Followers

Google+ Followers

maandag 30 januari 2012

30.1.2012


SaLuSa, January 30, 2012Heb geen angst, want er kan veel van de ene op de ander week gebeuren en het plan voor jullie bevrijding van de duistere kliek verloopt heel goed. Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen rond de wereld, zoals we jullie eerder hebben aangeraden, want jullie wensen voor verandering zijn aan het uitkomen. Het is een kwestie van het vinden van betrouwbare nieuwsbronnen waardoor jullie een gevoel kunnen krijgen van wat er gaande is. Jullie weten dat de tijd voorbij snelt en dat is welkom omdat jullie lang hebben gewacht voor het op gang komen van de eindtijden. Geloof ons dat ze precies zijn zoals wij ze zouden willen hebben, waarbij onze bondgenoten erin slagen de voorwaarden te creëren waardoor wij dichter bij jullie kunnen komen. Alles dat aan jullie is beloofd, komt naar jullie toe, zelfs als het niet helemaal is zoals jullie het je hadden voorgesteld en eigenlijk zal het in sommige opzichten waarschijnlijk veel spannender blijken te zijn en veel meer voldoening geven.

Onthoud dat alles door Hogere Wezens wordt geleid die jullie pad naar Ascentie al vanaf het allereerste begin volgen, en dat is heel lang geleden. Jullie wisten het toen je eraan begon, maar door de degeneratie in jullie bewustzijnsniveau, raakten jullie afgescheiden van de Bron en van elkaar. Dat was echter te verwachten, al ontstond het doordat jullie de vrije wil misbruikten die jullie was gegeven. Jullie weten nu dat jullie Donkere Tijdperken hebben doorlopen, die hebben laten zien hoe diep je kan gaan als je het contact met je ware zelf verliest. De huidige cyclus is de meest beproevende sinds jullie aan fysieke incarnaties zijn begonnen en deze werd vooraf gegaan door levens in eerdere beschavingen waar jullie heel weinig van af weten. Jullie hebben er misschien heel weinig herinneringen aan maar wees ervan overtuigd dat elke afzonderlijke ervaring jullie uiteindelijk heeft gebracht waar je nu bent. Jullie zijn immens gegroeid in het begrijpen van natuurkunde en het heeft jullie evolutie ook in een versnelling gebracht.

Ascentie en wat daarna volgt, blijven geplande ervaringen onder leiding van jullie Gidsen en Hoger Zelf. Jullie zullen echter door je positie een grotere inbreng kunnen hebben over de invulling als jullie verder reizen als Galactisch Wezen. Zoals jullie zullen begrijpen, krijgt het leven een compleet ander aanzien en zal het weinig gelijkenis hebben met hoe jullie er nu naar kijken in jullie huidige dimensie. Jullie moeten nog gaan beseffen hoe het is om volledig vrij te zijn maar wanneer het gebeurt, zal het zijn nadat jullie naar een nieuw en hoger bewustzijnsniveau zijn gegaan wat ervoor zorgt dat jullie je volledig bewust zijn van jullie verantwoordelijkheden. De Wetten van het Universum zijn heel eenvoudig en vereisen dat jullie de soevereiniteit van alle andere zielen respecteren en de intentie hebben hen niet te schaden of je met hen te bemoeien. Jullie neiging zal inderdaad het delen van jullie Liefde en Licht zijn met alle levensvormen door de Eenheid van Al Dat Is te hebben begrepen en aanvaard. Alle leven bevindt zich op het pad van evolutie en heeft de krachtige drang om naar de Bron terug te keren, waar het eens vandaan kwam.

Het leven op Aarde kan heel eenzaam lijken en jullie ontmoeten allerlei soorten zielen op zeer uiteenlopende niveaus van vooruitgang en inzicht, hetgeen jullie ervaringen aanvult. Het is jullie uitdaging geweest de ervaringen meester te worden en te leren welke lessen ze voor je inhielden. Jullie van het Licht zijn erin geslaagd en zijn klaar om verder te gaan maar jullie zullen er altijd profijt van blijven houden omdat de lessen op onderbewust niveau bewaard blijven. Jullie hebben alle reden blij te zijn met jezelf omdat jullie de dualiteit hebben doorleefd en naar het Licht zijn gegaan. Jullie kunnen nu naar een bewustzijnsniveau terugkeren waar jullie echt vertrouwd mee zijn en ooit naar leefden in de hogere dimensies, om nooit meer naar de lagere dimensies te hoeven terugkeren.

In de hogere dimensies staan jullie nog steeds voor uitdagingen maar ze zijn beter te accepteren en kunnen het beste als missies worden beschouwd, waar vaak zielen bij zijn betrokken die kunnen profiteren van jouw ervaringen. Denk eraan dat jullie in dit stadium dienstbaarheid aan anderen op je zullen hebben genomen en vrijwel iedere geascendeerde volgt als van nature deze weg. Jullie zijn dan nog steeds aan het ascenderen maar de vooruitgang gaat veel trager omdat jullie zelden voor negatieve situaties komen te staan. Het hangt er natuurlijk van af waar je verkiest heen te gaan, want misschien ben jij wel iemand die naar de lagere dimensies wenst terug te keren. De snelheid waarop jullie je willen verheffen, is heel erg jullie eigen beslissing en niemand wordt gedwongen harder te gaan dan hij wenst. In jullie huidige dimensie zal zodoende ook niet iedere ziel zich gereed voelen om te ascenderen en zij zullen blijven waar zij zich meer op hun gemak voelen.

Het is in deze tijd dat karma heel snel komt en gaat, en voor sommige zal het lijken alsof dingen elkaar zonder enige onderbreking snel opvolgen. Dierbaren, het is afgestemd op jullie behoeften en op de noodzaak jullie karma op te lossen voordat jullie ascenderen. Een gedeelte ervan zal een erfenis uit het verleden zijn omdat het niet noodzakelijk is dat het in precies hetzelfde leven bij jullie terugkomt. Het komt vaak wanneer jullie dit het beste kunnen hanteren en succesvol kunnen oplossen. Bij de laatste weging kan er wat karma worden losgelaten in overeenstemming met de Wet van Genade.

Jullie kunnen begrijpen waarom jullie wordt afgeraden over een andere ziel te oordelen als we jullie vertellen dat jullie geenszins kennis hebben over wat tot hun ervaringen heeft geleid. En onthoud ook dat als iemand ogenschijnlijk wordt gestraft, het niet altijd is wat het lijkt te zijn. Soms accepteert een ziel het karma van een ander als een manier om de ander van dienst te zijn, en het gebeurt meestal als er al een sterke band of relatie tussen hen bestaat. Een van de grootste daden die je voor een ander kan doen, is jezelf voor hen op te offeren. Denk er ook aan dat er karma bestaat in de vorm van een beloning en dat het middels jullie liefde en dienstbaarheid aan anderen wordt verdiend. Jullie zijn het zelf die jullie pad en ervaringen creëren en je kan niemand de schuld geven als ze onwenselijk zijn, of in ieder geval niet zoals je ze zelf zou bedenken.

Leer je lessen grondig en je zal ze nooit meer over hoeven te doen, al zijn er gelegenheden waarin jullie opnieuw getest kunnen worden om er zeker van te zijn dat jullie je zelf niet laten terugvallen. Als jullie een ervaring hebben die duidelijk een les voor jullie inhoudt, denk er dan eerlijk en zonder vooringenomenheid over na en je zal zeker de reden ervoor begrijpen. Het verloopt allemaal goddelijk en eerlijk omdat, zoals we vaak hebben benadrukt, er geen bedoeling van straf bij is betrokken. God is geheel Liefde en heeft een oneindig geduld met zijn Goddelijke vonken die altijd met God verbonden zullen zijn en die in Gods Liefde worden omhuld.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik sluit af met een liefdevolle wens voor jullie allemaal om jullie ware pad en je echte zelf te vinden. Blijf overal waar je heen gaat je Licht schijnen en jullie zullen onbewust anderen helpen dat van hen te vinden.Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte
  


Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean + English-Latvian for SaLuSa's messages and English-Indonesian + English-Latvian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

vrijdag 27 januari 2012

27.1.2012


SaLuSa, January 27, 2012Als jullie zogezegd ‘de boel goed in de gaten houden’ zullen jullie beseffen dat zaken afstevenen op een klinkende overwinning voor het Licht. Er is zo’n sterke impuls in die richting dat dit niet meer kan worden tegengehouden en het betekent dat er duidelijke signalen komen die zichtbaar zijn voor iedereen. Jullie hebben alleen maar kennis over een klein deel van de ontwikkelingen die plaatsvinden en de duistere kliek zou er natuurlijk de voorkeur aangeven dat jullie helemaal onwetend werden gehouden. Maar er blijven moedige zielen naar voren stappen die met enig risico voor zichzelf, bereid zijn jullie te informeren over de verborgen activiteiten van de Illuminatie. In feite helpen zij de waarheid naar buiten te brengen op zo’n manier dat het mensen niet meteen overweldigt. Dat creëert de juiste omstandigheden zodat wanneer de media het nieuws eenmaal volledig kunnen rapporteren, het niet zo’n schok teweegbrengt wat anders zeker het geval zou zijn geweest. Jullie kunnen bijvoorbeeld kijken naar de manier waarop de waarheid over 11 september langzaam is vrijgegeven en hoe nu het tijdstip is bereikt dat nog maar weinig mensen er niet van hebben gehoord. De waarheid is klaar om volledig naar buiten te komen en wordt niet langer ter discussie gesteld omdat deze door honderden experts met professionele bewijsstukken wordt ondersteund.

Dierbaren, wacht gewoon jullie tijd af want er is van te voren veel voorbereid waardoor de onthullingen vrijelijk naar buiten kunnen gaan stromen. Leugens en halve waarheden zullen moeiteloos bekend worden gemaakt en de verantwoordelijken zullen geen schuilplaats meer hebben, al zijn zij zich op hun ontsnapping aan het voorbereiden. Het is voor hen volstrekt zinloos te denken dat wij hen niet met onze geavanceerde technologie zouden kunnen traceren. Hun lot is voor ons niet de meest belangrijke kwestie aangezien dat hoe dan ook is verzegeld. Onze eerste zorg is de bekendmaking aan jullie over onze aanwezigheid, omdat wij daardoor vrijelijk contact met jullie kunnen hebben. Er zullen zeker grootschalige landingen volgen, verwacht echter niet dat het zo snel gebeurt maar wees er zeker van dat het gaat gebeuren. Wij zijn op alle scenario’s voorbereid, met het oog op het rustig verder gaan om een wezenlijke winst voor de Lichtwerkers te bereiken.

Er zijn nu zoveel mensen direct bij jullie zaken betrokken, dat niet meteen duidelijk is hoeveel vooruitgang er wordt gemaakt. We dringen er bij onze bondgenoten op aan hun voorbereidingen voor de laatste handelingen te versnellen, waarmee de leidende spelers van de duistere kliek zullen worden verwijderd. Zoals jullie zonder twijfel zullen begrijpen, is iedereen op Aarde die voldoende bewustzijn heeft om met ons te werken, van essentieel belang voor het resultaat. Wij kunnen niet zomaar tevoorschijn komen en “de Aarde overnemen”, omdat dit als een schending van jullie verantwoordelijkheid zou worden opgevat om jullie eigen toekomst te vormen maar we weten dat sommige van jullie niet begrijpen waarom we het niet doen. Dierbaren, als de tijd daar is, hebben wij een grotere rol te vervullen in de laatste maanden van dit jaar maar tot die tijd blijven we voornamelijk op de achtergrond met jullie werken om succes te bereiken. Aan ons zijn bepaalde privileges verleend waardoor we in bepaalde zaken een grotere inbreng kunnen hebben en van vitaal belang voor de toekomst is het Midden Oosten. Wij hebben al vrij lange tijd de bevoegdheid gekregen om alles te doen wat nodig is om de vrede te bewaren en een nieuwe oorlog te voorkomen.

Wereldwijde vrede komt er aan en de regeringswijzigingen die bijna gaan plaatsvinden zullen ervoor zorgen dat er vreedzame en duurzame veranderingen over de hele wereld tot stand komen. De energieën van het oude paradigma zullen worden opgelost of naar positievere kanalen worden doorgesluisd en strijdkrachten zullen in vredesmachten worden omgevormd. Alle soorten wapens zullen worden vernietigd op datgene na, wat zuiver en alleen voor defensieve doeleinden wordt gebruikt. Dat zal jullie op één lijn brengen met ons en in overeenstemming met onze overtuiging die op vrede en liefde is gebaseerd. Onze vreugde zal enorm toenemen als gelukt is alle nucleaire apparaten te ontmantelen. Jullie duistere kliek was voornemens dergelijke wapens mee de Ruimte in te nemen en naar jullie Maan maar we hebben hen geïnformeerd dat dit niet was toegestaan. Zij negeerden dit bevel en probeerden nog steeds een Ruimte Wapen Programma tot stand te brengen maar dit werd verhinderd.

Zoals jullie wel hebben geleerd, kun je niet zomaar de Ruimte in vliegen en je met andere levensvormen bemoeien. Dat type van Universele vrijheid bestond in het verleden en zou vele hoofdstukken in jullie geschiedenis kunnen vullen maar met de geleidelijke eliminatie van oorlogszuchtige of rebellerende groeperingen bestaat er nu werkelijke vrede. Totdat de veranderingen zijn voltooid en jullie ascenderen, zijn jullie voorlopig het enigste ras dat nog steeds oorlog met elkaar voert. Het besef van de stupiditeit van oorlog waar niemand beter van wordt, zelfs niet de zogenaamde winnaars, bereikt zielen uiteindelijk na hun nooit eindigende ervaringen gedurende vele levens. Begrijp dat jullie in de tijd tussen levens, net als bij al het andere waar jullie bij zijn betrokken, volledig de consequenties van jullie daden inzien. Er gaat niets boven de werkelijke ervaring om jullie ogen voor de waarheid te openen, en dat is de reden waarom de Aarde zo’n schitterende speelplaats is voor jullie om jullie fantasieën en verlangens helemaal uit te werken.

Velen van jullie kunnen nu terug kijken op hun leven en zich realiseren dat hun bewustzijnsniveau door hun ervaringen is toegenomen. Het heeft nu een stadium bereikt waarop de wegen van het oude niet langer jullie persoonlijke wensen vervullen en jullie zoeken de hogere levensvorm waarin Liefde en Licht in overvloed bestaat. Het is precies waar jullie worden verwacht te zijn na zo veel levens in de dualiteit waarin jullie vermogen werd getest om je Licht weer opnieuw te vinden en te behouden. Met de hulp die jullie nu krijgen doorlopen jullie een periode van intense bewustwording, en het is een schitterende tijd voor degenen die ernaar streven zichzelf te verheffen. Lange tijd zal er geen nieuwe mogelijkheid zijn om te ascenderen zoals deze, die jullie op het punt staan te gaan ervaren. Grijp het dus met beide handen aan, focus je energie erop en het zal je lukken, want het is niet de bedoeling dat het moeilijk voor jullie is erin te slagen. Eigenlijk zien wij het als een uitdaging die voor Lichtwerkers eenvoudig is te overwinnen. Maak je intentie duidelijk en plaats je energie in alles wat je doet, waardoor je ervoor zorgt dat het heilzaam is en je trilling verhoogt. Jullie zijn wezens van Liefde en Licht, leef daar zo goed mogelijk naar en jullie zullen zonder twijfel de veranderingen opmerken die in jezelf plaatsvinden.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ofschoon niet iedereen van ons van de Galactische Federatie levens op Aarde heeft gehad, begrijpen we wel de aard van jullie ervaringen. Jullie zijn er allemaal vrijwillig aan begonnen en jullie hebben een moeilijke en uiterst uitdagende manier van leven uitgekozen. Jullie oogsten nu de vruchten van jullie tijd op Aarde en wij wandelen naast jullie op jullie pad naar Ascentie. We omringen jullie als prachtige zielen van Licht met onze liefde en zegeningen.Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte
  


Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean + English-Latvian for SaLuSa's messages and English-Indonesian + English-Latvian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at
Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on 
First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.

woensdag 25 januari 2012

25.1.2012


SaLuSa, January 25, 2012Net als jullie wachten wij vol verwachting, wetende dat er een doorbraak komt die tot het eerste positieve nieuws leidt over de aanstaande veranderingen. De timing staat niet vast maar we zien geen reden waarom het niet zoals verwacht wordt, door zou kunnen gaan. Meer kunnen we niet zeggen omdat we weten hoe wanhopig sommige van jullie worden als gebeurtenissen niet concretiseren zoals jullie verwachten. We zouden jullie anders graag tevreden stellen door preciezer te zijn maar inmiddels zouden jullie onze terughoudendheid hierin moeten begrijpen. Maar het allerbelangrijkste aspect, zoals we jullie vaak vertellen, is hoe alles tot een einde komt en hoe dit zeer beslist met Ascentie zal gebeuren. Wat er eventueel nodig is, valt ruimschoots binnen onze vermogens en zeker omdat we maatregelen hebben genomen om de bemoeienis met onze missie te stoppen. De meesten van jullie zullen dit jaar ervaren in overeenstemming met de realiteit waarvan jullie verwachten dat die je verder brengt, maar alles wat telt is het uiteindelijke resultaat.

Hoe dan ook zal dit jaar de meeste mensen verbazen, zo niet absoluut versteld doen staan. De waarheid zal ook schokkend klinken voor degenen die nooit hebben overwogen dat ze al honderden jaren zijn voorgelogen en misleid. Degenen die enigszins geïnformeerd zijn, zullen echter nog steeds verrast worden door de brutaliteit en sluwheid van de Illuminatie en hun ambitie om de wereld te overheersen. Bevrijd van hun greep op jullie, zal een prachtige transformatie zichtbaar worden als jullie de ketenen afwerpen waarmee jullie in hun macht en in onwetendheid werden gehouden. Echte vrijheid hebben jullie eigenlijk niet ervaren en het zal als een golf frisse lucht zijn, die de spinnenwebben wegblaast waardoor jullie zicht werd gehinderd. Hiermee worden jullie van de angst bevrijd die ook doelbewust werd gecreëerd om jullie te verwarren en een enorm gevoel van extatische vreugde zal over de wereld rondzingen.

Plaats dingen in perspectief en zie zo goed mogelijk dat het eindresultaat alles is wat werkelijk telt, en zo kunnen jullie de laatste maanden succesvol doorstaan zonder teveel tijd te besteden aan hoe het precies wordt bereikt. Jullie kunnen je op je eigen verheffing concentreren en je aandacht richten op jullie evolutie zonder door uiterlijke gebeurtenissen te worden afgeleid. Er komen zeker genoeg positieve gebeurtenissen maar zij zullen je aandacht niet van je eigen behoeften afhouden en je zeer waarschijnlijk ondersteunen. Omdat alles goed gepland is, zal het op een manier plaatsvinden die niet overmatig de ontwikkeling beïnvloedt van jullie eigen pad. Aan de andere kant willen we jullie helpen op jullie weg maar kunnen we niet zoveel doen als we wel zouden wensen totdat we volledig vrij met jullie kunnen samenwerken.

De Galactische Federatie is in contact met zijn eigen soortgenoten op Aarde, en zij worden vaak aangetroffen op heel belangrijke posities die veel bevoegdheid met zich meebrengen. Het is niet alleen de duistere kliek die contacten heeft op hoge posities want onze mensen bezitten ook vergelijkbare invloeden, en met ons als steun zijn zij tot resultaten in staat die het Licht dienen. De duistere kliek lijkt er genoegen in te scheppen als berucht bekend te staan vanwege hun activiteiten de behoeften van de Mensheid te minachten. Terwijl degenen van het Licht rustig verder gaan met hun werk en er de voorkeur aan geven geen publiciteit te zoeken, hetgeen hen ook helpt zich tegen eventuele schade te beschermen. Vergis je niet want voor sommige kan het Lichtwerker zijn volop gevaren opleveren, maar zij gaan zonder angst door vanuit de wetenschap dat ze onze bescherming genieten.

Michael heeft recentelijk opgemerkt dat Tijd Reizigers die jullie tijdlijn tot 21 december 2012 hebben gevolgd, zonder uitzondering allemaal een muur van wit licht aantroffen die hen verhinderde verder te gaan. Dat alleen al zou jullie moeten vertellen dat het einde van de cyclus in overeenstemming met de Maya Kalender plaatsvindt. Maar zelfs nog interessanter is het laatste verslag van Bill Wood, een andere Tijd Reiziger en ex Navy Seal (vert.: speciale eenheid binnen de Amerikaanse Marine), die veel verschillende tijdlijnen heeft gevolgd en ontdekte dat iedere lijn precies hetzelfde eindige, namelijk bij de muur van licht. Het vertelt jullie dat welke loop jullie leven ook neemt en wat jullie specifieke ervaring ook is, jullie allemaal dat punt van verandering bereiken. Waar jullie van daaruit naar toe gaan, wordt bepaald door jullie eigen trillingsniveau. Sommige zullen zichzelf op een hoger niveau aantreffen, terwijl anderen naar een vergelijkbaar niveau gaan als waar zij zich eerder op bevonden. Belangrijker is misschien zelfs de bevinding dat wat er ook wordt geprobeerd om de tijdlijnen en dus de toekomst te veranderen, het niet lukt deze te wijzigen. Dat Dierbaren, is de Goddelijke macht die jullie verheffing en Ascentie beschermt.

Kunnen jullie nu aanvaarden dat jullie toekomst is verzekerd, en jezelf toestaan van de veranderingen te genieten die uiteindelijk allemaal in jullie voordeel zijn. Moeder Aarde is rustig aan het werk om zich ook op haar Ascentie voor te bereiden, en wordt geholpen doordat jullie het Licht naar haar toe blijven brengen. Net als jullie moet ook zij een zeker niveau van gereedheid bereiken voor de laatste golf, die door de uitlijning van de Zon met de Grote Centrale Zon van de Melkweg wordt bereikt. Jullie die het samen met Moeder Aarde ondergaan, zullen een grote verheffing ervaren in jullie trilling en bewustzijnsniveau. Jullie zullen in ieder geval al een veel hoger niveau hebben bereikt voor die laatste gebeurtenis.

Het leven beweegt zich altijd in een richting die jullie blijft verheffen, en Ascentie zal jullie een geheel nieuwe fase in laten gaan in jullie spirituele ontwikkeling. Afleidingen en obstructies die jullie nu ervaren zullen zijn verdwenen en in plaats daarvan zal er harmonie en evenwicht zijn op een manier die uiterst bevredigend en vervullend is. Het huidige werkzame leven zal niet meer bestaan en jullie tijd zal worden besteed terwijl jullie van je nieuw gevonden vrijheid genieten. Jullie zullen geen vermoeidheid ervaren omdat jullie jezelf automatisch opladen vanuit de energieën om je heen, en jullie kunnen altijd rusten omdat dag en nacht niet meer bestaan. Veel lichaamsfuncties waar jullie nu mee te maken hebben zullen overbodig worden als je niet meer voor een zwaar fysiek lichaam hoeft te zorgen en te onderhouden. Jullie nieuwe lichaam wordt kristallijn en is niet onderhevig aan veroudering of enige vorm van ziekte omdat de hogere trilling ervan daar niet gevoelig voor is.

Ik ben SaLuSa van Sirius en we kunnen nadenken over het feit dat we op het punt staan aan het belangrijkste deel van onze missie te beginnen, en jullie op dezelfde wijze aan die van jullie. We doen erg ons best jullie op de gunstige veranderingen te laten focussen die jullie direct zullen beïnvloeden. Op die manier zullen jullie geen energie verspillen, doorlopen jullie daardoor soepel het Ascentieproces en jullie aanwezigheid op Aarde zal ook anderen van steun zijn. Wij zullen ook bij jullie zijn en wachten erop jullie vol liefde te begroeten als jullie als de nieuwste Galactische Wezens tevoorschijn komen om je bij de Galactische Federatie aan te sluiten.Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte
  
Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean + English-Latvian for SaLuSa's messages and English-Indonesian + English-Latvian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at
Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on 
First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.

maandag 23 januari 2012

23.1.2012


SaLuSa, January 23, 2012Vanuit onze observaties zien we dat jullie zo goed Licht naar de Aarde brengen dat het exponentieel blijft toenemen en dat dit jullie snel naar Ascentie voert. Jullie liggen dus goed op koers voor een grootse overwinning op de duistere kliek, daar is ook nooit over getwijfeld, en jullie hebben de sterke wil en intentie om het waar te maken. Als Lichtwerkers was dit immers de reden waarom jullie in zo’n belangrijke tijd naar de Aarde zijn gekomen terwijl jullie heel goed jullie taak kenden en vertrouwen hadden in jullie vermogen om het uit te voeren. Zoals jullie kunnen zien, volgen mensen twee grote denkrichtingen waarvan de eerste veronderstelt dat het leven zoals gebruikelijk door zal blijven gaan en dat de problemen op de een of andere manier voorbij gaan, en de tweede voorziet immense veranderingen en het herstel van de rechten van de mens. Beide zullen in grote mate hun eigen pad blijven volgen en wanneer de cyclus eindigt, is het beslissend op welk pad je bent gestapt. Feit blijft dat jullie allemaal je eigen realiteit creëren door je vrije wil te gebruiken als een door God geschonken recht om je eigen toekomst te bepalen.

Zij die wakker zijn geworden, willen de door hen ontdekte waarheid natuurlijk aan de wereld verkondigen en wij moedigen het verspreiden van dergelijke informatie aan. Het moet echter aan niemand worden opgedrongen want uiteindelijk moeten zij de ruimte hebben om hun eigen keuze te maken, zonder het gevoel te hebben dat zij onder druk worden gezet om ergens mee in te stemmen. Degenen van het Licht waarderen het dat iedere ziel haar eigen ingevingen opvolgt en dat twee zielen niet per se op precies hetzelfde punt in hun evolutie staan. Het is daarom veel beter dat de waarheid middels persoonlijke ervaringen wordt ontdekt omdat dit een duurzame indruk creëert. Zaai in ieder geval de zaadjes van waarheid en op een dag zullen ze groeien en bloemen van inzicht worden.

Er komt binnenkort natuurlijk een lawine aan informatie en advies over Ascentie en degenen die open staan voor de waarheid krijgen de mogelijkheid een kwantumsprong vooruit te nemen. Het is een kwestie van of mensen bereid zijn voorbij hun huidige overtuigingen te kijken en deel gaan uitmaken van het nieuwe paradigma. Zo niet, dan is dat geen probleem en kunnen zij op hun eigen pad blijven en het ervaren van de lagere dimensies voortzetten. Eerlijker dan dat kan het niet zijn door jullie je eigen keuze te laten maken, en iedereen zal net als elke andere ziel met liefdevolle zorg worden behandeld en alle mogelijke hulp worden gegeven. Niemand zit ooit zonder hulp en het is altijd voorhanden om bij de geringste aanwijzing dat het wordt gevraagd, te geven.

Diverse gewenste veranderingen schieten gezamenlijk op en we zien dat het heel goed mogelijk is dat er een snelle serie van onthullingen komt die jullie heel vlot verder brengt. Het zal voor veel mensen sensationeel zijn en een schok teweegbrengen bij degenen die niet zijn voorbereid, maar middels onze bondgenoten zullen wij ervoor zorgen dat de noodzaak ervan door hen wordt begrepen. Wanneer de voordelen ervan eenmaal bekend zijn gemaakt, zal dat tot veel steun leiden en een enthousiasme bij veel mensen om er een actieve rol in te spelen. Er komen mogelijkheden om eraan deel te nemen en wij zullen zeker de support van jullie allemaal nodig hebben die klaar zijn om met ons samen te werken. Werk voor de gemeenschap zal nodig zijn om de aard van de veranderingen over te brengen en hoe ze met de minste overlast kunnen worden ingevoerd. Wees ervan overtuigd dat we jullie allemaal kennen, wat jullie specifieke talenten zijn en wat je in dit leven kwam doen.

We zien dat veel Liefde en Licht zich over de Aarde verspreidt en het bevat de energie die velen uit de donkerte zal optillen. In de armere landen van de wereld hebben velen de hoop verloren omdat ze zien dat hun pleiten grotendeels worden genegeerd. Zij hebben behoefte aan voedsel en het voorzien in hun basisbehoeften zodat ze alleen maar de barre omstandigheden kunnen overleven waaronder ze bestaan. Het praten over Ascentie heeft voor hen nauwelijks enige betekenis en hun vertrouwen in God en de mensheid staat op een laag pitje. Er zijn mensen en organisaties die zorg verlenen maar de taken zijn zo groot dat er een samenwerking nodig is van de welvarende landen die het zich kunnen veroorloven op te treden. De Mensheid kan dergelijke omstandigheden in de toekomst niet aanzien en laten voortduren en moet de waarheid inzien dat Allen Een Zijn. Dat gezegd hebbende, weten we dat velen van jullie zeer medelevend zijn en een sterk verlangen hebben dat er aan de armste mensen van de wereld hulp wordt gegeven.

Jullie zullen blij zijn te weten dat de middelen om honger en wanhoop op te lossen gereed staan om uit te delen maar op dit moment kan dat niet zonder de toestemming van degenen die aan de macht zijn. Er bestaan ook karmische redenen die een directe interventie verhinderen maar wij zullen de hele situatie aanpakken zodra we officieel zijn erkend. We weten dat jullie soms in verwarring worden gebracht door deze problemen en het al of niet verlenen van hulp, maar denk eraan dat wij geen stappen zouden kunnen zetten die een ziel haar betrokkenheid bij haar levensplan zou ontzeggen. Alles zal uiteindelijk goed komen maar op dit moment, zou je kunnen zeggen, zijn onze handen deels gebonden. Er bestaat natuurlijk een goddelijke datum waarna wij ongeacht welke situatie dan ook van start gaan. We zijn op alle mogelijkheden voorbereid omdat we alle denkbare scenario’s hebben uitgewerkt.

Het moet voor jullie heel verbazingwekkend zijn dat het Universum op de beschaving van jullie kleine Aarde wacht om de cyclus van dualiteit te voltooien, zodat zij zelf mogen ascenderen. Dat is de reden waarom jullie vooruitgang extreem belangrijk is voor de toekomst van ander leven, dat zich net als jullie op een pad terug naar de Bron bevindt. De in-spiratie van God trekt alles terug maar het is slechts het eerste stadium van vele, vele cycli die uiteindelijk jullie “thuis komen” zullen voltooien. Houd je ondertussen bij je opdracht dit leven vol te houden als iemand die doorgaat naar Ascentie. Leef naar jullie beste inzichten over hoe het is een geascendeerd Wezen te zijn. Daarmee zullen jullie door de resterende dagen en maanden heen vliegen en verzekerd zijn van succes. Niets anders doet echt ter zake en het zal een zeer bevredigende ervaring zijn die met een vreugdevolle en gelukkige afsluiting eindigt.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik voel me bevoorrecht dat ik één van degenen ben die door de Galactische Federatie is aangesteld om rechtstreeks met jullie om te gaan. Het vooruitzicht om bij degenen te zijn die als eersten contact met jullie gaan hebben, is heel opwindend. Zelfs voor iemand die al zoveel ervaringen en avonturen in het Universum heeft gehad, is het de omvang van wat plaats gaat vinden en de Ascentie van zowel ziel als lichaam, wat het tot zo’n unieke gebeurtenis maakt. Jullie hoeven je geen zorgen te maken over hoe het zal zijn, want elke verheffing naar de hogere trillingen is iets om naar te verlangen en naar uit te kijken. Wij zullen bij jullie zijn en Liefde en Licht zal jullie op jullie reis omringen.Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte
  Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean + English-Latvian for SaLuSa's messages and English-Indonesian + English-Latvian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at
Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on 
First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS