Followers

Google+ Followers

woensdag 29 februari 2012

29.02.2012SaLuSa 29 Februari 2012Als iemand eraan getwijfeld heeft of de tijd sneller gaat, hoeven jullie alleen maar naar de snelheid te kijken waarmee de eerste twee maanden zijn verstreken en zo zal het tot Ascentie door blijven gaan. De roep om bevrijding van jullie onderdrukkers is beantwoord en hun vermogen om nog meer problemen te veroorzaken is aangepakt waardoor zij niet meer de machtige basis bezitten van waaruit zij hun greep op jullie in stand hielden. Zij kunnen proberen zaken te veranderen maar het ligt nu buiten hun bereik de gevolgen van de acties tegen hen terug te draaien. Hun rollen zijn teruggebracht tot een louter hinderlijke betekenis en binnenkort zullen al hun activiteiten vrijwel geheel verdampen als hun machtsstructuur uit elkaar valt. Nu we zover zijn gekomen resteert voor ons alleen het verwijderen van de Illuminatie en dan is een belangrijk deel van onze missie voltooid.

vrijdag 24 februari 2012

24.02.2012SaLuSa 24 Februari 2012Jullie hebben een sterk verlangen naar de waarheid omdat jullie tot het besef komen dat deze duizenden jaren lang voor jullie verborgen is gehouden en veel van wat jullie als jullie geschiedenis beschouwen werd vervalst om voor de doelstellingen van de betrokkenen geschikt te maken. De meest belangrijke weglating is misschien het bewijs van onze bezoeken aan de Aarde en de contacten die we hebben gehad. Dankzij de archeologie is er echter bewijs voor degenen die het willen zien, dat duizenden jaren terug gaat. Een deel ervan is onmiskenbaar en gaat zelfs zo ver dat lang voordat jullie konden vliegen er ruimtevaartuigen in jullie lucht werden afgebeeld. Het zou zo veel gemakkelijker zijn geweest om Disclosure, de publieke bekendmaking van ons bestaan, te laten plaatsvinden als reeds was geaccepteerd dat wij altijd al bezoekers van de Aarde zijn geweest en dat we betekenisvolle contacten hadden toen we kennis met jullie deelden. Eigenlijk zou het dan zelfs in sommige opzichten niet eens nodig zijn omdat onze band met jullie zou worden begrepen en onze bezoeken dan al openlijk hadden kunnen plaatsvinden.

woensdag 22 februari 2012

22.2.2012


SaLuSa 22 Februari 2012Jullie, de mensen, hebben het schijnbaar onmogelijke bereikt door het tij van de Illuminatie te keren. Jullie hebben dit gedaan door je op het Licht te focussen en een groot raster van Licht te realiseren dat nu de Aarde omringt. Ze beschikken niet meer over de negatieve energieën om zich mee te voeden, waardoor ze bijna de wereld hadden kunnen overnemen. Overal waar de lagere trillingen bestaan, worden ze omgevormd en hun wordt het vermogen ontnomen hun wil aan anderen op te leggen. Jullie hebben je hardop uitgesproken en positieve veranderingen geëist die nu worden uitgevoerd en zo zal het door blijven gaan totdat degenen van het Licht volledig de leiding hebben genomen. Jullie mogen gefeliciteerd worden vanwege jullie onwankelbare steun, al is de grote schoonmaak nog maar net begonnen maar jullie zullen binnenkort een aantal tastbare bewijzen zien van jullie succes.

vrijdag 17 februari 2012

SaLuSa 17 Februari 2012


SaLuSa 17 Februari 2012Met voldoende vertrouwen is er niets wat jullie niet kunnen, maar jullie moeten nog gaan begrijpen hoe krachtig jullie zijn. Jullie creëren voortdurend, of je het nu beseft of niet. Middels vele levens hebben jullie alles wat jullie nu ervaren gecreëerd en jullie zijn misschien verbaasd over hoe het is. Denk eraan dat jullie die macht niet vaak hebben uitgeoefend om de mars van het duister te stoppen. Het klopt dat hun activiteiten heel sluw zijn opgezet maar er is ook weinig verzet tegen hun doelen geweest. Jullie beginnen de afgelopen tijd echter te begrijpen wat er om jullie heen is gebeurd. Zonder per se te beseffen wat jullie bereiken door je op een andere uitkomst te focussen, hebben jullie een energie voor verandering gecreëerd die immens is toegenomen en die een krachtige tijdslijn naar Ascentie heeft geopend. Jullie zien nu duidelijker wat jullie moeten doen om deze cyclus tot een succesvol einde te brengen.

woensdag 15 februari 2012

SaLuSa,15 Februari 2012


SaLuSa,15 Februari 2012
Gebeurtenissen op Aarde zijn zich zonder twijfel aan het versnellen en ofschoon slechts een klein aantal van jullie hier direct betrokken bij is, zullen jullie weten dat dit klopt. Enkele sleutelfiguren van het Licht hebben zich ingezet om een grotere stimulans te geven aan een aantal positieve gebeurtenissen waar jullie van gaan horen. Veel van hun resultaten werden verhinderd om in de media te worden weergegeven maar er komt een moment waarop dat niet meer mogelijk is. Zij hebben het donkere regime gedestabiliseerd, zodat het niet langer die mate van controle heeft dat het de uitkomst kan tegenhouden. Het zal leiden tot een overwinning voor het Licht en wanneer mensen er bewijs van zien, gaan de sluisdeuren open en wordt er meer succes geboekt. Wij zijn ons natuurlijk bewust van acties die worden ondernomen en wij helpen onze bondgenoten zoveel mogelijk om hun doelen te bereiken. De meeste van hen weten dat wij bij hen zijn en ze voortdurend beschermen, en dit geeft hen moed en vastberadenheid om dapper door te gaan. Dit is nodig omdat zij vaak onder bedreiging van hun leven hun werk doen.

maandag 13 februari 2012

SaLuSa 13 Februari 2012


SaLuSa 13 Februari 2012De druk neemt toe op de oude garde die de afgelopen weken zoveel macht heeft verloren. Zij zien hun financiële listen falen en omstandigheden keren zich tegen hen. De samenzweerders zijn allang geïdentificeerd en ook is nu bekend wat voor pogingen ze hebben gedaan om de wereld door één regering te laten leiden. Jullie zien binnenkort hoe ze uit de circulatie worden gehaald en onder toezicht gehouden zodat ze de veranderingen die al bezig zijn niet meer kunnen verstoren of belemmeren. Er zijn duizenden en duizenden mensen die voor het Licht werken en hun collectieve energieën zijn een machtige kracht om de waarheid naar buiten te brengen en hun visie op vrede te manifesteren. Het ontwaken gaat door en meer zielen zoeken buiten hun dagelijkse bezigheden naar antwoorden. Zij beginnen te zien hoe hun levens streng werden gecontroleerd en zoeken vanuit de hen opgelegde beperkingen de terugkeer naar hun rechten en vrijheid.

woensdag 8 februari 2012

8.2.2012


SaLuSa, February 08, 2012De kat wordt nog ietsje langer uit de boom gekeken maar voortdurend worden er vorderingen gemaakt. Geen enkele verstoring van de duistere kliek heeft een blijvend effect omdat onze plannen nu te ver gevorderd zijn om door hen met succes te kunnen worden tegengehouden. Onze activiteiten en die van onze Bondgenoten worden versneld omdat deze een punt hebben bereikt waarop bepaalde data worden geprojecteerd voor de laatste afronding. De uiterlijke tekenen daarvan zijn voornamelijk in bronnen op Internet te vinden en zij zijn het meest betrouwbaar voor nauwkeurige en recente informatie. Door je best te doen je focus op het Licht te handhaven, blijven jullie standvastig op het pad naar Ascentie. Jullie mogen er zeker van zijn dat ongeacht wat er gebeurt, hetzelfde resultaat zal worden bereikt en dat jullie worden bevrijd uit de greep van de duistere kliek.

maandag 6 februari 2012

6.2.2012


SaLuSa, February 6, 2012
Natuurlijk moeten wij op de hoogte zijn van waar Michael (vert.: Mike Quinsey) mee bezig is en hebben wij de gebeurtenissen rond de trip naar het ruimtevaartuig Neptunus gevolgd. Wat we echter moeten benadrukken is dat wij onze eigen verantwoordelijkheid hebben en dat we ons nooit met de missie van een ander zouden bemoeien, op dezelfde manier als we ons niet zouden bemoeien met ervaringen die jullie zelf hebben gecreëerd. Kijk er op deze manier naar Dierbaren, want het komt niemand toe jullie de ervaringen te ontzeggen die je nodig hebt om je evolutie te bevorderen. 


Onthoud met betrekking tot dit onderwerp alsjeblieft dat de Galactische Federatie jullie heel duidelijk heeft geïnformeerd dat er in de loop van de tijd vele “toeristische “ uitstapjes aan boord van onze schepen zullen worden georganiseerd. Het is daarom dan ook niet nodig dat jullie je haasten om deel uit te maken van de eerste tripjes van deze soort omdat er voldoende tijd zal zijn om er van te genieten wanneer we eenmaal openlijk contact met jullie kunnen hebben. Sommige van onze Moederschepen zijn als enorme steden en zij zullen geen moeite hebben met het hanteren van de grote aantallen onder jullie die de mogelijkheid zouden grijpen om er een te bezoeken. Het zal allemaal deel uitmaken van onze bedoeling ons dichter bij elkaar te brengen en alle angsten te verdrijven die er mogelijk nog over ons bestaan. Het geeft ons de mogelijkheid jullie een blik te laten werpen op wat geavanceerde technologieën voor jullie gaan betekenen in de zeer nabije toekomst. Wij zijn uiteindelijk jullie toekomstige zelf en jullie zullen snel het gat moeten overbruggen dat is veroorzaakt door de doelbewuste onderdrukking van technologieën, die jullie allang in de 21e eeuw had moeten lanceren. 


Er gebeurt op dit moment veel op Aarde en zelfs jullie zullen beseffen dat het niet lang meer kan duren voor jullie de resultaten zien van al het werk dat is verricht om de gewenste veranderingen tot stand te brengen. Oorlogsdreigingen blijven door rommelen maar we vertellen jullie opnieuw dat het niet zal worden toegestaan, al zal er wel wat wapengekletter aanhouden. Bezwijk alsjeblieft niet voor deze situaties, laat angst geen bezit van je nemen, denk in vrede en plaats je energie daar waar het iets positiefs oplevert. De financiële situatie neemt bij onze bondgenoten nog steeds een hoop tijd in beslag, en vervolgens is het ook een ingewikkeld probleem om als het ware zoveel mogelijk landen hetzelfde vreugdelied te laten zingen. Maar succes komt er en het zal het begin inluiden van een totaal nieuwe manier van bankieren en van het hele karakter van financiële transacties. Schulden worden verbannen en jullie zullen daar nooit meer onnodig mee worden belast. 


Door te leven op Aarde is er nooit een saai moment en in sommige opzichten is dat hoe het bedoeld is te zijn, en zeker niet als een soort vakantie-eiland omdat jullie ontwikkeling anders nauwelijks vooruit zou gaan. De Aarde is een grote plaats om allerlei soorten uitdagingen te ervaren en de snelste manier om vlot verder te komen en die spirituele ladder te beklimmen. Toch is de Aarde een paradijs waarvan er geen tweede bestaat in jullie Universum en het is gedurende miljoenen jaren tot ontwikkeling gebracht. Het was een Hof van Eden maar degenereerde toen de trilling lager werd en de Mens het verpestte door zijn hebzucht en gebrek aan zorg. Jullie worden nu wakker om de juweel te herkennen die jullie Aarde is en jullie best te doen om haar te herstellen en verdere schade en vernietiging te voorkomen. Het is inderdaad jullie verantwoordelijkheid om haar naar haar oorspronkelijke conditie terug te laten keren als onderdeel van de voorbereidingen op Ascentie. 


In zulke ongemakkelijke tijden als waar jullie nu in zitten, moeten jullie je hoofd koel houden en nooit de reden vergeten waarom jullie in deze tijd naar de Aarde zijn gekomen. Het was om bewust te worden van jullie ware zelf als Wezen van Licht en om jullie bewustzijnsniveau omhoog te tillen zodat jullie klaar waren om te ascenderen zodra de gelegenheid zich zou voordoen. Jullie staat nog een hele berg aan ervaringen te wachten maar uiteindelijk is Ascentie jullie doel en dat is eigenlijk alles wat er toe doet. Deze kans met een massale Ascentie komt niet erg vaak voor, en het is jullie bevrijding uit de dualiteit en van de noodzaak om regelmatig te in-carneren. Met dit in gedachten weten we zeker dat jullie niet veel aanmoediging nodig hebben om je best te doen de ladder van her-geboorte te verlaten. 


Jullie kunnen niet helemaal weten wat er achter de schermen gebeurt maar er is veel meer activiteit dan ogenschijnlijk het geval is. Wij monitoren het wereldnieuws en wat er openlijk of privé wordt besproken waardoor wij een heel goed beeld hebben van hoe gebeurtenissen uit gaan vallen. Dat geeft ons de voorsprong en het vermogen onze bondgenoten te helpen waardoor we tegenwicht kunnen bieden aan de geavanceerde uitrusting die door de duistere kliek wordt gebruikt om degenen van het Licht te bespioneren. Wij hebben computers met zo’n ver ontwikkeld bewustzijnsniveau dat je er hele intelligente gesprekken mee kan voeren. Jullie hebben ervaring met automatisering maar wij hebben het zodanig doorgevoerd dat jullie je erover zouden verbazen en jullie zullen genieten van jullie bezoeken aan onze schepen terwijl je probeert uit te zoeken hoe het allemaal werkt. Voor sommige van jullie zal het vertrouwd overkomen omdat jullie ons tijdens jullie slaap bezoeken maar de toegang tot de herinnering is afgesloten wanneer jullie naar je lichaam terugkeren. 


Kom uit jullie cocons die jullie ware zelf verbergen, namelijk het Licht Wezen dat jullie zijn en altijd zullen blijven. Dit is het moment om jullie goddelijke rechten en soevereiniteit op te eisen en jullie wordt alle mogelijke hulp geboden om dit te doen. Jullie zijn Wezens met ongekende krachten en op voorwaarde dat jullie de verantwoordelijkheid kunnen accepteren om het wijselijk te gebruiken, zullen jullie ascenderen en de schepper worden die jullie waren voordat jullie afdaalden. Jullie creëren zelfs nu nog steeds maar het duurt langer voor het zich manifesteert en jullie beseffen misschien niet wat jullie hebben gedaan. Focus lang genoeg op wat je wenst en te zijner tijd komt er een antwoord. Zonder het te beseffen brengen jullie op deze manier de ervaringen in je leven die je over jezelf hebt afgeroepen. Het gelijke trekt het gelijksoortige aan, en op die manier verzamelen jullie je vrienden en vijanden voor de betreffende kwestie. De Wet van Aantrekkingskracht neemt geen beslissing waarop ze van kracht is, dus wees zorgvuldig met waar jullie je op focussen en waar jullie je energie voor gebruiken. De meeste van jullie ervaringen zijn het leven begonnen als een gedachte, en wanneer jullie er voldoende energie aan geven, gaan ze deel uitmaken van jullie werkelijkheid. 


Ik ben SaLuSa van Sirius en ik zou met groot genoegen jullie wensen vervullen maar alles op zijn tijd, en zoals altijd is timing erg belangrijk. Wij zijn gewend ons aan te passen en bij te stellen aan de laatste situatie op Aarde. Op die manier slagen we volledig in onze doelstellingen wanneer we ten slotte van start gaan. Wees ervan overtuigd dat onze activiteiten gepaard gaan met veel liefde voor jullie allemaal. 


Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte
  


Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean + English-Latvian for SaLuSa's messages and English-Indonesian + English-Latvian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

vrijdag 3 februari 2012

3.2.2012


SaLuSa, February 3, 2012Je zou denken dat iedereen belang heeft bij de toekomst maar veel zielen zijn tevreden met zich mee te laten drijven zonder enige ambitie om het anders te doen. Voor sommigen lijkt er eigenlijk helemaal geen doel in het leven te bestaan. En toch observeren zij ander leven vanuit hun eigen kleine plekje op Aarde en op enig moment worden ze rusteloos omdat ze innerlijk weten dat het veel beter zou kunnen zijn. Dat Dierbaren, is de aanzet tot hun ontwaken en nu er momenteel zoveel gaande is, wordt gehoopt dat zij vooruitgang boeken. Het leven roept vragen op als waarom het zo ontoereikend is in het creëren en voorzien van de meest basische behoeften voor iedereen. Onderbewust weten jullie allemaal dat jullie Een zijn en dat ieder van jullie zou moeten profiteren van alle giften van de Aarde. De duistere kliek is in deze tijd verder gegaan dan voorheen in het ontzeggen van jullie rechtmatige deel en het afpakken van het beetje dat jullie al hadden. Brutaal geloofden zij dat ze jullie volledig tot slaaf konden maken toen ze weinig tegenwerking ondervonden bij hun plannen. Maar zij hielden geen rekening met de snelle toename in bewustzijn, wat deels te danken is aan het betrouwbare werk van de Lichtwerkers. Het is alsof er een explosie van Licht heeft plaatsgevonden die de wereld heeft overspoeld, en dat is niet ver verwijderd van de waarheid. De hoeveelheid energie die naar de Aarde wordt gezonden is exponentieel toegenomen en wordt gedistribueerd middels ontwikkelde wezens die in staat zijn het te gronden. Het is voorbij het punt waarop het kon worden gestopt en het geeft jullie de mogelijkheid op het pad naar Ascentie te stappen.

Zoals we eerder gezegd hebben, bevinden jullie je allemaal in verschillende stadia van evolutie en het is daarom te verwachten dat er verschillende reacties zullen komen op wat er gaande is in jullie wereld. Als jullie langs de ladder omhoog klimmen, helpen jullie alle anderen omhoog te gaan omdat ook zij profiteren van de toename van bewustzijnsniveaus. De vraag is, lukt het iedereen om te ascenderen, en dat hangt af van al jullie uit vrije wil gemaakte keuzes. Sommige zielen zullen dus rond blijven dobberen en heel tevreden kijken naar hoe de wereld voorbij komt. Hun tempo van ontwikkeling is duidelijk een stuk langzamer dan dat van de meeste andere mensen maar dat heeft geen effect op hun vermogen om uiteindelijk verheffing te beleven. Feit is dat alle zielen DNA genen hebben die hen de stimulans geven om de waarheid te zoeken en dat zal hen onvermijdelijk dit laten blijven doen. De drang ontstaat meestal bij het vragen stellen over het doel van het leven, en dit voert hen verder op een lange reis van avontuur.

Voor degenen onder jullie die het pad naar huis hebben gevonden, kan het leven plotseling soepeler verlopen en problemen veroorzaken niet langer grote strijd omdat jullie ze door jullie inzichten gemakkelijk kunnen hanteren. Te weten hoe het allemaal werkt, helpt je alle obstakels die je tegenkomt te overwinnen, en jullie ego blijft een stapje naar achter zetten zonder zich ermee te bemoeien. Jullie ego maakt plaats voor jullie Hoger Zelf, wat de ware jij is. Jullie zien dus Dierbaren dat jullie de verantwoordelijkheid hebben om jezelf te verheffen omdat niemand anders het voor je kan doen. Zij kunnen helpen maar uiteindelijk is het jullie beslissing die bepaalt hoe je vooruit komt. Jullie hebben een sterke intentie nodig om samen te smelten met je Hoger Zelf, en het betekent een pad te volgen dat alle zielen als Een behandelt. Op Aarde is dat gemakkelijker gezegd dan gedaan maar het wordt bereikt, dus het is mogelijk als jullie je er op richten.

In de tussentijd vinden sommige van jullie het nog steeds moeilijk te geloven dat jullie zo dicht tegen voltooiing aan zitten, en toch nadert het sneller dan ooit. Het is niet afhankelijk van de uiterlijke gebeurtenissen omdat dit de verkozen omstandigheden zijn die tot een grote sprong vooruit gaan leiden wat betreft jullie levensstandaard. Jullie weten nu dat jullie ernstig zijn achtergesteld en door de gaten te vullen, komt er een soepeler en acceptabeler overgang. Jullie zullen ten slotte je voordeel doen met het opwaarts bewegen naar een hogere dimensie, waar de voordelen die jullie middels nieuwe technologieën zullen worden gegeven enigszins vertrouwd voor jullie zullen zijn. Alles bij elkaar genomen zal het worden beschouwd als een kwantumsprong vooruit en weinig van jullie levenswijze van de oude wereld zal gestand houden. Daarmee vertrekken de arbeidsintensieve systemen die jullie in slavernij hielden met weinig tijd voor jullie eigen creatieve verlangens. Het zal een grote verandering in jullie leven teweegbrengen als jullie je volledig kunnen wijden aan die bezigheden die jullie plezier geven.

Jullie huidige levens zijn werkelijk zo begrensd en gecontroleerd en dat geldt ook voor de Wetten van het Land die zorgvuldig zullen worden onderzocht en gewijzigd om datgene er uit te halen wat onrechtvaardig en onwettig is. Er zal een terugkeer komen naar de Constitutie van een land met toegevoegde voordelen die uit jullie aanstaande Ascentie voortvloeien. Jullie worden in alle dingen op jullie verheffing voorbereid, en onze bondgenoten naderen een aantal belangrijke resultaten. Niets ervan is eenvoudig omdat we met wereldwijde problemen te maken hebben, en met name wat betreft de financiële sector. Ingrijpende wijzigingen zijn echter nodig omdat monetair beleid anders niet stabiel zal zijn, en wij zullen ervoor zorgen dat er geen terugkeer komt naar de gecentraliseerde systemen die gedeeltelijk hun eigen ondergang hebben veroorzaakt. Banken zullen kleiner worden en meer verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen activiteiten.

De Galactische Federatie is klaar om haar bondgenoten bij te staan als zij stappen zetten om een aantal zaken af te ronden. Het is tijd dat het laatste hoofdstuk over het Menselijk Ras en hun reis door de dualiteit wordt geschreven. Het zal gaan over een overwinning die door louter inspanning en toewijding aan het Licht wordt bereikt. Zelfs jullie zullen verrast zijn als jullie leren hoe alles tegen jullie werd opgezet. Toch hielden jullie vol en jullie geloof bracht jullie verder, terwijl jullie vaak in afzondering werkten maar nog steeds jullie missie vervulden. Het is een wonderlijke overwinning en wat jullie nu zien zijn slechts de laatste pogingen van de duistere kliek om met hun ellende door te gaan. We hebben het allemaal onder controle en zij zullen weldra ter verantwoording worden geroepen voor hun activiteiten gedurende duizenden jaren.

Blij net zo sterk doorgaan als altijd en laat het niet afnemen door je aandacht stevig op Ascentie gericht te houden. Ieder van jullie die dit doet, zal worden geholpen om ervoor te zorgen dat het komt zoals het is bedoeld, en jullie zullen niet alleen zijn omdat we jullie allemaal door deze laatste paar maanden heen begeleiden, zelfs als jullie je daar niet bewust van zijn. Onze positie is dat wij kunnen monitoren wat er op Aarde gebeurt en we zien en horen gesprekken volkomen helder alsof we erbij zijn. Eigenlijk kunnen wij ook tot in de grond doordringen en in de bases kijken die de donkere kliek heeft gebouwd. Niets ontsnapt aan onze aandacht of kan voor ons worden verborgen. Jullie zijn daarom veilig en mettertijd zullen alle militaire bases voor altijd worden gesloten.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben blij dat we jullie veilige passage naar Ascentie kunnen garanderen. Het zal de meest belangrijkste vooruitgang zijn die jullie ooit hebben ervaren. Wij sturen onze liefde en zegeningen naar jullie allemaal.Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte
  Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean + English-Latvian for SaLuSa's messages and English-Indonesian + English-Latvian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

woensdag 1 februari 2012

1.2.2012


SaLuSa, February 1, 2012Het Menselijk Ras blijkt een ras te zijn dat in staat is de diepten van de duisternis te doorleven om vervolgens toch nog haar Licht te vinden en zichzelf te verheffen. De ervaring was inderdaad bedoeld om jullie vaardigheden stevig op de proef te stellen en jullie werden onderworpen aan de meest extreme omstandigheden welke door de duistere kliek aan jullie werden opgelegd. Als jullie deze strijd niet hadden gewonnen, hadden jullie nu naar een nieuw catastrofaal einde van de cyclus kunnen kijken en het vooruitzicht om het allemaal weer opnieuw te moeten doen. Hier moet echter aan worden toegevoegd dat wel werd verwacht dat jullie erin zouden slagen maar dat vanwege de vrije wil de uitkomst niet vanzelfsprekend was. Jullie hebben immense hulp gehad en het plan om jullie bewust te laten worden is boven verwachtingen een succes geworden. De duistere kliek vecht door tot het einde zoals jullie merken maar wat ze ook doen, het zal de uitkomst niet veranderen. De teerling is geworpen en Ascentie komt er in al haar glorie en pracht. Het is werkelijk een grootse aangelegenheid die de interesse heeft gewekt bij levensvormen in het hele Universum, die wachten om deel uit te maken van de onvermijdelijke en welkome vieringen.

We weten dat sommige van jullie het nog steeds moeilijk te bevatten vinden dat de dualiteit ondanks al haar serieuze aspecten, toch een spel is. Het lijkt een beetje op het betreden van het Holodeck en het uitbeelden van jullie rol terwijl jullie weten dat je onder alle omstandigheden allemaal het podium kan verlaten om naar je gewone leven terug te keren. Het is een door jullie gekozen ervaring met een serieuze inhoud omdat het bijdraagt aan jullie evolutionaire pad omhoog. Aangezien er niet zoiets bestaat als de dood, kunnen jullie herhaaldelijk verschillende levens op je nemen om het verhaal te doorleven. Maar het benemen van een leven is een ernstig misdrijf dat karmische repercussies oplevert, al kunnen er zeker bepaalde omstandigheden zijn die een meer vergevingsgezinde houding oproepen. We benadrukken opnieuw dat het geen bestraffing is maar specifieke ervaringen waardoor een ziel de volledige gevolgen leert te begrijpen van wat ze heeft gedaan, zodat dit niet opnieuw hoeft te worden herhaald.

Aangezien we het hebben over jullie opeenvolging van levens zullen we vaststellen wat duidelijk moge zijn, dat jullie buiten jullie ervaring om die alles is wat telt, met niets komen en met niets vertrekken. Jullie nemen als onderdeel van een evolutionair plan allerlei soorten levens op je en in sommige kan je iemand zijn die enorm rijk en machtig is maar het is allemaal voorbij wanneer dat leven is beëindigd. Aangezien je het niet met je mee kan nemen, kan het najagen van rijkdom misschien als nogal zinloos worden beschouwd. Na verloop van tijd is het goed mogelijk dat jullie leren dat voldoende hebben alles is wat jullie nodig hebben en dat hebzucht simpelweg een mogelijkheid ontneemt van iemand anders. Als jullie ernaar streven te ascenderen zullen jullie zonder twijfel al tot de conclusie zijn gekomen dat delen de beste manier is om een gelukkige en evenwichtige samenleving te handhaven. Het moedigt ook een houding aan waarin iedereen in het belang van het geheel werkt, in plaats van voor het individu.

Dierbaren, jullie hebben zoveel geleerd dankzij het ervaren van de dualiteit en jullie sterke karakter zal jullie in de toekomst goed van pas komen. Feitelijk hoeven jullie wanneer je eenmaal een zeker hoger bewustzijnsniveau hebt zelfs niet meer na te denken over hoe jullie je leven leiden. Jullie zullen zo’n groot inzicht hebben bereikt dat jullie Allen Als Een zullen beschouwen en overeenkomstig zullen handelen. Dat inzicht wordt langzaam door de mensen geaccepteerd waardoor er veel meer zorg uitgaat naar benarde toestanden en het welzijn van iedereen. Jullie komen zonder twijfel nader tot elkaar en verbinden je met elkaar doordat jullie jezelf in een ander beginnen te zien. De gecreëerde energie komt voort uit liefde voor jullie mede Wezen en de barrières die jullie voorheen van elkaar gescheiden hielden, worden afgebroken.

Wij van de Galactische Federatie kunnen het niet helpen jullie vasthoudendheid en vastberadenheid te bewonderen en te prijzen om de resterende maanden van dit jaar uit te zitten opdat de gewenste veranderingen om jullie soevereiniteit terug te eisen, kunnen plaatsvinden. Jullie hebben daarin onze steun bij alles wat jullie doen dat bedoeld is om het Licht te herstellen. Wij zijn als jullie scheidsrechters die erop toezien dat alles volgens de regels wordt gespeeld en daarom kunnen wij tussenbeide komen om degenen van het Licht te beschermen. De regels zijn specifiek in het geval van de dualiteit en omvatten ook Universele Wetgeving. De laatste verbiedt andere Ruimte Wezens jullie of Moeder Aarde te benaderen en wij zien toe op de naleving van de wet. Er bestaan wederom uitzonderingen in situaties waarin zij daadwerkelijk tot de Aarde worden uitgenodigd en dat was met de Greys het geval.

Als jullie terugkijken in jullie geschiedenis is er toch veel dat onze interesse in jullie zaken aangeeft, zelfs al is het bewijs niet altijd opgetekend. We zouden daarom zeggen dat het volkomen natuurlijk is dat wij in zo’n belangrijke tijd voor jullie, dicht bij jullie komen. Want wij hebben tenslotte zoals iedere familie met zijn nakomelingen zou doen, jullie vooruitgang altijd gevolgd. De meerderheid van jullie is familie van de verschillende leden van de Galactische Federatie en dat is voornamelijk gerelateerd aan de Siriërs en de Pleiadiërs. Degenen onder jullie die buitenaards zijn weten dit meestal diep van binnen omdat jullie het zo moeilijk vinden aan het leven op Aarde te wennen met haar zware trillingen.

Europa worstelt nog steeds met het redden van de Euro en wij zien weinig of geen kansen. De Dollar is zwak en wordt door sommige landen ten gunste van veiliger valuta losgelaten zodat de wereld financieel gezien op de gevolgen staat te wachten. Dit is allemaal berekend om veranderingen te forceren met aanvaardbare en noodzakelijke wijzigingen voor de groepen banken. Het hele gebied werd door een klein aantal gemanipuleerd die moeten accepteren dat hun winstgevende zaakjes tot stilstand zijn gebracht. Jullie gaan ervaren hoe het is om in omstandigheden te leven waar geld een werkelijk product is met echte waarde. Jullie krijgen ook overvloed en gaan zonder jullie huidige zorgen en stress van het leven genieten. Het zal jullie bijstaan tot aan Ascentie en de constructie leggen voor de tijd waarin geld niet meer zal worden gebruikt.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben blij mijn gedachten met jullie te kunnen delen omdat steun zo noodzakelijk is in een tijd waarin er zoveel gebeurt. Ik zou zeggen, blijf rustig doorgaan want de eindstreep is in zicht en ondersteun de afsluiting door zoveel mogelijk jullie Licht te verspreiden. Stel jezelf voor als een groot baken van Licht, waar je ook bent, en visualiseer dat het de mensen om je heen raakt. Het is werkelijk van betekenis en als jullie je voorstellen dat duizenden en duizenden allemaal hetzelfde doen, dan zie je dat het een krachtige bron van Licht is die mensen omhoog tilt. Jullie zijn tenslotte Licht Wezens en wat zou natuurlijker zijn dan je Licht aan anderen te geven en het kan ook voor genezing zijn omdat zo velen van jullie met aandoeningen rondlopen die er baat bij zouden hebben.Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte
  

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean + English-Latvian for SaLuSa's messages and English-Indonesian + English-Latvian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS