Followers

Google+ Followers

donderdag 31 maart 2011

SaLuSa, 30 maart 2011


Onze acties zijn ten behoeve van jullie nu frequenter, ofschoon jullie je er niet per se bewust van hoeven te zijn. Maar weldra zullen ze duidelijker worden omdat we werk te doen hebben dat voor jullie eigen ogen plaats gaat vinden. Het brengt allemaal het hebben van ons open contact met jullie zoveel dichterbij.
SaLuSa 30 Maart 2011


Jullie zouden nu een gevoel moeten krijgen van wat er in jullie wereld gaande is. Als jullie ooit bewijs hebben willen hebben dat massabewustzijn een machtig wapen is, dan hoef je alleen maar te registreren hoeveel landen onder druk staan om te veranderen. Het lijkt niet uit te maken hoe machtig de heersers zijn, uiteindelijk krijgen de mensen hun zin. Soms wordt het niet zonder geweld bereikt, maar zelfs in dat geval slagen de mensen ofschoon ze vaak slecht zijn uitgerust. Materialisme kan niet aanhouden, omdat het niet in staat is mee te gaan met de hogere trillingen van Ascentie. Financiële veranderingen zijn daarom zeer waarschijnlijk het meest verreikend. Ergens in de toekomst zal geld niet meer worden gebruikt omdat het overbodig wordt. Het creëren van rijkdom zal niet langer het punt van aandacht zijn zoals het nu het geval is, omdat delen normaal wordt en omdat niemand meer zal verlangen dan hij nodig heeft. Er komt een volledig nieuw denkpatroon dat anderen op de eerste plaats stelt, totdat iedereen een rechtvaardig aandeel heeft in de opbrengsten van alle arbeid. Werk zal jullie in feite niet in die mate bezighouden zoals op dit moment, en er zal ruimschoots de tijd zijn om je met meer ontspannen activiteiten bezig te houden. Het was nooit de bedoeling dat jullie slaven van die ondernemingen zouden worden die zoveel van hun werknemers eisen.


Wanneer jullie je met jullie Hoger Zelf her-enigen, zijn jullie een Galactisch Wezen geworden met volledige creatieve vermogens. Hiermee hangt samen dat jullie dan ook die noodzakelijke beheersing machtig zijn geworden, en dergelijke verantwoordelijkheden ook op je hebben genomen met een zienswijze die het beste voor alle zielen nastreeft. Jullie hoge bewustzijnsniveau zal jullie gevoel van Eenheid verhogen, en het vormen van groepen met zielen van vergelijkbare trillingen zal plaatsvinden. In een dergelijk hoog stadium van evolutie zullen jullie een vrije keuze hebben over welk pad je volgt, al zal Ascentie een voortdurend proces blijven. Families zullen bij elkaar blijven komen, en geboortes zullen altijd worden gepland en nooit toevallig plaatsvinden. Maar in de hogere dimensie verschilt geboorte volkomen van jullie ervaring op Aarde. Een ziel zal zich volgens afspraak in een semivolwassen staat bij zijn familie voegen, hetgeen een heilig gebeuren is waar met diep respect en dankbaarheid mee wordt omgegaan. Ouders worden gekozen vanwege wat ze de nieuw gearriveerde ziel te geven hebben, die een helder levensplan heeft dat de familie van te voren volledig kent.


Er is zoveel dat gaat veranderen en jullie leefstijl zal veel lonender zijn, plezieriger en buitengewoon aangenaam. Bij het verlaten van jullie huidige cyclus van dualiteit zullen jullie geen karma met je meenemen, hetgeen de reden is waarom het moet worden opgeruimd voordat jullie kunnen ascenderen. De omstandigheden zijn daarom deels noodzakelijk voor zielen om de kans te krijgen dit te doen. Overdenk in jullie kalme momenten zorgvuldig de huidige periode in jullie leven, en jullie zullen vrijwel zeker de redenen beginnen te voelen waarom je hier bent. Intuïtief zullen jullie je zwaktes oppikken, en dat zal jullie helpen ze een stuk gemakkelijker op te lossen. Wees niet bang aan jezelf toe te geven wat ze zijn, want dat is de eerste stap richting vergeving van jezelf. Gedachten zijn een zeer goede aanwijzing, omdat ze plotseling je geest binnen komen zonder directe bedoeling van jouw kant. Naarmate jullie meer van de Lichtenergieën kunnen opnemen, neemt jullie kracht dus toe en gaan jullie de lagere trillingen ervaren zonder er verzeild in te raken. Wanneer jullie inderdaad meer bedreven worden in het centreren van jezelf, wordt het Licht jullie bescherming.


Zoals we jullie vaak hebben geïnformeerd, gaan jullie als je eenmaal de intentie hebt uitgedrukt om te willen ascenderen, het ook bereiken. Jullie zullen gemotiveerd raken en de hogere energieën naar jezelf aantrekken, jullie beslissingen zullen spiritueel geïnspireerd zijn en jullie kennis zal heel snel toenemen. Ook zullen wij goed voor het einde van de cyclus op Aarde zijn gearriveerd en jullie krijgen alle mogelijke ondersteuning om je te helpen succesvol te zijn. Ongeacht alle andere aspecten in jullie leven is het bereiken van Ascentie uiteindelijk het hoofddoel van jullie vele levens op Aarde. Jullie hebben een lange weg afgelegd en zoveel over menselijk leven ervaren. Over de kracht en de zwaktes van het lichaam, en de sterkte van de ziel met haar oneindige leven en reis vanuit de sterren. Jullie hebben jezelf echt tot het uiterste getest en op de proef gesteld.


Nu nadert de tijd waarop jullie alles achter je kunnen laten en gaan genieten van de beloning van het vele harde werken. Jullie uithoudingsvermogen is zo groot geweest dat zelfs toen jullie de uiterste diepten doorgrondden, jullie nooit volledig zicht verloren op wie jullie werkelijk zijn. Jullie zullen eraan herinnerd moeten worden hoe groot jullie zijn en we gaan dat niet doen om iemands ego te voeden, maar om ervoor te zorgen dat zij weten dat ze zoveel meer zijn dan louter een fysiek lichaam. Er zijn zelfs nu zoveel zielen die nog niet volledig zijn ontwaakt, die geen idee hebben dat zij vonken van God zijn met alle potentie om zelf goden te worden. Opnieuw zullen er voldoende leringen aan jullie worden gegeven opdat jullie de waarheid over alle levensvormen begrijpen. Allemaal hebben ze gradaties van bewustzijn, en bij allemaal bevindt hun zijn zich binnen de Universele energie, die God is.


Wij weten dat sommige mensen nog steeds de spot zullen drijven met de ideeën die jullie ware oorsprong verduidelijkt. Maar we weten dat zij zich er op een gegeven ogenblik voor openstellen, hoewel de veranderingen naar hun idee op dit moment teveel zijn om te overwegen of helemaal in mee te gaan. Het is om precies dezelfde reden dat het voorstellen van onszelf aan jullie een behoorlijk lange opgaaf is geweest. Langzaam maar zeker is veel wenselijker dan het opdringen van de waarheid aan jullie. Mensen schrikken heel snel wanneer ze leren dat hun gekoesterde geloof fouten bevatte, en het is ze teveel om het aan zichzelf toe te geven. Wij geloven dat tegen de tijd dat wij ons openlijk laten zien de waarheid over ons en onze relatie met jullie is besproken, en mensen zullen over het algemeen laten zien ons meer te accepteren. Er is zeker totaal niets om bang voor te zijn, zoals we jullie altijd hebben getoond in vrede te komen.


Onze acties zijn ten behoeve van jullie nu frequenter, ofschoon jullie je er niet per se bewust van hoeven te zijn. Maar weldra zullen ze duidelijker worden omdat we werk te doen hebben dat voor jullie eigen ogen plaats gaat vinden. Het brengt allemaal het hebben van ons open contact met jullie zoveel dichterbij, maar we zullen het nog steeds via jullie diplomatieke kanalen blijven benaderen. We hebben al die tijd jullie protocol nageleefd, maar we behouden ons het recht voor indien nodig op te treden, als er pogingen worden gedaan onze aanwezigheid in gevaar te brengen. Toch is onze manier vreedzaam onderhandelen, en wij zullen nooit de agressors zijn.


Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik ben zo vertrouwd geraakt met de gewoonten van Aardse mensen die door al jullie Ruimte Families worden bewonderd en waarvan immens wordt gehouden.Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: www.treeofthegoldenlight.com  
Vertaling: Charlotte
The Galactic Federation by Mike Quinsey
http://www.galacticchannelings.com// - All languages stated below
http://gfswedish.blogspot.com// - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com// - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinlatvian.blogspot.com// - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com// - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com// - POLSKA/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com// - РОССИЯ/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com// - MAGYAR/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com// - NORSK/Norwegian – NEW
http://gfinslovak.blogspot.com// - SLOVENSKY/Slovakian - NEW
http://gfkorean.blogspot.com// - KOREAN/Korean - NEWOriginals and translations of Galactic Messages available on

maandag 28 maart 2011

SaLuSa 28 Maart 2011


Iedereen voert de vlag van vrijheid, en het is zo’n krachtige energie dat het in alle opzichten een succes wordt.

 

Wat er ook gebeurt, je treft jezelf exact aan op de plaats waar je moest zijn.

 

Wij zijn, wanneer de omstandigheden het toelaten, bij jullie en dan zullen we een heerlijke periode krijgen waarin we elkaar helemaal leren kennen. In veel gevallen zijn we oude vrienden van jullie en zijn we jullie echte familie van de sterren.
SaLuSa 28 Maart 2011


Jullie vragen al lange tijd om actie en al kunnen we jullie geen inzicht geven in alles wat we hebben gedaan, jullie worden bewuster van onze rol bij wat wereldwijd gaande is. Samen met onze bondgenoten voeren wij stevige druk uit om echt van start te kunnen gaan door bepaalde kwesties af te ronden. We weten dat zodra dingen beginnen, de opwaartse deining niet meer is te stoppen. Zoals jullie kunnen zien en was voorspeld, leiden jullie voortdurend toenemende bewustzijnsniveaus tot resultaten, en veranderingen als in het Midden-Oosten getuigen ervan. Het zal daar niet bij blijven, en jullie zullen zien dat andere landen ook onder druk worden gezet door de inwoners. Iedereen voert de vlag van vrijheid, en het is zo’n krachtige energie dat het in alle opzichten een succes wordt. Hiermee komt ook de waarheid en er komt een grote verzoening tussen zowel mensen als hun landen, waar zij voorheen uit elkaar werden gehaald.


De Illuminatie maakten misbruik van verdeeldheid en alles werd gedaan om de verschillen te benadrukken, of deze nu klopten of niet. De daardoor ontstane haat en angst is diep de aarde in gegaan, en er zal nooit een echte vrede komen totdat dergelijke energieën zijn opgeruimd. Dat is de reden waarom Moeder Aarde ernaar verlangt aan de slag te gaan en waarom haar activiteiten vaker plaats gaan vinden. Houd in gedachten dat hoezeer jullie ook een bedreiging zien wat betreft jullie veiligheid, jullie hebben ingestemd met het innemen van je plaats op Aarde in deze specifieke periode. Wat er ook gebeurt, je treft jezelf exact aan op de plaats waar je moest zijn. Het kan misschien moeilijk te begrijpen zijn maar sommige zielen hebben gepland voor Ascentie te vertrekken en zijn direct bij de veranderingen betrokken. Wij van de Galactische Federatie doen al veel meer dan jullie beseffen, en de gevolgen van de aardbeving in Japan zijn hier een voorbeeld van. Jullie mogen er zeker van zijn dat ze zonder onze interventie zoveel ernstiger hadden kunnen zijn, en jullie hoeven niet per se precies te weten wat we hebben gedaan.


Soms is het doelbewust dat jullie onze vloot zien om bewust te worden van onze activiteiten, zoals bijvoorbeeld bij het openlijk ontmantelen van nucleaire wapens op de plaats van stationering van de raketten. We hebben aan alle regeringen duidelijk gemaakt dat het gebruik van nucleaire wapens niet wordt toegestaan, en dat het volkomen zinloos is ze gereed voor lancering op te stellen. Gaandeweg zullen wij een halt toeroepen aan alle oorlogsactiviteiten, en als dat wordt genegeerd, gaan we alle soorten wapens ontmantelen zodat geen enkele meer in woede kan worden gebruikt. Vrede komt er aan, en het is onze taak ervoor te zorgen dat het op tijd voor Ascentie wordt bereikt. Daarom moeten jullie de juiste leiders hebben in jullie regeringen, en degenen die jullie momenteel vertegenwoordigen zullen grotendeels worden vervangen. Op het moment is voor jullie een politicus die volledig de waarheid spreekt een vreemde vogel, maar er verblijven zielen bij jullie die speciaal voor dat doel zijn gekomen. Jullie kennen sommige al vanwege hun werk om ten bate van de samenleving veranderingen tot stand te brengen.


Er is geen weg terug naar de oude systemen en terwijl sommige aspecten misschien overleven, zetten jullie een grote stap omhoog en gaan jullie de tijd inhalen waarin jullie werden belemmerd. De verheffing die jullie gaan ervaren zal ruimschoots opwegen tegen alle moeilijkheden waar jullie doorheen gaan. We hebben jullie eerder verteld dat het een unieke gelegenheid is, maar net zo belangrijk is het feit dat massale ascentie slechts met lange tussenpozen plaatsvindt. Het is ook een kans die duizenden jaren lang niet meer op jullie pad zal komen, dus grijp hem met beide handen en maak je geen zorgen over wat nodig is om het te bereiken. God heeft met veel liefde voor jullie allemaal de eindtijden van deze cyclus gepland opdat iedere ziel een gelijke kans zou krijgen om te ascenderen. Het wordt niemand opgelegd, noch zullen jullie gedwongen worden iets te doen, maar toch zullen jullie alle aanmoediging krijgen. Velen voelen de aantrekkingskracht om “naar huis te gaan” omdat ze weten dat de lagere dimensies niet hun ware thuis zijn. Richt jullie blik stevig op Ascentie, want het is jullie weg terug naar waar jullie oorspronkelijk vandaan zijn gekomen.


Wij zijn, wanneer de omstandigheden het toelaten, bij jullie en dan zullen we een heerlijke periode krijgen waarin we elkaar helemaal leren kennen. In veel gevallen zijn we oude vrienden van jullie en zijn we jullie echte familie van de sterren. De Greys ( “de Grijzen”) zijn ook lang op Aarde geweest en hebben met veel Aardse vertegenwoordigers van hun familie gewerkt om te helpen hun beschaving te redden. Zij zijn in de minderheid maar door toestemming te hebben gekregen bases op Aarde te hebben, waren zij verantwoordelijk voor de vroege uitwisseling van geavanceerde technologieën. Jammer genoeg hadden de Illuminatie nooit de bedoeling dat het in ieders voordeel gebruikt zou worden, al hebben sommige ervan de commerciële markt bereikt. Er zijn andere bezoekers uit de Ruimte geweest, al verbleven geen daarvan recentelijk op de Aarde maar voerden zij verkenningsmissies uit. Het Universum is gevuld met intelligent leven en het is gebruikelijk dat wanneer een beschaving het punt bereikt dat zij de Ruimte kan bereizen, zij haar Universum op zoek naar kennis doorkruist.


Het is duidelijk dat jullie snel de tijd naderen waarin jullie op je intuïtie zouden moeten vertrouwen, vooruit moeten kijken en voorbij jullie denkvermogen. Alles wat nu gebeurt of staat te gebeuren is in jullie hoogste belang. De planeet wordt op veel niveaus schoongeveegd, zodat ze in een verjongde staat in gereedheid komt voor Ascentie. Jullie zullen ook veranderingen in jezelf opmerken, want je kunt niet echt door deze periode van verheffing heengaan zonder er bewust van te zijn. Neem veel rust en geef geen energie aan artikelen of personen die angst prediken. Er wordt nog steeds veel desinformatie verspreid en het kan verwarrend zijn, maar jullie zouden inmiddels in staat moeten zijn het verschil te zien. Er bestaan een aantal erkende bronnen van waarheidsgetrouwe informatie, dus houd je daaraan vast en laat je door andere niet afleiden.


Wekelijks zullen er opzienbarende stukjes informatie komen, want langzaam maar zeker komt de waarheid op tafel. De wereld is wakker geworden met het besef dat de macht van het volk werkelijkheid is en toch “bergen kan verzetten”. Tot nu toe werd elke demonstratie tegen de autoriteiten volledig de kop in gedrukt zonder rekening te houden met verlies van levens, zoals vele jaren terug in Hongarije gebeurde. Die benadering zal nu tot stoppen worden gebracht, want de roep om verandering door de mensen heeft tot een krachtige golf van energie geleid die het verder vooruit helpt.


Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik ben aan de ene kant blij het uitwendige bewijs van jullie succes te zien, zij het dat dit is vermengd met verdriet door het verlies aan mensenlevens.


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Vertaling: CharlotteThe Galactic Federation by Mike Quinsey
http://www.galacticchannelings.com// - All languages stated below
http://gfswedish.blogspot.com// - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com// - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinlatvian.blogspot.com// - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com// - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com// - POLSKA/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com// - РОССИЯ/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com// - MAGYAR/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com// - NORSK/Norwegian – NEW
http://gfinslovak.blogspot.com// - SLOVENSKY/Slovakian - NEW
http://gfkorean.blogspot.com// - KOREAN/Korean - NEWOriginals and translations of Galactic Messages available on

vrijdag 25 maart 2011

SaLuSa 25 Maart 2011


Laat niemand jullie van je doel afhouden, want nu jullie zo ver zijn gekomen, staan jullie aan de poort van succes.

Alles beweegt zich richting voltooiing, en wij zijn zoals altijd klaar om in actie te komen.
SaLuSa 25 Maart 2011
Laat niemand jullie van je doel afhouden, want nu jullie zo ver zijn gekomen, staan jullie aan de poort van succes. Er is zelfs in termen van lineaire tijd nog zo weinig tijd over, en ook dat blijft zich versnellen. In dezelfde mate nemen jullie mogelijkheden toe om jullie bewustzijnsniveaus te verhogen, doordat meer en meer energieën de Aarde bereiken. Het Licht heeft de overhand en de lagere vibraties worden sneller dan ooit omgevormd. Er is nu een sfeer van verwachting die zegt dat het duidelijk is dat de veranderingen echt onderweg zijn, en jullie zullen niet worden teleurgesteld. Alles beweegt zich richting voltooiing, en wij zijn zoals altijd klaar om in actie te komen.Japan is zorgelijk, maar het directe gevaar is afgenomen, en we hebben goede hoop dat alles weldra onder controle is. Wat er is gebeurd, is een les voor de Mensheid en het brengt jullie ertoe verder gebruik van Nucleaire Energie ter discussie te stellen. Schone energie is overal in overvloed om jullie heen aanwezig en kan worden benut om in al jullie behoeften te voorzien. Er heerst onder de mensen een stemming van verlangen naar verandering, maar slechts weinig zijn zich ervan bewust dat vrije energie al bekend is en bewezen heeft dat gebruik ervan door jullie mogelijk is. Het had vele jaren terug al kunnen worden ingevoerd, maar jullie werd doelbewust het gebruik ervan onthouden. Veel uitvindingen die jullie samenleving vooruit had kunnen brengen, zijn eigenlijk achter gehouden. Dat zal allemaal veranderen wanneer we eenmaal op Aarde arriveren, en jullie worden deelgenoot van alle nieuwe technologieën die in jullie behoeften gaan voorzien.Vinden jullie het niet vreemd dat jullie middelen van transport de afgelopen eeuw nauwelijks zijn veranderd, terwijl op andere terreinen technologieën aanzienlijk vooruit zijn gegaan. Toch zijn een aantal uitvindingen bewezen succesvol geweest in het omzetten van wat jullie al hebben, naar een schone en economischer krachtmotor. Opnieuw Dierbaren, mochten jullie er niet van profiteren, maar wij zullen ervoor zorgen dat dergelijke uitvindingen beschikbaar worden voor een ieder die ze wenst te ontwikkelen of te produceren. Wij nemen natuurlijk onze eigen apparaten mee, en het gebruik van de robotachtige zal voor jullie heel aantrekkelijk blijken te zijn. Het was nooit de bedoeling dat jullie het beste deel van je leven aan werken zouden besteden, en in de toekomst zal de nadruk liggen op het waarborgen dat jullie alle tijd hebben die jullie wensen, voor het ontwikkelen van jullie eigen vaardigheden. Routinematige banen en diensten zullen niet langer bemand hoeven te worden, behalve misschien door een computerexpert om al dat soort functies te bewaken.Wij gaan jullie helpen om je snel naar de toekomst te verplaatsen, om de verloren tijd in te halen. Jullie komen terug op het spoor dat jullie naar Ascentie brengt, en verder. Wij genieten al van zo’n leven, en we kunnen jullie verzekeren dat het heel normaal is om voor een gemakkelijk en comfortabel leven voor jezelf te zorgen. Op den duur zal zelfs onderwijs veel gemakkelijker en nuttiger worden, terwijl het zo weinig van je tijd kost. Dat is deels omdat jullie met nieuwe concepten bekend worden gemaakt, zodat jullie niet uren achtereen hoeven te studeren. Jullie kunnen heel eenvoudig met informatie worden geprogrammeerd, zoals jullie zullen merken. Voor degenen die een grotere kennis over spirituele zaken willen opdoen, zijn er andere planeten met fabelachtige tempels van genezing en kennis. De Arcturiërs behoren tot zo’n beschaving die uitblinkt op dit specifieke terrein, en zij hebben de meest prachtige tempels van kristallen en Licht en met kleuren die jullie huidige kennis te boven gaat.Het leven na jullie huidige Aarde zal zo anders zijn en zo vervullend, dat jullie spoedig het verre verleden vergeten. Sommige van jullie zijn zeker al op de toekomst gefocust, en merken dat jullie je verwijderen van gebeurtenissen uit het verleden. Mettertijd schuiven jullie alle ervaringen als zodanig terzijde die jullie vasthielden in de lagere dimensies, omdat zij na de geleerde lessen geen verder doel meer dienen. De reden achter alle ervaringen is inderdaad het voeden van jullie evolutie, en jullie kunnen de Melkweg bereizen, op zoek naar iets wat jullie inzicht verder vergroot. Jullie zullen nooit moe worden van je reis, die zowel lonend als bevredigend zal zijn. Andere levensvormen zullen uiterst interessant blijken te zijn en jullie zullen merken dat zij zich, ongeacht vorm of afmeting, net als jullie naar dezelfde Bron ontwikkelen.Voorlopig worden jullie heel erg met aardse zaken beziggehouden, en zullen jullie geen volledige rust hebben voordat ze zijn opgelost. Dan kunnen jullie beginnen je te concentreren op een prachtige toekomst en je voorbereiden op het verheffen naar hogere dimensies. Het is als een droom die uitkomt, en belooft jullie bevrijding van een periode van intensieve ervaringen, die soms bijzonder onaangenaam waren. Maar het heeft allemaal bijgedragen aan jullie geestelijk inzicht, op een manier die andere ervaringen niet zo hadden kunnen bewerkstelligen. Toch staan jullie hier klaar om verder te gaan, en hebben jullie er geen nadeel van ondervonden. Gelukkig is de emotionele impact niet blijvend, en wordt deze spoedig geheeld.Wij zien onze bondgenoten op Aarde stappen zetten die aangeven dat er binnen de komende twee maanden resultaten kunnen worden geboekt. Meer kunnen we niet zeggen omdat de uitkomst afhangt van degenen waarover wij geen zeggenschap hebben, ofschoon onze volmacht de bevoegdheid omvat zoals die ons door de Hogere Raden van Licht is gegeven. Het is het Licht dat de sleutel tot succes is, en hoe meer de mensheid eraan kan bijdragen, des te sneller er waarschijnlijk resultaat is. Jullie hebben zo’n kracht maar beseffen de potentie er nog niet van, en als jullie ascenderen, is het aan jullie ervoor te zorgen dat deze niet wordt misbruikt. Jullie wordt in ieder geval alle hulp gegeven om jullie verantwoordelijkheid naar anderen te begrijpen. Wanneer jullie eenmaal zijn verrezen, zal het heel eenvoudig zijn om een Galactisch Wezen te worden, met volledige controle over jullie krachtige energieën om te creëren.Jullie creëren op dit moment maar het duurt meestal even voor de resultaten ontstaan, en jullie beseffen misschien niet eens dat jullie er zelf aan hebben bijgedragen. In het verleden waren jullie creaties meer verbonden met de wensen die voortkwamen uit jullie massabewustzijn, en het bepaalde jullie toekomst. Het heeft geleid tot waar jullie nu zijn, met dat verschil dat het Licht inmiddels voldoende is toegenomen om de leidende macht op Aarde te zijn geworden. We kijken er daarom nu naar uit om alle energieën die nog van het oude paradigma zijn, af te voeren. Het nieuwe en het oude zijn geenszins in harmonie, en het heeft tot de chaos geleid die jullie nu ervaren. Het zal van korte duur zijn en de nieuwe energieën vormen op dit moment jullie toekomst.Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik vraag jullie op alle mogelijke manieren het Licht te blijven ondersteunen. Door dit te doen, zullen jullie het tijdstip naderbij halen waarop we een grotere mate van contact met jullie kunnen hebben, en we danken jullie voor je geduld.Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: www.treeofthegoldenlight.com  
Vertaling: Charlotte


The Galactic Federation by Mike Quinsey
http://www.galacticchannelings.com// - All languages stated below
http://gfswedish.blogspot.com// - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com// - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinlatvian.blogspot.com// - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com// - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com// - POLSKA/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com// - РОССИЯ/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com// - MAGYAR/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com// - NORSK/Norwegian – NEW
http://gfinslovak.blogspot.com// - SLOVENSKY/Slovakian - NEW
http://gfkorean.blogspot.com// - KOREAN/Korean - NEWOriginals and translations of Galactic Messages available on
woensdag 23 maart 2011

SaLuSa 23 Maart 2011Probeer onafgewerkte zaken niet tot het einde van deze cyclus te bewaren, want het is veel beter kwesties te hebben afgehandeld, zelfs als je daarvoor diep door het stof moet gaan. Vergeef en vergeet, en anders zal je de energie met je mee blijven dragen totdat je manier vindt om het af te handelen.

Wees je ware zelf en behandel anderen als je geliefde broers en zussen, omdat jullie Allemaal Een zijn. Zo’n daad haalt het beste uit andere zielen tevoorschijn die net zo kalm en gelukkig willen zijn als jullie. Jullie kracht zal anderen aanmoedigen jullie voorbeeld te volgen, als ze zien hoe fier jullie door het leven gaan en hoe alle lagere energieën om je heen afketsen.
SaLuSa 23 Maart 2011


Jullie hebben zogezegd een heleboel op je bordje liggen, het zou jullie kunnen overweldigen, en het is daarom een tijd voor diepe zelfbeschouwing zodat jullie alles in perspectief kunnen plaatsen. Niet alles ervan zal jullie persoonlijk bezighouden, maar onthoud dat wij ergens achter de schermen constant zorgvuldig volgen wat er gebeurt. Waar mogelijk zullen we pogingen om een nieuwe grote verstoring te veroorzaken, begrenzen maar soms staat er veel meer op het spel dan jullie veronderstellen. Zo lang als kwesties op zo’n manier kunnen worden gekanaliseerd dat het grotere doel wordt gediend, kunnen we soms gedwongen worden een bepaalde uitwerking plaats te laten vinden. Wees ervan verzekerd dat we zaken uiteindelijk regisseren ten behoeve van jullie vooruitgang en de mogelijkheid om echt gevaar te omzeilen. Jullie hebben allemaal Gidsen en in overeenstemming met jullie levensplan, zullen zij altijd hun uiterste best doen om ervoor te zorgen dat jullie op het juiste moment, op de juiste plaats zijn. In sommige gevallen kan het ogen alsof het de verkeerde plaats is, maar er worden met betrekking tot jullie levensplan geen fouten gemaakt.


Vertrouw erop dat jullie deze Aarde veel wijzer verlaten dat toen je haar betrad, want het is onmogelijk door middel van jullie ervaringen geen lessen te leren. Dat is inderdaad het doel van jullie incarnaties, en elke keer dat jullie een nieuw leven beginnen, wordt het zorgvuldig gepland om er verzekerd van te zijn dat jullie blijven evolueren. Als jullie in dit leven veel te maken hebben gehad met lagere trillingen, is dat met het doel jullie in ontwikkeling te ondersteunen. Dergelijke ervaringen hoeven jullie niet per se in de weg te staan, want je kunt ze achter je laten en stellen jullie nog steeds in staat om omhoog te stappen naar de hogere vibraties. Geen ziel is in dit stadium van evolutie perfect, en als jullie dit waren, zou jullie trilling veel te hoog zijn om in jullie huidige dimensie te blijven. Velen van jullie gaan echter snel vooruit, en het is jullie intentie hiermee door te gaan en de dualiteit voorgoed te verlaten. Jullie zullen het weten als je zo’n ziel bent, en jullie zijn zeer waarschijnlijk al een Lichtwerker die anderen helpt Ascentie te bereiken.


Jullie zijn niet allemaal geroepen om Lichtwerker te zijn, en de voorbereidingen hierop gaan vaak vele levens terug. Er is vaak vanaf een zeer jonge leeftijd een sterke drang om op een bepaalde manier voor het Licht te werken, en jullie zien dit nu gebeuren met de vele jonge mensen die jullie zoveel te bieden hebben. Op het juiste moment zal hun kans voorbij komen, en velen wachten op de veranderingen die hen naar de voorgrond gaan brengen. Er is voor hen een tijd en een plaats om hun wijsheid met jullie te delen, en zij zullen een hele belangrijke plaats innemen in het naar buiten brengen van de waarheid. Spirituele kennis en het vermogen om te genezen is vaak hun sterke kant, en hun diensten zullen absoluut noodzakelijk zijn voor veel mensen die net wakker worden. De veranderingen worden steeds duidelijker, en in plaats van de uitkomst te vrezen, moeten mensen zich bewust zijn dat het de noodzakelijke reiniging is voordat Ascentie plaats kan vinden.


We dringen er bij mensen op aan hun intuïtie te volgen als zij in een positie verkeren waarin zij een belangrijke beslissing moeten nemen. Het zou bijvoorbeeld te maken kunnen hebben met een verhuizing naar een nieuw gebied, en misschien zoeken jullie het vertrouwen dat het veilig is om dit te doen. Neem op je gemak een beslissing waar jij je comfortabel bij voelt, en vertrouw erop dat het voor jou goed is. Ergens in jullie onderbewustzijn weten jullie al wat er voor jullie is gepland, en dat is de reden waarom jullie intuïtieve krachten normaal gesproken bewijzen dat zij het meest betrouwbaar zijn. Dit zijn tijden voor het in het reine komen met resterende problemen in persoonlijke relaties. Probeer onafgewerkte zaken niet tot het einde van deze cyclus te bewaren, want het is veel beter kwesties te hebben afgehandeld, zelfs als je daarvoor diep door het stof moet gaan. Vergeef en vergeet, en anders zal je de energie met je mee blijven dragen totdat je manier vindt om het af te handelen.


In de praktijk zijn er in ruzies geen winnaars, want geschillen kunnen niet worden opgelost totdat alle partijen in vergevingsgezindheid tot elkaar komen. Het maken van fouten is voor mensen heel gewoon, sommige zijn niet te vermijden, andere zijn doelbewust, maar in beide gevallen mogen ze zich niet bemoeien met de evolutie van een andere ziel. Dergelijke bagage dient te worden losgelaten, omdat het geen zin heeft het met je mee te blijven dragen. Het betreden van het laatste traject voor jullie ascenderen, wordt een prachtige tijd van inzichten, en zal een enorme expansie geven van jullie bewustzijnsniveaus. Ongeacht wie je bent, komen er allerlei mogelijkheden, en waarheid en kennis zal op zo’n manier overvloedig aanwezig zijn dat jullie de bron ervan niet ter discussie hoeven te stellen. Wij zullen in een bepaald stadium ook bij jullie zijn om te helpen bij het uitleggen van jullie echte geschiedenis. Jullie gaan weldra beseffen hoe jullie zijn tegengehouden, en jullie gaan je soevereiniteit weer terugnemen. Jullie zijn grote Wezens die weer opnieuw hun ware potentieel gaan herkennen.


Jullie zijn te lange tijd klein gehouden, en op zoveel manieren gebruikt, die vernederend waren voor zielen zoals jullie. Jullie Licht keert echter heel snel terug en jullie kunnen anderen door middel van jullie woorden en daden laten zien hoe groot hun potentie is. Wees je ware zelf en behandel anderen als je geliefde broers en zussen, omdat jullie Allemaal Een zijn. Zo’n daad haalt het beste uit andere zielen tevoorschijn die net zo kalm en gelukkig willen zijn als jullie. Jullie kracht zal anderen aanmoedigen jullie voorbeeld te volgen, als ze zien hoe fier jullie door het leven gaan en hoe alle lagere energieën om je heen afketsen. Het is voor iedereen tijd om te beslissen hoe zij precies aan de nieuwe cyclus willen beginnen, en er is nooit eerder zo’n mooie tijd voor geweest. Sommige zullen er de voorkeur aan geven te blijven waar ze zijn, terwijl anderen de kans zullen aangrijpen om de cyclus van hergeboorte in de lagere dimensie te verlaten.


Of jullie het beseffen of niet, aan jullie was altijd de keuze met betrekking tot jullie ervaringen. In de spirituele sferen is jullie nooit iets opgelegd, en in feite werd jullie alle hulp gegeven om ervoor te zorgen dat jullie voor jezelf de beste beslissing konden nemen. Jullie is altijd beloofd dat jullie naar jullie ware thuis zouden worden teruggeleid, en er is nooit sprake van geweest dat de duisteren jullie volledig gevangen konden houden. Ja, jullie hebben echt dieptepunten bereikt in de dualiteit, maar het siert jullie dat jullie de wil en de intentie vonden om ze te overwinnen.


Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik vertel jullie dat de Galactische Federatie jullie in je ware Licht en Kleuren ziet. Wij weten wat voor grote Wezens van Licht jullie waren en nog steeds zijn, zelfs als jullie je daar niet helemaal bewust van zijn. Wij groeten jullie en laten onze zegeningen en liefde bij jullie achter.


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Vertaling: CharlotteThe Galactic Federation by Mike Quinsey
http://www.galacticchannelings.com// - All languages stated below
http://gfswedish.blogspot.com// - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com// - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinlatvian.blogspot.com// - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com// - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com// - POLSKA/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com// - РОССИЯ/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com// - MAGYAR/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com// - NORSK/Norwegian – NEW
http://gfinslovak.blogspot.com// - SLOVENSKY/Slovakian - NEW
http://gfkorean.blogspot.com// - KOREAN/Korean - NEWOriginals and translations of Galactic Messages available on

maandag 21 maart 2011

SaLuSa 21 Maart 2011


Wees een centrum van Licht zodat jullie kalmte brengen aan anderen die angstig zijn voor de gevolgen. Spreek met anderen over de noodzakelijkheid van de veranderingen en de grote voordelen die eruit voort komen.

Onze eventuele aanwezigheid en mogelijkheid om met jullie te spreken, zal de weg klaren voor samenwerking met ons, en in een mum van tijd zal er veel worden bereikt. Al deze dingen naderen manifestatie, en jullie kunnen er zeker van zijn dat de Galactische Federatie volledig voorbereid is op haar rol in het voorbereiden van jullie op Ascentie.SaLuSa 21 Maart 2011
Gebeurtenissen ontwikkelen zich richting de onvermijdelijke veranderingen waarmee jullie toekomst vervuld gaat worden. Dit is geen gemakkelijke tijd maar jullie wisten dat deze periode deel uit zou maken van jullie belevenissen. Jullie vertrouwen in de uitkomst komt voort uit jullie geloof in ons en de Schepper, en de vele hogere Wezens die jullie allemaal tijdens jullie vele levens hebben vergezeld. Jullie weten dat niets het kan veranderen, en degenen onder jullie die wensen te ascenderen, zullen dit doen. In tegenstelling tot vorige keren toen dergelijke mogelijkheden zich voordeden, zijn jullie er nu van verzekerd dat Ascentie plaats gaat vinden. Bovendien is het zorgvuldig op Universele schaal gepland, en het wordt een enorme gebeurtenis die zeer zelden plaatsvindt. Het heeft voor jullie heel lang geduurd maar jullie werd een bewuste herinnering aan eerdere gelegenheden bespaard. In het schema der dingen is tijd niet lineair, maar bevindt alles zich in het Nu. Het verleden, heden en toekomst is Nu, en jullie kunnen je naar elk gewenst aspect ervan verplaatsen. De toekomst zit vol waarschijnlijkheden, hetgeen de reden is waarom jullie soms over verschillende versies ervan leren. Jullie zijn het die uiteindelijk één ervan aantrekken, waarmee het door jullie bewustzijn gecreëerde beeld wordt vervuld.


Het is heel belangrijk dat jullie je aandacht op het Licht gericht houden, dat harmonie op Aarde brengt. Het Licht stroomt naar binnen en is in deze tijd meer dan ooit nodig. Het is een belangrijke periode waarin jullie met zoveel gaande, wel ín de wereld, maar niet ván de wereld moeten zijn. Wees een centrum van Licht zodat jullie kalmte brengen aan anderen die angstig zijn voor de gevolgen. Spreek met anderen over de noodzakelijkheid van de veranderingen en de grote voordelen die eruit voort komen. Er zullen geruchten zijn over catastrofale gebeurtenissen omdat de duisteren inspelen op de angsten van de mensen, maar verzeker hen dat het bedoeld is om hen van de waarheid af te leiden. Alles is voorzien en op zo’n manier voorgeschreven dat de invloed ervan beperkt zal zijn. Als er twijfel is, onthoud dan dat de Mens bij meer dan één gelegenheid de afgelopen eeuw de Aarde had kunnen vernietigen, maar dat het niet gebeurde. Jullie worden niet alleen geleid om jullie taak te vervullen, het naar Ascentie brengen van de Aarde, maar jullie worden ook geholpen om de mensen om je heen in te lichten. Jullie zijn nooit in je eentje aan je lot overgelaten om onder de gevolgen van jullie daden te lijden, want medeleven en liefde is in een nooit aflatende stroom aan jullie gegeven.


Overheden zijn over het algemeen gesproken niet bewust van wat de chaotische omstandigheden op Aarde veroorzaakt. Vaak zijn zij spiritueel slecht uitgerust om de implicaties te begrijpen van wat zij zien gebeuren en noodzakelijkerwijs zullen zij plaats maken voor degenen die dat wel doen, en die de belangen van alle mensen ter harte nemen. Wij weten wie zij zijn, en ze worden beschermd ter garantie dat zij hun positie van leiderschap in kunnen nemen wanneer de gelegenheid zich voordoet. Het betekent niet dat iedereen die op dit moment in zo’n positie zit ook wordt vervangen want sommige zijn van het Licht, maar zijn niet in staat hun wens uit te voeren de Mensheid omhoog te tillen. Het tijdstip voor dergelijke veranderingen is nabij, en wanneer ze beginnen, brengt het een hele nieuwe benadering in de manier waarop jullie worden geregeerd. Tezamen met andere voordelen die jullie verwachten, zal het scenario snel veranderen naar één met positieve verwachtingen, zodat jullie eindelijk de weg vooruit zien. Onze eventuele aanwezigheid en mogelijkheid om met jullie te spreken, zal de weg klaren voor samenwerking met ons, en in een mum van tijd zal er veel worden bereikt. Al deze dingen naderen manifestatie, en jullie kunnen er zeker van zijn dat de Galactische Federatie volledig voorbereid is op haar rol in het voorbereiden van jullie op Ascentie.


Jullie bijdrage als individu aan de veranderingen is belangrijk, en het is het meeste gediend door het uitzenden van jullie Liefde en Licht, naar waar het ook nodig is. Het Midden Oosten is een gebied waar eeuwenlang veel negativiteit is opgestapeld, en het heeft hulp nodig om dit op te ruimen. Wij kunnen helpen in dat opzicht, maar het door jullie massaal versturen van Licht zal het beste de belangen dienen van de mensen in die regio. Jullie snappen hoe belangrijk en krachtig het Licht is, en ongeacht hoeveel wapens er tegen de mensen staan opgesteld, zijn deze hierin geen partij. Het Licht is het meest krachtige “wapen” waarmee jullie kunnen reageren, en het is een oneindige bron die je zelf kan aantrekken. Het Licht kan jullie gebeden of meditaties begeleiden waardoor ze met jullie liefde worden bekrachtigd. Jullie zijn Allen Een, en als zodanig zou er geen onderscheid moeten bestaan tussen de ene en de andere ziel waar je het naar toestuurt. Liefde is de genezende balsem die alle kwalen kan genezen, en jullie kunnen het op alle vormen van leven toepassen. De Aarde is voor veel dieren een moeilijke plaats geweest om er te leven, en zij verdienen op gelijke wijze jullie liefde. Er is eeuwigdurend leven, dus in de echte realiteit bestaat er geen dood maar het ontvangen van liefde is goed voor alles wat leeft. Vriendelijkheid en compassie is in deze tijd heel erg nodig, en wanneer deze gedachten worden uitgezonden, hebben ze een verheffend effect.


De Mens is van nature een goedaardig Wezen, en het zijn slechts de lagere trillingen die de negatieve neigingen hebben ingevoerd waarmee veel zielen naar beneden zijn getrokken. Er is niet langer een reden om op dat niveau te blijven leven, omdat jullie met de nieuwe instromende energieën mee omhoog kunnen. Jullie zijn geen slachtoffers maar gewillige deelnemers, en er bestaan volop kansen om jezelf omhoog te tillen. Denk na over wat je zegt en de manier waarop je handelt, en distantieer je van het veroordelen van en kritiek hebben op een ander. De meeste mensen doen hun best onder moeilijke omstandigheden, en omdat de eindtijd een mogelijkheid biedt karma op te ruimen, hebben ze veel meer op zich genomen dan ze normaal gesproken zouden doen. In werkelijkheid bestaat er niet zoiets als een gemakkelijk leven, maar jullie neigen ernaar dat aan iemands rijkdom af te meten, wat afhankelijk van hoe het wordt gebruikt, een last of een zegen kan zijn. In de nabije toekomst gaan jullie de rijkdom van de wereld eerlijk delen, en het zal een samenleving van gelijke kansen creëren en het nu bestaande klassenonderscheid elimineren.


Dierbaren, er vindt een revolutie plaats in jullie wereld, bewustzijnsniveaus nemen toe en wijzen jullie de juiste richting. Het is de laatste strijd van deze cyclus, en jullie hebben de mogelijkheid gegrepen om het stadium te bereiken waarmee jullie de cyclus van dualiteit voorgoed kunnen verlaten. Wanneer jullie de aangeboden lessen hebben geleerd, verhogen de opgedane ervaringen jullie bewustzijn tot een hoger niveau. Wanneer het is bereikt, worden de lagere trillingen oncomfortabel en voorzien zij jullie niet langer van een doel. Onder dergelijke omstandigheden zijn jullie klaar om de dualiteit te verlaten, voor een nieuw niveau dat meer is afgestemd op jullie zelf en jullie behoeften.


Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik bewonder heel erg jullie vasthoudendheid en vastberadenheid om de resterende uitdagingen waar jullie voor staan, te overwinnen. Wij zijn gedurende de hele weg bij jullie, en grootse tijden naderen wanneer jullie succes behalen.Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: www.treeofthegoldenlight.com  
Vertaling: Charlotte


The Galactic Federation by Mike Quinsey
http://www.galacticchannelings.com// - All languages stated below
http://gfswedish.blogspot.com// - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com// - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinlatvian.blogspot.com// - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com// - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com// - POLSKA/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com// - РОССИЯ/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com// - MAGYAR/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com// - NORSK/Norwegian – NEW
http://gfinslovak.blogspot.com// - SLOVENSKY/Slovakian - NEW
http://gfkorean.blogspot.com// - KOREAN/Korean - NEWOriginals and translations of Galactic Messages available on
vrijdag 18 maart 2011

SaLuSa 18 Maart 2011


 
Indien en wanneer het besluit wordt genomen om te stoppen met het gebruik van kernenergie, zullen wij helpen met het verwijderen van de gevaarlijke installaties en voorkomen dat het een bedreiging vormt voor jullie.

We zouden heel graag al jullie problemen willen aanpakken, maar er zijn lessen die geleerd moeten worden, hetgeen betekent dat er een gepast tijdstip is waarop wij tevoorschijn mogen komen. Maar we werken er hard aan Disclosure erkend te krijgen, en dan kunnen we jullie echt helpen en komt er ook niets meer tussen.
Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik vertrouw erop dat de informatie die wij geven veel van jullie vragen heeft beantwoord. Het is niet compleet en het kan het beste worden behandeld als wij in staat zijn naar de Aarde te komen, en we veel tijd gaan besteden aan het snel vertrouwd maken van jullie met alles wat komen gaat. Wij sturen onze onvoorwaardelijke liefde naar jullie allemaal.
SaLuSa 18 Maart 2011
Terwijl in Japan de volledige effecten worden gevoeld van de aardbeving, richt het ook de aandacht van de mensen erop door de enorme schade, het verlies van levens en de mogelijkheid van zelfs meer naschokken. Het is een situatie waardoor mensen wereldwijd ter discussie stellen of het zinnig is om door te gaan met nucleaire energie als krachtbron. Hoe meer de gevaren bekend worden en hoe langer het door blijft gaan, er komt zonder twijfel een vloedgolf van verzet tegen verder gebruik. Zien jullie Dierbaren, hoe uiteindelijk de waarheid naar buiten moet komen, al is het jammer genoeg pas wanneer er een serieuze situatie ontstaat. Er wordt al gevraagd om alternatieve krachtbronnen, en onze bondgenoten zullen aandringen op vrije energie apparaten die al beschikbaar zijn. Het is triest dat de Mens pas wakker wordt nadat hij met een ramp wordt geconfronteerd, maar als het een opstapje kan zijn naar een nieuwe benadering, kan er misschien naar gekeken worden als tenminste een nuttig gevolg hebbende. Vrije energie zou zoveel op dit moment bestaande problemen kunnen oplossen, en het zou één van de grote stappen vooruit kunnen zijn in dit tijdperk. Het verschil in jullie leven zou fenomenaal zijn, en het zou jullie zo veel dichterbij brengen bij hetgeen voor jullie ligt in de zin van Ascentie.

We monitoren alle grote gebeurtenissen op Aarde, en voor zover ons is toegestaan, zoeken we altijd wegen om de impact op jullie te verminderen. Wij hebben gedurende lange tijd stralingsniveaus aanzienlijk verminderd, die onvermijdelijk ontstonden na het testen van nucleaire wapens. Zonder dergelijk hulp zouden jullie nu een volk van heel zieke mensen zijn geweest, en zoals jullie weten houden de effecten aan van de ene generatie op de volgende. Indien en wanneer het besluit wordt genomen om te stoppen met het gebruik van kernenergie, zullen wij helpen met het verwijderen van de gevaarlijke installaties en voorkomen dat het een bedreiging vormt voor jullie. We kunnen jullie niet helpen, tenzij jullie bereid zijn jezelf te helpen, omdat we alleen moeten re-ageren op verzoeken van jullie, in plaats van dat het als “bemoeienis” wordt gezien. We zouden heel graag al jullie problemen willen aanpakken, maar er zijn lessen die geleerd moeten worden, hetgeen betekent dat er een gepast tijdstip is waarop wij tevoorschijn mogen komen. Maar we werken er hard aan Disclosure erkend te krijgen, en dan kunnen we jullie echt helpen en komt er ook niets meer tussen.

Hoe het leven zonder enige waarschuwing kan veranderen, en zo plotseling dat jullie vaak slecht zijn voorbereid. Jullie zijn in ieder geval bewust gemaakt van wat jullie staat te wachten, en met jullie inzet zal alles volgens plan verlopen. Jullie zijn heel belangrijk voor het resultaat en jullie krijgen een enorme hoeveelheid aandacht. Het Universum volgt jullie reis nauwgezet, want het is belangrijk dat jullie het stadium van gereedheid bereiken om Galactische Wezens te worden. De cyclus van dualiteit is in praktisch alle opzichten voorbij, en we willen dat zoveel mogelijk zielen terugkeren naar het niveau dat jullie thuis was in het verleden. Velen van jullie weten dat de Aarde niet jullie echte thuis is, en verlangen ernaar terug te gaan. Het zal zijn als een lange vakantie in de zon, na je hele leven ondergronds te hebben geleefd. Alles zal zo stralend en prachtig zijn, alleen al de schone en verfrissende lucht die jullie inademen, en een permanent aanwezige verheffende energie om je heen. Het zal niet veel uitmaken waar je thuis is, omdat er zoveel meer perfectie bestaat in de hogere dimensies.

Op een dag in de toekomst kijken jullie terug en voelen dan niet langer pijn of verdriet, omdat de hoge energieën van de liefdestrilling dan de overhand hebben gekregen. Jullie zullen in een permanente staat van plezier en geluk verkeren, en donkere gedachten zullen je geest niet eens binnenkomen. In dergelijke energieën worden alle zielen samen een soort eenheid, en delen zij in een verhoogde staat van liefde en Licht een hechte verbinding. Tenzij omwille van dienstbaarheid aan anderen, zouden jullie geen reden hebben om terug te keren naar de lagere dimensies. Sterker nog, jullie zullen met het oog op het stimuleren van jullie evolutie zelfs verder gaan naar nog hogere niveaus. Ontwikkeling houdt aan en stopt alleen wanneer jullie volledig zijn teruggekeerd bij de Bron van Al Dat Is.

Er komt vrede op Aarde, dus voel je niet neerslachtig als de duisteren een tijdje verandering kunnen tegenhouden want het zal slechts een tijdelijk oponthoud zijn. De hogere op Aarde geplante energieën zijn zo krachtig dat zij de lagere energieën gaan omvormen. Dat zal alle mogelijkheden van de duisteren weghalen om meer onheil te stichten en weldra wordt hen hun macht ontnomen, en kunnen wij met onze vele projecten beginnen om de Aarde en de mensen erop te verheffen. Het gaat gebeuren, en het lijden op Aarde zal dan heel snel worden aangepakt, waarop een gelukkige beschaving tevoorschijn komt. Gezondheid zal een positief bestanddeel vormen van Ascentie, want in vrijwel perfecte vorm zullen jullie de kwalen en pijntjes van het oude op koolstof gebaseerde lichaam niet meer ervaren. Jullie zullen jong en gezond blijven, en tijdens het Ascentieproces genezen jullie van alles wat in minder goede staat verkeert.

De dynamiek van de op Aarde werkende energieën vormt het raster dat de nieuwe Aarde tot stand brengt. Op hetzelfde moment verheffen ze ook jullie, en beide zullen ze klaar zijn voor de laatste handeling die tot Ascentie leidt. Het vraagt erom meer tijd te besteden aan jullie persoonlijke ontwikkeling, zodat jullie de kans grijpen je trilling te verhogen. Meditatie is heel passend en wordt aanbevolen, zelfs als je maar weinig tijd vindt om het te doen. Vindt in ieder geval rustige momenten waarop je kan ontspannen, in wat een stressvolle periode is op Aarde, alleen al op dit moment. Angstig zijn zal niet helpen, en jullie gezondheid profiteert ervan als jullie dagelijks een beetje tijd voor jezelf vinden. Denk er ook aan, wanneer je in een relaxte toestand bent, je liefde overal naar toe te sturen waar je ziet dat het nodig is. Misschien doe je dit al groepsgewijs, en dat zou nog beter zijn en krachtiger.

Geldzorgen houdt veel mensen bezig, maar zelfs deze zullen mettertijd verdwijnen als schulden worden kwijtgescholden, en rijkdom eerlijker wordt verdeeld. Kunnen jullie je de verlichting voorstellen wanneer mensen niet alleen met een schone lei kunnen beginnen, maar ook weer opnieuw goed bij kas zijn. Het zal slechts één stap zijn op weg naar een geheel nieuwe maatschappij, die gericht is op het delen en werken ten behoeve van elkaar. Transacties zullen open en eerlijk worden uitgevoerd, en autoriteiten zullen hun oprechtheid tonen in alles wat ze doen. Mensen zullen veel meer geraadpleegd worden dan nu het geval is, en krijgen veel meer inbreng in kwesties die hen aangaan. Het oude paradigma zal op de ene of de andere manier verdwijnen, omdat het al duizenden jaren is gestopt met het eerlijk reflecteren van de behoeften van de mensen.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik vertrouw erop dat de informatie die wij geven veel van jullie vragen heeft beantwoord. Het is niet compleet en het kan het beste worden behandeld als wij in staat zijn naar de Aarde te komen, en we veel tijd gaan besteden aan het snel vertrouwd maken van jullie met alles wat komen gaat. Wij sturen onze onvoorwaardelijke liefde naar jullie allemaal.Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: www.treeofthegoldenlight.com
Vertaling: Charlotte


The Galactic Federation by Mike Quinsey
http://www.galacticchannelings.com// - All languages stated below
http://gfswedish.blogspot.com// - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com// - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinlatvian.blogspot.com// - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com// - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com// - POLSKA/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com// - РОССИЯ/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com// - MAGYAR/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com// - NORSK/Norwegian – NEW
http://gfinslovak.blogspot.com// - SLOVENSKY/Slovakian - NEW
http://gfkorean.blogspot.com// - KOREAN/Korean - NEWOriginals and translations of Galactic Messages available on

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS