteiten zullen worden vergeten.
Oorlog en de valkuilen van de oorlog maken nog steeds een groot deel uit van jullie leven maar wanneer jullie doorgaan zal er een geheel andere benadering van komen. Wij visualiseren een nieuw gebruik voor zulke middelen en de vorming van een Instandhoudende Vredes Macht. Massavernietigingswapens zullen uiteindelijk vernietigd worden omdat ze geen zin meer hebben wanneer Wereldvrede is bereikt. De afgelopen eeuw zou het geld en de energie die jullie hebben besteed aan zinloze oorlogen over jullie hele wereld heen, jullie een veel betere levensstandaard hebben kunnen geven. Het is ook het na-effect van oorlog dat zorgelijk is met zo veel schade en verlies van levens. Jullie kunnen geen moderne oorlog beginnen met hoge technologie en het vermogen om de wereld te vernietigen. Dit is reeds gebeurd in jullie zonnestelsel en Maldek, waarvan de overblijfselen nu jullie asteroïde gordel vormen, is één zo’n voorbeeld.
De mens heeft het punt in zijn evolutie bereikt waarop hij nu duurzame vrede zoekt en die roep wordt nu beantwoord. Jullie zijn zonder twijfel klaar voor een grote verandering van richting in jullie leven en jullie zullen onze hulp nodig hebben om jullie activiteiten richting te geven. Dat zal in de zeer nabije toekomst van start gaan en First Contact zal een centraal punt zijn in het op weg helpen van de veranderingen. We horen jullie vragen wanneer dit zal gebeuren en dat is natuurlijk onmogelijk voor ons om te beantwoorden. Zo veel factoren zijn erbij betrokken en vrede op Aarde is een essentiële vereiste.Ik ben SaLuSa van Sirius en heb de taak toegewezen gekregen namens de Galactische Federatie te handelen om de relaties met jullie te versterken. We wensen onze toewijding aan jullie welzijn aan jullie over te dragen in alles dat we doen.


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Original Site:
http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/mike_quinsey/channeled%20messages/April%202009/salusa__6april2009.htmputin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS