Followers

Google+ Followers

vrijdag 25 maart 2016

Nederlands -- 25 Maart 2016. Mike Quinsey (Hogere Zelf)25 Maart 2016. Mike Quinsey (Hogere Zelf)

Of jullie je er nu van bewust zijn of niet, de zaken gaan ondanks de vele vertragingen goed vooruit. Deze vertragingen zullen echter geen invloed hebben op de uitkomst, aangezien alles zorgvuldig gepland is. De Lichtkrachten naderen jullie, naarmate de tijd verloopt, steeds dichter en zijn gereed om hun taken op zeer korte termijn uit te voeren. De Duistere Garde en hun handlangers vormen maar een kleine macht vergeleken met het Licht, maar desondanks kunnen ze, zoals jullie misschien al hebben gemerkt, vertraging veroorzaken in jullie werk. De “Revaluatie” is klaar om in werking te treden en zal dat doen als degenen die de leiding hebben tevreden zijn en wanneer door de inwerkingtreding het hele schema niet in gevaar komt. Er zijn vele landen bij betrokken die nu klaar zijn om zeer binnenkort van start te gaan. Wees ervan verzekerd dat de zaken nu zo ver zijn gevorderd dat niets het ontstaan van de uiteindelijke veranderingen kan voorkomen.

Er is nog steeds beroering op Aarde aangezien het Duister doorgaat zichzelf te verraden door hun onmiskenbare daden tegenover onschuldige mensen. Natuurlijk gaat het hierbij ook om karma, maar dat is op geen enkele manier een excuus voor hun moordzuchtige bedoelingen. Ze komen niets verder in het bereiken van hun doelen, maar zorgen ervoor dat de mens op alle niveaus van elkaar vervreemdt. Deze daden kunnen volledig een halt worden toegeroepen en dat zal gebeuren wanneer een bepaald punt wordt bereikt. In de tussentijd zullen jullie doorgaan je te ontwikkelen, omdat de trillingen jullie verder opheffen en verder weg brengen van de lagere trillingen, totdat jullie klaar zijn om te ascenderen. 

De waarheid omtrent de evolutie van het Menselijk Ras is ver bezijden de feiten en in de zeer nabije toekomst zullen jullie geschiedenisboeken worden herschreven en de waarheid weerspiegelen. Het Duister heeft gepoogd jullie tegen te werken door jullie weg te houden van de waarheid, maar dat is tevergeefs geweest. Gedurende een bepaalde tijd zijn er op Aarde zielen geboren wiens herinnering aan vroegere ervaringen intact is. Het is onmogelijk om de waarheid verborgen te blijven houden en er zijn nu vele bronnen beschikbaar om de waarheid te onthullen. Het zal jullie bevrijden van het onjuiste beeld dat jullie is geschetst door zowel de religie als jullie geschiedenisboeken en het zal jullie voorbereiden om je plaats in de hogere sferen in te nemen. De waarheid omtrent de ontwikkeling van het Menselijk Ras kan onmogelijk foutief worden geïnterpreteerd en in de hogere niveaus is het mogelijk om, indien noodzakelijk, terug in de tijd te reizen en dit met eigen ogen te zien.

Het is belangrijk dat jullie op je doel gefocust blijven en de twijfel niet toestaan jullie geesten binnen te sluipen. De eindtijden zijn onvermijdelijk eindig van aard, maar het Licht gaat door zich te verhogen en laat daarbij de lagere trillingen hun eigen niveau vinden. Overal zijn echter veranderingen aan het ontstaan en de uitkomst zal zijn dat het Licht de meest dominante kracht wordt. Er is in het Nieuwe Tijdperk, dat nog maar net is begonnen, geen plaats voor het oude en de zielen die hieraan vast blijven houden zullen op het niveau blijven dat het meest aan hun behoeften tegemoet komt. Het is een volkomen eerlijke en acceptabele manier van ontwikkelen.

Het is mogelijk dat vrienden en zelfs sommige familieleden zich naar een ander niveau begeven dan dat van jou, maar weet dat iedere ziel precies daar terechtkomt waar hij of zij bedoeld is. Hechte families hebben waarschijnlijk een grotere kans op dezelfde behoeften en daarom incarneren ze vaak gezamenlijk. Wat er ook gebeurt, iedere ziel zal zich precies op het juiste niveau bevinden. Omdat jullie een vrije wil hebben zijn jullie, als dat nodig is voor je verdere ontwikkeling, natuurlijk in staat om je terug te bewegen naar een eerder stadium. Wat jullie niet kunnen is je naar een hoger niveau te begeven dan je trilling toestaat. Jullie zijn echter wel in staat om onder leiding van een ziel die uit dit hogere niveau afkomstig is, een hoger niveau te bezoeken en deze ziel zal dan bescherming bieden.

Er nadert een tijd waarin alle mensen voldoende hebben om een comfortabel leven te kunnen leiden en niemand zal tekort hebben. Jullie zullen naar dit niveau toewerken, voornamelijk met de hulp van St. Germain die enorme fondsen klaar heeft staan om vrij te geven. Jullie zullen volkomen verbaasd zijn wanneer jullie ontdekken welke plannen er millennia geleden al zijn gemaakt om jullie naar dit punt in de tijd te brengen. Soms voelde het voor jullie alsof jullie tegen het Duister een eenzame strijd streden, maar jullie zijn te allen tijde gesteund geweest door grote aantallen helpers die in dienst staan van Licht, Liefde en Waarheid. 

De veranderingen zullen zich nog in jullie tijd aandienen, ongeacht het aantal obstakels dat op jullie pad wordt geplaatst. Ze zijn al bezig zich te manifesteren en er bestaat een geordende manier waarop ze zullen worden aangekondigd. De prioriteit is om jullie beschaving naar een punt te brengen waar een gebrek aan noodzakelijke behoeften voor een comfortabel leven achtergelaten kan worden. Dit zal snel en op een efficiënte manier gebeuren. Wanneer de mens niet langer gebonden is aan de zorg tot het vergaren van de eerste levensbehoeften, zal men de tijd hebben om zijn eigen behoeften te volgen. De wens om anderen die minder geluk hebben te helpen zal volledig terugkeren en samenwerking zal floreren. Uiteindelijk zullen jullie ontdekken dat jullie in staat zijn om in vrede samen te leven en je in je eigen huis veilig te voelen. Wanneer men zich eenmaal realiseert dat er niet langer sprake is van dreiging tegenover hen, zal men in staat zijn om te ontspannen en van een leven te genieten dat de huidige beleving van het leven ver te boven gaat.  

 De veranderingen kunnen ver weg lijken, maar in werkelijkheid worden ze bijna aangekondigd. Het is een kwestie van simpelweg wachten op de veilige en juiste tijd om het te doen. Nu succesvol zo ver te zijn gekomen is er geen paniek of zorg omtrent de timing, aangezien jullie er zeker van kunnen zijn dat met alle factoren rekening is gehouden voordat er wordt verdergegaan. Het is zo ver gevorderd dat af en toe slechts kleine veranderingen nodig zijn, aangezien alles klaar staat. De Duistere Garde trekt zich terug nu ze aanzienlijke macht en de capaciteit om de uitkomst te veranderen heeft verloren. Ze zullen bij van alles toeslaan om angst en commotie te veroorzaken, maar ze bereiken er niets mee dat nu de uitkomst kan veranderen.

Als jullie Pers de vrijheid zou hebben de waarheid te rapporteren omtrent hetgeen er gebeurt, dan zouden jullie up to date gehouden worden m.b.t. de gebeurtenissen. Dat is echter ook aan het veranderen en er worden pogingen ondernomen om terug te keren naar een vrije Pers. Jullie werden vele jaren expres misleid en kregen alleen het nieuws te horen dat door de Duistere Garde gecontroleerd werd. Het Internet heeft dat probleem grotendeels overwonnen aangezien er vrijheid is om zaken te rapporteren zoals jullie ze zien. Het wordt gebruikt om waarheidsgetrouwe feiten onder jullie aandacht te brengen en jullie hebben in David Wilcock een groot pleiter die onvermoeibaar werkt om alle zaken in de openbaarheid te brengen. Natuurlijk proberen degenen met een andere agenda de zaken in de war te schoppen, maar zolang jullie goed geïnformeerd zijn zullen jullie weten wat te geloven.

De gebeurtenissen gaan steeds sneller, ondanks hoe het aan de buitenkant lijk, maar momenteel worden ze overschaduwd door die, welke plaatsvinden op Aarde en die angst en beroering veroorzaken. Wees er van verzekerd dat er voorzorgsmaatregelen zijn genomen die ervoor zorgen dat de zaken niet uit de hand lopen. Op een vrije wil-planeet worden bepaalde uitingen toegestaan vanwege iemands overtuigingen, maar er is ook sprake van grenzen. Binnenkort komt er een tijd waarin er aan verwarring geen einde lijkt te komen, maar wees er van verzekerd dat de Lichtkrachten de hand zullen hebben in het brengen van een snelle oplossing. Ze werken in overeenstemming met instructies van hogere Wezens die het lot van de Mensheid monitoren. Jullie weten al dat jullie toekomst verzekerd is en je hoeft geen zorgen te hebben omtrent een succesvol resultaat.

Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf. Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten.
Mike Quinsey.
Vert. Marja/Rob


vrijdag 18 maart 2016

Nederlands -- Mike Quinsey (HZ) 18 maart 201618 Maart 2016, Mike Quinsey (Hogere Zelf)

Er gebeurt veel nu het Licht meer zielen voor de waarheid  omtrent hun bestaan doet ontwaken. Jullie zijn veel te lang letterlijk in het duister gehouden, maar jullie zijn nu op de hogere trillingen gaan reageren. Jullie hebben je bevrijd uit de cocon van vergetelheid en beginnen jullie ware plek in het Universum te begrijpen. Als jullie alleen al de waarheid omtrent jullie grootsheid zouden ontdekken en je werkelijke plek als Wezen van Licht in zouden nemen. De sluiers van duisternis worden nu opgelicht en jullie beginnen langzamerhand je bestemming te begrijpen. Jullie zijn zo veel grootser dan ze je lieten geloven en terwijl jullie voor de waarheid ontwaken zullen jullie de ketens van je afwerpen die tot je "gevangenneming" op Aarde hebben geleid. De waarheid kan niet langer bij jullie vandaan worden gehouden. Het is nu allemaal aan het veranderen alhoewel er nog wel enige verwarring kan ontstaan omdat het nieuwe door het oude heen loopt. De zaken gaan echter voorspoedig vooruit en het is enkel een kwestie van tijd voordat de waarheid duidelijker naar boven zal komen. Het Duister is nog steeds in staat om vooruitgang te vertragen, maar ze heeft niet langer de macht die ze voorheen bezat. Wees ervan overtuigd dat jullie beschermd worden door de Galactische Troepen en deze zullen niet toestaan dat het plan voor jullie vrijheid wordt gedwarsboomd.

Het Licht op Aarde is enorm veel krachtiger geworden, zelfs zoveel dat jullie Ascentie snel nadert. Er is echter nog veel werk te verzetten om jullie voor te bereiden en de zielen aan wie deze taak is toevertrouwd zullen worden geassisteerd om hun werk uit te kunnen voeren. De tijd is aangebroken waarin de oude manieren jullie niet langer dienen en heel binnenkort zullen jullie een grote sprong voorwaarts maken. De tijdkronkel waar jullie in geleefd hebben zal spoedig achter worden gelaten. maar besef dat zo snel als de veranderingen zich zullen aandienen, jullie passende ruimte dienen te geven aan de mensen om hierop te reageren. Er zal geen gebrek aan begeleiding zijn en er is voldoende hulp aanwezig om ervoor te zorgen dat de veranderingen zonder problemen doorgang kunnen vinden. Evenzo belangrijk is de factor tijd. aangezien jullie zelf onderdeel zijn van de veranderingen dienen te zijn, zodat jullie je eenvoudig hieraan kunnen aanpassen. Velen van jullie hebben waarschijnlijk de boodschappen gevolgd van jullie leiders, die veel tijd hebben gestopt in het jullie ervan overtuigen dat jullie op de hoogte van de ontwikkelingen zullen worden gehouden. De veranderingen zullen veel verder gaan dan wat men zou verwachten en ze zullen zich heel binnenkort aandienen, hetgeen jullie in een uiterst opwindende periode van vooruitgang zal brengen. Vele zielen zijn betrokken bij de uitvoering van de veranderingen en hebben hier jaren en jaren op gewacht, waardoor ze nu volledig gereed zijn om hun deel van de openbaringen uit te voeren.

In de hogere trillingen moeten we, omdat we een veel groter plaatje kunnen zien dat de toekomst al onthult, ervoor oppassen om jullie niet te veel op te winden. We zijn blij dat jullie reis door de lagere trillingen bijna voorbij is en proberen niet de indruk te wekken dat de veranderingen dichterbij zijn dan ze in werkelijkheid zijn. Sta de voortgang van de veranderingen, die aanvankelijk traag was, toe nu echt op gang te komen. We hebben een panoramisch zicht op jullie toekomst en dat is één reden waarom we er zoveel vertrouwen in hebben. Over het algemeen hebben jullie, met het oog op de vertragingen die zich de laatste jaren hebben aangediend, verstandig gereageerd en besef dat daardoor meer zielen de kans hebben gekregen om zich te verheffen. Moeder Aarde heeft het punt bereikt waarop ze de veranderingen niet langer tegen kan houden en dit is een andere reden waarom we zoveel vertrouwen hebben in de komende veranderingen. De meesten van jullie zijn bekend met jullie werkelijke geschiedenis en zullen weten dat zowel de Lemurische als de Atlantische periode in catastrofes zijn geëindigd. Wees ervan verzekerd dat jullie deze mogelijkheid gepasseerd zijn en dat jullie zijn voorbestemd om een geweldig succes te ervaren.  

Als de vijandigheden op Aarde zijn gestopt zal dat het Menselijk Ras de tijd geven om zich te bezinnen over het feit dat jullie Allemaal Eén zijn. Een Menselijk Ras dat in fragmenten verdeeld is geraakt omdat jullie vergeten zijn dat jullie je Broeders' Hoeders zijn, en dat wat jullie één persoon aandoen jullie iederéén aandoen. Door de tijd te krijgen om vertrouwen in elkaar te ontwikkelen zullen jullie spoedig je geschiedenis van wrijvingen vergeten en begrip krijgen van de aard van onvoorwaardelijke liefde. 

Er zit in elke ziel een fundamenteel verlangen om Eén te zijn met Al Dat Is, en door bevrijd te zijn uit de lagere trillingen zul je opnieuw je pad naar Liefde en Licht kunnen vinden. De geschiedenis van de duistere Tijden zal spoedig terzijde worden geschoven en in de annalen van de tijd verdwijnen. De toekomst is van Goud en jullie hoeven niet lang te wachten voordat dit jullie realiteit wordt. Het is jullie ware zijnsstaat en jullie tijd er buiten was een monumentale ervaring die jullie in staat heeft gesteld zo veel sneller te evolueren.

Er is dus nog steeds werk te verzetten voordat jullie verder kunnen gaan, houd dus vast aan je visie van de toekomst om zodoende de hogere trillingen te helpen onderhouden. In deze roerige tijden, waar de Duistere Garde wanhopig probeert de uitkomst te controleren, zal het enige tijd duren voordat ze zich realiseren hoe vergeefs hun doelen zijn. Sommigen zouden kunnen capituleren waar anderen er eer in zien om te sterven voor hun zaak. Dergelijke zielen zal de waarheid van hun handelingen worden getoond om ervan te leren. Geen enkele ziel is niet te helpen en er zijn vele geweldige Lichtzielen die ze bijstaan. Zelfs op jullie niveau wordt jullie vooruitgang minutieus gevolgd en wordt elke hulp gegeven om jullie succes te verzekeren. Sommigen zullen een dergelijke verklaring betwijfelen, maar realiseer je dat jullie Gidsen zich niet bemoeien met jullie karmische verantwoordelijkheden, en je enkel zullen helpen er doorheen te komen. Karma kan in jullie optiek goed of slecht zijn, maar het is allemaal onderdeel van jullie noodzakelijke evolutionaire ervaringen.

Het leven is geen serie zinloze ervaringen en elk ervan is onderdeel van de lessen die je nodig hebt om te evolueren. Onthoud dat voordat je op Aarde incarneerde, je je levensplan hebt besproken en je hebt ingestemd met de verschillende fasen die je hebt gepland. Dit is waar je Gidsen werkelijk hun rol spelen, daar het zeer belangrijk is dat je succesvol bent met betrekking tot je karmische uitdagingen. Soms kan het zeer moeilijk voor je zijn. Maar hoeveel pijn het ook doet, jij zult uiteindelijk de winnaar zijn. Karma is een behoorlijk moeilijke zaak, omdat er vaak een aantal zielen bij betrokken is en een ieder leert er op zijn/haar beurt van. Het is waar jouw Gidsen met die van henzelf te maken krijgen, aangezien behoorlijk wat verantwoordelijkheid bij hen ligt om een bevredigende uitkomst te garanderen. Er moet echter worden opgemerkt dat je uiteindelijk de vrijheid hebt om je eigen keuzes te maken.

Het leven lijkt een toevallige serie gebeurtenissen te zijn, maar in feite wordt het nauwgezet gepland. Het is duidelijk dat, waar vele zielen bij betrokken zijn en iedereen van de ervaring dient te kunnen profiteren, het nodig is om allen zover te krijgen dat ze hun rol spelen. Natuurlijk kun je situaties, die wellicht niet bevredigend waren en opnieuw moeten worden meegemaakt, 'herbeleven'. Om verschillende redenen kan karma echter worden meegenomen naar een volgend leven.

Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf. Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten.

Mike Quinsey.


Vert. Marja/Rob


vrijdag 11 maart 2016

NEDERLANDS --Mike Quinsey, 11 mrt 201611 Maart 2016. Mike Quinsey (Hogere Zelf)

De gebeurtenissen die de loop van de Menselijke evolutie van richting doen veranderen vorderen gestaag, en zijn jullie verzekering dat Disclosure plaats zal vinden. Vele, vele zielen werken voor het Licht, en hebben de kracht de inmenging van de duistere garde te weerstaan. Het duister probeert nog steeds haar voordeel te halen uit de op handen zijnde veranderingen, maar het Licht is sterk en blijft in positie. Het Licht zal zelfs nog krachtiger worden aangezien meer zielen voor de waarheid ontwaken. Daarom kan gesteld worden dat alles naar tevredenheid vordert en aan de verwachtingen zal voldoen. Het moment van deze gebeurtenissen is altijd onzeker, maar het volstaat te zeggen dat het uiteindelijke resultaat Ascentie zal zijn. Ongeacht hoe de gebeurtenissen verlopen, jullie succes is verzekerd.

Er is zoveel gaande dat jullie het bijna onmogelijk zullen vinden om alles bij te houden, en het zal ervoor zorgen dat jullie je snel voorbereiden om je plaats als geascendeerd wezen in te nemen. Op het niveau waar alles zich in het Nu bevindt zou het kunnen lijken dat Ascentie reeds heeft plaatsgevonden. Op jullie trillingsniveau voltrekken de gebeurtenissen zich echter in een volgorde die onderworpen is aan jullie vrije wil. Hierdoor kunnen precieze voorspellingen moeilijk worden gedaan, maar het kan worden gesteld dat jullie Ascentie verzekerd is. Sinds geruime tijd hebben jullie glimpen kunnen opvangen van de toekomst die jullie te wachten staat, en deze is gevuld met beloften die jullie naar het Nieuwe Tijdperk zullen opheffen. Zoals jullie je binnenkort zullen beginnen te realiseren, zal het jullie met hoge snelheid in de hogere dimensies opstuwen. Jullie zullen op een niveau bestaan waar alles uit Licht bestaat en Universele Liefde overvloedig aanwezig is.  

Op dit moment weten weinigen van jullie waar je vandaan gekomen bent maar te zijner tijd zullen jullie de waarheid ontdekken. Jullie zullen de vriendschap met jullie "familie", die geduldig heeft afgewacht totdat jullie bewustzijnsniveaus weer waren teruggekeerd, hernieuwen. Herenigingen zullen vreugdevolle gebeurtenissen zijn waarin jullie opnieuw je Liefde en Licht met alle andere zielen zullen delen. Als jullie dat wensen zal het voor jullie niet nodig zijn terug te keren naar de lagere niveaus, alhoewel sommigen dat zullen doen om anderen van dienst te zijn. Liever dan op jullie thuisplaneet te blijven, zouden jullie er voor kunnen kiezen om je bij gelijkgestemde zielen te voegen en als groep te handelen. Je zult wat betreft je volgende richting van actie kunnen kiezen ten behoeve van je verdere ontwikkeling. Dit stopt nooit, totdat je eindelijk volledige perfectie hebt bereikt en naar de staat van Godheid terugkeert. Jullie zijn echter nog maar net aan je reis begonnen en jullie zullen nog van vele prachtige en bevredigende ervaringen kunnen genieten.

Vele zielen zullen vast blijven zitten in hun overtuigingen, zodanig dat ze zullen weigeren een bredere visie van wat nodig is om zich te kunnen ontwikkelen, te accepteren. Om in een dergelijke tijd op Aarde aanwezig te zijn, houdt echter in dat ze niet volledig kunnen negeren wat er gaande is en hun ervaringen zullen de basis vormen voor nieuwe inzichten. Hulp is altijd beschikbaar voor degenen die meer tijd nodig hebben om te groeien en ze zullen op hun pad begeleid worden om vooruitgang te garanderen. Omdat alles zich in het "Nu" bevindt, hebben dergelijke zielen alle tijd die ze nodig hebben om vooruit te komen, aangezien het onmogelijk is om tot stilstand te komen en uiteindelijk zal hun bewustzijn groeien. Er valt echter geen winst te behalen uit het proberen de waarheid aan iemand op te dringen, omdat dit het tegengestelde effect kan hebben van wat wordt verwacht.

Op de hogere niveaus wordt veel gedaan om de mensen die posities van macht en autoriteit bekleden te beïnvloeden, zodat beslissingen die namens jullie worden genomen jullie vooruit helpen. Momenteel blijken inspanningen om landen samen te brengen in een wederzijdse overeenkomst voor veranderingen succesvol te zijn. Dit betekent dat het mogelijk is om ze te beginnen en dat het zal leiden tot een 'Revaluatie van Valuta'. Dit zijn moeilijke wijzigingen om aan te brengen, maar de betrokkenen kunnen de voordelen zien, zelfs wanneer hun eigen valuta gedevalueerd zouden kunnen worden. Het nieuwe systeem zal ervoor zorgen dat iedereen van een eerlijk systeem van monetaire uitwisseling kan profiteren. Uiteindelijk zullen jullie een stadium bereiken waar geen geld meer nodig zal zijn, maar dat zal nog ver weg zijn, dus het is niet nodig je druk te maken over de consequenties.
Veel gewenste veranderingen wachten op hun introductie en de acties van de duistere garde hebben niet voorkomen dat er vooruitgang wordt geboekt. In feite hebben de vertragingen meer tijd opgeleverd voor degenen die nieuwe innovaties onderzoeken, en nu zijn er verschillende opties waar er eerder maar één was. Er zal geen tijd worden verspild op het moment dat de veranderingen eenmaal zonder bemoeienis kunnen worden geïntroduceerd. Uit noodzaak zullen sommige langzamer worden geïntroduceerd om er voor te zorgen dat ze geen complicaties veroorzaken. Andere zullen, met de hulp van onze buitenaardse vrienden, sneller plaatsvinden. Wees ervan verzekerd dat plannen klaar staan om te worden geactiveerd zodra het veilig is dit te doen.
Zoals jullie je nu kunnen hebben gerealiseerd zijn veel van de schepen die jullie in je hemel zien die, welke lange tijd door de duistere garde werden ontwikkeld. Die van het Licht, die van de Galactische troepen zijn, blijven gewoonlijk uit het zicht, aangezien zij confrontatie vermijden vanwege hun vreedzame bedoelingen. Ze zouden anders meer dan in staat zijn geweest zichzelf te verdedigen. Er bestaat rond jullie Aarde wat een 'no –go' gebied genoemd kan worden, maar dat levert geen problemen op voor gevorderde beschavingen die veel geavanceerdere technologieën bezitten. Er komt een tijd, niet heel ver weg, waar alle wapens inoperabel zullen worden gemaakt. Laat jezelf dus niet bang maken door wat jullie over de duistere garde te weten komen. Ze staan onder permanent toezicht en hun activiteiten worden volledig gevolgd.
Er vinden op Aarde veranderingen plaats die onvermijdelijk moeilijkheden veroorzaken, maar deze zullen van korte duur zijn. Nadat jullie eenmaal de aard van de veranderingen begrijpen, zullen jullie meer dan blij zijn met de uitkomst. Het leven zal zoveel makkelijker worden en de dagen van 'gebrek' zullen spoedig voorbij zijn. Al enige tijd wordt jullie een idee gegeven van de aard van de komende veranderingen, maar ze zullen ongetwijfeld jullie verwachtingen ver overtreffen. Niemand zal erop achteruit gaan en jullie hebben alles te winnen. De plannen voor jullie verheffing zijn al geruime tijd klaar en kunnen nu in gang worden gezet.
De uiterlijke gebeurtenissen kunnen soms chaotisch lijken, maar alles valt geleidelijk aan op zijn plek, zoals is aangegeven in recente berichten. Vele zielen zijn nog betrokken bij karmische situaties, en verlies van levens zal nog steeds plaatsvinden, maar zo slecht als het voor jullie kan lijken geeft het wel de gelegenheid om karmische zaken uit te werken. Het is allemaal onderdeel van evolutie en noodzakelijke ervaringen wanneer dergelijke zielen door willen zich voortdurend te verheffen. Je dient uitstaand karma simpelweg weg te werken door elke gelegenheid om vooruit te gaan te aanvaarden. Zoals met vele aspecten van jullie leven worden jullie altijd begeleid door hogere zielen die jullie door je ervaringen heen gidsen.
Er is niets nieuws in  het Universum, en jullie trekken oplossingen voor jullie problemen en behoeften aan die goed zijn uitgeprobeerd en beproefd. Jullie trekken de antwoorden aan door jullie gedachten en handelingen, dat is waarom wanneer een aantal mensen antwoorden zoeken op dezelfde problemen ze deze ongeveer tegelijkertijd vinden. Dit is een ander voorbeeld van de hulp die jullie gegeven wordt.

Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf. Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen alsmede het pad naar voltooiing verlichten.
Mike Quinsey.
Vert. Marja/Rob

vrijdag 4 maart 2016

Nederlands -- Mike Quinseey (HZ) 4 maart 2016

4 Maart 2016. Mike Quinsey (Hogere Zelf)

De mensen die in staat zijn om te helpen Ascentie veel dichterbij te brengen zijn zeer actief, maar ze staan zo lang als het nog duurt tegenover de daden van de duistere garde die vertragende tactieken hanteert. Hun pogingen het onvermijdelijke uit te stellen zijn echter onbeduidend en zullen weinig bijdragen aan het voorkómen van disclosure, dat zich binnen afzienbare tijd zal aandienen. Het is door hogere machten uitgevaardigd dat noodzakelijke maatregelen genomen dienen te worden om de voltooiing, zoals die gepland is, te verzekeren. Degenen die het Lichtwerk uitvoeren worden beschermd en geholpen om hun taken te kunnen verrichten. De Blauwe Avians blijven toezicht houden op wat er gaande is, maar zullen zich niet mengen in onze vrije wil, wanneer we er voor kiezen om een ander pad naar het Licht te nemen. Het wordt niet toegestaan dat dit mislukt en de verwachting is dat de volgelingen van het Licht dit voor elkaar zullen krijgen. Er zijn een aantal krachtige invloeden aan het werk en verwacht wordt dat ze ieder obstakel zullen overwinnen dat op het pad van het Licht wordt geplaatst. Dus heb vertrouwen en sta de twijfel niet toe je gedachten in bezit te nemen.  
De duistere garde maakt zich zorgen dat ze niet langer kunnen bepalen wat er gebeurt en proberen halsstarrig de macht van de Lichttroepen, die hun succes in de weg staat, te weerstaan. Ze bedreigen degenen die hun pad belemmeren, maar dit mag niet baten. Hun macht is ernstig afgenomen en ze kunnen niet langer doen wat ze willen. Alhoewel ze nog steeds dreigen nucleaire apparaten in te zetten, beseffen ze dat dit in werkelijkheid niet zal worden toegestaan. De Lichtkrachten worden over het algemeen beschermd, maar sommige zielen zijn al akkoord gegaan met het feit dat zijn/haar leven wordt opgeofferd ten behoeve van anderen. Wees ervan verzekerd dat elk van dergelijke acties passend beloond zal worden, maar in sommige situaties is er natuurlijk sprake van karma dat wordt uitgespeeld en de uitkomst hiervan is van tevoren bepaald. Zoals jullie ongetwijfeld hebben geleerd gebeurt niets bij toeval, aangezien jullie levensplan van tevoren is opgesteld om aan jullie specifieke behoeften tegemoet te komen.
Wanneer jullie niet in staat zijn directe hulp te bieden aan degenen die zich sterk maken voor volledige Disclosure, kunnen jullie hen van dienst zijn door het te visualiseren en het de kracht te geven om te slagen. Dit wordt terdege als de meest gewenste uitkomst beschouwd, en vele zielen werken aan dit doel mee. Aangezien het net zich om het duister sluit, wordt volledige Disclosure bijna een zekerheid en vele Lichtwezens helpen mee de trillingen te verhogen. Als je om je heen kijkt lijkt het alsof de Aarde zich in grote beroering bevindt, maar weet dat Moeder Aarde met de hulp van jullie Ruimtefamilies in staat is dit behoorlijk snel uit de weg te ruimen en er zal geen reden voor vertraging zijn wanneer de tijd gekomen is om dit te laten gebeuren. Jullie dienen in gedachten te houden dat jullie worden geholpen door Wezens die duizenden jaren op jullie vóórlopen. Voor hen zijn problemen die jullie als moeilijk ervaren, simpel en eenvoudig op te lossen.
Overal om jullie heen ontwaken zielen voor het besef dat de Mensheid Eén Ras is. Een ieder van jullie is je broeders’ hoeder en jullie zijn al veel te lang afgescheiden geweest. De Aarde heeft jullie, terwijl jullie je van het éne Ras naar het andere begaven, voorzien van vele wisselende ervaringen, maar nu is de tijd gekomen om jullie allemaal als Eén te zien. Leven na leven is jullie met opzet wijsgemaakt dat jullie allemaal verschillend zijn en dit heeft tot vele oorlogen en problemen geleid. De Mens dient eraan herinnerd te worden dat er maar één Ras op Aarde bestaat en het is nu tijd om je te verenigen. Help elkaar, aangezien velen van jullie lijden onder oorlog en tekorten, grotendeels veroorzaakt door hen die tot de cabal behoren. Er nadert een tijd waarin de cabal niet langer in staat zal zijn op Aarde te blijven aangezien hun trillingen te laag zullen zijn om te ascenderen. Vanaf die tijd zal er grote vreugde zijn omdat het Licht getriomfeerd zal hebben.
Eenieder van jullie is van ver gekomen om op dit punt te belanden; jullie hebben alle recht om tevreden te zijn en in de loop van de tijd zullen jullie méér inzicht krijgen in je ervaringen. Jullie hebben vele levens geleefd en talloze ervaringen opgedaan waardoor jullie je snel ontwikkeld hebben. Het maakt enkel deel uit van jullie reis terug naar volledig bewustzijn, dat jullie in staat stelt de lagere trillingen achter je te laten. Hoewel jullie meer bezig zullen zijn met je nieuwe leven in de hogere trillingen, zullen jullie vanaf dat moment opnieuw de waarheid leren kennen omtrent jullie reizen door de verschillende niveaus. Jullie zullen daadwerkelijk meer zeggenschap hebben over waar je naar toe wilt en jullie zullen je evolutie vervolgen.
Accepteer, daar jullie in de laatste fase van jullie huidige leven zitten, dat Moeder Aarde zich eveneens op Ascentie voorbereidt. Ze heeft zolang mogelijk volgehouden om elke ziel de maximale gelegenheid te geven op te rijzen. Focus je dus op jullie directe taken en hou deze voor ogen, en laat je niet afleiden door de uiterlijke gebeurtenissen die rondom jullie plaatsvinden. Velen worden overdonderd door de gebeurtenissen die plaatsvinden en zijn zich niet bewust van de ware aard ervan, maar ze zullen hulp krijgen van hun Gidsen zodat ze er het maximale voordeel uit kunnen halen. In alle waarschijnlijkheid zijn jullie deel van een familie die mogelijk samen zal evolueren, maar dit is niet altijd het geval, daar sommige leden een ander levensplan kunnen hebben. In elk leven zul je ervaringen hebben gekozen die jouw specifieke behoeften hebben gedekt om ervoor te zorgen dat je doorging met je ontwikkeling, en die hoeven niet noodzakelijk dezelfde te zijn geweest als die van je medespelers. Je zult dus je eigen pad volgen terwijl je anderen hun eigen pad laat volgen.
Er gebeurt zo veel op Aarde, waarvan jullie je in de meeste gevallen niet bewust zijn, maar heel spoedig zullen details naar buiten beginnen te komen. Nadat deze periode eenmaal echt op gang komt zal het leven heel snel vooruitgaan en zullen jullie de verloren tijd, veroorzaakt doordat jullie de voordelen van nieuwe uitvindingen werd ontzegd, inhalen. Omdat vergevorderde beschavingen jullie zullen helpen, zullen deze jullie in staat stellen de verloren tijd in te halen. Jullie zullen afstand nemen van fossiele brandstoffen en in plaats daarvan vrije, schone energie gebruiken die in al jullie behoeften zal voorzien. Dit zal in jullie leven in één klap en enorm verschil maken en het zal jullie zelfvoorzienend maken. Jullie zullen meer onafhankelijkheid hebben en nooit meer lijden wegens gebrek aan warmte of voldoende schoon water. Er zal nog veel meer volgen nadat de mensen eenmaal hun essentiële behoeften hebben gelenigd.
Iets wat vaak niet met zekerheid kan worden gegeven is het precieze tijdstip van de genoemde gebeurtenissen. Elke poging wordt echter ondernomen om ze te laten plaatsvinden, maar soms doemen er onverwachte factoren op die tot vertraging leiden. Eén ding waarvan jullie absoluut zeker kunnen zijn is dat belangrijke gebeurtenissen zeker plaats zullen vinden, zelfs wanneer ze enigszins vertraagd worden, en de revaluatie van valuta is virtueel klaar om door te gaan. Zoals altijd zijn er betrokken partijen die tijd rekken, maar of dit nu expres dan wel onnodig gebeurt, ze zullen worden verwijderd en achtergelaten. De machthebbers zijn vastbesloten er bij de eerstvolgende gelegenheid mee door te gaan. Mogelijk krijgen jullie geen regelmatige updates over al dit soort zaken, maar er wordt altijd enige vooruitgang geboekt.

Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf. Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen alsmede het pad naar voltooiing verlichten.
Mike Quinsey.
Vert. Marja/Rob

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS