Followers

Google+ Followers

vrijdag 30 september 2011

SaLuSa, September 30, 2011

SaLuSa  30 september 2011


De duisteren verliezen hun macht en de Lichtwerkers sluiten het net rondom hen. Het doel is te voorkomen dat zij de nabije veranderingen uitstellen zodat ons plan op volle snelheid van start kan gaan. Zoals jullie je misschien realiseren is er een immense organisatie in gaan zitten en onze bondgenoten hebben hun posities al geruime tijd ingenomen. Ieder project is een grootschalige onderneming maar met onze geavanceerde technologieën kunnen we zelfs het kleinste detail tot ontwikkeling brengen. Wanneer we het signaal geven om van start te gaan, zal het als een militaire operatie verlopen en alle tegenstand overweldigen. Want zoals jullie mogelijk al vermoeden, zullen zaken veel beter verlopen wanneer de autoriteiten die jullie niet werkelijk vertegenwoordigen, door de juiste mensen zijn vervangen. Daar voor te zorgen staat hoog op onze lijst en begint bijna topprioriteit te krijgen.


Jullie hanteren de veranderingen erg goed en het wordt ondersteund door jullie inzicht over jullie betrokkenheid en hoe belangrijk jullie zijn voor ons. We zien graag dat jullie alles wat nu gebeurt als een onderdeel beschouwen van het afbreken van het oude, en de verbinding met het nieuwe. Er wordt echt zoveel vernieuwd dat weinig van het oude zal blijven zoals jullie het nu kennen. Jullie gaan een grote sprong vooruit maken in het Tijdperk van Verrassingen, dat jullie alle voordelen oplevert die jullie lang geleden al naar het Nieuwe Tijdperk hadden moeten verheffen. Jullie hebben zoveel gehoord over energiebesparende apparaten en wanneer deze eenmaal zijn ingevoerd, zijn jullie niet langer afhankelijk van de Olie Industrie. In één klap zullen die apparaten armoedige levensomstandigheden opheffen terwijl ze tegelijkertijd grootschalige vervuiling laten afnemen. In de basisbehoeften van mensen zal over het algemeen worden voorzien en de hongerdood zal worden uitgeroeid. De veranderingen in transport nemen tijd in beslag en de systemen zullen onherkenbaar zijn in vergelijking met nu. Snel contact en communicatie zal voor iedereen toegankelijk zijn en afstand zal geen rol spelen.


Het opheffen van tekorten is voor ons een eenvoudige uitdaging en opnieuw zijn het onze technologieën en enorme aantallen medewerkers waardoor het gemakkelijk te hanteren is. We willen zo graag beginnen, al hebben we zeker geduld, en tegelijkertijd verheugen we ons al op de vreugde en het geluk dat jullie staat te wachten. We houden van de gedachte de uitdrukkingen op jullie gezichten te zien en jullie bevrijding van de slavernij van jarenlang onderdanig zijn aan degenen met rijkdom en macht. Vrede zal in korte tijd neerdalen als oorlog en de wapens van oorlog tot zwijgen worden gebracht. Oorlog werd om vele redenen in stand gehouden en niet op de laatste plaats om jullie in een constante staat van behoefte te houden.


Jullie echte leven gaat heel binnenkort beginnen en zo zal het doorgaan omdat jullie je zelfs verder opwaarts ontwikkelen. Het leven is bedoeld om leuk en vervullend te zijn, lonend en uitdagend om een volledige expressie van jullie potentieel mogelijk te maken. Tot nu toe werden jullie stevig op je plaats gehouden met weinig mogelijkheden hiertoe. Ieder van jullie heeft enorm veel talent en met zoveel tijd voor jezelf in de toekomst zullen jullie je er net zoveel aan kunnen wijden als je wilt. Het kan het ontwikkelen van jezelf betekenen op het gebied van de kunsten, muziek of wat je ook maar kiest. Er bestaat werkelijk geen beperking tot waar je kan gaan en de grootste leraren gaan jullie op weg helpen.


Het leven kan momenteel uitermate saai zijn maar in de toekomst is het gevuld met mogelijkheden en avonturen die jullie zelfs naar andere Universa kunnen voeren. In jullie hogere staat van bewustzijn gaan jullie andere zielen van soortgelijk niveau ontmoeten die de Schepper net als jullie erkennen. Jullie zullen alle tijd hebben die je nodig hebt omdat jullie levensduur toeneemt met de verheffing in jullie trilling en een leven van 1000 jaar zal niet ongebruikelijk zijn. Zoals jullie ongetwijfeld beginnen te beseffen zal het leven op Aarde echt weinig gelijkenis vertonen met wat jullie normaal vinden, nadat jullie eenmaal zijn geascendeerd. De derde dimensie en de thuisbasis dualiteit ervan is door zijn specifieke aard een dimensie waar jullie een ernstige beproeving ondergaan en toch wilden jullie die ervaring.


Uitgaande van alles wat jullie nu weten zullen jullie veel kracht krijgen om de laatste periode van de dualiteit door te komen. Het wordt hectisch, het zal soms voor lijf en leden bedreigend zijn, maar op de eerste plaats wordt het Gouden Tijdperk gevormd en wacht het op jullie aanwezigheid. Wij vragen jullie om welke reden je in de lagere dimensies zou willen blijven, terwijl alles wat jullie je zouden kunnen dromen op jullie wacht. Besef dat jullie alleen in de hogere dimensies je volledige potentieel kunnen bereiken en dat jullie aardse incarnaties op de eerste plaats zijn gepland om jullie evolutie te versnellen. Denk aan wat de toekomst voor jou inhoudt en wij zijn ervan overtuigd dat het jullie vlot door het restant van je leven zal voeren. Op die manier kun je er werkelijk van genieten door er geen negativiteit in toe te laten.


Op het wereldtoneel polariseren de grote spelers op zo’n manier dat het Licht meer aanhang heeft dan ooit, en het blijft exponentieel toenemen. Het is samen met de toenemende hoeveelheden die naar de Aarde worden gezonden voor ons duidelijk dat dit jaar met de hoogste Lichtniveaus van deze cyclus zal eindigen. Er is volstrekt geen twijfel dat jullie klaar zijn om naar het volgende stadium te gaan, dat een helder pad naar Ascentie zal openen. Dit jaar zal met een klinkende overwinning voor het Licht worden afgesloten en dit gaat gepaard met het vooruitzicht op algehele vrede op Aarde, voor de eerste keer in duizenden jaren. Houd dit beeld vast en je zal helpen het te manifesteren en het zal degenen om je heen verheffen.


Onze taken blijven zoals altijd veel hetzelfde met de aandacht op de duisteren en hun activiteiten. We kennen ze goed en zijn op de hoogte van hun plannen om een laatste wanhoopspoging te ondernemen door een valse aanval van buitenaardsen te creëren. Wij mogen het verhinderen en zullen niet twijfelen dit te doen. Zoals wij het zien, zullen andere gebeurtenissen aan een dergelijke gelegenheid voorafgaan waardoor het in ieder geval onmogelijk wordt. Wij houden ons aan de Hoge Raden die over beleidszaken beslissen en zijn ons goed bewust van het Goddelijk Decreet met betrekking tot de eind-tijden. Het is tijd voor het Licht om de leidende invloed te worden bij de beslissing hoe de toekomst wordt uitgewerkt.


Ik ben SaLuSa van Sirius en ik vind jullie onthaal van ons heel vriendelijk en onze aanwezigheid wordt goed geaccepteerd. Sommige vrezen onze motieven maar dat is ontstaan na jaren van conditionering, wat tot doel had ons als een bedreiging voor jullie leven te beschouwen. Wij weten dat we dit binnenkort kunnen verdrijven en dat disclosure ons een kans biedt onszelf aan jullie voor te stellen. Jullie zullen merken dat alleen al onze woorden de trilling van liefde bevatten en dat zal dergelijke angsten kalmeren. Onze activiteiten zijn nooit bedreigend geweest maar hebben de zorg en de liefde laten zien die we voor jullie allemaal hebben.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte


http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
Originals and translations of Galactic Messages available at
http://peacelovelove.blogspot.com/
http://www.galacticchannelings.com/

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

 
 

woensdag 28 september 2011

September 28, 2011

SaLuSa  28-September- 2011


Er bestaat geen twijfel over dat niet alleen de tijd zich blijft versnellen maar dat ook gebeurtenissen, die belangrijk zijn voor de noodzakelijke ontwikkelingen, een climax bereiken. Het is een goed voorteken van de nabije periode die als hoogtepunt de Liefdes Golf heeft van 11.11.11. Goed nieuws reist sneller dan ooit onder Lichtwerkers en het netwerk van informatie blijft zich uitbreiden. Het verwijst allemaal naar een naderende opwindende tijd en de vervulling van jullie verwachtingen. De energie voor verandering is niet te stuiten en wij zullen ervoor zorgen dat deze energie stroomt, zonder door de tegenstanders ervan te worden onderbroken. We hebben regelmatig contact met jullie leiders en zelfs als ze blijk geven van enige weerstand, werken ze over het algemeen met ons samen. De wereld balanceert op de rand van de afgrond en zij beseffen dat alleen een geheel nieuwe benadering een uitweg zal bieden. De duisteren geloofden dat het in hun voordeel zou zijn en dat het hun doelen voor een overname zou dienen, maar wij hebben de rollen omgedraaid om Ascentie tot stand te brengen.De mensen zijn, conform de verwachting, opgestaan tegen degenen die de omstandigheden in stand hielden waarmee jullie in hun greep werden vastgehouden. Het is soms een pijnlijk proces van verandering maar het is onvermijdelijk als jullie je uit hun greep ontworstelen. Wij verhinderen de duisteren dergelijke gelegenheden te gebruiken om situaties van geweld te bevorderen en valse impressies van de demonstranten te creëren. Wij zien dat jullie heel beheerst zijn en je inspannen om ze zo vreedzaam mogelijk te houden. Het is jullie recht te demonstreren maar autoriteiten vrezen dergelijke oppositie tegen hen. Daarom proberen ze te verhinderen dat van dergelijk nieuws verslag wordt gedaan. Maar het zal geen enkel verschil maken want de beweging voor verandering heeft zich al buiten hun bereik ontwikkeld. Het wordt ook ondersteund door grote Wezens die hun invloed gebruiken om ervoor te zorgen dat de leiders van deze bewegingen door de juiste beweegredenen worden geïnspireerd. Wees ervan overtuigd dat er veel meer hulp wordt gegeven dan jullie beseffen.Een prachtig Licht doorkruist de Aarde en verbindt vele groepen met elkaar, die op hun beurt meer mensen aantrekken. Daar waar sommigen zich niet bewust waren van de confrontatie tussen het duister en het Licht, ontstaat van binnenuit beweging en velen worden momenteel wakker. Dat wordt verder vooruit geholpen door de krachtige golf van energie die 11.11.11 jullie allemaal, inclusief Moeder Aarde zal brengen. Er is geen weg terug en waarom zouden jullie dat eigenlijk willen als er zo’n schitterende toekomst op jullie staat te wachten die jullie uit de cyclus van de dualiteit gaat bevrijden. Iedere ziel mag over haar eigen toekomst beslissen en jullie wordt de vrijheid van keuze gegeven. Laat je leiden door je intuïtie en blijf bij je eigen inzichten over de toekomst. Vanuit grote beperkingen gedurende jullie levens op Aarde worden jullie plotseling voorbereid om Kosmische Wezens te worden. Kijk naar ons en zie je toekomst in ons, want dat is jullie ware potentieel. Wij zijn Meesters, en jullie verplaatsen je ook naar grotere bewustzijnsniveaus waarmee jullie tot je eerdere toestand zullen terugkeren. Velen zullen er aan twijfelen of zij hiertoe in staat zijn maar wij verzekeren jullie dat het jullie bestemming is.Wij vragen jullie te allen tijde de mantel van Licht te dragen en wees datgene wat je bent zonder op Ascentie te wachten. Blijf te midden van onzekerheid en verandering kalm en vredig, en je zal alles doen wat op dit moment van je kan worden verwacht. Het zal nu niet lang meer duren voor het leven een nieuwe wending ten goede maakt, en jullie zullen zeker weten dat de laatste handelingen plaatsvinden voor het doek valt om deze cyclus van dualiteit te beëindigen. Ja, velen maken moeilijke tijden door, maar jullie kunnen misschien kracht putten uit de wetenschap dat jullie wisten dat de eindtijden heel beproevend zouden zijn en dat jullie er doorheen zouden komen.Wereldse gebeurtenissen beginnen vorm te krijgen om plotseling een verrassende stap vooruit te gaan, en het zal jullie sombere stemming verheffen omdat er veel wordt voorbereid waar jullie geen weet van hebben. Wij maken onze precieze bedoelingen niet bekend omdat er nog steeds mensen zijn die zich met ons werk kunnen bemoeien. Maar wanneer we eenmaal besluiten van start te gaan, zullen we geen bemoeienis tolereren en zal deze worden gestopt. Onze manier is niet het gebruiken van geweld maar vreedzame overreding en we maken nooit gebruik van bedreigingen. Jullie kunnen nu dus uitkijken naar een paar verwachtingsvolle weken voor jullie allemaal 11.11.11 gaan ervaren en het zal een krachtige energie met zich meevoeren die merkbaar veel, heel veel mensen zal verheffen. Jullie kunnen het als de aanvang beschouwen van de nieuwe periode van Licht die de opening aangeeft van het Pad naar Ascentie.Jullie hebben een lange weg afgelegd en veel beleefd om in zo’n gedenkwaardige tijd hier te zijn, en de betekenis van dit alles zal jullie weldra duidelijk worden. Kijk ernaar uit ons en jullie voorouders uit de Inner Aarde te ontmoeten, wiens aanwezigheid voor jullie verborgen is gehouden, zoals zoveel kennis die de waarheid over jullie ware zelf onthult. De tijd voor het verbergen van de waarheid is voorbij en in de toekomst krijgen jullie alle informatie die verband houdt met jullie contact met ons en het goddelijk plan voor jullie. Gewapend met de waarheid zal het alle resterende twijfels verdrijven die jullie misschien aangaande de toekomst hebben.Als meer zielen uit hun lange slaap ontwaken, zal jullie kennis van onschatbare waarde zijn omdat jullie hen die geruststellingen kunnen geven waarmee ze op het Pad van Licht terecht komen. Het was tot nu toe moeilijk om de waarheid te vinden tegenover de achtergrond van valse informatie. Jullie werden gedurende vele eeuwen door Kerk en Staat overweldigd die over jullie scholing heerste en jullie in een positie plaatste waarin jullie voor alle kennis van hen afhankelijk waren. Jullie zijn nu voldoende met de waarheid bewapend om er op te kunnen bouwen en uit de greep te ontsnappen die zij op jullie hebben gehad. Velen van jullie hebben een buitengewoon sterke intuïtie en kunnen hun overtuigingen en die van anderen ermee beoordelen als ondersteuning bij het beslissen of iets waar of onwaar is. In werkelijkheid hebben jullie alle kennis in je zitten en zijn de hogere waarheden die jullie onderbewust hebben niet nieuw voor jullie. Vertrouw jezelf onder alle omstandigheden en wees toch altijd voorbereid op de onthulling van een grotere waarheid.Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben zo blij dat vooruitgang in een versnelling zit want jullie zijn zo’n lange tijd geduldig geweest. De laatste strijd tussen het duister en het Licht vindt op meer dan één niveau plaats, en op het fysieke vlak blijken onze bondgenoten te winnen en voorkomen zij alle laatste pogingen om chaos te creëren. Op de hogere niveaus is de strijd al gewonnen omdat het Licht de Aarde omringt en heel snel blijft toenemen. Alles is in orde Dierbaren, en de sensitieven onder jullie kunnen voelen dat de aankomende veranderingen nabij manifestatie zijn. Wij staan naast jullie in Liefde en Licht.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte00
http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
00
Originals and translations of Galactic Messages available at
http://peacelovelove.blogspot.com/
http://www.galacticchannelings.com/


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.
 
 

vrijdag 16 september 2011

September 16, 2011

SaLuSa  16-September- 2011


Onze missie is al lange, lange tijd met jullie verbonden. Het volgen van jullie vooruitgang gaat zelfs terug naar vroegere beschavingen, waarvan Atlantis en Lemurië de meest recente zijn die jullie kennen. We hebben altijd enige invloed gehad op jullie evolutie maar dat is slechts in de mate waartoe wij zijn bevoegd. De factor vrije wil heeft een belangrijke rol gespeeld in jullie ervaringen en wij zouden ons niet bemoeien met wat jullie voor dat doel creëerden. Het is toegestaan leiding te geven en ondersteuning aan Moeder Aarde, hetgeen de afgelopen tijd wat meer rechtstreeks is geweest. De Schepper heeft verordend dat Ascentie jullie cyclus van dualiteit zal voltooien en wij hebben de eer en de verantwoordelijkheid jullie door de afronding heen te helpen.We willen jullie eraan herinneren dat wij in jullie huidige cyclus, anders dan in jullie vorige cyclus, de bevoegdheid hadden om op ondubbelzinnige wijze tussenbeide te komen. De duisteren zouden anders inmiddels de Aarde en alles wat er op leeft hebben vernietigd. Deze keer worden jullie belevenissen in de dualiteit beëindigd en dat is de reden waarom jullie weldra jullie voorouders uit de Inner Aarde gaan ontmoeten. Jullie zijn wat betreft jullie bewustzijnsniveaus voldoende ontwikkeld om jullie verbinding met hen te vernieuwen en jullie zullen op de hoogte raken van jullie gezamenlijke geschiedenis. Het zal niet voor jullie allemaal nieuw zijn want er is af en toe contact met hen gemaakt door degenen die zichzelf opeens de Inner Aarde zagen binnengaan. De meest opvallende zijn admiraal Byrd en kolonel Billie Faye Woodard wiens ervaringen goed zijn gedocumenteerd.Dierbaren, de waarheid kan soms veel uitzonderlijker zijn dan fictie, al werden jullie fictieschrijvers vaak geïnspireerd om deze aan jullie te onthullen. Wanneer jullie terugkijken op Star Trek dan is dat zo’n tv-programma dat jullie al dan niet bewust op onze komst heeft voorbereid. In de Galactische Federatie zitten talrijke beschavingen met een uiterst menselijke verschijning maar ook beschavingen die totaal anders zijn. Een ding hebben ze allemaal gemeenschappelijk en dat is een spiritueel bewustzijnsniveau waardoor zij zich bij ons konden aansluiten. Je moet hen daarom ontmoeten om hun stromende energie van liefde te ervaren en alle angsten zullen ogenblikkelijk verdampen omdat uiterlijk alleen bedrieglijk kan zijn.Denk eraan dat jullie beschaving lidmaatschap is verleend tot de Galactische Federatie maar dat het natuurlijk alleen geldt voor degenen onder jullie die ascenderen en een voldoende hoog bewustzijnsniveau hebben. Niemand doet de selectie omdat jullie gereedheid heel gemakkelijk door ons wordt waargenomen, en die vaak aangehaalde Wet van Aantrekkingskracht speelt daarin een rol. We voegen er meteen aan toe dat alle zielen uiteindelijk het hogere niveau bereiken en dat de factor tijd geen gevolgen heeft omdat jullie hier allemaal onbegrensd de tijd voor hebben. De belangrijkste factor hierin houdt verband met wat jullie verkiezen te ervaren en hoe lang jullie ermee door wensen te gaan. Denk er bij deze kwestie ook aan dat jullie eens Licht Wezens waren met een zeer hoge positie. Jullie wilden graag de lagere trillingen ervaren met de wetenschap dat het jullie bewustzijn zou verruimen, waardoor jullie anderen zouden kunnen helpen die jullie route misschien volgen.Het leven is één groot avontuur dat nooit eindigt omdat de Schepper voor eeuwig meer creaties in het bestaan droomt. Er liggen grote uitdagingen en mogelijkheden voor jullie om anderen van dienst te zijn. Dienstbaarheid aan jezelf zal binnenkort veranderen in dienstbaarheid aan alle zielen, en je zal jezelf deel zien uitmaken van een groepsbewustzijn. Het is het pad van een natuurlijke evolutie, totdat jullie uiteindelijk Een worden met de Bron van Al Dat Is. Maar vanuit jullie berekening duurt dat nog heel lang en er is nog steeds een lange weg te bereizen.Ik ben SaLuSa van Sirius en zonder de bedoeling kleinerend te willen zijn, zou ik zeggen dat de Menselijke Beschaving op het niveau van een Kleuterschool heeft gezeten. Dat was het gevolg van het verliezen van jullie hogere bewustzijnsniveaus, hetgeen gebeurde toen jullie door de verschillende dimensies heen afdaalden tot waar jullie nu zijn. In feite hebben jullie een prachtige vooruitgang geboekt in slechts ongeveer 30 jaar na de Harmonische Convergentie. Wees ervan overtuigd dat jullie hard hebben gewerkt om jezelf te verheffen en dat jullie hierin zijn geslaagd. Er is altijd hulp voor jullie geweest en veel zielen hebben op de oproep gereageerd en kwamen bij jullie op Aarde. Het resultaat is dat jullie echte Wezens van Licht zijn geworden en wij houden van jullie vastberadenheid Ascentie te bereiken. Gezegend is ieder van jullie afzonderlijk.
Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: CharlotteDe volgende boodschap van SaLuSa via Mike Quinsey zal zijn op woensdag 28 september."CONNECTING THE LIGHT" FRIDAY 16TH, SEPTEMBER 2.00PM, PST.
~FROM GALACTIC LOVE REPORTER MIKE QUINSEY~


Hi Friends,

I will be discussing with Genii Townsend her book "The

City of Light - Sedona" covering some 34 visits she has made to the Embassy

of Peace, which is filled with hundreds of Space Entities, where she is able

to learn of the City and its coming fulfillment.


The prototype City of Light is holographic, and expected to

soon be lowered to the surface in Sedona, and it will be followed by another

2 elsewhere in the US. Eventually there will be a total of 14 Cities of

Light throughout the world. The purpose is to have all kinds of healing

technologies available, as all must be healed.


Frequent reference is made to 11.11.11 and referred to as a

Love Wave, and it has to come before the first City of Light appears. Genii

has been told that both equal love, representing the NEW WORLD coming into

being, like a planet reborn in the Universe exploding with Light, and it

will be so. Also that the 11.11.11 Love Wave is the closest prognosis as to

a time line, that has to happen first.


Commenting on Disclosure, her contacts at the Embassy of

Peace stated that there would be Disclosure, but no particular date as the

energy pattern fluctuates dramatically, and the entrance of the City of

Light frequencies interrupt the normal flow you are used to daily. It would

only take place on the 27th. December 2011 if all were in the projected time

line of Disclosure, and according to its effect on the City of Light. She

has also been told that the weather changes all over our planet is due to

the pre-City energy coming into our 3 dimensional atmosphere.


Genii is the City Embassy Emissary of Love, and expects at

some stage to talk of her work with President Obama who she is told holds

the Light, and also at the United Nations. Genii has spent 27 years involved

in this project, and only recently been given permission to announce her

mission of enlightenment.


I feel that this event is so important, that I am sending

out this advance information so that if you wish, you can buy the book prior

to the program. I feel that will make it more enjoyable and understandable.

Genii's website is: 
and her E.Mail address
thegeniiconnection@msn.com

This will be one of the most exciting programs I have taken
part in.


In Love and

Light. Mike Quinsey.
Translations


Originals and translations of Galactic Messages available at
http://peacelovelove.blogspot.com/
http://www.galacticchannelings.com/


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.
 
 
maandag 12 september 2011

SaLuSa, 12 september 2011
SaLuSa  12-September- 2011


Het is een kwestie van de tijd uitzitten terwijl jullie zaken in een snel tempo vooruit zien gaan, hetgeen verrassend is ten opzichte van waar jullie nog maar een jaar geleden zaten. En terwijl jullie hoopten op de ongrijpbare aankondiging van Disclosure, kregen andere factoren die nodig zijn voor een afronding ook een hoop aandacht van ons. Het gevolg is dat wanneer we eenmaal kunnen beginnen jullie zullen constateren in een soort achtbaan te zitten. Maar het wordt een aangename ervaring en ze zal jullie vooruit helpen op een golf van vreugde. Het leven kan niet lang meer blijven zoals het nu is, maar als jullie zijn ingelicht weten jullie wat je kan verwachten en het zou jullie in hogere sferen moeten houden.


In een tijd waarin jullie herinneringen aan een uiterst schokkende dag uit jullie geschiedenis nieuw leven wordt ingeblazen, moeten jullie je blik op Ascentie gericht houden. Gevoelens van pijn en verdriet die eruit voortkwamen, zullen opnieuw worden gevoeld. Het zal opnieuw gevoelens van wrok opwekken tegen degenen die verantwoordelijk worden gehouden maar er zal evenwicht zijn vanwege degenen die de waarheid kennen. In de tijd die sinds 11 september is verstreken, hebben velen geleerd dat de waarheid weinig gelijkenis vertoont met de officiële versie. Dat kan op zijn beurt ook woede oproepen tegen degenen die zich schuldig hebben gemaakt aan zo’n slechte daad tegen hun eigen mensen. Toch smeken we jullie de gevolgen aan het lot of de beschikking over te laten, want niemand komt weg met misdaden tegen de Mensheid. Kijk ernaar met een zekere mate van onverschilligheid, maar niet omdat het je niets kan schelen, maar om er niet door te worden gehinderd. Het Licht is op dit moment net zo hard nodig als altijd al het geval was.


We hebben jullie, zoals we hadden verwacht, het duister onderuit zien halen omdat het Licht niet eeuwig kan worden tegengehouden. Ondanks pogingen om angst en allerlei afleidingen te creëren, is het toegenomen. Het leger van Licht heeft bewezen meer dan opgewassen te zijn tegen het leger van duisternis. Het plan voor jullie spirituele verlichting is lange tijd geleden gemaakt en de Witte Broederschap zorgde ervoor dat veel grote Wezens op Aarde incarneerden om het raster van Licht te creëren. Wij verwijzen naar jullie allemaal die voor hun taken zijn ontwaakt, en toch beseffen jullie misschien niet wat voor belangrijke rol jullie hebben vervuld. Onderschat jezelf niet want jullie maken deel uit van een geweldig team dat rustig werkt zonder bekendheid of publiciteit te zoeken en jullie zijn enorm geliefd bij ons allemaal, en wij waken over jullie.


Moeder Aarde is de afgelopen tijd relatief rustig geweest maar dat gaat veranderen omdat de noodzaak om op te ruimen urgenter wordt. Wij zijn volledig op de hoogte van wat er is te verwachten en wij werken met haar samen. De catastrofale gebeurtenissen zoals die in bepaalde kringen worden voorspeld, komen er zeker niet en het is ook goed in gedachten te houden dat voor de eindtijden veel veranderingen tot stand moeten komen. Dat is gedeeltelijk aan jullie te danken omdat de bewustzijnsniveaus de afgelopen tijd aanzienlijk zijn toegenomen. Kijk gewoon naar de toekomst als zijnde gevuld met mogelijkheden en verwacht dat de beste daarvan uitkomt, en op die manier houden jullie de groei van het bestaande Licht in stand en hebben jullie niets te vrezen.


Blijf, zoals we jullie zo vaak verzoeken, stevig gefocust op de resultaten van alle veranderingen omdat deze jullie heel snel omhoog zullen tillen en handel eerst de grote dingen af die jullie tegenhouden. Op de een of andere manier is het gebrek aan geld de meest storende factor geworden omdat het voor iedereen nadelige gevolgen heeft. Wat regeringen gaan leren is dat wat zij ook doen om het oude financieringssysteem te herstellen, het niet zal werken. Het is al lange tijd aan het instorten en wordt alleen door het bijdrukken van geld opgekrikt, hetgeen geen duurzame oplossing is. Onze bondgenoten hebben een nieuwe structuur opgebouwd die ervoor zal zorgen dat er geen herhaling plaatsvindt van het financiële fiasco waar jullie in verwikkeld zijn. Het gaat slagen omdat het een veilige uitweg biedt voordat de problemen zelfs nog ernstiger worden.


Wij wachten op de acceptatie van verschillende leiders dat zij geen alternatief hebben buiten ofwel meegaan met het plan voor Ascentie ofwel aftreden, omdat de juiste mensen jullie door de laatste dagen moeten leiden. Zij zullen door hun verlangen worden gemotiveerd om jullie uit de troep te halen waar jullie in zitten, en systemen installeren die jullie rechten en soevereiniteit respecteren en wij zullen natuurlijk met hen samenwerken.


Ik ben SaLuSa van Sirius en ik weet dat jullie de nabijheid van Ascentie voelen, en het pad naar gelukzaligheid is zich aan het openen zodat we hand in hand met jullie kunnen wandelen in Licht en Liefde. Zegeningen voor jullie allemaal, Dierbaren.


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: CharlotteOriginals and translations of Galactic Messages available at
http://peacelovelove.blogspot.com/
http://www.galacticchannelings.com/
First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on
First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

SaLuSa, 9 september 2011
SaLuSa  9-September- 2011


We willen jullie eraan herinneren hoe krachtig jullie zijn als individu, en dat jullie meer invloed kunnen uitoefenen op de omstandigheden om je heen dan jullie misschien denken. Daarom brengen we jullie vaak in herinnering dat het nodig is gefocust te blijven op alles wat positief is. In een tijd waarin veel sinistere voorspellingen de ronde doen, kunnen jullie deze teniet doen door je te concentreren op alles wat positief is zoals de vele positieve veranderingen die op het punt staan zich te manifesteren. Velen van jullie beginnen te beseffen dat waar jullie je energie op richten, exact is waar het werkzaam is om jullie wensen uit te laten komen. Het probleem ligt bij degenen die zich op het negatieve focussen zonder te beseffen dat zij het bekrachtigen. Het klinkt misschien vreemd voor sommige mensen maar dat is hoe de Wet van Aantrekkingskracht werkt. Deze weet niet wat de uitkomst zal zijn maar bekrachtigt alles wat jullie in gedachten hebben.


Wanneer jullie je ware potentieel accepteren en volledig begrijpen, zullen jullie weten dat jullie onbeperkte krachten hebben en sommige van jullie gebruiken ze zonder het te beseffen. Een voorbeeld daarvan zou zelf-genezing zijn, al begrijpen sommige niet dat je bij het focussen op de ziekte jezelf wel moet vertellen dat je bent genezen. Door jezelf te bevestigen dat je ziek bent en door je lichaam te vertellen dat je het bent, houdt het de situatie in stand en dat gebeurt omdat de Wet van Aantrekkingskracht niet naar de achterliggende redenen vraagt.


Wanneer jullie nadenken over het grotere plaatje en jullie aanstaande Ascentie, dan moet jullie aandacht natuurlijk sterk op dat onderwerp worden gericht. Negeer de negatieve gedachten die door degenen met zorgen over hun toekomst worden geuit, en die weinig of geen kennis hebben over wat er in deze uiterst belangrijke tijd gebeurt. Jullie kunnen feitelijk helpen in het vormen van tegenwicht bij het verspreiden van de negatieve gedachten en waar mogelijk kunnen jullie degenen steunen die bezorgd zijn door jullie vertrouwen in de toekomst uit te spreken. De media maakt zich klaar voor de gedenkdag van 11 september en voelt zich nog steeds niet vrij om het duidelijke bewijs te bespreken dat het door eigen mensen is gebeurd. Zij zullen het “officiële” oordeel blijven ondersteunen dat duidelijk vals en in elkaar gezet is om de echte criminelen te beschermen, die zich voor hun misdaden in de Rechtbanken zullen moeten verantwoorden.


Wetende dat gerechtigheid altijd plaats zal vinden, hoeven jullie je geen zorgen te maken over de gevolgen van misdaden tegen de Mensheid. Door het wel te doen, zou je alleen dezelfde angsten opnieuw weer energie geven en dat moet natuurlijk worden vermeden. Eigenlijk maken we ons teveel zorgen over dergelijke kwesties terwijl er zoveel goed nieuws circuleert over de schitterende toekomst die jullie staat te wachten. Er gaan weldra gebeurtenissen plaatsvinden die ogenblikkelijk de aandacht van mensen afleiden van de huidige omstandigheden. Zij zullen grote hoop geven en de verwachting dat er betere tijden komen. Lichtwerkers zijn in dit opzicht heel belangrijk omdat zij anderen kunnen helpen het doel te begrijpen dat voor ons ligt, en oplossingen kunnen bieden voor de problemen die hen hebben overweldigd. Het is daarom belangrijk dat jullie je kennis zo veel en zo ver mogelijk verspreiden omdat het degenen zal verheffen die er tot nu toe weinig of geen kennis over hadden.


Jullie bevinden je in exceptionele tijden die het slechtste van de duisteren hebben laten zien en het beste van de Lichtenergieën die nog steeds toenemen en jullie kalmte brengen. Zij zullen elke dag krachtiger worden en 11.11.11 zal een grote sprong vooruit te zien geven die velen daadwerkelijk zullen ervaren. Het zal het begin zijn van een nieuwe periode die tot meer veranderingen leidt in jullie bewustzijnsniveau. Dit houdt aan en brengt jullie goed op weg naar een galactisch bewustzijn. Jullie zijn ten slotte grote Wezens van Licht die hun rechtmatige plaats in de Kosmos opnieuw opeisen. Het is onze taak erop toe te zien dat jullie dit doen, en wij staan op het punt het laatste pad naar Ascentie, en nog verder, te openen.


Het leven gaat grotendeels verder als voorheen maar mensen worden geïnspireerd zich de toekomst voor te stellen, hetgeen de overgang veel gemakkelijker zal maken. Veel zielen die nu volwassen zijn geworden, zijn ook klaar om hun geavanceerde kennis met jullie te delen. De duistere kliek zal niet langer in staat zijn ideeën en uitvindingen te onderdrukken die jullie kwaliteit van leven verbeteren. Kennis was altijd al bedoeld om ten behoeve van iedereen te worden gedeeld, en buiten jullie cyclus van dualiteit is dat ook het geval. In de energieën van Liefde en Licht is dat een volkomen natuurlijk iets om te doen, en helpt iedereen elkaar om de voordelen te delen. Hebzucht en egoïsme zijn kenmerkend voor de lagere dimensies waar het zelf voor al het andere komt. Maar dat is al aan het veranderen en veel vriendelijke en liefdevolle zielen wachten gewoon op de mogelijkheid om anderen te dienen.


Velen van jullie zullen zonder twijfel hebben opgemerkt dat wij onze vloot vaak in grote aantallen hebben getoond waar ze door honderden mensen kon worden gezien… Soms gaat het alleen om de waarneming, maar wij hebben ook nog steeds onze verantwoordelijkheden om jullie atmosfeer schoon te houden en we monitoren activiteiten op Aarde. We zijn met name geïnteresseerd in de fysieke veranderingen en kunnen de uitkomst heel nauwkeurig berekenen. Dat betekent dat we maatregelen kunnen nemen om de te verwachten wat meer onaangename gevolgen tegen te houden terwijl tegelijkertijd Moeder Aarde de ruimte krijgt om de benodigde veranderingen uit te voeren. Dit zijn zeker interessante tijden om op Aarde te zijn en, zoals jullie vaak zeggen, het beste moet nog komen. Schuif je zorgen over hoe de grote verheffing moet worden bereikt terzijde want het is goed van te voren uitgewerkt en wij overzien elk aspect ervan.


Alles wat op dit moment gebeurt, is in zeker opzicht met het uiteindelijke doel verbonden om jullie veilig naar Ascentie te brengen. Wanneer we eenmaal met jullie kunnen praten, zullen de volledige details in een wereldwijde uitzending aan jullie worden doorgegeven. Wij hebben niets te verbergen of jullie te onthouden, en we zouden dit grote avontuur echt heel graag met jullie allemaal willen delen. Jullie zijn Een en jullie zullen sneller tot elkaar komen wanneer de waarheid is onthuld. De onderlinge afscheidingen zijn doelbewust door de Illuminatie en hun volgelingen zo neergezet en in stand gehouden om volledige controle over jullie uit te oefenen. Dat zal allemaal heel snel veranderen en de barrières beginnen al af te brokkelen. Zij die verlicht zijn kunnen zien dat jullie allemaal zielen zijn die samen ervaringen opdoen en dat kleur en religie, of een verschillende geschiedenis en cultuur niet van belang zijn. Het was de bedoeling dat jullie van de verschillen konden genieten als uitdrukkingsvormen van jullie vele ervaringen.


Ik ben SaLuSa, en ik ben blij met jullie over zaken te spreken die belangrijk zijn voor jullie begrip en toekomst. Wij van de Galactische Federatie sturen onze liefde naar jullie allemaal.


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte

Originals and translations of Galactic Messages available at
http://peacelovelove.blogspot.com/
http://www.galacticchannelings.com/
First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on
First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS