Followers

Google+ Followers

vrijdag 26 augustus 2016

Nederlands -- Mike Quinsey (HZ) 26 aug 201626 Augustus 2016, Mike Quinsey.(HZ)

Het zou duidelijk moeten zijn dat de zaken zich wat 'revaluatie' betreft naar een finale afronding bewegen. De noeste arbeid is gedaan en wat er nu resteert is de aankondiging van de veranderingen die het begin zullen markeren van een nieuw tijdperk voor het Menselijk Ras. Een zeer recente poging om dit te doen werd opnieuw vertraagd door  een actie van het Duister, maar dit werd snel rechtgezet en zodoende zijn jullie wederom klaar om van start te gaan. Het Duister wordt langzamerhand ingeperkt maar probeert nog steeds te verhinderen dat de zaken hun gewenste einddoel bereiken. Wat er echter ook gebeurt, hun vermogen om invloed te hebben op Ascentie of die te vertragen, wordt steeds minder een mogelijkheid. Soms grenzen hun daden aan wanhoop aangezien het net zich rondom hen sluit en ze tot het laatst toe vechten om gerechtigheid te vermijden. Het is echter niet mogelijk om aan hun lot te ontsnappen en verantwoording af te leggen voor hun veelvuldige misdaden tegen de Mensheid.

In algemene termen blijft het bewustzijnsniveau op planeet Aarde toenemen en dit zal het blijven doen totdat volledig bewustzijn is bereikt. Iedere ziel zal worden beïnvloed omdat de trillingen hoger worden en de enige vraag die overblijft is in welke mate men hiermee kan blijven omgaan. Sommige zielen zullen dit moeilijk en onaantrekkelijk vinden met het daarbij behorende resultaat en niet in staat zijn om te begrijpen wat er gaande is. Hun bevrijding uit deze staat zal niet eerder plaatsvinden dan dat ze van hun huidige plek op Aarde worden verwijderd, naar een trillingsniveau dat hen helpt zich op hun gemak te voelen. Maar alles zal  volgens de behoeften van eenieder verlopen en iedere ziel zal zichzelf precies daar aantreffen waar hij/zij dient te zijn om zijn/haar ontwikkeling te vervolgen. 

De boodschap voor iedereen is je focus gericht te houden op de reis die voor jullie ligt en niet te blijven steken of  te worden afgeleid door wat er rondom jullie heen gebeurt. Totdat de handlangers van de Illuminati zijn geïsoleerd naar een plek waar ze zich niet kunnen bemoeien met de voortgang die wordt geboekt door de Lichttroepen, zal desinformatie nog overvloedig aanwezig zijn. Degenen echter die de ontwikkelingen van dichtbij gevolgd hebben zullen in staat zijn de waarheid te ontwaren. Het grootste deel van de mensen zal verward zijn door wat er gebeurt, maar omdat gebeurtenissen zoals de afkondiging van de nieuwe Republiek van de Verenigde Staten worden gedaan, zal de richting van de Mensheid een beetje duidelijker worden. Er zijn veranderingen nodig die landen terugbrengen in de handen van het volk en die zullen worden verwelkomd zodat ze een grotere stem hebben in de gang van zaken.  

Niets op Aarde kan verhinderen dat de veranderingen zich voltrekken. Het maakt allemaal onderdeel uit van het plan voor de verheffing van de Mens in de hogere dimensies. Je komt daar terecht als je het hebt verdiend en aan alle zielen wordt op verschillende niveaus de mogelijkheid gegeven om zich voldoende te ontwikkelen om Ascentie te bereiken. Het is duidelijk dat velen nog niet klaar zijn om een dergelijke stap te zetten, maar hun ontwikkeling zal doorgaan op een manier die past bij hun behoeften. In werkelijkheid bestaat er niet iets zoals tijd, dus iedere ziel kan zijn/haar eigen pad volgen op een manier die hun uiteindelijke ontwikkeling waarborgt, zonder het gevoel te hebben dat ze op een bepaalde manier hebben gefaald. Iedereen zal elke vorm van hulp ontvangen en worden begeleid om ervoor te zorgen dat ze op verder kunnen gaan op een manier die hun uiteindelijke evolutie waarborgt.

In de gedachten van de Mens is niets onmogelijk en als je je vastbesloten ergens op richt, zal het zich in de loop van de tijd manifesteren. In jullie huidige tijd echter kunnen "obstakels" zoals karma voor vertraging zorgen, maar wanneer dit eenmaal is ingelost is de weg voor je vrijgemaakt om vooruit te gaan. Je Gidsen zullen natuurlijk weten wat het beste voor je is, maar in de uiteindelijke afrekening heb je de laatste stem in de zaak. Gebruik te allen tijde je intuïtie om te bepalen waar je ervaringen je zouden moeten brengen. Sommige zielen zullen de voorkeur hebben om op een religieus pad te blijven, in welk geval dit de juiste weg  voor hen is. Het zal blijken een moeilijke weg te zijn en dit zal op bepaalde momenten veel vertrouwen van je vragen. Ongeacht welk pad je volgt kan worden gesteld dat iedereen uiteindelijk de weg naar huis zal vinden.
Alle zaken waaraan jullie gewend zijn geraakt zullen onderhevig zijn aan verandering of worden vervangen indien ze geen plaats meer hebben in het Nieuwe Tijdperk. Jullie zullen al wel hebben gemerkt dat uitvindingen die introductie behoeven in sommige gevallen wereld-veranderend zijn, en het is slechts de onzekerheid van jullie huidige tijd die ze tegenhoudt. Het Duister wil haar macht niet opgeven en gelooft, heel arrogant, dat ze nog steeds de massa's kan dicteren. Het zal allemaal tevergeefs zijn en niet alleen hun macht, maar ook hun rijkdom wordt nogal dramatisch gereduceerd. Het is dus slechts een kwestie van tijd voordat ze kunnen worden verwijderd naar plaatsen waar ze zich niet langer met jullie evolutie kunnen bemoeien . Er is in de tussentijd zeker grote vooruitgang geboekt en het zal niet lang duren voordat het mogelijk is deze te introduceren.
Militaire troepen als zodanig zullen worden opgeheven en een politiemacht zal nog steeds nodig zijn en hen vervangen, maar er worden zeer weinig problemen verwacht. De mensheid zal uiteindelijk haar plaats onder de vreedzame naties innemen en kunnen genieten van de vrijheid van reizen die daarmee gepaard gaat. Het zal vanzelfsprekend tijd kosten om de veranderingen door te voeren, maar hulp zal worden geboden. De toekomst is zeker van goud en het is de gepaste beloning voor jullie overwinning op het Duister. Heb echter compassie met ze en vergeef ze, aangezien zij, net als jullie, de hun toegewezen rollen om jullie te helpen evolueren hebben gespeeld. Jullie moesten worden beproefd in de vuren van dualiteit en jullie hebben bijna de behoefte aan verdere ervaringen van deze soort overwonnen.
Duurzame vrede is iets waarop jullie lang hebben gewacht om jullie in staat te stellen je leven in harmonie en liefde met anderen te leiden. En dit tevens te doen zonder angst of bemoeienis zodat jullie ten volle van jullie vrijheid kunnen genieten. Er liggen opwindende tijden in het verschiet en de ontmoeting met jullie Galactische broeders en zusters zal de banden die jullie voor de afscheiding om dualiteit te ervaren hadden herstellen. Jullie zijn er allemaal door gegroeid en zijn in staat anderen die een gelijksoortige periode van evolutie doormaken te helpen. Jullie worden gelukgewenst met zo'n succesvolle uitkomst, aangezien er tijden zijn geweest waarin de Mensheid faalde zich te verheffen en bijna vanaf het begin opnieuw moest beginnen.
Er liggen hectische dagen in het verschiet, maar wees er van verzekerd dat de vrede die jullie al lange tijd zoeken eruit voort komt. Het is bekend dat velen van jullie moe zijn van het lange wachten op het beloofde land, maar de laatste stappen naar succes kunnen alleen worden gezet wanneer het volkomen veilig is dit te doen. Intussen leren jullie meer over wat er voor jullie ligt en het maakt niet uit of je geïncarneerd bent of in de hogere dimensies aangezien jullie nog steeds zullen deelnemen aan de veranderingen. Het helpt wanneer jullie visualiseren wat het Nieuwe Tijdperk voor je betekent en op deze wijze zul je de nieuwe energieën naar je zelf toetrekken. Laat het oude achter aangezien het zijn doel heeft gediend en het zal hoe dan ook langzaam in de geschiedenis verdwijnen. Zelfs de jullie bekende geschiedenis, zoals die is opgeslagen, werd gewijzigd om de grip die de Illuminati op jullie hadden te versterken.
Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf. Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen. Moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten.
In Liefde en Licht,
Mike Quinsey.
Vert. Marja/Rob
vrijdag 19 augustus 2016

Nederlands -- Mike Quinsey, 19 aug 2016Mike Quinsey (HZ), 19 aug 2016.
Jullie die hun oor te luisteren leggen, zullen weten dat de "Revaluatie" zeer dichtbij is, en tezamen met andere veranderingen zullen ze binnenkort hun aanvang nemen. Een enorme taak nadert haar voltooiing en zal jullie het onweerlegbare bewijs leveren dat de illuminati hun vermogen hebben verloren om de gebeurtenissen op hun manier te dicteren. Ze zullen nog steeds blijven hinderen totdat ze gevangen worden genomen, iets wat hun uiteindelijke lot zal zijn. Als bewijs hiervoor kunnen verplaatsingen die op het juiste moment hebben moeten wachten, nu van start gaan. De negatieve krachten wentelen zich in de publiciteit die hun daden veroorzaken, maar de zaken verlopen op geen enkele manier meer zoals zij dat willen. De Lichtkrachten werken achter de schermen onophoudelijk door en geven er de voorkeur aan om hun bedoelingen zo geheim mogelijk te houden. De waarheid is dat ze op ieder vlak superieur zijn aan de negatieve krachten en dat ze in staat zijn ervoor te zorgen dat de zaken niet uit de hand lopen. Het geeft hun de mogelijkheid om de zaken zich zoals gepland te laten ontwikkelingen en niet te worden gestoord door karma of de opdrachten van de hogere Lichtkrachten. Reken erop dat wat er in de opeenvolging van jullie ervaringen ook gebeurt, dit onder controle is om ervoor te zorgen dat de eindtijden zullen verlopen zoals gepland.
Voor die zielen die zich niet bewust zijn van het grotere plaatje kan het lijken dat er enkel chaos is, maar alles is onder controle van degenen die ervoor zorgen dat het Plan voor de Mensheid wordt gevolgd. Houd in gedachten dat eenieder van jullie zich vrijwillig heeft aangemeld om afgescheidenheid te ervaren, en de uitdaging heeft aanvaard om zijn/haar weg naar het Licht terug te vinden. Als individuen en als Menselijke Ras hebben jullie begeleiding gekregen vanaf het moment dat de cyclus begon en zelfs wanneer jullie ascenderen zijn er altijd Hogere Wezens die jullie ervaringen begeleiden. Met hun hulp worden jullie sterker en in staat om rechtop te blijven staan op het moment dat jullie met het duister worden geconfronteerd. Zolang jullie vastberaden zijn, wat er ook om je heen gebeurt, zal het geen effect hebben op je vermogen om in alle omstandigheden kalm te blijven. De geleerde lessen worden onthouden en van het ene naar het andere leven overgedragen.

Terwijl de hogere energieën zich vestigen worden ook de effecten van negatieve energie minder totdat ze niet langer kunnen bestaan in zo'n hoge trilling. Op dat moment zal Ascentie zich hebben voltrokken en zal totale vrede en liefde over de Aarde neerdalen. Zelfs vanuit jullie gezichtsveld zal er zeer weinig tijd verstrijken voordat de gebeurtenissen plaatsvinden. Dus de toekomst wordt verwelkomd en zal jullie de bevrijding brengen van de invloed en daden van het duister. Ze zullen voor hun daden moeten boeten en de consequenties onder ogen moeten zien, ofwel op Aarde of ze zullen naar een andere locatie worden overgebracht. Wees ervan verzekerd dat niemand aan gerechtigheid ontsnapt of wegkomt met daden die werden uitgevoerd met een verborgen agenda. Ik zeg nog maar eens dat er geen ziel gestraft zal worden, maar dat verdere ervaringen noodzakelijk zijn om hun zwakheden te overwinnen. Ze worden nauwkeurig gepland, zodat de betrokken ziel hiervan kan leren en snel een punt kan bereiken waarop de lessen kunnen worden afgerond.
Velen van jullie zijn zich ervan bewust dat, terwijl de tijd verstrijkt, meer zielen gereïncarneerd zijn die zich voldoende hebben ontwikkeld om te kunnen helpen de Nieuwe Tijd tot stand te brengen. Het enige dat nodig is, is een veilige omgeving, vrij van inmenging, zodat ze hun kennis aan kunnen bieden, wetend dat inmenging niet zal worden toegestaan door degenen die jullie liever onderdrukken. De waarheid komt echter naar buiten en velen van jullie zullen geschokt zijn te horen dat jullie op je eigen planeet millennialang met succes gevangen werden gehouden.
Jullie hebben dus veel in te halen dat je alle vooruitgang zal geven waarvan jullie al zouden hebben moeten genieten, inclusief een veel hogere levensstandaard. Het zal een genot zijn om zoveel tijd te hebben als je wilt om je eigen bezigheden na te jagen en niet beperkt te worden door taken die tijd vreten. Na verloop van tijd zal één van de meest aanvaardbare veranderingen zijn wanneer je alles wat je nodig hebt zult hebben zonder geld te hoeven gebruiken. 

Wetend hoeveel je zult profiteren van de veranderingen, is het te hopen dat je je weg zult vinden door de komende tijden door de beloofde veranderingen in gedachten te houden. Natuurlijk kan de mate van verandering niet verschijnen zonder grote verstoringen, maar de Galactische Troepen zullen bijstand leveren in wat er zal komen, ervoor zorgend dat alles binnen een minimum aan tijd verschijnt. De Lichtsteden komen dichter bij manifestatie terwijl iedere dag voorbij gaat, en dit op zichzelf zal al een wereldveranderende gebeurtenis zijn. Het wordt gezegd dat nadat de initiële gebeurtenissen gematerialiseerd zijn, er meerdere zullen zijn totdat de Aarde in alle belangrijke landen verbonden is. Dit is slechts één van de vele opwindende en naarstig verwachte veranderingen. Langzaam maar zeker werd jullie een inzicht gegeven in de toekomst, en die komt snel in beeld.

Er is niets dat je kunt doen of bereiken en je wordt slechts beperkt door je eigen gedachten. Je kunt derhalve je doelen bepalen op elk niveau dat je wenst, en mits je jezelf op het pad van succes houdt, zul je uiteindelijk slagen. Je pad leidt uiteindelijk terug naar de Godheid waarvan je kwam, maar op dit moment is dat ver buiten je bereik. Je hebt vele, vele ervaringen vóór je, en wanneer je eenmaal het niveau hebt bereikt om een Galactisch Wezen te worden, is het jij die zal bepalen welk pad je wenst te volgen. In alle stadia zul je degenen die op hetzelfde pad zijn als jij ontmoeten en zul je doorgaan gezamenlijk te ervaren.

Op dit moment, in jullie lage positie, ben je door een serie levens gegaan die waren ontworpen om je bewustzijn omhoog te krijgen. In elk stadium werd je levensplan zorgvuldig georganiseerd om ervoor te zorgen dat je de kansen kreeg om op te rijzen. Mocht je, om welke reden ook falen wat betreft de uitdaging, dan wordt die herhaald zodat je kunt doorgaan met evolueren. Niets staat lang stil en je zult altijd uitkijken naar een kans om zelfs nog hoger te evolueren. 

Mits je in dit Universum blijft, zul je een menselijke vorm aannemen, maar uiteindelijk zul je naar een punt rijzen waarop je zelfs geen lichaam als zodanig nodig hebt en een Wezen van Licht worden. Indien noodzakelijk zul je weer neerdalen naar een niveau waar je jezelf in een lichamelijke vorm kunt "denken". Van daaruit zul je, door je gedachtenkracht zo sterk worden dat je jezelf zult moeten beschermen tegen het manifesteren van doelloze gedachten. 

In dit stadium zou het teveel gevraagd zijn om het pad van evolutie volledig te begrijpen, wanneer jullie echter een Galactisch Wezen zijn geworden, met volledig bewustzijn, zullen jullie totaal op de hoogte zijn. Jullie zullen voldoende kennis hebben verworven om je eigen gids te worden en precies uitkiezen welk pad je wenst te volgen. Er zullen echter altijd Hogere Wezens zijn die je evolutionaire pad volgen die bereid zijn je te helpen indien je dat wenst. In feite zul je, naar mate je hoger rijst, steeds meer één worden met andere zielen die dezelfde trilling delen. Je bent niet beperkt tot dit Universum en je hebt onbegrensde keuzes die al je verlangens zullen vervullen. Toch kun je je medereizigers door al dit soort ervaringen nog steeds "opbellen", zodat contact nooit permanent verloren is. Er kunnen natuurlijk momenten zijn waarop ze ergens mee bezig zijn, maar ze zullen zich er van bewust zijn dat je hebt geprobeerd contact met ze op te nemen.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.
In Liefde en Licht
Mike Quinsey.

Vert. Rob/Marja

vrijdag 12 augustus 2016

Nederlands -- Mike Quinsey (HZ) 12 aug 201612 Augustus 2016, Mike Quinsey (HZ)

Jullie naderen snel de afronding van de periode vóór de verschillende op handen zijnde veranderingen. Jullie hebben de signalen, die erop duiden dat alles zich begint te manifesteren en dat jullie je gezwind naar Ascentie zullen bewegen, geduldig afgewacht. De zaken bevinden zich in een stadium waarin revaluatie van de valuta van ieder land plaatsvindt. Het doel is ervoor te zorgen dat iedere verandering de positie en het potentieel van elke munteenheid goed weergeeft, zodat jullie in een markt kunnen handelen die een eerlijke ruil weerspiegelt. De veranderingen zullen ervoor zorgen dat er gelijkheid bestaat op het gebied van handel. De oude handelsmaatstaven zouden verwijderd moeten worden zodat iedereen in een vrije markt kan opereren. Mettertijd zullen bij de handelsgebieden waar orde op zaken stellen noodzakelijk is, aanpassingen worden gedaan.   

Europa bevindt zich in een staat van onrust omdat de naschokken van Brexit worden gevoeld. Het was de gewenste uitkomst en het zal de weg vrijmaken voor meer landen die zullen volgen, wat een einde zal maken aan de plannen van de Illuminati om de Wereld te controleren. Op het moment hebben de mensen geen zicht op de mogelijkheden voor verbetering en realiseren ze zich niet dat men een stap dichterbij vrijheid is gekomen. De veranderingen zijn niet gemakkelijk, maar wees ervan verzekerd dat alle landen begeleiding ontvangen in overeenstemming met hun karma. Terwijl de hindernissen worden opgeruimd zullen ook de mensen meer samen gaan komen, erkennend dat ze allen Eén zijn op de weg naar een nieuwe Wereld. Alles zal prima verlopen en de behoeften van iedere ziel  zullen volgens zijn of haar levensplan vervuld worden. 


Vele buitenaardsen wachten op hun kans om jullie opnieuw te ontmoeten en jullie bij je Sterrenfamilies te herintroduceren. Jullie zijn allemaal vanaf je eigen planeet gekomen en jullie soortgenoten hebben jullie voortgang van dichtbij gevolgd. Jullie zijn degenen die de uitdaging zijn aangegaan om weer op te stijgen naar het Licht, door de afgescheidenheid die met dualiteit gepaard gaat te overwinnen. De gelegenheid werd eveneens te baat genomen om anderen die in de lagere trillingen vastzitten te helpen en die zich lieten inspireren om zichzelf hieruit te verheffen. Sommige vooruitgang mag dan traag verlopen, maar met alle hulp die jullie geboden wordt bestaat er geen reden waarom hier niet op zou worden gereageerd. Sommigen, zoals de Illuminati, weigeren steevast om zich naar het Licht en de Liefde te keren omdat ze nog steeds de voorkeur hebben om anderen te overheersen. 


Er zijn sommigen onder jullie die zich afvragen wat je doel hier op Aarde is, aangezien het leven iedere richting lijkt te missen. Wees ervan verzekerd dat alle ervaring waardevol is en dat niet iedere ziel zijn reizen met een dramatisch einde afsluit. Tot op zekere hoogte is het afhankelijk van je karma, aangezien dit aan het einde van de cyclus ingelost dient te zijn. Dus is het begrijpelijk dat sommige zielen drukker bezig zijn met het inlossen van karma, waar anderen met zeer weinig te maken hebben. Maak je niet druk om de details, maar wanneer je met je uitdagingen wordt geconfronteerd ga er dan zo passief mogelijk mee om. Het zal mogelijk de laatste keer zijn dat je een dergelijke periode van opschoning doormaakt.  


Sommige zielen zijn zich bijzonder aan Moeder Aarde gaan hechten en zullen met haar naar de nieuwe Aarde overgaan. Anderen zullen de voorkeur hebben om "naar huis" te gaan; naar hun planeet, waar ze zich verder zullen ontwikkelen. Het leven staat nooit stil, tot het moment waarop je een volledige staat van perfectie bereikt door terug te keren naar de Liefdesenergie, schoonheid en verstilling van de Godheid. God ademt In en God ademt Uit en zielen worden eropuit gezonden om meer ervaring op te doen. Het kan zijn dat je een dergelijke reis al hebt voltooid, maar in wezen ben je iedere keer dezelfde ziel. 


Houd in gedachten dat je door al die ervaringen je eigen toekomst creëert. Het wordt enkel maar op je pad gebracht om karma in te lossen en wanneer je bepaalde ervaringen nodig hebt om vorderingen te maken. Datgene waar je je aandacht op richt zul je ontvangen, dus denk goed na over wat je voor jezelf wenst en houd je niet bezig met negatieve zaken, alhoewel je deze veilig kunt observeren. Door je plaats in het Licht in te nemen ben je een voorbeeld voor anderen voor hetgeen men bereiken kan.  


Mensen over de gehele wereld ontwaken voor de waarheid omtrent hun bestaan en terwijl de tijd verstrijkt zal de hele waarheid naar buiten komen. Er is maar heel weinig zoals jullie dat aan de buitenkant denken te zien en jullie hebben vele levens in een droom geleefd die ver buiten jullie werkelijke realiteit heeft gelegen. In werkelijkheid zijn jullie onderdrukt geweest en moedwillig ingeperkt om zo te voorkomen dat jullie de waarheid zouden ervaren. Verder werd jullie zelden toegestaan om in vreedzame tijden te leven, aangezien confrontaties jullie in een staat van angst hebben gehouden met weinig zicht op vrede. Deze situatie zal echter zeer spoedig veranderen omdat de mensen zich verenigen en hun eigen toekomst van vreugde en geluk creëren. 


Jullie zijn allemaal soevereine Wezens die zijn voorbestemd om naar de hogere niveaus terug te keren waar jullie volledig bewustzijn zullen bereiken. Dit is jullie bestemming geweest vanaf het moment dat de zonnecyclus ongeveer 25.600 jaar geleden begon, toen jullie de hogere trillingen verlieten om afgescheidenheid te ervaren. Het is een lange, moeilijke ervaring geweest maar het heeft ook haar mooiere momenten gehad en jullie hebben er veel van geleerd. Jullie hebben het recht verdiend om te leven als de Meesters die jullie zullen worden en jullie zullen enorm profijt hebben van jullie ervaringen in de lagere trillingen. Ze zullen jullie in staat stellen om anderen hierdoor heen te helpen vanwege jullie kennis uit eerste hand. 


Ongeacht de mate waarin het Duister jullie heeft ingeperkt en ongeacht haar pogingen zal de evolutie voortgaan en jullie zijn nu dermate gevorderd en bewust dat de waarheid omtrent jullie bestaan ingezien kan worden. Door je ware potentieel te erkennen hebben jullie jezelf uit de lagere trillingen naar het Licht opgetild. Bewijs van dergelijke veranderingen wordt duidelijk geleverd door progressie in nieuwe technologieën die jullie in een nieuw tijdperk van vooruitgang zullen brengen. Op het juiste moment zullen deze in de openbaarheid komen en het mogelijk maken om een grote stap vooruit te zetten. Het is een kwestie van geduld dat nodig is om ervoor te zorgen dat, wanneer het tijd is om van start te gaan, dit volkomen veilig is en vrij van inmenging.    

Jullie lange reis door de dualiteit is nagenoeg voorbij en jullie bevinden je nu in een spagaat richting thuis. Er is duidelijk nog veel werk te verzetten om jullie in de Nieuwe Tijd te stuwen, maar binnenkort zullen jullie worden bevrijd van de controle die jullie door de Illuminati werd opgelegd. De bevrijding komt steeds dichterbij en de feestelijkheden zullen binnenkort kunnen beginnen. De ongelijkheid en het gebrek zullen binnenkort worden teruggewezen en de eerste stappen staan op het punt zich te manifesteren. Dus verlies de moed niet, aangezien de problemen naar de oppervlakte worden gebracht om te worden opgeschoond. Deze periode zal veel sneller voorbij gaan dan jullie wellicht denken, aangezien jullie hulp en begeleiding ontvangen om de uitkomst naar jullie hand te zetten. De Galactische Federatie is altijd al met jullie geweest, maar het is nog maar van de laatste tijd dat ze zijn begonnen om openlijk met jullie te communiceren en binnenkort zullen ze meer frequent aan jullie verschijnen.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.

In Liefde en Licht
Mike Quinsey.

Vert. Marja

vrijdag 5 augustus 2016

Nederlands -- Mike Quinsey, 5 aug 2016

5 Augustus 2016 Mike Quinsey (HZ)

De tijd gaat nog steeds sneller en velen van jullie hebben zich erover verwonderd hoe snel dit jaar voorbij gaat. Dit zal doorgaan omdat de trillingen hoger en hoger worden. Ascentie ligt aan de horizon en wanneer het zich aandient zullen jullie in een oogwenk ascenderen. Omdat het Menselijke Ras haar trillingen steeds verder heeft verhoogd, is het voor jullie mogelijk om zeer binnenkort het optimale niveau te bereiken, maar besef dat in deze tijd de zaken in een constante staat van verandering verkeren, waardoor het moeilijk is om voorspellingen te doen. De uiteindelijke beslissing zal echter worden genomen door de God van dit Universum.
Wees ervan verzekerd dat Ascentie goed op weg is en dat niets het voorbestemde eindresultaat kan verhinderen. Dus negeer de daden van de Cabal die nog steeds gelooft dat zij de macht in handen heeft om pogingen te dwarsbomen die een einde willen maken aan hun oorlog tegen de mensen van de Aarde. Hun macht is reeds ingeperkt en dit zal nooit meer naar het voormalige niveau terugkeren. Hun dagen zijn geteld en uiteindelijk zal er voor hen geen andere optie overblijven dan zich over te geven. Iedere poging om gerechtigheid te omzeilen zal falen en uiteindelijk zullen ze van deze planeet worden verwijderd. Hun handlangers zullen nog wel problemen veroorzaken, maar ook zij zullen worden gedwongen hun plannen om de Aarde over te nemen op te geven. Brexit is snel in omvang toegenomen en dit zal het blijven doen, aangezien anderen zich eveneens aansluiten en het heeft het landen mogelijk gemaakt om uit de klauwen van de Illuminati te ontsnappen.

De onrust zal doorgaan aangezien de oude energieën bezig zijn weg te sterven en de nieuwe zullen hun plaats innemen. De negatieve krachten verkeren in paniek omdat hun Heersers van buiten de Aarde niet langer in staat zijn hen te steunen. De ineenstorting heeft er bij sommigen al toe geleid dat ze erom smeken hun leven te sparen, en als ze accepteren wat hen geboden wordt zullen ze worden overgebracht naar een plek waar ze zich niet langer met de toekomstplannen van de Aarde en haar beschaving kunnen bemoeien. Wat er ook gebeurt, zorg ervoor dat angst jullie levens niet kan binnendringen en houd te allen tijde een positieve verwachting. Er is realistisch gezien niets om je zorgen over te maken aangezien alles verloopt zoals gepland, en het gewenste resultaat zal bereikt worden. Degenen onder jullie die zich reeds hebben voorbereid zullen met de toename van de trillingen opstijgen, wat tot Ascentie zal leiden. Weet dat er veel zal gebeuren dat jullie de Nieuwe Tijd in zal stuwen en jullie de voordelen terug zal geven die jullie opzettelijk zijn ontzegd.  

De Nieuwe Tijd zal zich zeer snel manifesteren door vele veranderingen in jullie kwaliteit van leven te introduceren. Vooruitgangen die achtergehouden zijn zullen jullie binnenkort worden geschonken en alle zielen zullen hiervan kunnen profiteren. Jullie staan op de drempel van de gewenste veranderingen, die de noodzaak om jullie tijd werkend door te brengen simpelweg om te kunnen bestaan, weg zullen nemen. Jullie zullen meer vrije tijd en creatieve uitingsmogelijkheden tot je beschikking hebben, dat veel mensen goed zal doen. Veranderingen kunnen enige mate van ellende met zich mee brengen, maar wees ervan verzekerd dat degenen die de verantwoordelijkheid hiervoor hebben het vermogen hebben om dit tot een absoluut minimum te beperken. Niemand zal verloren raken omdat jullie allemaal uiteindelijk op vele manieren voordeel zullen hebben, hetgeen ervoor zal zorgen dat jullie een comfortabel en vredig leven kunnen leiden. Armoede en gebrek zullen tot het verleden gaan behoren omdat iedereen voldoende zal hebben om in zijn/haar behoeften te voorzien.   

In het algemeen zullen de veranderingen alle vormen van vervuiling elimineren en waar de opdrachten om "op te ruimen" te groot lijken, zoals in jullie zeeën en oceanen, bestaan er technologieën die jullie huidige kennis te boven gaan en die binnen korte tijd verbazingwekkende resultaten zullen opleveren. In vergelijking met de nieuwe Aarde die jullie te wachten staat is jullie huidige situatie vergelijkbaar met het leven in de duistere Middeleeuwen. Jullie zouden intuïtief in staat moeten zijn om dergelijke veranderingen te herkennen, aangezien jullie voordat jullie incarneerden de potentie van de Aarde en haar beschaving al kenden.Felicitaties zijn op hun plaats, aangezien de taken die jullie allemaal op je hebben genomen echt niet eenvoudig waren, maar over het algemeen hebben jullie allemaal volgehouden. Gezamenlijk hebben jullie de uitdagingen die jullie werden voorgeschoteld overwonnen en nu staan jullie hier, met opgeheven hoofd, terwijl de finale overwinning over de Duistere Garde verzekerd is. Hen zal de gelegenheid worden geboden om hun foute werkwijze goed te maken, aangezien God alle zielen liefheeft, ondanks het feit dat ze uit genade waren gevallen. God is niet wraakzuchtig en straft degenen die zondigen niet, en in plaats daarvan wordt ze alle gelegenheid gegeven om naar het Licht terug te keren, aangezien God's Vonk niet uitgedoofd kan worden.
De toekomst is opwindend en compenseert op een bepaalde manier voor de vele levens die jullie in de lagere trillingen hebben gehad. Onthoud dat je nooit in je ervaringen werd gedwongen en dat je aanvankelijk vrijwillig koos voor de mogelijkheid om levens te leiden in schijnbare afgescheidenheid van God. De uitdaging was om het Pad van Licht richting Ascentie opnieuw te bewandelen bij de vervolmaking van je ervaringen, waarbij je veel hebt gewonnen dat gebruikt zal worden om anderen te helpen hetzelfde pad te bewandelen. Alle ervaringen hebben waarde, zelfs als die volgens jouw inzicht geen bepaald patroon volgen. Ieder ziel zal in dualiteit zijn gegroeid, zelfs wanneer je voor elke twee stappen die je vooruit gaat er eentje terug zet.
Sommige mensen zijn verontrust door de gedachte dat ze als zowel Man als Vrouw geïncarneerd zijn geweest, aangezien ze zich in hun huidige lichaam niet voor kunnen stellen dat het anders is geweest. Wees ervan verzekerd dat jullie allemaal beide lichaamsvormen hebben ervaren, aangezien je anders uit je evenwicht zou zijn geraakt. In de hogere trillingen wordt je uiteindelijk een androgyn Wezen, hetgeen een evenwichtige toestand is die jullie allemaal zult bereiken. Zoals je je zou kunnen voorstellen, of al hebt ervaren, is dat of je nu Man of Vrouw bent, je nog steeds een mengeling van beide bent, met een predominantie voor het geslacht waarmee je bent geboren. Je hebt waarschijnlijk wel gehoord van mensen die zeer sterk voelen in het verkeerde lichaam te zijn geboren en een geslachtsverandering ondergaan om dat aan te passen. Realiseer je dat zulke ervaringen aan de ziel bekend zijn vóór reïncarnatie, en geaccepteerd worden als onderdeel van hun leerproces en evolutie.
Jullie betreden een tijd waarin de waarheid naar buiten moet komen en uiteindelijk, terwijl de trillingen omhoog gaan, slechts waarheid kan bestaan. Het zal de mensen daarom in staat stellen met de waarheid te leven en ze zouden niet kunnen denken aan iets dat daarmee in tegenspraak is. Je zou jezelf af kunnen vragen waarom je iets anders zou willen. Kun je je realiseren hoe prachtig en geruststellend het zou zijn te weten dat alles op de waarheid is gebaseerd, en dat derhalve alles volkomen vertrouwd kan worden. Je zult weten dat je alles kunt vertrouwen wat je verteld wordt en niemand probeert je nog te bedriegen of een voordeel ten koste van jou te willen halen. Dit zijn eigenschappen van ware liefde die universeel is en niets minder kan in de hogere trillingen bestaan. Je zult mogelijk nog even te gaan hebben voordat je een dergelijk niveau hebt bereikt, maar weet dat je hier naartoe werkt en wees voorbereid.
Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.
In Liefde en Licht.

Mike Quinsey.


Vert. Marja/Rob

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS