Followers

Google+ Followers

zaterdag 20 juni 2009

01-JULY-2009 SALUSA

Wees je bewust van, en steun hen die duidelijk tekenen tonen dat zij van het Licht zijn omdat er een leger aan verschillende werkers bestaat waarvan ieder zijn eigen steentje bijdraagt om de veranderingen te versnellen die een groot keerpunt teweeg zullen brengen...


Jullie kunnen je vrienden en familie niet met je mee nemen op jullie persoonlijke reis in ontwikkeling. Wat jullie echter wel hebben, zijn zielen die deel uit maken van je spirituele groep en die je frequent vergezellen als onderdeel van je Aardse familie. Jullie helpen elkaar van het ene leven naar het volgende waarbij jullie verschillende rollen aannemen, afhankelijk van jullie karmische verbinding. Dergelijke groepen zijn vaak erg intiem met elkaar omdat het verbinden met de zielen al heeft plaatsgevonden. Er is liefde en begrip dat hen in staat stelt om zich te verbinden onafhankelijk van hun ervaringen. Wat ook sterk is tussen hen is hun vermogen om elkaar te helpen op het spirituele pad. Jullie hebben wat je zou kunnen noemen, een niveau van familiebewustzijn waar kennis met elkaar wordt gedeeld en dat zich uitbreidt met iedere incarnatie.Soms worden zielen om verschillende redenen met elkaar verbonden zonder dat ze eerder met elkaar contact hebben gehad. Opnieuw is dit karma en het kan verband houden met hun individuele niveaus van spirituele kundigheid. Zij worden uitgekozen als de beste om een bepaalde uitdaging samen uit te werken wanneer hun gezamenlijke ervaringsniveaus passend zijn. Je zou diegenen als voorbeeld kunnen nemen die als vanzelfsprekend betrokken raken bij criminele activiteiten en die een levensplan hebben dat arrestatie en gevangenis omvat. Nee, Dierbaren, de duistere machten zijn niet meer dan een ander vrijgesteld van karma omdat ze hoe dan ook spirituele Wezens zijn. Niemand kiest ervoor zich niet te ontwikkelen maar ze kunnen verstrikt zitten in de lagere vibraties zonder zich te realiseren dat ze gevangen zitten. In zeldzame gevallen kunnen ze zo overweldigd zijn door het duister dat ze ophouden zich te ontwikkelen en het kan extreem moeilijk zijn hen terug naar het Licht te brengen. Voor deze “verloren zielen” bewegen Engelachtige Wezens zich temidden van hen in de diepten van de astrale sferen waarbij ze uitkijken naar tekenen die verandering van het hart aangeven.Het is een feit dat juist die zielen die een nieuwe weg zijn ingeslagen na levens in de lagere vibraties te hebben overwonnen, vaak de meest vurige en krachtige Wezens zijn tegen hen die reflecteren wat ze zelf waren. Hervormde criminelen kunnen de samenleving willen schoonmaken maar omdat ze onder-bewust herinneringen met zich meedragen aan eerdere levens, zijn ze nog steeds kwetsbaar voor de lagere energieën waar ze in werken. Wees ervan verzekerd dat in welke situatie jullie je ook bevinden, dat die zorgvuldig gepland is om zeker te stellen dat jullie op een manier ervaringen opdoen die gunstig is voor jullie spirituele vooruitgang. Jullie kunnen natuurlijk falen maar zelfs in dat ene leven kun je terugkeren naar je karmische verantwoordelijkheden met een nieuwe kans om succesvol te zijn. Zoals we vaak belangrijk vinden om naar voren te brengen, is bestraffing een manier van de Mens om met problemen om te gaan, wat een gebrek aan spiritueel inzicht aantoont. Rehabilitatie dient echter toegejuicht te worden omdat het iemand een kans geeft zijn fouten goed te maken.Wij zien voluit de wortels van de duisternis en hoe jullie daarbij betrokken raakten. Wij begrijpen de ingewikkeldheden van karma en om die reden mengen we ons niet met jullie vrije wil. Het is jullie keuze hoe jullie dualiteit ervaren en we zouden niet proberen dat van jullie af te nemen. We kunnen verwijzen naar jullie Hogere Zelf en spirituele boodschappen plaatsen waar je ze misschien zou kunnen kruizen. Wat we echter niet zullen doen, is onszelf of jullie in opspraak te brengen door te krachtig te zijn. Zodoende kunnen jullie beter onze voorzichtigheid begrijpen met betrekking tot First Contact en waarom ons bestaan stap voor stap behoedzaam in jullie bewustzijn wordt gebracht. We maken ons nu ongeveer 60 jaar of langer bekend en toch zijn er vandaag nog velen die sceptisch zijn en nog meer die angst voor ons hebben.Jullie voor te bereiden op contact met ons is niet gemakkelijk geweest omdat jullie vrij lange tijd verkeerd zijn geïnformeerd over onze Ruimte Vloot die jullie in jullie lucht hebben gezien, op het land en in de zee. We komen en gaan zoals het ons belieft maar we zijn zorgvuldig om het te benaderen met aandacht voor het effect op jullie levens. Te veel en te plotseling zou verstorend zijn en jullie zijn op dit moment druk met je aandacht te houden bij wat er om jullie heen gaande is. Wees je bewust van, en steun hen die duidelijk tekenen tonen dat zij van het Licht zijn omdat er een leger aan verschillende werkers bestaat waarvan ieder zijn eigen steentje bijdraagt om de veranderingen te versnellen die een groot keerpunt teweeg zullen brengen. Onze bondgenoten gaan door met onderuit halen van het vermogen van de duistere machten om hun greep op jullie vast te houden en het verstoort hun plannen om hun controle te verstevigen.

Laat ons jullie Licht echter zien en als jullie je gedachten naar ons uit laten gaan, kunnen we bij jullie komen. We kunnen niet altijd doen wat jullie willen dat we doen maar door middel van ons kunnen jullie met meer vertrouwen in het Licht lopen...


We blijven jullie volgen in het belang van jullie welzijn maar we dringen ons niet op en zijn meer bezorgd over de activiteiten en plannen van de Illuminatie. Dergelijke kennis geeft ons een uitgesproken voordeel ten opzichte van hen en zij kunnen ons niet stoppen hen te monitoren. Het is door het in acht houden van jullie vrije wil dat we bepaalde dingen moeten laten gebeuren. Laat ons jullie Licht echter zien en als jullie je gedachten naar ons uit laten gaan, kunnen we bij jullie komen. We kunnen niet altijd doen wat jullie willen dat we doen maar door middel van ons kunnen jullie met meer vertrouwen in het Licht lopen. Jullie zullen ook meer zelf-bescherming hebben tegen de duistere energieën die altijd om jullie heen zijn. Onthoud dat “het gelijke het gelijke aantrekt” en je kunt je eigen valkuil graven als je niet uitkijkt.Toen jullie voor het eerst afdaalden naar de dualiteit was het met de volledige vrijheid te doen wat jullie wilden. Er waren tijden waarin jullie leefden in sferen die niet veel verschilden van de prachtige die jullie hadden achtergelaten maar in de loop van miljoenen jaren daalden de vibraties. Het leek of jullie je ware herkomst waren vergeten en werden verzwolgen door de fysieke eigenschappen van de lagere dimensies. Gelukkig hielden jullie je nog steeds vast aan je Licht nadat jullie de diepten hadden bereikt en met hulp overwonnen jullie de negatieve energieën. Het is een lange reis terug geweest maar jullie wisten altijd diep in jullie onder-bewustzijn dat deze dagen zouden komen om jullie uit deze cyclus te bevrijden.


Zelf als jullie niet kunnen visualiseren wat het werkelijk betekent, voel dan echter van binnen hoe het is om de absolute harmonie van de sferen te ervaren, de voortdurende vrede en Licht en Liefde die nooit eindigt.


Ik ben SaLuSa van Sirius en ik kan jullie vertellen dat de Galactische Federatie volledig klaar is en voorbereid is op First Contact. We weten dat jullie nu zo dicht bij deze laatste dagen zitten die jullie grote vreugde en geluk zullen brengen. We weten ook dat jullie moe zijn van de voortdurende strijd die in jullie levens plaatsvindt en dat jullie verlangen naar vrede en de kans om jullie leven naar wens te leven. Die droom zal uitkomen en het plotselinge van jullie transformatie zal nogal verbazingwekkend zijn. Jullie toekomst ligt in het Gouden Tijdperk en het overschrijdt jullie huidige verbeelding. Zelf als jullie niet kunnen visualiseren wat het werkelijk betekent, voel dan echter van binnen hoe het is om de absolute harmonie van de sferen te ervaren, de voortdurende vrede en Licht en Liefde die nooit eindigt.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.
Site:
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/
TRADUÇÕES:
• http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
• http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
• http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
• http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
• http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
• http://gfinitaliano.blogspot.com/ - ITALIANO
• http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
• http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL

29-JUNI-2009 SALUSA

Grote verantwoordelijkheid ligt bij President Obama.Hij heeft onze volledige steun en hij is, zoals jullie zouden zeggen, “onze man” en hij is zoals bedoeld, op het juiste moment tevoorschijn gekomen om jullie voorbij de plannen van de Illuminatie te brengen...
We blijven jullie eraan herinneren dat alles in orde is omdat er toch Dierbaren zijn die niet voorbij hun dagelijkse problemen kunnen kijken. Zij worden ook wanhopig wanneer ze naar de wereld kijken en niets anders dan disharmonie om zich heen zien en we begrijpen volledig hun positie. Wat we ook zien is dat vele Dierbare zielen een doel in hun leven hebben gevonden en zij dragen de hoop voor anderen. Zij hebben zich gerealiseerd dat zij deel uitmaken van het Menselijk Ras en dat ieder op zijn eigen manier verantwoordelijk is voor alle anderen. Wat jullie individueel doen beïnvloedt het massabewustzijn en we zijn blij te kunnen zeggen dat dit met de toenemende aantallen verlichte zielen naar de hogere vibraties wordt gedragen. Dat helpt de macht te doorbreken die de duistere machten op jullie hebben gehad en het trekt zelfs meer Licht aan naar de Aarde.Liefde is de hoogste uitdrukkingsvorm van het Licht en het wordt in toenemende mate krachtiger wanneer jullie omhoog gaan door de dimensies en uiteindelijk is Liefde alles dat er is. Jullie zijn allemaal in staat om immens veel liefde te geven en het toont jullie niveau van compassie en vriendelijkheid naar anderen toe. Als een Vonk van God kunnen jullie niet zonder liefde zijn en wanneer jullie je ontwikkelen zal je zien dat jullie in staat zijn om het als een belangeloze handeling te uiten. Liefde voor een individuele ziel is fijn maar bevindt zich meer op emotioneel niveau terwijl Onvoorwaardelijke Liefde geen grenzen kent, geen voorkeuren heeft en met iedereen wordt gedeeld. De Mens heeft het extreem moeilijk gevonden om zich naar dergelijke niveaus te ontwikkelen, en in het bijzonder terwijl hij binnen de cyclus van dualiteit leefde met zijn aantrekkingskracht naar de lagere vibraties.De verschrikkingen van de wereld worden dagelijks aan jullie getoond maar met de controle en de samenstelling van het nieuws door de Illuminatie wordt dit niet gebalanceerd met het verslag doen van het “goede nieuws”. Dit is een opzettelijke list om jullie in een staat van angst te houden waardoor jullie de kans ontnomen wordt te weten dat er veel goed werk plaatsvindt. Lichtwerkers over de hele wereld heen werken rustig door aan het brengen van meer Licht op Aarde en samen projecteren zij hun visioen voor een nieuwe wereld die bevrijd is van de invloed door de duistere machten. Dit is de beste manier om de tijd, waarin veranderingen ervoor zorgen dat dat visoen meer werkelijkheid wordt, te versnellen. Jullie hebben de macht om jullie huidige wereld te veranderen die voortgekomen is uit de intentie van de duistere machten om jullie onder hun controle te houden.Spreek en handel vanuit het hartcentrum en jullie woorden en gedachten zullen van de hoogste kwaliteit zijn. Zie allen het beste in anderen en weet dat jullie allemaal zusters en broeders zijn op zieleniveau.Sommigen van hen dragen een zware last na hun reizen door de dualiteit waarbij ze hun ware identiteit zijn kwijtgeraakt aan de overweldigende donkerte van de lagere astrale sferen. Een daad of woord van vriendelijkheid zal vaak een respons teweegbrengen, door het Licht bij hen tevoorschijn gehaald en hierdoor ontwaakt bij hen de wens om zichzelf opnieuw te verheffen. Als je in staat bent dit te doen, zal je hen een grote dienst hebben bewezen.Het is een uitdaging om tijd in je leven te vinden voor andere mensen. Als jullie allemaal zouden bijdragen, al was het maar op kleine schaal aan de verheffing van de Mens, dan zou dat helpen de overgang naar een hogere staat van zijn te versnellen. Gebeden voor anderen kunnen een uitingsmogelijkheid zijn voor diegenen met fysieke problemen om ergens heen te gaan. Jullie gedachten, in welke vorm dan ook, dragen de energie die de potentie heeft zich te manifesteren. Het is daarom belangrijk die gedachten weg te houden die negatief zijn en in het bijzonder wanneer ze gericht zijn op een andere ziel. Jullie hoeven alleen maar de kracht te overwegen die gevat is in gedachten van haat om je te realiseren hoe krachtig ze kunnen zijn. De uitdaging om ze te verheffen is zwaar terwijl jullie nog op aarde zijn maar jullie zullen verheugd zijn te leren dat het makkelijker wordt wanneer jullie verrijzen.Zo velen van jullie ervaren moeilijkheden in hun leven waar de Overvloedprogramma’s behulpzaam bij zouden zijn. Ik wil jullie vertellen dat in de nabije toekomst armoede op Aarde zal worden uitgeroeid en dat de rijkdom die door de Illuminatie heimelijk is weggezet opnieuw zal worden opgeëist en herverdeeld ten gunste van iedereen. Financiële Instituten zullen opnieuw gemodelleerd worden om te leveren aan een nieuwe samenleving die hebzucht en corruptie heeft verworpen. Winst is op zichzelf geen vies woord, zoals sommigen denken maar het is in het verleden misbruikt. Het kan als noodzakelijk gezien worden in de zakenwereld waardoor ze zichzelf in stand houdt maar het moet verdiend worden en niet als een middel naar onmetelijke rijkdom. Er zullen in werkelijkheid vele veranderingen komen totdat jullie een stadium bereiken waarin geld geen plaats meer heeft in een samenleving die gebaseerd is op delen.

Liefde is de sleutel tot alles en wanneer jullie allemaal de noden van een ander voorop plaatsen, heeft iedereen meer dan genoeg...

Het bedroeft onze harten zoveel mensen in nood te zien in zo veel achtergestelde landen en dit gaat tegen de door God gegeven soevereiniteit in die helemaal niet van jullie is afgenomen. Dat zal hersteld worden en jullie zullen je erfgoed opeisen wanneer eenmaal de oude houdingen en opvattingen zijn veranderd in andere die zijn afgestemd op de Wetten van het Universum. Liefde is de sleutel tot alles en wanneer jullie allemaal de noden van een ander voorop plaatsen, heeft iedereen meer dan genoeg. Het is een simpele grondregel die de Mens heel moeilijk vindt toe te passen in deze tijd.Grote verantwoordelijkheid ligt bij President Obama om een aantal veranderingen te starten die tot grotere veranderingen zullen leiden en die voorzien in echte antwoorden op jullie opstapelende problemen. Hij heeft onze volledige steun en hij is, zoals jullie zouden zeggen, “onze man” en hij is zoals bedoeld, op het juiste moment tevoorschijn gekomen om jullie voorbij de plannen van de Illuminatie te brengen. Wat eeuwen heeft geduurd om jullie in jullie huidige positie te krijgen, kan niet in een nachtje ongedaan gemaakt worden maar met de juiste zetten kan een geheel nieuwe benadering worden geïntroduceerd. We weten dat velen van jullie daar enig bewijs van willen zien en als jullie zorgvuldig de implicaties opmerken van wat er nu gebeurt, kan je enkele bemoedigende signalen zien. Vele kanalen hebben jullie meteen vanaf het begin verteld wat er zou gaan gebeuren en het vereist slechts een beetje meer geduld om te zien dat de Mensheid in een nieuwe richting wordt geleid.


Het Licht groeit exponentieel en het creëert veranderingen in de eigenschappen van de zon die jullie hele systeem beïnvloeden. Het is een massaal proces waar vele planeten en miljoenen zielen bij betrokken zijn die zich uitstrekken door jullie hele Universum heen...Ik ben SaLuSa van Sirius en sprekend namens de Galactische Federatie kan ik niet voldoende benadrukken dat de eindtijden Ascentie zullen brengen, onafhankelijk van wat er in de tussentijd gebeurt. Richt jullie blik daarom op wat er zal zijn, en niet op wat er nu is en op die manier bewijzen jullie een grote dienst aan je medemens. Ascentie is veel groter dan alleen een uitweg bieden aan de Mens op Aarde. Het Licht groeit exponentieel en het creëert veranderingen in de eigenschappen van de zon die jullie hele systeem beïnvloeden. Het is een massaal proces waar vele planeten en miljoenen zielen bij betrokken zijn die zich uitstrekken door jullie hele Universum heen. Het wordt met grote liefde uitgevoerd op verzoek van de Schepper en het kan daarom onder geen beding falen.
Dank je SaLuSa.


Mike Quinsey.

Original Site:
http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

26-JUNI-2009 SALUSA

Als ambassadeurs van de Aarde zullen wij met jullie lopen en jullie mentoren en spirituele leraren worden voor het verheffen van jullie bewustzijn...
Jullie hebben duizenden jaren naar deze belangrijke tijd toe gewerkt, proberend een bepaald bewustzijnsniveau te behalen dat jullie in staat zou moet stellen deze cyclus bij het sluiten ervan te verlaten. Dat komt omdat jullie een bepaald bewustzijnsniveau moeten hebben voordat je volledig deel kan nemen aan het Ascentieproces en het kan niet zonder uitgebreide planning en hulp worden bereikt. Het aan jullie overlaten om het zelf te doen, zou hebben betekend dat een klein gedeelte van jullie succesvol zou zijn geweest. De lagere vibraties hebben bewezen heel moeilijk te zijn om uit te verrijzen en in feite weten we dat jullie beschaving het millennium niet gehaald zou hebben omdat het zichzelf al vernietigd zou hebben.Het is met enig plezier en tevredenheid dat we nu naar jullie kijken, op de drempel van een grote overgang die wij jullie hebben helpen bereiken. We zijn er zeker van dat enkele van jullie ouderen terug kunnen kijken op hun leven en kunnen onderkennen hoe ver jullie gereisd hebben en hoe zeer jullie je spiritueel hebben ontwikkeld. Het is een levendige periode en uitzonderlijk uitdagend en nu hebben jullie zoveel succes bereikt. De energieën zullen zich tijdens deze laatste jaren intensiveren en we verwachten vele zielen op tijd te zien ontwaken om de kans om te ascenderen, te begrijpen en te accepteren. Het zou onze harten plezier doen als ieder van jullie het zou doen maar vrije wil geeft de keuze om zelf te beslissen. Dat is een heilige Wet die niemand kan ontkennen en wij leven hem na in onze dienstbaarheid aan jullie.De kans is er dat de meeste lezers van deze boodschappen tenminste al een stuk op weg zijn in het accepteren van de kans om te ascenderen. We hopen daarom iets van mogelijke angst die jullie zouden kunnen hebben, te verdrijven omdat we weten dat grote veranderingen in jullie leven niet altijd met open armen worden ontvangen. Als het je echter niet lukt om in te zien dat de Mensheid onwetend al in een vergevorderd stadium gezwicht was voor de duistere machten dan zou je er voor kunnen kiezen niet te ascenderen zonder dat je je realiseert dat je dan bestemd bent om in deze dimensie te blijven. Ons contact met jullie is er om jullie ogen te openen voor wat er gaande is geweest om jullie heen terwijl we op hetzelfde moment hulp aan jullie garanderen om uit de klauwen van het duister te ontsnappen. Belangrijker is dat jullie je bewust zijn van het plan van de Schepper voor jullie Universum en de verheffing daarvan en dat vindt nu plaats.Er is bijna niemand die zich niet bewust is geworden van een grootschalige omwenteling met betrekking tot de Aarde. Uiterlijk ziet het er uit alsof chaos zal heersen maar zij die verlicht zijn, weten dat het voor een groter doel is. Deze cyclus van dualiteit moet heel snel eindigen en hiermee dienen alle zielen over hun eigen toekomst te beslissen. Omstandigheden dicteren dat een massale zuivering eerst moet plaatsvinden en daar komen wij in beeld. Wij zijn er om jullie te assisteren bij het herstellen van Moeder Aarde zodat de bewijzen van haar schending en destructie door de aanwezigheid van de Mens kan worden verwijderd. Als ambassadeurs van de Aarde zullen wij met jullie lopen en jullie mentoren en spirituele leraren worden voor het verheffen van jullie bewustzijn.Wees ervan overtuigd dat wij volledig zijn opgewassen voor onze taken en we zullen ervoor zorgen dat jullie klaar zijn voor het laatste proces naar Ascentie. Onze plannen leveren al resultaat op maar we kunnen niet altijd vrij geven wat we aan het doen zijn. Dat zal echter veranderen wanneer we in staat zijn om openlijk naar buiten te komen en onze kennis met jullie te delen. Jullie vormen een integraal onderdeel van alles dat is gepland en we zullen onze handen sluiten in een grote vriendschap die blijvend is wanneer we allemaal opwaarts gaan in de laatste dagen en deze cyclus verlaten. Als je inspiratie nodig hebt om door te gaan, denk dan gewoon aan het geluk en de vrede die op Aarde zal neerdalen wanneer de waarheid over jullie toekomst wordt gerealiseerd. Van chaos naar kalmte en orde, van verdriet naar vreugde en een helder bepaalde toekomst die jullie soevereiniteit respecteert.Zoals we jullie eerder vertelden zijn jullie wereldse problemen verre van voorbij maar vanuit de as van het oude paradigma zal een nieuwe verrijzen. Wanneer je het nu moeilijk zou vinden om de nieuwe Aarde te visualiseren, zie het dan als gereinigd van alles dat geen plaats heeft in de hogere dimensies. Er zal in elke richting waar je kijkt, schoonheid zijn en de wanstaltigheden die nu jullie landschap verpesten, zullen verdwijnen. Gebouwen en fabrieken zoals jullie industriële complexen zullen uiteindelijk worden verwijderd en dat zal in sommige gevallen permanent zijn omdat nieuwe methoden en productiemiddelen zullen worden geïnstalleerd. Zelfs dit zal van korte duur zijn omdat er een tijd zal komen waarin weinig of zelfs geen productie hoeft plaats te vinden.We weten dat velen van jullie onzeker zijn over hoe de veranderingen jullie uiteindelijk zullen beïnvloeden omdat jullie bezorgd zijn over jullie bezit en persoonlijke eigendommen. Laat ons jullie vertellen dat je houdt wat je hebt, tot de tijd komt waarop zelfs dat overbodig bewijst te zijn of passend voor de hogere dimensies. Alles daarin zal een hogere vibratie hebben en meer afgestemd zijn op het Licht. Jullie aardse materialen vervallen onvermijdelijk in de loop der tijd maar de nieuwe zullen oneindig meegaan tot je er klaar mee bent. Jullie hebben kristallen steden horen noemen en zij zullen jullie thuis worden wanneer je door de dimensies heen ascendeert. De grote stap in jullie evolutie is nauwelijks begonnen en de materiële kant van jullie leven zal dramatisch veranderen. Het zal allemaal in jullie voordeel zijn en voor jullie verheffing en mettertijd zullen jullie in staat zijn om vrijelijk door het Universum te bewegen als Kosmisch Wezen.We vertellen met plezier over wat komen gaat omdat jullie klaar moeten zijn voor de veranderingen en met kennis zijn jullie beter in staat een nieuw gedachtepatroon te vormen. Het helpt jullie ook je aandacht op de toekomst gericht te houden en minder afgeleid te worden door andere gebeurtenissen. Ondertussen wordt de waarheid over wat er de afgelopen eeuw heeft plaatsgevonden, vrijgegeven en jullie zullen zien dat veel mensen verantwoording moeten afleggen. Of het nu op Aarde is of buiten de Aarde, er is altijd verantwoordelijkheid voor elke daad die andere zielen negatief heeft beïnvloed. De grote boosdoeners zullen aan jullie wetten worden onderworpen, en zoals jullie nu zouden moeten weten, jullie zullen reageren op wat je hebt gedaan als is het maar omdat je uiteindelijk je eigen rechter en jury bent.Ik ben SaLuSa van Sirius en ik vertegenwoordig samen met mijn metgezellen de Galactische Federatie wat betreft het contact met jullie. We zijn niet de enigen die dit mogen doen maar jullie kunnen er zeker van zijn dat de Aarde niet een “open huis” is waar iedereen op bezoek kan komen. We beschermen jullie tegen de binnendringing van onontwikkelde entiteiten en er kunnen alleen uitzonderingen zijn wanneer er een karmische situatie bestaat. Vrees niets, want jullie zijn veilig en heel erg gekoesterd en geliefd door ons.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.Original Site:
http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

24-JUNI-2009 ATMOS

Herinner jullie zelf eraan dat jullie een grote en prachtige ziel zijn die zich als Menselijk Wezen heeft vermomd...
Mijn Dierbaren, de Spirituele Hiërarchie heeft altijd hulp aan jullie gepland en heeft dit met het oog op jullie evolutionaire ontwikkeling gedaan. Los van het arrangeren van leiding met behulp van jullie Gidsen, hebben ze ook op gepaste tijden kansen aangegrepen om zetten vooruit te doen naar Eenheid. Tenslotte zijn jullie allemaal voortgekomen uit de Bron van Al Dat Is en het enige verschil tussen jullie op dit moment is dat jullie een reflectie zijn van jullie opvoeding, lokale culturen en religieuze overtuigingen. De Tweede Wereldoorlog bracht jullie uit noodzaak dichter bij elkaar en vele verschillende landen waren erbij betrokken. Afhankelijk van welke zijde zij steunden, resulteerde dit in vele naties die naast elkaar moesten dienen voor een gemeenschappelijke zaak en de Mensheid verhief zich bij deze gelegenheid door raciale verschillen terzijde te leggen. Het resultaat was dat na de oorlog vele verschillende rassen zich in vreemde landen vestigden waar de mensen voorheen zeer geïsoleerd leefden in hun contacten met elkaar.Gedurende de jaren vond integratie plaats, al resulteerde het vaak in frictie en gewelddadige demonstraties wanneer de oppositie in het bijzonder sterk was. Waarom noem ik deze aspecten, dat is omdat het essentieel was dat jullie je raciale verschillen begonnen te overbruggen en Eén Menselijk Ras werden. Acceptatie van anderen maakt deel uit van jullie spirituele begrip en groei naar Ascentie. Zonder dit zijn jullie geneigd jezelf op de eerste plaats te zetten en het idee dat sommige rassen superieur zijn aan anderen wordt dan een struikelblok naar jullie vooruitgang. Wanneer jullie de laatste fases van dualiteit binnengaan is het heel belangrijk dat jullie ernaar streven een niveau van Onvoorwaardelijke Liefde te bereiken. Dat zal jullie in staat stellen anderen te accepteren los van hoe je hen ziet, zelfs als hun verkozen ervaringsweg totaal anders is dan die van jezelf of verbonden aan de duistere machten.Er bestaan vele manieren waarop de Mens verkiest ervaringen op te doen en normaal gesproken is er een doorgaande weg door een aantal levens heen. Dit betekent dat je mogelijk niet weet wat hen beweegt en wanneer zij jou teleurstellen, onthoud dan dat er een goddelijk doel is en het is het beste een beoordeling achterwege te laten. Alles ontwikkelt zich op een ordelijke manier met een doel, zelfs als je het niet kan bevatten en jullie hebben honderden levens gehad als onderdeel van jullie spirituele ontwikkeling. Hier volgt uit dat jullie werkelijk elke soort ervaring hebben gehad die de Aarde te bieden heeft. Wat jullie daarom in anderen zien, is zeker bijna altijd iets wat jullie zelf hebben doorgemaakt. Het is zo belangrijk dat jullie rekening houden met wat jullie zien als tekortkomingen.Het heeft velen van jullie tijd gekost te begrijpen dat wat een ziel verkiest te ervaren, niet “goed of kwaad” is in de context van de noodzaak om volledig alle aspecten van de dualiteit te ervaren. Kwaad, zoals jullie het omschrijven, is het gebrek aan Licht en zielen zullen vele keren naar zulke situaties terugkeren totdat ze de aantrekkingskracht van de lagere vibraties hebben overwonnen. Geen ervaring gaat verloren en jullie doen allemaal je voordeel uit vorige levens die jullie gebracht hebben waar jullie je vandaag bevinden. Zoals jullie je zullen realiseren is het leven niet een toevallig samenraapsel van ervaringen die gewoon zonder reden plaatsvonden. Er heeft altijd een planning bestaan vanaf het moment dat jullie in het begin de uitdaging accepteerden om af te dalen naar de dualiteit. Is het niet passend dat jullie aan het einde ervan je weer verheffen in absolute glorie, als een grotere ziel dan voorheen en dat is waarom Ascentie een unieke gelegenheid zal zijn.Jullie zullen je verheffing waardig zijn en enorm worden bewonderd vanwege jullie gewillige opoffering om naar de duisternis van de lagere sferen te gaan. Jullie zullen een enorme geheugenbank hebben gecreëerd die door andere beschavingen, die een behoefte hebben om te leren van jullie ervaringen, kan worden gebruikt. De overwinning voor jullie is het overwinnen van de lagere energieën die jullie bij tijden volledig heeft versluierd van jullie ware zelf. Zonder naar de Akasha optekeningen te kijken, hebben jullie geen idee van de mate waarin jullie eerder zijn afgedaald in de diepten van de duisternis. Jullie hebben nu bewezen dat het Licht elk obstakel kan overwinnen en als overwinnaar tevoorschijn kan komen.Velen hebben hun vermogen verloren zich te verbinden met hun Hoger Zelf en functioneren slechts op het niveau van beperkt bewustzijn. De inkomende energieën zijn echter krachtiger en ontwaken meer zielen tot hun ware potentieel. Het zitten in stilte en het rustig maken van de geest kan de omstandigheden creëren waarbij je jezelf op je Hoger Zelf kan afstemmen. Dergelijke leiding, waar jullie naar verwijzen als intuïtie, is de moeite waard om te volgen. Een probleem dient zich aan als jullie je ego als een en hetzelfde beschouwen maar het ego neigt ernaar voor het Zelf te komen en er zijn momenten waarop jullie behoeften evenzeer belangrijk zijn. Herinner jullie zelf eraan dat jullie een grote en prachtige ziel zijn die zich als Menselijk Wezen heeft vermomd. Jullie zijn een Lichtwezen dat zijn ware Zelf met onbeperkt potentieel begint te accepteren.De Aarde is deze cyclus aan het afsluiten en verheft zich ook samen met jullie en het duurt niet lang voordat jullie doorgaan naar zelfs hogere dimensies. Wanneer jullie deze periode voorbij zien gaan, weet dan dat leven alleen beter kan worden en niet terug zal gaan naar wat het was en de vibraties verheffen jullie al uit jullie dimensie. Houd vast aan welke visie je ook hebt van Ascentie en help het te manifesteren en het zal een pad voor je uit creëren. Jullie wereld is duidelijk in een staat van verandering en de verstoring van het leven zal aanhouden. Hieruit zal echter een totaal nieuwe manier van leven tevoorschijn komen die passender is voor de nieuwe Mens van Licht die naar boven komt.Wij van de Galactische Federatie hebben de eer om jullie vooruit te leiden en samen zullen we elk probleem dat in de weg ligt en onze overwinning kan ophouden, overwinnen. Onze invloed wordt via onze bondgenoten gevoeld die gestaag naar hun doelen toewerken en zij plaveien de weg voor onze komst naar Aarde. Jullie grote krachten weten van onze aanwezigheid en bedoelingen waar het jullie betreft. Sommigen zullen naar onze zijde gaan maar anderen zullen weerstand tonen voor verandering. Allengs zullen ze echter inzien dat het zinloos is en instemmen met onze verzoeken. We komen tenslotte op een goddelijke missie en een handvol rebellen kan het onvermijdelijke niet stoppen.Ik ben Atmos, een Siriër, en ik weet dat onze plannen uiterst nauwkeurig zijn waar het jullie betreft en met Goddelijke Liefde zullen ze tot het einde worden uitgevoerd. Dan zullen we als Eén verder gaan en als een beschaving zullen jullie actieve leden worden van de Federatie en in onze voetstappen volgen. Het is een grootse dag voor alle betrokkenen wanneer een nieuw lid zijn plaats tussen ons inneemt en inderdaad, een tijd van grootse viering.Dank je Atmos.

Mike Quinsey.

Original Site:
http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

22-JUNI-2008 SALUSA


Soms is de waarheid zo krachtig en stuitend dat we moeten overwegen hoe we het aan jullie geven omdat jullie anders zouden doordraaien...Jullie hebben goede en slechte dagen en misschien zijn er nooit twee hetzelfde. Voor ons is het leven stabiel en op een constant niveau vanwege de hogere vibraties waar we in leven. Jullie ervaren veranderingen in jullie fysieke lichamen die soms voortkomen uit jullie dieet of emotionele omstandigheden terwijl wij genieten van gevoelens van harmonie, zowel van binnen als van buiten. Dierbaren, wij zijn waar jullie bestemd zijn te komen, op een veel hoger niveau dan waar jullie je nu bevinden. Daarom zullen jullie ook genieten van de voldoening en vervulling door het bestaan in vibraties die zo verheffend zijn en een genot om te ervaren. Aardse omstandigheden plaatsen, ofschoon ze aan het verbeteren zijn, een heleboel druk op jullie en jullie hebben veel zorgen over zaken die jullie leven beïnvloeden. Realiseer je dat je dit allemaal zal achterlaten wanneer jullie eenmaal ascenderen naar de hogere niveaus. Leven zal bijna onherkenbaar veranderen en jullie zullen spoedig enige overblijvende herinneringen die niet op het Licht zijn afgestemd, laten gaan.Jullie kunnen je afvragen waarom iemand de kans om te ascenderen zou afwijzen maar tot je een zeker niveau van bewustzijn hebt bereikt, heeft het geen grotere aantrekkingskracht dan de dimensie waar jullie je op het moment in bevinden. Het is ook noodzakelijk iets te kunnen vatten van wat de hogere dimensies betekenen met betrekking tot de veranderingen in ieders leven. Sommigen zien ze als een bedreiging voor hun behaaglijke bestaan wanneer ze op hun manier gesetteld zijn. Angst voor het onbekende is ook aanwezig bij Menselijke Wezens omdat jullie nog steeds diepliggende onderbewuste herinneringen hebben aan tijden waarin jullie onderworpen waren en gecontroleerd werden door bezoekers aan de Aarde. Dit wordt duidelijk niet geholpen door het beeld dat door de meerderheid van films die samenhangen met “aliens” is geportretteerd. Degenen die onze aanwezigheid echter hebben geaccepteerd en die onderscheid maken, weten welke groepen te vertrouwen zijn en jullie hebben je gerealiseerd dat wij jullie toekomstige zelf zijn. Wanneer je een hoger bewustzijnsniveau hebt bereikt, is Ascentie een volstrekt normale stap om te zetten. De drang om te ontwikkelen drijft jullie voor altijd verder en hierdoor ontstaat groter inzicht over jullie relatie met God.Wees ervan verzekerd dat jullie keuzevrijheid het belangrijkste is als het op Ascentie aankomt omdat niemand zich zou moeten aanmatigen anderen te indoctrineren met hun overtuiging. Het is alleen correct dat jullie leiding ontvangen maar elke vorm van dwang bij discussiepunten is behoorlijk fout al is het met de beste bedoelingen. Hebben we jullie niet verteld dat de waarheid naar buiten zal komen en dat het voor jullie allemaal zal worden neergezet? Als sommige zielen zich nog steeds ongemakkelijk voelen om hun gedachtepatroon te veranderen dan moeten ze de ruimte krijgen hun persoonlijke ingevingen te volgen. De tijd zal uiteindelijk exact openbaren wat waarheidsgetrouw is en het kan hoogstens voor jullie gepresenteerd worden voor jullie instemming. De Mensheid is voor zo’n lange, lange tijd in het duister gehouden maar het Licht van binnen is gegroeid en helpt te tonen wat vals is.De waarheid vindt zijn weg naar de geest van de mensen op subtiele manieren en niemand is krachtiger dan die Wezens van Licht die naar hun waarheid leven. Jullie assimileren voortdurend een veelvoud aan verschillende indrukken die vanuit alle richtingen tot jullie komen. Zij van het Licht maken een sterkere indruk, ze worden opgenomen in jullie bewustzijn en gemerkt met een “Belangrijk Punt” om later een beroep op te doen. Jullie zijn voortdurend jullie overtuigingen aan het her-waarderen en slechts degenen die vastzitten in een rigide geloofssysteem verwerpen datgene wat met de waarheid resoneert. Niet alles wat voor jullie wordt neergelegd kan bewezen worden in overeenstemming met jullie wensen en vertrouwen in de bron waar het vandaan komt, is van essentieel belang. Omdat jullie met ons beginnen te resoneren geloven we dat jullie ons zullen vertrouwen en we kunnen jullie verder helpen met het openen van jullie bewustzijn waardoor jullie een nog groter inzicht krijgen.Soms is de waarheid zo krachtig en stuitend dat we moeten overwegen hoe we het aan jullie geven omdat jullie anders zouden doordraaien. Er is een redelijke benadering die jullie op vriendelijke wijze voedt en jullie informatie laat opnemen in jullie eigen tempo. We willen zeker niet jullie hoofd laten rondtollen maar wanneer we eenmaal op jullie Aarde aankomen zijn er erg veel aspecten met betrekking tot jullie toekomst die aandacht nodig hebben. Eerst moeten we echter de urgente problemen van verwaarlozing en misbruik van miljoenen mensen aanpakken. Voedsel, water en onderdak is waar ieder mens recht op zou moeten hebben als basisbehoefte om te overleven. Vervolgens komt bescherming tegen de duistere machten en we zullen ze van hun macht ontdoen om afgrijslijke oorlogen te voorkomen zoals jullie die recentelijk hebben ervaren. Wanneer de Mensheid is gesetteld en zich veilig voelt kunnen onze meer algemene taken starten. Het reinigen van Moeder Aarde en het herstellen ervan klinkt als een formidabele taak maar onze technologie zal ervoor zorgen dat het vrij snel wordt voltooid. Tijd voor spirituele ontwikkeling zal gemakkelijker te creëren zijn en onze geavanceerde communicatiesystemen zullen ervoor zorgen dat het bereiken van de mensen een eenvoudige uitdaging is om aan te voldoen.Natuurlijk zouden we onze komst nu willen aankondigen maar we moeten er zeker van zijn dat er geen reactie komt van de duistere machten die jullie schaadt. Hun oorlogszucht en arrogantie zou hun anders vastbesloten maken rotzooi te trappen over de hele wereld heen.Heb geen angst, wij zijn op de hoogte van hun plannen en we zullen hen op hun weg stoppen als ze doorgaan met hun gruwelijke bedoelingen. Onze aanwezigheid op dit moment is jullie veiligheidsgarantie en de garantie dat jullie zoals verordend je cyclus zullen voltooien met Ascentie. Falen is geen woord dat wij gebruiken omdat wij de macht en de kracht van God met ons dragen. Jullie zijn kinderen van God en misschien hebben jullie in sommige opzichten als een baby in je armen, onze bescherming nodig en die krijgen jullie.Nu jullie al aan het aftellen zijn voor het laatste halfjaar en in de snelheid waarmee de tijd voorbij gaat, kunnen jullie zonder twijfel begrijpen hoe snel de paar overblijvende jaren van de cyclus zullen verstrijken. Het zal bij het verstrijken van de maanden nog sneller gaan en jullie zullen een bepaalde mate van frustratie voelen om dingen gedaan te krijgen. Lichtwerkers zullen vooral kwetsbaar zijn omdat er een beroep op hen wordt gedaan in een laatste grote poging om deze planeet van zijn duistere energieën af te helpen. Alles zal zeer de moeite waard zijn en vrede en geluk staan als een pot met goud op het einde van de regenboog te wachten. Is dat niet wat jullie willen na zoveel levens in de dualiteit waarbij je misschien zelden dat punt bereikte waarop je succes behaalde.Ik ben SaLuSa van Sirius en ik observeer behoorlijk ingespannen wat er op Aarde gebeurt. De nieuwe energie stuwt verandering voort en spijtig genoeg reageert het duister met macht en er zijn gewelddadige confrontaties en het is de manier van de Mens op dit moment maar het zal veranderen. Namens de Galactische Federatie wens ik jullie allemaal een grote periode van verlichting en succes bij het uitluiden van jullie 2009, wetende dat wij op alle manieren bij jullie zijn.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.


Original Site:
http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

vrijdag 19 juni 2009

19-JUNI-2009 SALUSA

Kijk nu naar de toekomst omdat jullie tijd bijna voorbij is en alles dat resteert, zal vreugdevol zijn en geluk brengen in jullie leven en we zullen elkaar spoedig ontmoeten...
Zaken op Aarde snellen zich voort en we zien dat steeds meer mensen de afgelopen halve eeuw hebben geaccepteerd dat onze aanwezigheid geen bedreiging vertegenwoordigt voor jullie. Jullie zijn in tegendeel gaan geloven dat we jullie kunnen helpen om jullie samenlevingen te hervormen en de manier waarop ze functioneren. Dat stelt ons daardoor in staat de tijd voor First Contact naar voren te halen en we weten dat wanneer we in staat zijn om jullie allemaal publiekelijk toe te spreken, zelfs meer mensen hun aandacht zullen richten op wat we te zeggen hebben. Niet alleen dat, we zullen een goede relatie tot stand brengen met jullie en het vertrouwen dat nodig is om jullie uit je oude gedachtepatroon te halen. Erg openhartig omdat vele verschillende groepen over jullie de heerschappij hebben gevoerd, het zal niet makkelijk zijn de waarheid over jullie verleden geaccepteerd te krijgen.Allen die aan de macht zijn geweest, hebben jullie met valse leringen geïndoctrineerd waardoor jullie bezweken voor hun dominantie.Dierbaren, jullie zijn voortdurend voor de gek gehouden om jullie rechten op te geven en jullie zouden volledig jullie soevereiniteit zijn kwijtgeraakt ware er niet de opkomst in bewustzijn en jullie verzet tegen de duistere machten. Zelfs nu moeten jullie hard vechten om jullie rechten te herstellen maar het keerpunt is bereikt. Sommigen onder jullie van het Licht hebben zichzelf zo gepositioneerd dat zij hun invloed kunnen uitoefenen op het bestuur van jullie regeringen. Zoals jullie weten, groeien onze bondgenoten in aantallen en dienen zij in de meest bruikbare functies om gezondheid en vrede op Aarde te stichten. Zij maken een verschil en wanneer we eenmaal arriveren, zullen zij naar de voorgrond treden en zal er door de grote landen een wereldwijde beweging gestart worden die stap voor stap de hele wereld zal omvatten. We verwachten dat jullie tekenen van verandering zien voor het jaar om is maar de kansen zijn als het tij, voortdurend komend en gaand.Het Wereldnieuws, dat wij enthousiast volgen, laat zien dat de jongere generaties in vele landen een kruistocht voeren voor vrijheid en zij zullen niet gemakkelijk tot zwijgen worden gebracht. Jullie zullen inmiddels hebben opgemerkt dat jullie vele dierbare zielen om je heen hebben die al een verhoogd bewustzijn hebben. Zij hebben de wijsheid en kennis met zich meegebracht die nodig is om een nieuwe manier van leven en harmonie te laten zien die jullie samen zal brengen voor een gemeenschappelijk doel. Passende leiders is wat jullie nodig hebben, niet alleen om de bewustzijnsveranderingen te vertegenwoordigen maar ook om zich in te spannen voor systemen die de nieuwe idealen promoten. Wees ervan verzekerd dat dit werkelijkheid wordt en jullie zullen ook de duisteren zien worden verwijderd.Jullie hebben allemaal levens gehad van wanhoop en uiterste ontberingen en om eerlijk te zijn moet er gezegd worden dat de dualiteit jullie soms tot de grenzen van jullie vermogen heeft gebracht. Als jullie inspanningen er echter niet geweest waren dan zouden jullie nu binnen een strikt gecontroleerde wereld hebben geleefd waar jullie in het geheel geen echte vrijheid zouden hebben gehad. Sommige zullen deze stelling betwijfelen, maar we zouden willen zeggen, wacht tot we openlijk met jullie kunnen praten en de waarheid onthullen over wat er zonder jullie wetenschap is gebeurd. Het zal zowel verrassend als shockerend zijn omdat jullie zo dicht bij het volledig onder controle zijn van de Illuminatie zijn geweest. Jullie zijn nu veel wijzer en jullie kunnen niet zo gemakkelijk gedwongen worden hun plannen voor de Mensheid te accepteren.Zij zijn zeer misleidend en bedrieglijk geweest door ogenschijnlijk jullie belangen te behartigen terwijl ze jullie gevangenneming als hun slaven aan het plannen waren. Als je het gevoel hebt dat dit overdreven is, zul je het uiteindelijk weten wanneer jullie de volledige waarheid horen.De uiteindelijke macht in dit Universum is aan God en God spreekt het laatste woord over jullie toekomst. Jullie is ieder de kans gegeven te ascenderen en als jullie klaar zijn, zal dit gebeuren. Deze verzekering zou je door de overblijvende jaren heen moeten zien gaan zonder je zorgen te maken over de uitkomst. God is een fontein van voortdurende liefde die door het Universum wordt uitgezonden. Het is een liefde die geen grenzen kent of de een boven de ander begunstigt. Alles van mindere aard dat aan God wordt toegekend is een product van het verkeerd begrijpen of de valse leringen van de Mens. God is Geheel Liefde- voortdurend, grenzeloos en zit in het hart van iedere ziel. Sommigen hebben zichzelf bedrogen door mindere goden te accepteren maar ook dan houdt God nog steeds van hen en koestert ze als iets van hem. Wanneer jullie ascenderen, zal ook jullie begrip over God duidelijk groeien en jullie zullen als Eén worden.Sommigen zullen de waarheid ontdekken en zich dan ontzet voelen dat ze het niet eerder wisten. Je hoeft jezelf daar echter geen uitbrander voor te geven omdat een deel van jullie uitdagingen binnen de dualiteit het ervaren van zowel het Licht als het duister is geweest. Als resultaat zullen jullie tevoorschijn komen als iemand die grote conflicten heeft overwonnen en die desondanks bewezen heeft dat zijn Licht hem er bovenop helpt. Het is onwaarschijnlijk dat jullie opnieuw een dergelijke uitdaging tegemoet gaan en van hieruit zouden jullie ervaringen aangenamer en vervullend moeten zijn. Jullie kunnen er natuurlijk voor kiezen om binnen de lagere vibraties te dienen en sommigen van jullie zullen ongetwijfeld aangetrokken worden tot die zielen die erin achterblijven. Zelfs dan zullen jullie als Gids niet door een hele serie levens hoeven te gaan zoals voorheen. De keus is aan jullie en wanneer jullie eenmaal verrijzen, zullen jullie zeker overweldigd worden door het grote panorama aan kansen dat voor jullie ligt. Jullie hebben een uitdrukking, “je hebt tot nu toe niet geleefd”, en ik ben geneigd te zeggen dat dit nu van toepassing is omdat jullie ontelbare sferen hebben waarin jullie je interesses kunnen volgen.Totdat jullie volledig bewustzijn hebben herkregen, hebben jullie er weinig idee van hoe krachtig jullie zullen worden. Volledig bewustzijn zal van jullie zijn als een onderdeel van het Ascentieproces en jullie zullen terugkeren naar een hoge staat van bewustzijn die jullie hadden bereikt voordat jullie afdaalden naar de lagere dimensies. Jullie zullen je als een god voelen met schijnbaar onbeperkte krachten om te creëren en om overal naar willekeur naar toe te kunnen gaan. Voelen en begrijpen jullie nu het grotere doel van het ervaren van de dualiteit. Het is een stadium in jullie evolutie dat jullie eerdere bewustzijnsniveaus heeft vergroot. Als we zouden zeggen, jullie zijn moedige zielen, dan zou dat in de context zijn dat jullie allemaal vrijwillig deelnamen aan jullie ervaringen waar anderen ervoor kozen dit niet te doen. Het doet er niet toe omdat de vrije wil absoluut een vrije keuze toestaat zodat jullie je eigen weg kunnen vaststellen naar de Bron.Ik ben SaLuSa van Sirius en jullie kunnen begrijpen waarom we zo’n bewondering hebben voor jullie. Jullie zijn prachtige volhouders die zijn verrezen uit de duisterste sferen, onafhankelijk wat jullie daarin hebben ervaren. Kijk nu naar de toekomst omdat jullie tijd bijna voorbij is en alles dat resteert, zal vreugdevol zijn en geluk brengen in jullie leven en we zullen elkaar spoedig ontmoeten.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

Original Site:
http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

woensdag 17 juni 2009

EERBETOON AAN ALLE LICHTWERKERS


17-JUNI-2009 SALUSA

We zullen jullie in een liefdevolle omhelzing begroeten als de ene ziel van Licht tot de ander...
Blijf doorgaan, is altijd een goed advies en dit is niet de tijd om achterover te leunen. Wees verantwoordelijk voor je leven en zorg ervoor dat het je ambities en wensen reflecteert. Niemand anders op Aarde kent je beter dan jij zelf en het is erg belangrijk dat jullie je intuïtie volgen als je iemand bent die op het pad naar Ascentie zit. Jullie zullen naar mensen of situaties geleid worden die je op het spoor houden en je ook helpen enig overblijvend karma te vereffenen. Voor dit leven hebben velen van jullie zeer grote uitdagingen op zich genomen om er zeker van te zijn dat jullie klaar waren om te ascenderen met wat jullie noemen, “een schone lei”. Zoals jullie misschien ook verwachten, zijn enkele van jullie taaiste uitdagingen overgebleven voor jullie laatste leven in deze dimensie. De reden hiervoor is misschien al duidelijk maar het is omdat jullie nu een hoger bewustzijnsniveau en inzicht hebben bereikt. Daardoor zijn jullie beter uitgerust om het laatste van jullie karma te vereffenen.Wees niet bezorgd over hoe goed je het doet want jullie Gidsen zullen jullie helpen om met opgeheven hoofd uit deze periode te komen.Zoals we eerder gezegd hebben, bestaat er ook de Wet van Genade die ruimte biedt om enig overblijvend karma op te heffen. Karma kan klinken alsof het streng op jullie wordt opgelegd maar de waarheid is dat jullie beslissen hoe en wanneer je er wat mee doet. Natuurlijk kun je Hogere Wezens consulteren die blij zijn om je advies te geven en sommige zaken kunnen tot latere levens worden uitgesteld. Hier komt niet uit voort dat karma persé in het eerstvolgende leven moet worden uitgewerkt. Onthoud dat vaker wel dan niet er vele zielen bij jullie betrokken zijn in het vereffenen ervan en er komt nogal wat planning bij kijken om jullie allemaal bij elkaar te brengen.Verantwoordelijk zijn voor jullie daden en gedachten is nog steeds van toepassing wanneer jullie je verheffen door de dimensies heen. Jullie verhalen over de val van de Engel Lucifer is een dergelijk voorbeeld. Het wordt echter makkelijker wanneer je verder komt omdat jullie je voorbij de duistere energieën bewegen en vollediger in het Licht . Op de hogere niveaus zijn fouten eerder niet meer dan een verkeerd beoordeelde beslissing die uiteindelijk onjuist bleek te zijn. Het kan echter wel de toekomst betreffen van veel zielen die je onder je hoede hebt en fouten moeten worden gerectificeerd. Omdat alles in harmonie is, proportioneren we ook niet de schuld en er zijn geen wederzijdse beschuldigingen. Ik haast me toe te voegen dat wanneer je eenmaal besloten hebt de Wil van God te dienen, het pad dat je betreedt er één van Licht en Liefde is en dat je zelden een andere richting zal gaan. Dienstbaarheid aan anderen uit naam van God is niet saai of vervelend maar vol van avontuur en het is hoogst bevredigend.Wij van de Galactische Federatie zijn één met elkaar en het is een heel prachtig gevoel en ervaring. Ons bewustzijn is op een hoog niveau waar we slechts de waarheid met elkaar kunnen spreken en als gevolg daarvan is het onmogelijk om te liegen. We ervaren opnieuw vanwege ons bewustzijnsniveau, geen negatieve emoties zoals woede en we hebben vreedzame relaties overal om ons heen. We vertellen je deze dingen niet om onszelf te verheffen boven jullie maar om simpelweg een gevoel te projecteren van waar het op lijkt nadat jullie zijn geascendeerd. Leven wordt er één van immens geluk, vreugde en bevrediging en het is extreem vervullend.Terwijl jullie op aarde zijn worden jullie geconfronteerd met zielen van verschillende ontwikkelingsniveaus en het lukt jullie niet echt voor langere tijd de hogere energieën vast te houden. We bewonderen echter de vasthoudendheid van hen die hun best doen in die richting. Hoe genoeglijk zal het zijn wanneer jullie beginnen te ascenderen en de handen sluiten met hen die als jezelf zijn. Sommigen van jullie hebben individuele relaties die de perfectie naderen maar de duistere energieën trekken jullie in situaties die jullie vastbeslotenheid volledig op de proef stellen om je erboven te verheffen. We bewonderen jullie grote macht aan wilskracht en het zal de Mensheid succesvol door de huidige omwentelingen heen dragen. Jullie tijd in dualiteit heeft het vermogen van jullie ziel om vast te houden aan het Licht aangescherpt en nu is er een leger dat de vrijheidsvlaggen hoog houdt zodat allen ze kunnen zien. Die tijd zal komen maar niet zonder een strijd want de duisteren zijn als een gewond dier dat uithaalt in zijn doodsstrijd. Heb compassie voor zulke zielen want op hun eigen manier zijn ze voor jullie evolutie belangrijk geweest.Het moet geruststellend zijn te weten dat jullie bijna je tijd in dualiteit hebben voltooid. Cycli komen en gaan en hiermee gaat het Universum altijd verder opwaarts. Hierbinnen moeten alle zielen uiteindelijk hetzelfde doen, of verwijderd worden om niet de voortgang van anderen op te houden. Jullie en jullie Aarde zullen de laatsten zijn om zich te verheffen en zeer spoedig zullen jullie veranderingen ervaren die geen twijfel in jullie achterlaten dat Ascentie is begonnen. Velen van jullie voelen de hogere energieën en zijn in staat ze naar zichzelf aan te trekken. Anderen vinden ze verzwakkend en oncomfortabel doordat ze niet in staat zijn om te gaan met de hogere energieën. De verdeeldheid tussen hen en degenen die ascenderen, groeit duidelijk en dit zal zo doorgaan. De onveranderde toestand zal zo blijven tot zo’n moment dat het niet langer in het belang is van alle betrokkenen om bij elkaar te blijven.Zoals we eerder gezegd hebben, kunnen jullie niets van fysieke aard met je mee nemen naar de hogere dimensies. Jullie kunnen echter je herinneringen meenemen naar een nieuw uitdrukkingsniveau en ze her-scheppen op een manier die je niet eerder hebt gezien. Hoe lang jullie ook in de ruimte reizen, jullie zullen altijd je Thuisplaneet hebben om naar terug te keren en zelfs tijdens de reizen zal je soms een huisbezoek afleggen. Maar op een bepaalde manier vertrekken jullie nooit omdat jullie energie zich verbindt met jullie planeet en jullie kunnen iedereen daar telepathisch bereiken aangezien afstand geen belemmering is bij deze vorm van communicatie. Zelfs nu ervaren sommigen dat telepathie binnen hun bereik is en jullie zouden je op de ontwikkeling ervan moeten concentreren. Wanneer twee mensen spontaan aan elkaar denken gebeurt het vrij natuurlijk maar wanneer jullie ascenderen, zullen jullie leren dat bij contact op dit niveau door beide personen moet worden ingestemd. Privacy wordt nog steeds in acht gehouden en is inderdaad belangrijk om inmenging te voorkomen waar het niet passend is of niet welkom. Jullie zullen voldoende tijd hebben om de protocollen bij dit soort kwesties te leren kennen.Ik ben SaLuSa van Sirius en ik voel me net zo opgewonden bij de gedachte aan onze grootse hereniging. We zullen jullie in een liefdevolle omhelzing begroeten als de ene ziel van Licht tot de ander. Het vooruitzicht van ascenderen zou jullie met vreugde moeten vervullen en het is een meer dan rijkelijke beloning voor jullie verblijf op Aarde.

Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

dinsdag 16 juni 2009

EERBETOON AAN ALLE LICHTWERKERS

Vertaling eerste fragment, uit de film "Contact":

"Jullie zijn een interessante soort...een interessante mix. Jullie zijn in staat tot zulke prachtige dromen...en zulke afschuwelijke nachtmerries. Jullie voelen je zo verloren...zo afgesloten...zo alleen. Alleen zijn jullie dat niet."

Quotes in het midden van de clip:

1. David Wilcock: "Dus wat dat betekent, is: het menselijke lichaam verschijnt op iedere planeet in het universum waar leven mogelijk is. Soms ontwikkelt het zich door insekten, soms ontwikkelt het zich door reptielen, soms ontwikkelt het zich door zoogdieren, net als wij, soms ontwikkelt het zich door dolfijnen en walvissen, en soms ontwikkelt het zich blijkbaar zelfs door gewassen."

2. Clifford Stone: "Zie je...wij zien ze als tekenfilmfiguren. Maar ze hebben beschavingen, en ze hebben families. Ze zijn menselijker dan wij ze toedichten. Ik weet dat dat gek klinkt, maar het is zo."

3. Alex Collier: "Toen ik weer op de grond beland was, hoorde ik Vissaeus z'n stem in mijn achterhoofd. 'Draai je om,' zei hij. Dus ik draaide me om, en hij stond daar in de deuropening van het schip dat net weer aan het opstijgen was. Hij zei: 'Alex, de liefde die je onderdrukt, is de pijn die je met je meedraagt...leven na leven.' En dat wil ik aan jullie doorgeven."

4. Blossom Goodchild: "En alles wat ik kan zeggen, is dat waar een ieder het ook kan vinden in zijn hart...wij moeten deze wereld zelf veranderen. Ok, ze zijn niet gekomen, dus dan doen we het zelf...als we dat kunnen. Laten we aan de wereld tonen dat we het zelf kunnen."

5. Suzanne Ward: "Wij wilden geboren worden in deze tijd, we wilden een deel zijn, een bewust deel zijn, van wat werkelijk de beweging van de aarde is, en van al haar levensvormen die open staan voor het licht...we bewegen ons naar een hogere dimensie."

Laatste stukje uit "Contact":

"Kleine stapjes tegelijk, Ally...Kleine stapjes."

maandag 15 juni 2009

15-JUNI-2009 SALUSA

Jullie dienen verantwoordelijkheid te dragen voor jullie daden waar zij interfereren met de soevereiniteit van anderen. Dat is een karmische wet en het is absoluut juist en rechtvaardig...De mens staat niet bekend om zijn geduldig wachten in goede tijden en met de komst van veel noodzakelijke veranderingen is het een test in uithoudingsvermogen en geloof. Ja, we weten dat jullie hoop is toegenomen en dat jullie last hadden van het verliezen van de moed maar het komt doordat gebeurtenissen zo belangrijk zijn dat ze moeten komen op een moment dat ze succesvol zullen zijn. Er is ook veel belangrijk werk verricht dat gedaan moest worden om te voorzien in de support die nodig zal zijn. Niets kan gebeuren zonder zorgvuldige planning en we laten geen steen onomgekeerd om een volledige en bevredigende afsluiting zeker te stellen.Onze manier is niet ons aan jullie op te dringen en wat we doen dient ons absolute vertrouwen over de uitkomst te hebben. Jullie toekomst is niet iets waar mee kan worden gespeeld omdat het zich op een punt bevindt waar jullie een spectaculaire vooruitgang gaan boeken. De verheffing in jullie spirituele evolutie is het volledige doel en het resultaat van jullie tijd in dualiteit en wij zijn hier om te verzekeren dat geen invloed of acties van buiten jullie verhinderen te ascenderen. Jullie bestaan van leven tot leven met een specifiek doel dat jullie verder drijft en bijdraagt aan jullie spirituele begrip. Voor velen van jullie heeft deze cyclus weinig meer te bieden en jullie hebben je lessen goed geleerd en dus is het jullie tijd om door te gaan naar de hogere sferen die passender zijn voor jullie hogere bewustzijnsniveaus.Dierbaren, wanneer jullie klaar zijn met deze lagere sferen hebben jullie geen twijfel bij het nemen van een beslissing om ze te verlaten voor de hogere sferen. Jullie kunnen je al misplaatst voelen in deze dimensie en weten dat het niet langer jullie bewuste wens vervult om naar die vibraties te gaan die jullie vrede en geluk brengen. Dimensies die zich in de omgeving bevinden van dezelfde hogere energieën die jullie hebben bereikt vanwege jullie ontwaken tot het Licht en de Liefde die naar de Aarde wordt gestraald. Een verandering doormaken is een natuurlijke ontwikkeling die jullie in de sferen zal plaatsen die jullie je volgende gelegenheid zullen geven om verder te gaan naar een nieuwe fase van jullie evolutionaire ervaringen. De Wetten van het Universum houden in dat alle zielen, wanneer veranderingen plaatsvinden, zich op het exacte niveau zullen aantreffen dat met hun eigen energieniveau resoneert. Jullie hoeven je daarom geen zorgen te maken over de door anderen gemaakte keuzes aangezien met de komst van de eind-tijden van deze cyclus alles perfect ingevuld zal worden in overeenstemming met de goddelijke wetten.Kijk daarom achter de uiterlijke gebeurtenissen, wetende dat het Licht zal overwinnen en laat niets je afleiden van jullie doel. Het oude kan niet misschien hersteld worden omdat de duistere machten afhankelijk zijn van de lagere energieën om hun plannen uit te voeren en die bestaan niet meer zoals voorheen. Zulke imperiums die eeuwenlang door het duister zijn gecreëerd, verbrokkelen nu en vallen uiteen tot ze volledig ontbonden zijn. Het zal gedaan zijn met de negatieve invloeden en met hen die hun luitenanten waren in hun oorlog tegen degenen van het Licht. Er is geen plaats op het pad naar Ascentie voor hen die hun verbinding met de lagere vibraties niet willen opgeven. Op het gepaste moment zullen zij naar elders verwijderd worden om het leven naar hun keus voort te zetten. Jullie hoeven daarom niet overmatig bezorgd te zijn over hun laatste pogingen om de macht te behouden omdat die niet succesvol zullen zijn.Kijk naar de op handen zijnde veranderingen die gepland staan, die jullie zullen verheffen naar een nieuw bewustzijnsniveau dat beter in overeenstemming is met jullie eigen vooruitgang. Wij, van de Galactische Federatie, weten heel goed wat er is vereist om jullie en Moeder aarde te verheffen. We geven jullie regelmatig details zodat jullie zien waar gebeurtenissen jullie naar toe voeren voordat jullie het magische jaar 2012 bereiken. Het is het einde van de dualiteit wat jullie betreft en vele verschillende bronnen zien nu dat het een einde is met een grote betekenis. Onze komst zal nodig zijn voordat de waarheid bekend zal zijn over hoe deze laatste jaren de Mensheid zal beïnvloeden omdat jullie autoriteiten weet hebben van de naderende veranderingen maar zoals gewoonlijk er de voorkeur aan geven jullie in het duister te laten. Kennis is macht en het duister heeft jullie systematisch van de waarheid weggehouden omdat het hun greep op jullie zou verminderen. Zij zouden er de voorkeur aan geven jullie in een slavenmentaliteit te houden omdat jullie je anders zouden realiseren dat jullie alle recht hebben om jullie soevereiniteit opnieuw op te eisen.Droom jullie wensbeelden over de hogere sferen en wat jullie aantreffen zal nog steeds jullie verbeelding overtreffen. Woorden kunnen geen recht doen aan de rangschikking van kleuren en de schoonheid die openbaart dat alles in een staat is van perfecte expressie. Er heerst een vrede die geen gelijke heeft op Aarde en toch is het meer verwant aan jullie natuurlijke goddelijke zelf. Het is jullie thuis waar jullie ooit verbleven voordat jullie naar de Aarde kwamen omdat jullie het op je namen dergelijke sferen te verlaten om de dualiteit te ervaren. Jullie was altijd beloofd dat jullie bij de eind-tijden tot de hogere dimensies zouden worden hersteld en in werkelijkheid hebben jullie nooit je vertrouwen verloren in hen die die beloften deden. Jullie vele levens zijn altijd vergezeld door Hogere Wezens, zelfs al waren jullie je grotendeels niet bewust van hun aanwezigheid.Jullie komen nu dichter bij de laatste dagen en wij kunnen samen met Hogere Wezens dichter bij jullie komen. Dat komt omdat het Licht op aarde is gegroeid en wij gaan jullie vergezellen bij de laatste stappen van Ascentie. Er zal veel tot jullie komen in de vorm van verrassingen die jullie veel geluk brengen. Jullie zullen uiteindelijk bevrijd worden van de dominerende rol van de duisteren en hun volgelingen. Er zullen nog steeds wat chaotische tijden komen maar realiseer je dat wat er nu ook plaatsvindt, het simpelweg een wegdoen is van wat geen plaats heeft in jullie toekomst. Als het de bedoeling was dat je hier bent om de cyclus tot het einde uit te zingen, dan is dat wat je zal ervaren. Anderen die deze dimensie in zijn afsluitende fases wensten te ervaren maar niet ascenderen, zullen overeenkomstig hun levensplan weggaan en dat zal voor hen juist zijn.Zie de schoonheid en rechtvaardigheid in het Koninkrijk van God omdat alles in Liefde en Licht wordt uitgevoerd. Jullie vrije wil is standaard in elke beslissing die je maakt en wordt volledig gerespecteerd. Er zou geen punt gemaakt worden in het verlenen van een vrije wil als anderen tussenbeide konden komen en het veranderen. Leven is nochtans onderworpen aan de Wetten van het Universum en dat is de enige manier waarop het onderworpen kan zijn aan beperking of verandering. Jullie dienen verantwoordelijkheid te dragen voor jullie daden waar zij interfereren met de soevereiniteit van anderen. Dat is een karmische wet en het is absoluut juist en rechtvaardig.Ik ben SaLuSa van Sirius en weet dat velen van jullie zeer bewust worden over wat er is te verwachten in de overblijvende jaren. Onze liefdevolle aanwezigheid zal gedurende de hele weg met jullie zijn en onze bescherming vergezelt jullie ook.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.Original Site:
http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

vrijdag 12 juni 2009

12-JUNI-2009 AG-AGRIA

Onze komst zal opnieuw in de nabije toekomst zaken nog een stuk gemakkelijker maken en we zullen jullie vertaalapparaten verstrekken die het probleem oplossen om elkaar te begrijpen...


Ik ben Ag-agria en ik kom opnieuw bij jullie om meer te vertellen over de tijd aan boord van onze vaartuigen. Als leden van de Galactische Federatie hebben we geen banen zoals jullie dat zien. Natuurlijk houden we onszelf bezig met datgene waar we het beste in zijn en wij zijn lid van teams die een volledig inzicht hebben in hun individuele verantwoordelijkheden. Wij hoeven, in tegenstelling tot jullie, niet voor ons levensonderhoud te werken omdat in onze behoeften geheel wordt voorzien aan boord van onze vloot. Net als sommigen van jullie, beschouwen wij onze tijd als iets dat uit vrije wil wordt besteed in dienstbaarheid aan anderen. Wij specialiseren ons op ons specifieke interessegebied en het is onze keus wat we doen. We besteden een relatief korte periode aan het behalen van de vereiste standaard om onze taken te vervullen omdat onze onderwijssystemen ver ontwikkeld zijn. We worden effectief geprogrammeerd in wat we ook wensen te leren, zeer vergelijkbaar met jullie computers. Jullie besteden vele jaren aan studeren en het afleggen van examens maar dat is niet nodig op de manier zoals wij werken. Onze methoden zullen ook die van jullie zijn, op een bepaald stadium in de toekomst en we kunnen jullie vertellen dat het leven prachtig is en zeer de moeite waard.

Wij volgen onze persoonlijke keuzes en dat is erg bevredigend en wij doen niet zo’n zwaar werk als jullie vaak doen omdat robotten en computerprogramma’s onze huishoudelijke taken uitvoeren. Eigenlijk zijn onze schepen levende computers die in wisselwerking met ons staan. We hebben vrije tijd om onze eigen hobby’s uit te oefenen en kunst is in zijn verschillende vormen heel populair bij ons hoewel wij de creatieve vermogens hebben om louter door een gedachte te creëren. Jullie zullen op een goed moment ook die niveaus bereiken. Omdat wij Ruimte Wezens zijn verschillen onze interesses iets van die van jullie al worden onderwerpen als Biologie en Wetenschap simpelweg uitgebreid tot een Kosmisch niveau. Sommige van onze Moederschepen bevatten alles dat een kleine stad zou hebben waaronder speciale gebieden waar onderzoek en experimenten kunnen worden uitgevoerd. Je kunt ook als het ware afnemen van een zee van kennis over elk onderwerp dat je kan verzinnen en ‘levende’ documenten bestaan in een holografische vorm. Sprekende boeken zijn beschikbaar en gedrukte zijn niet langer nodig omdat microchip informatie de plaats daarvan heeft ingenomen.

Velen van ons zijn volledig gekwalificeerd en ervaren op dergelijke gebieden als genezing en die kennis wordt gebruikt bij de verschillende uitdagingen die we ontmoeten wanneer we ergens bezoeken afleggen zoals op jullie Aarde. We hebben geen lichamen die beschadigd raken zoals die van jullie omdat wij lichamen van Licht hebben die hun conditie behouden en we zijn vrij veilig in onze schepen voor gebieden in de Ruimte waar stralingsgevaar voorkomt. Houd in gedachten dat wij het voordeel hebben van duizenden en duizenden jaren ervaring die beschikbaar is voor ons dankzij onze leden van de Federatie. Het delen van kennis wordt als vrij normaal beschouwd en is van essentieel belang om anderen te helpen met hun evolutie. Het is een les die jullie nog steeds moeten leren omdat de Schepper het zo heeft bedoeld. Op Aarde zoeken jullie geldelijk gewin door kennis vast te houden maar die benadering moet veranderen en wanneer jullie een ander gezichtspunt innemen zal zelfs geld langzamerhand overbodig worden.
Jullie huidige bewustzijnsniveau verandert snel en er circuleren ideeën die de nieuwe manier van denken reflecteren maar het vereist een algemene consensus bij een overeenkomst om ze te implementeren. De mensen van de Aarde worden nu wakker en beginnen de misstappen uit het verleden te zien en zijn moe van de mentaliteit die landen tegen elkaar opzet. Samen-werking en dienstbaarheid aan elkaar is een idee dat aan aanhang wint en vele kleine groepen zijn projecten begonnen op deze wijze. Dit zal groeien en het zal het samenkomen een stuk gemakkelijker maken en de vele nationaliteiten zullen zich zelfs meer dan op dit moment vermengen waarbij de culturele verschillen worden overwonnen. Jullie waren tot voor kort gescheiden door taal en afstand maar de laatste tijd vormt dat niet meer een barrière. Onze komst zal opnieuw in de nabije toekomst zaken nog een stuk gemakkelijker maken en we zullen jullie vertaalapparaten verstrekken die het probleem oplossen om elkaar te begrijpen.

We willen jullie een paar generaties zien overslaan en zien herstellen van de laatste jaren waarin jullie door de Illuminatie opzettelijk zijn achtergesteld. Jullie moeten je nu realiseren dat jullie levens geheel anders hadden kunnen zijn. De bronnen van de Aarde zijn, in tegenstelling tot wat jullie is verteld, voldoende geweest om iedereen een bevredigend leven te geven zonder ontberingen of behoeften zoals die vandaag de dag nog steeds bestaan op vele plaatsen in jullie wereld. Sommigen zullen zich afvragen waarom dat zo moest zijn en Dierbaren, we moeten eerlijk zijn en jullie vertellen dat jullie het zelf hebben veroorzaakt.Toch moeten we deze opmerkingen balanceren door de Anunnaki te noemen die een grote invloed hebben gehad in jullie huidige cyclus. Zij troffen een klaargemaakte beschaving aan die gemakkelijk gemanipuleerd kon worden en die men gemakkelijk liet geloven in afscheiding door het veroveren van hun “vijanden” en het innemen van hun territoria. Deze oorlogszuchtige neigingen zijn een lange, lange tijd doorgegaan en jullie laatste eeuw was één van de bloedigste ooit. Hieruit ontstond een verlangen om confrontaties te beëindigen maar jullie duistere machten hebben zich ingespannen om dit door te laten gaan vanwege hun persoonlijke gewin.

Wij leven honderden jaren in onze lichamen omdat ze niet “sterven” aan ouderdom zoals die van jullie.We hebben daardoor gezien hoe jullie geschiedenis zich vormde en ook geweten wat de motieven waren zodat we met enige autoriteit tot jullie kunnen spreken over jullie verleden. Het is vervuild met de lichamen van het menselijk Ras en jullie bloed loopt diep de Aarde in. Jullie zijn vele keren teruggekomen en probeerden de Mensheid te verheffen, maar de duistere machten waren te sterk. Temidden van dit alles begon echter een Licht te schijnen want de liefdesenergie heeft de rasters van de aarde doordrongen waarmee het voor iedere ziel die wilde een kans creëerde om zich te verheffen. Het kwam op een goed moment om een pad te openen dat degenen van het Licht konden volgen en het werd Ascentie genoemd.

Zou er iemand zijn die niet zijn of haar huidige omstandigheden zou veranderen voor de kans om zich te verheffen? We hopen dat uiteindelijk veel meer zielen die in de duistere afgrond zijn getrokken, zullen reageren op het Licht. Het is slechts angst die hen weerhoudt; omdat ze zo vaak gewond zijn geraakt dat vertrouwen moet worden verdiend. We zullen een aanzienlijke hoeveelheid doen om te verzekeren dat de feiten over jullie levens op Aarde voor jullie neergezet worden. Jullie zijn over zo veel belangrijke zaken misleid met betrekking tot jullie ware begrip over het doel van het leven. Eén van de principiële punten hangt samen met jullie beeld van God en we moeten zeggen dat God de totaliteit is van Onvoorwaardelijke Liefde. God is daarom niet iemand van wraak, of woede en straft jullie niet, onafhankelijk van de ervaringen die jullie hebben opgedaan. Vrije wil betekent exact wat het zegt en jullie zijn het slechts die over de uitkomst van jullie keuzes zullen beslissen. Jullie zijn allen Wezens van geïncarneerde liefde en wij houden van jullie zoals jullie zijn omdat we verder kijken dan jullie uiterlijk omhulsel.Dank je Ag-agria.

Mike Quinsey.

Original site:
http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

woensdag 10 juni 2009

10-JUNI-2009 SALUSA

Die zijn voor het merendeel verbonden aan onze komst maar er moet veel worden uitgestippeld om de basis te vormen waar op gebouwd gaat worden. Wij leiden hen die deze taak hebben en los van hoe het er uitziet, zal alles doorgaan zoals voorbestemd...
Met het verstrijken van de tijd voelen we dat jullie de energetische veranderingen moeten opmerken die er plaatsvinden. Jullie worden erdoor beïnvloed, of je het je nu realiseert of niet, en niet iedereen reageert op dezelfde manier. Sommigen van jullie worden in verwarring gebracht door de andere gevoelens en stemmingen die jullie ervaren terwijl anderen zich bewust zijn van de veranderingen en er mentaal en fysiek op voorbereid zijn. Vermoeidheid is misschien het meest algemene symptoom en afhankelijk van jullie omstandigheden zullen jullie de rust nemen die je nodig hebt. Zelfs daarna kan het zijn dat jullie je niet helemaal opgefrist voelen en kan het een langere tijd duren volledig te herstellen. Maak je geen zorgen over deze gebeurtenissen want zij zullen komen en gaan en ze geven normaal gesproken niet aan dat je een ziekte hebt. Jullie en jullie fysieke lichaam hebben tijd nodig om je aan te passen aan de hogere energieën die naar de Aarde komen en het is iets dat jullie niet eerder in deze mate hebben ervaren. Laat je lichaam vertellen wanneer het nodig is om rustig aan te doen en luister ernaar wanneer je kunt. Uiteindelijk zullen jullie vermoeidheid overwinnen en de nieuwe energieën zullen niet een dergelijk uitgesproken effect op jullie hebben.De veranderingen van binnen voeren jullie ook weg van jullie gevestigde gewoonten en routinematige manier van leven. Stap voor stap zal wat niet langer van toepassing is voor een ziel die zich voorbereidt op Ascentie vervangen worden door een hogere expressie van het Zelf. Dus ik vraag jullie Dierbaren om op te merken wat je voelt en weet dat jullie ten goede veranderen en ga met de stroom mee, omdat jullie onbewust het pad kennen dat jullie voor jezelf hebben uitgezet. Jullie zijn allemaal uniek; dus meet jezelf niet af aan anderen omdat jullie je eigen behoeften hebben waarmee jullie succesvol het pad van Ascentie zullen bewandelen.Jullie vermogen om gecentreerd te blijven zou gemakkelijker moeten worden en jullie zullen een bepaalde mate van vrede van binnen voelen die je door elke probleemvolle periode heen draagt zonder dat je wordt beïnvloed. Angst zal niet-bestaand worden omdat jullie geloof en vertrouwen in jezelf niet zal bezwijken voor de lagere energieën. En verder zullen degenen die voor jullie werken vanuit de hogere dimensies een beschermend schild om jullie heen aanleggen. Angst werkt als een energie die destructief en verstorend is, het heeft een verzwakkend effect en het duister speelt daar nog steeds op in omdat het hun belangrijkste wapen is om chaos en ongemak te veroorzaken. Jullie zouden je nu bewust moeten zijn van hun tactieken en moeten proberen hun daden niet een dergelijke chaos te laten veroorzaken. Normaal gesproken zijn de gevaren voor jullie in grote mate overdreven en opgewekt om simpelweg angst te verspreiden.De Liefdesenergie is nog steeds het meest krachtige antwoord op elke aanval op jullie. Het ‘de andere wang toekeren’ kan het nodige vergen maar door anders te handelen trap je in de valkuil van vergelding. Jullie zouden verbaasd kunnen zijn over hoe gemakkelijk het is om binnen jullie eigen Licht en Liefde te blijven en het zal uiteindelijk jullie vastbeslotenheid versterken om standvastig te blijven, onafhankelijk van wat er gebeurt. Door dit te doen zal je ook anderen helpen die nog niet het vermogen hebben om kalm te blijven wanneer ze geconfronteerd worden met vijandelijkheden in hun verschillende vormen. Geef nooit jullie vastbeslotenheid op om de dualiteit te verlaten want het is voor het oprapen en het zal jullie stevig op het pad naar Ascentie plaatsen. Wat je ook gelooft dat aan het einde van de cyclus gebeurt, weet dat er een verheffing zal zijn die jullie vooruit zal brengen ervan uitgaande dat jullie jezelf erop hebben voorbereid. Dat betekent er bewust naar verlangen en jezelf mentaal in een verhoogde staat van bewustzijn zien.Wij kunnen zeker zijn van jullie naderende vooruitgang omdat wij al de uitkomst zien van de afsluitende periode van deze cyclus. Het zal eindigen met een prachtige bloeitijd voor zielen die de noodzakelijke bewustzijnsniveaus bereikt hebben om te kunnen ascenderen. Waar anders hebben jullie je blik op gericht dan op het grijpen van zo’n kans en velen zullen succesvol zijn. Houd je doelen in gedachten en laat je niet ontmoedigen door anderen die je overtuigingen in twijfel kunnen trekken. Vrije wil is een goddelijk recht van iedereen en niemand wordt zijn overtuigingen onthouden. We weten dat degenen die zich vasthouden aan datgene wat de waarheid niet reflecteert, te zijner tijd zullen wegvallen. Jullie ervaren dit op vele manieren en het staat aan de basis van zo veel veranderingen die jullie opgelegd lijken te worden. Laat ons jullie vertellen dat alles wat overblijft uiteindelijk aan allen ten goede komt.Laat het oude wegvallen, wetende dat het vervangen zal worden door omstandigheden die behulpzaam zijn bij het introduceren van de nieuwe wegen die geassocieerd worden met het Nieuwe Tijdperk. Het kan lijken of jullie samenleving ineenstort maar dat duurt slechts zo lang als er nodig is om de veranderingen te introduceren. Die zijn voor het merendeel verbonden aan onze komst maar er moet veel worden uitgestippeld om de basis te vormen waar op gebouwd gaat worden. Wij leiden hen die deze taak hebben en los van hoe het er uitziet, zal alles doorgaan zoals voorbestemd. Er zijn veel goede werken waar wij verantwoordelijk voor zijn geworden die deel uitmaakten van NESARA, en we zullen instrumenteel zijn in het tot stand brengen daarvan. We kunnen het beste omgaan met dergelijke zaken na First Contact maar sommige veranderingen zullen al zijn begonnen. Vele Dierbare Zielen hebben een visie die hen in staat zal stellen te manifesteren en opnieuw zullen we nabij zijn om zeker te stellen dat zij een veilige doorgang vinden.Met jullie toenemende bewustzijnsniveaus maken jullie vooruitgang door jullie zelf zó veel nader tot Ascentie te verheffen en vanuit de hogere dimensies zien wij dat het zeer goed vooruitgaat. Dit vertelt jullie dat jullie je banden met het oude paradigma verbreken en een nieuwe creëren die passend is bij het niveau waarop jullie je nu bevinden. Hoe meer jullie vooruitgaan, hoe minder de duistere machten grip kunnen uitoefenen op jullie en jullie zullen je zeker van hen bevrijden. Jullie gedachtekracht is zo krachtig dat jullie met massabewustzijn al veel van de lagere energieën kunnen afweren die op jullie pad komen. Jullie zullen uiteindelijk een stadium bereiken waarin jullie totaal onaantastbaar zijn voor hen en we moedigen jullie aan dit beeld nu vast te houden. Twijfel geen moment over de kracht die jullie hebben die jullie ver gebracht heeft vanaf het punt waar jullie zaten bij het begin van deze eeuw. Het geeft aan hoe ver jullie je hebben ontwikkeld in zo’n korte tijd en jullie zullen hiermee doorgaan in een zelfs sneller tempo.Ik ben SaLuSa van Sirius en de Galactische Federatie is in staat om First Contact nog dichterbij te halen als gevolg van jullie succes in het verhogen van de vibraties op Aarde. Jullie halen veel negativiteit weg en het Licht stelt ons in staat dichterbij dan ooit te komen. Jullie zijn liefdevolle Wezens en we zijn verheugd jullie je liefde te zien delen met alle anderen en dat vertelt ons hoe zeer jullie al zijn gevorderd. We kijken met opwinding vooruit naar de dag waarop onze intentie om open contact te maken met jullie allemaal, zal worden aangekondigd.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.


Original site:
http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

maandag 8 juni 2009

08-JUNI-2009 SALUSA

Het antwoord is dat we Allen Eén zijn en verenigd zijn door de onveranderlijke band die alle vormen van bewustzijn bijeen houdt. Wij zijn een deel van God die alles omvat dat zich binnen dit Universum bevindt en we delen de grote energie van Liefde die alles samenhoudt...


Dierbare vrienden, zaken bereiken een niveau waarop er snel een respons moet komen omdat de noodzaak om veranderingen te introduceren drukkender wordt. Het oude regime houdt vast aan hun hoop dat de oude wegen nog steeds behouden kunnen worden doordat ze weigeren toe te geven dat hun periode van heerschappij bijna voorbij is. Terwijl de mensen gewonnen hebben omdat zij zich zijn gaan richten op datgene wat ze veranderd willen zien en de energie die dat zal bewerkstelligen is vooruitgegaan. Hebben we niet zo vaak gezegd dat kracht van binnen het vermogen heeft te creëren en het brengt jullie visie tot manifestatie. Jullie gedachtekracht laat de veranderingen doorlopen en breekt elke weerstand ertegen af. Ze kunnen niet gestopt worden en het is slechts een kwestie van tijd voordat jullie zien dat er stappen worden gezet die het begin van het einde voor de duistere machten inluiden. Het is al te laat voor hen om van koers te veranderen en hun enige antwoord is elke poging proberen te saboteren die hen kan verwijderen. Hoe dan ook rekenen zij niet op onze aanwezigheid en de machtige krachten van de Hemel die de overwinning hebben verordend voor de mensheid bij het sluiten van deze cyclus.Gedachtekracht met de liefdesenergie daarachter is de meest potente kracht in het Universum en wanneer wijselijk gebruikt, kent het geen grenzen in wat het kan bereiken. Veranderingen op Aarde kunnen angstig zijn tot men zich realiseert dat het onvermijdelijk chaos met zich meebrengt. Dat is zo totdat je het patroon erachter ziet en de kansen om een sprong vooruit te maken. We merken op dat jullie bewustzijnsniveaus vrij snel toenemen en dat jullie daardoor het grotere plaatje kunnen vatten. Jullie zien nu dat er een samenkomst is van vele dierbare zielen die hier zijn om aan de veranderingen deel te nemen. Het is niet nodig dat zij een band hebben met andere groepen en hun kracht zit in hun vermogen om hun doelen te bereiken en door te gaan naar hun volgende uitdaging. Zij werken stilletjes zonder de aandacht te trekken en daarin ligt één van hun sterktes. Als jullie in gedachten houden dat er miljoenen verlichte zielen op deze manier werken dan zie je hoe moeilijk het is voor het duister om hun activiteiten te stoppen.Vertrouwen houden en diegenen ondersteunen die de mantel van leiderschap op zich hebben genomen, is iets dat jullie kunnen doen door hen jullie Licht te sturen en hiermee de wens dat zij beschermd worden. Hierdoor kunnen wij ook krachten met jullie verenigen door de Wet van Aantrekkingskracht en we zijn zeer verheugd dat we samen een formidabele kracht ten goede kunnen vormen. Onze verschijning in de publieke arena is niet ver weg en met onze kennis over wie van jullie leiders bereid is ons te steunen, is ons plan voor open contact klaar. We hebben ook grotere aantallen waarnemingen laten gebeuren en het verontrust jullie duisteren omdat ze geen manier hebben om ons te verhinderen dit te doen. Zij mogen ingewikkeld wapentuig hebben maar het is, zoals jullie zouden zeggen, kinderspel voor ons om de effecten ervan te stoppen. Er is geen ontwikkeling van oorlogszuchtige wapens die we niet monitoren en terwijl we jullie niet kunnen weerhouden ze te onderzoeken, kunnen we wel zeker stellen dat ze niet voor massadestructie worden gebruikt. Opnieuw moeten we jullie vrije wil respecteren maar we kunnen diegenen van het gewone volk vertegenwoordigen die anders zouden zijn overgeleverd aan de genade van een dergelijk wapentuig.Het verlangen naar wereldvrede zal plotseling uitbreken en het zal bekrachtigd worden door nog een andere verheffing van jullie bewustzijnsniveaus. De Spirituele Hiërarchie forceert het onderwerp niet maar laat jullie vrede tot stand brengen op jullie eigen manier. Door echter zulke sterke wensen uitgezonden te hebben, zullen zij jullie helpen de omstandigheden te creëren die het zal voortbrengen. Er kan weinig van enig groter belang gebeuren totdat jullie een wereld hebben die is verenigd in zijn zoektocht naar vrede. Het betekent het moeten opgeven van jullie machtsbasissen en het opruimen van alle wapens die voor oorlogsdoeleinden zijn ontworpen. Het allerbelangrijkste is dat het betekent dat er wordt samengewerkt ten gunste van de gehele mensheid en dat er onthouden wordt dat Moeder Aarde er ook mee verbonden is. Er zal veel te doen zijn in voorbereiding op Ascentie en bij jullie maatstaven is er slechts korte tijd waarin het bereikt moet worden. Vanuit ons gezichtspunt vormt tijd geen obstakel omdat we gemakkelijk onze activiteiten kunnen aanpassen en zeker kunnen stellen dat de uiteindelijke resultaten in overeenstemming zijn met het Meester Plan voor jullie bevrijding uit de cyclus van dualiteit.Jullie bevinden je temidden van de meest ver-reikende gebeurtenissen die jullie in deze cyclus hebben ervaren en ze zijn van kosmische afmetingen. Daardoor zullen jullie deze periode uitluiden zoals verordend en niets zal verhinderen dat het proces van Ascentie in 2012 tot zijn afsluiting komt. Wat jullie op aarde koesteren zal in een veelvoud aan jullie worden teruggegeven maar in de hogere manifestatie ervan. Niemand kan jullie je keuze uit vrije wil onthouden om in jullie huidige dimensie te blijven maar begrijp dat je niets kan verliezen maar veel winnen door voor ascenderen te kiezen. Onder-bewust hebben jullie hard gewerkt voor deze specifieke periode en de kans die het biedt maar sommigen hebben zich niet voldoende ontwikkeld om zich te realiseren dat de veranderingen waar jullie voor staan volstrekt natuurlijk zijn. Alle levensvormen gaan constant verder om een verfijndere expressie ervan te vormen. Het stopt nooit totdat jullie de Bron Van Al Dat Is bereiken en zelfs dan zal een nieuwe cyclus jullie opnieuw uitzenden voor verdere ervaringen.Jullie zouden je met hart en ziel geven om deel uit te gaan maken van Ascentie als jullie wisten wat het betekent voor jullie evolutionaire ontwikkeling. In vergelijking met waar jullie nu zijn omvat het een bijna onvoorstelbare verheffing naar dimensies die jullie als het paradijs zouden beschouwen. Bovendien zijn zij jullie ware thuis en jullie kenden ze al hoewel die herinneringen vertroebeld zijn geweest. Op Aarde kan op het moment zeer weinig worden vergeleken met de schoonheid die op jullie wacht. Niets kan vergeleken worden met de vrede en het geluk dat van jullie zal zijn. We spreken niet over één of ander hemels verblijf maar over een plaats van levendigheid en wilskracht die de creatie is van degenen die er in verblijven. Het leven is niet langer een karwei of een teleurstelling maar gaat over vervulling en vreugde die ervaren wordt in Liefde en Licht.Die zielen die achterblijven bepalen hoeveel ontwikkeling in iedere cyclus is opgehouden maar bij deze eind-tijden kunnen ze niet langer de uitkomst beïnvloeden en zij zullen simpelweg naar een ander Universum worden gebracht. Zij zullen zoals altijd hun evolutie voortzetten; met veel hulp van degenen die anderen dienen en die dit met grote liefde en zorg doen. Vraag jullie zelf af Dierbaren, waarom jullie zoveel aandacht krijgen en waarom zouden andere ontwikkelde civilisaties hun tijd spenderen aan het vormen van de mensen op Aarde. Het antwoord is dat we Allen Eén zijn en verenigd zijn door de onveranderlijke band die alle vormen van bewustzijn bijeen houdt. Wij zijn een deel van God die alles omvat dat zich binnen dit Universum bevindt en we delen de grote energie van Liefde die alles samenhoudt.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

ORIGINAL SITE:
http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS