Followers

Google+ Followers

vrijdag 25 januari 2013

25-01-2013SaLuSa, 25 januari 2013

Wij groeten een ieder die nog altijd de mantel van Liefde en Licht dragen, en een pad in het Nieuwe Tijdperk maken. De doelen waar jullie naar streven zijn dichterbij dan ooit, en jullie doorzetten om ze helpen te realiseren zal binnenkort resultaat brengen. Met de terugtrekking van de duistere Mensen, die niet instaat zijn om voldoende ondersteuning te verzamelen als voorheen, maken onze bondgenoten veel sneller vooruitgang. Vele acties bereiken een kritiek punt, en we hopen een paar zeer positieve tekens(signs) te realiseren om jullie te overtuigen. Wij zien af van het geven van precieze details sinds zovele factoren erbij betrokken zijn, maar we proberen om jullie enige indicatie te geven van wat er zich afspeelt. Momenteel gaat alles naar wens en is minder afhankelijk van invloeden van buitenaf. De fundering voor de veranderingen zijn lang geleden reeds gelegd, en staat op het punt om resultaat voort te brengen.


Disclosure/Openbaring wordt vanuit vele bronnen gesmeed, en kennis en begrip van onze aanwezigheid verspreid zich wijd en zijd. Steeds meer mensen met ervaringen vanuit de eerste hand treden naar de voorgrond, wat vertrouwen geeft aan anderen om naar voren te treden met hetgeen waarvan zij weet hebben. Dit alles vormt een opbouw naar een tijd waarop een officiële aankondiging gemaakt kan worden, die ervoor zorgt dat wij onszelf kunnen laten zien.                                     Wees gerust dat we het op een voorzichtige manier zullen brengen, zodat het  anderen die ons nog niet geaccepteerd hebben niet zal overweldigen. Ons principiële doel is om mensen te “verlichten”,                 hetgeen onze taak is in jullie evolutie, en dat we jullie vooruitgang over duizenden jaren hebben gevolgd. Wij weten hoe belangrijk het is om diegenen te kalmeren die onze aanwezigheid vrezen,   en wij herhalen waar we al vaak op gewezen hebben, dat onze acties nooit bedreigend voor jullie  zijn geweest. Men moet ons niet verwarren met de “Greys” die samenwerken met jullie duistere operaties, of met geheime voertuigen van jullie eigen legers.

Gedurende vele jaren zijn er pogingen ondernomen om onze naam zwart te maken, maar we hebben deze pogingen voorkomen. Wij hebben recent een “valse vlag” aanval verijdeld vanuit de ruimte welke ons moest afschilderen als indringers van jullie Aarde. Wij zullen niet toelaten dat  jullie de Ruimte schenden, en vele pogingen om nucleaire voorwerpen er in te laten exploderen zijn reeds voorkomen. Ook al is het ons niet toegestaan om alle oorlogen te stoppen, hebben we een stop gezet om nucleaire voorwerpen te gebruiken om een Derde Wereld Oorlog te starten. We hebben de totale vernietiging van de Aarde al verschillende malen voorkomen sinds het einde van jullie laatste Wereld Oorlog, en hebben er met succes voor gezorgd dat jullie hier vandaag de dag allemaal aanwezig zijn om getuige te zijn van het einde van de laatste overblijfselen  van de “cabal”.

Wij hebben er ook voor gezorgd dat, ook al zijn er pogingen geweest om te voorkomen dat jullie Ascentie zouden bereiken, jullie in het Nieuwe Tijdperk zijn gearriveerd. Wij zullen doorgaan met jullie te beschermen, maar het is onze wens om zo snel mogelijk met jullie samen te werken om de veranderingen volop onderweg te brengen.

Het is prettig om te zien hoe snel jullie over de teleurstelling heen zijn gekomen betreffende jullie ervaring van Ascentie op de 21ste december. Na zo’n lange tijd van er naartoe te werken, is het vanzelfsprekend dat jullie hadden verwacht dat het jullie meer zou verheffen dan wat het deed. Maar, jullie zijn naar een hoger vibratie niveau gegaan zoals sommige van jullie zich nu realiseren.   De meest merkbare verandering was een grotere mate van controle en kalmte, en een bekwaamheid om een bepaalde hoogte van Onvoorwaardelijke Liefde te uiten, die je daarvoor nog niet voelde.            

Het overkoepelende effect is het “Eén voelen met Alles Dat Is” en de realisatie dat jullie allemaal verbonden zijn. Is jullie niet meermaals verteld dat wat je een ander aandoet,  je iedereen aandoet, daar jullie onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn door de energie van God/de Bron.                                   

Laten we zeggen dat jullie allemaal verbonden zijn in onveranderbare Liefde, en nu jullie jezelf geopend hebben tot de hogere machten herkennen jullie de God/Bron binnenin jullie.

We willen niet lichtelijk denken over jullie teleurstelling betreffende wat jullie ervaren hebben, maar vraag jezelf af, wat van het grootste belang is op dit moment. Wij hopen dat jullie zullen zeggen, het helpen realiseren van het Nieuwe Tijdperk, het Gouden Tijdperk. Het bestaat allemaal al op de hogere niveaus en hoe meer je van het Licht wordt, des te sneller je het naar beneden brengt door de Wet van Aantrekking. Het is veelal als jullie Steden van Licht die op de laatste aanpassingen wachten voordat ze verschijnen, en dat duurt niet lang meer. Wat nu in het verleden ligt kan niet veranderd worden, maar houdt in gedachten, alles gebeurt op een bepaalde manier omdat het jullie  wil is.

Natuurlijk vergt het van de Lichtwerkers een enorme hoeveelheid inspanning om de hoogste uitkomst voor Ascentie te realiseren. In plaats van het ontvangen van kritiek zouden zij bedankt moeten worden voor hun onvermoeibare inspanningen gedurende vele jaren om Licht en Liefde naar de Aarde te brengen. Zij zijn geheel toegewijd aan hun levens contracten, en dat gaat niet zonder veel opoffering van hun zijde. Zij zoeken geen erkenning voor hun toewijding, maar soms is het fijn om erkent te worden voor het werk dat ze doen. Inmiddels heeft iedereen wel enig idee betreffende wat jullie plek is in het Nieuwe Tijdperk, en wat er van jullie verwacht wordt. Projecteer op zijn minst jullie Liefde en Licht op iedere mogelijkheid, en op deze manier doen jullie voldoende als er van iedereen verwacht kan worden.  Jullie hoeven niet allemaal een belangrijke rol te spelen, daar jullie een onderdeel van een team zijn en geloof ons dat elke bijdrage telt wat de uitkomst betreft.

Dit wordt een spannend jaar dus doe wat je zegt, en verspreidt je vertrouwen in de toekomst overal waar je naartoe gaat. Veel mensen gaan nog steeds gebukt vanwege de acties van de duistere Mensen, en hebben dringend steun nodig. De snelste manier is om het allemaal achter je te laten, en jezelf en je energieën bezig te houden met alles dat je verbindt met de visie die jij hebt voor de toekomst. Jullie zijn zeer bevoorrecht om op Aarde te zijn in deze tijd, en jullie hebben altijd geweten wat de uitkomst zou zijn. Jullie wisten dat het jullie beschaving was, die volwassen werd, en dat jullie verheffing tot Galactische Wezens jullie ultieme cadeau zou zijn. Hoewel, verwacht alles niet in een keer, daar het afhangt van jullie progressie die je maakt in je eigen tempo. Er is geen “deadline” en er wordt op niemand druk uitgeoefend om sneller te gaan dan waar zij zich comfortabel bij voelen, dus je hoeft niet te voelen dat je achterblijft. 

Ik ben SaLuSa van Sirius, en vertel je namens de Galactische Federatie van Licht, dat we zo dicht als mogelijk bij jullie zijn voor het huidige moment. Onze bondgenoten groeien in vertrouwen en wij verwachten zeer binnenkort enige zichtbare progressie.                                                                                               Onze Liefde gaat zoals altijd naar jullie uit, en naar iedereen zonder uitzondering.

Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey. 


Vertaling: André
  


Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean for SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 31 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

vrijdag 18 januari 2013

18-01-2013


SaLuSa, 18 januari 2013


Niets heeft jullie progressie achteruit gebracht, waar het Ascentie betreft en alles gaat verder op een acceptabele manier. Ergens langs jullie pad en niet te ver in de toekomst zal jullie beschaving volledig ascenderen/opstijgen zoals gepland is. Op die tijd zullen jullie het punt van de kritieke massa hebben bereikt en zal het niet afhankelijk zijn van iets anders voor zijn succes. Dus is het nu aan jullie om de omstandigheden te creëren waarbij dit kan worden bereikt, door een krachtig focus vast te houden op alles dat jullie wensen. Verlies het zicht niet op het feit dat jullie de hele tijd je toekomst scheppen, met veel parallelle werelden. Stel zeker wat het is dat je wilt en zet je intentie op alles dat zuiver en holistisch/heel is, en ten goede, ter verbetering van iedereen. 

Volgend op jullie verheffing zijn jullie nu krachtiger dan ooit en met het temperen van de Duistere Mensen staat er nog weinig in jullie weg naar de vervulling van alles waar jullie naar toegeleid werden te verwachten. De wereld zoals jullie die kennen is nog van het oude voorbeeld en heeft jullie nu weinig te bieden waar jullie je je rug naar toegekeerd hebben. Jullie zijn toch degenen die de veranderingen oproepen en veel is er al op zijn plek gezet om een opvolging van aankondigingen te doen die jullie zullen verzekeren dat de Nieuwe Periode is begonnen. De wereld is in verwarring maar gebeurtenissen die gepland staan zullen vredige oplossingen gaan brengen, en waar nodig zullen die door ons worden ondersteund. Wij zullen zeker niet uit het zicht verdwijnen omdat onze toekomst heel erg is verbonden aan die van jullie. 

Wij van de Galactische Federatie van Licht zijn zo druk als wat, omdat veel zaken betreffende de veranderingen worden gerangschikt. Dit betekent de verbinding  met onze bondgenoten om te verzekeren dat onze plannen zullen opleveren wat wij nodig hebben. Onze toestellen hebben succesvol een nucleaire oorlog in bedwang gehouden, die de laatste tijd meer dan een gelegenheid heeft gedreigd te ontstaan. Zulke ideeën hebben niet langer meer plaats in jullie wereld en dat is het wapen van jullie vorige cabal die van hun macht zijn beroofd. Op hun tijd zullen alle soorten oorlogvoering stoppen en totale wereld vrede zal worden verklaard. Veel industrieën die met dit soort activiteiten zijn verbonden zullen hun werklui moeten omkeren voor meer nuttig en vredige noodzaken.  Men hoeft zich geen zorgen te maken over hun toekomstige baan-situaties, omdat mensen niet zullen lijden als consequentie van de veranderingen, omdat welzijn voor hun noden zullen zorgen. 

Jullie zullen uit je armoe en gebrek worden gehaald en deel worden van een gemeenschap die overvloed zal delen voor ieders noden. Ga gewoon met de stroom mee, en weet dat jullie frustraties en teleurstellingen spoedig naar de achtergrond zullen wegtrekken. Jullie zijn al zo ver op het pad naar volledige Ascentie dat het absoluut verzekerd is je grootste belevenis tot nu toe te worden. Hierna zullen jullie je missie naar Moeder Aarde en de dualiteit wel zo goed als voltooid beschouwen, en terugkeren naar jullie thuisplaneet. Het zal jullie eigen keuze zijn die tot jullie eigen toekomst zal besluiten en velen zullen hun reis met Moeder Aarde willen voortzetten. De reiniging van de Aarde staat serieus te beginnen en wij zijn wat dat betreft  actief. 

Jullie zullen zeker beginnen om meer van ons aan je hemelen te zien, want doordat de bedreigingen tegen ons zijn verwijderd, zal het veiliger voor ons zijn om ons zelf te laten zien.  wij willen jullie zonder twijfel onze aanwezigheid brengen en dan zal Eerste Contact meer waarschijnlijker worden om te gebeuren. Dit zal natuurlijk met een correct protocol gedaan worden die de leiders van jullie verschillende landen erkent. Het is niet een zaak dat wij force/geweld zullen gebruiken maar het is onze sterke wens dat dit niet al te lang zal worden uitgesteld. Samen hebben we zoveel te doen en we weten al wie van jullie geschikte bondgenoten zullen zijn om aan de veranderingen deel te nemen. Om deze reden, hebben sommigen van jullie al verscheiden keren onze schepen bezocht maar wij verwijderen de herinneringen om een overreactie aan jullie kant tegen te gaan. Als jullie andere aardse verantwoordelijkheden hebben, willen wij niet dat je afgeleid wordt en die gaat negeren.  Er zal nog tijd zat zijn voor zulke dingen in de nabije toekomst.

Wij delen jullie visie voor de toekomst waarin jullie beschaving zal samen-bestaan met ons als Een, waarbij jullie begrip van het leven en zijn ware bedoeling zal leiden naar de verwijdering van alle begrenzingen die jullie van elkaar hielden afgescheiden. We zien al hoe jullie jezelf beginnen te zien in anderen, en je realiseren je dat jullie in essentie allemaal de zelfde wens hebben voor vrede en geluk. Jullie kunnen genieten van de verschillen in elkaars leefstijlen, en in de kunst zien jullie een ware uitdrukking van de innerlijke mens. Vergeet kleur of ras, politiek of godsdienst omdat op zijn tijd geen daarvan in de weg zal staan van een grootse samenkomst. Het gemak van modern reizen en communicatie heeft jullie al naar elkaar toegetrokken. Want voor degenen onder jullie die geloven in de waarheid van reïncarnatie is het zo veel gemakkelijker te accepteren waar wij naar hebben verwezen. Jullie weten dat ieder van jullie levens hebben gehad in verschillende culturen, in veel verschillende landen als deel van jullie evolutionaire ontwikkeling.

Realiseer je dat dualiteit geheel aan zijn eind is gekomen en dat jullie vrijwillig daarin belevenissen hebben gehad en dat het werkelijk kan worden gezien als een experiment. Het is nooit jullie ware werkelijkheid geweest maar sommige mensen zijn er zo aan gewend geraakt dat ze onwillig zijn om dit op te geven. Het bekende zal altijd prettig voelen, maar dualiteit en de derde dimensie hebben hun doel gediend en zijn nu aan het afbreken. Het is echter waar dat zij die willen blijven in een gelijksoortig bestaan hun wensen ook krijgen vervuld. God heeft jullie de vrije wil gegeven en zal dat niet van je afnemen. Alleen jullie zullen dit opgeven terwijl je verder gaat door de hogere dimensies en een zuiver Wezen van het Licht worden. Dan zullen jullie Een worden met Alles Dat Is en de Wil van God dienen. 

Heden zijn jullie alleen een aspect van je echte zelf en begrijpelijk versta je niet wat een prachtige, machtige ziel jullie zijn. Jullie potentie is onbeperkt en de eerste stap terug naar de herkenning ervan komt bij de Ascentie, en jullie terugkeer naar volledig bewustzijn. Denk in het groot terwijl je door dit jaar gaat en weet dat het nogal opmerkelijk en opwindend zal zijn. Jullie zullen, zoals je kunt zeggen “come of age” (uit je leeftijd weggaan?) en het verleden zal snel langzaam in de verte verdwijnen en niet langer meer aan je trekken. Dus laat dat los en zet al je energie in het helpen om veranderingen in manifestatie te brengen. Wees geïncarneerde Liefde en vergeef iedereen die je leven binnenkwam met duisternis en geef je liefde vrijuit. Het is de enige manier om voor jezelf vrij te worden van het verleden en stap volledig in het volle Licht.

Ik ben SaLuSa van Sirius en zeer erg verheugd over jullie intentie om naar voren te duwen en om geen energieën te verspillen aan dat wat nu de geschiedenis is in gegaan. De toekomst behoort bij jou en zorg er dus voor veilig te stellen dat die wordt wat je werkelijk wenst. Dank je SaluSa.

Mike Quinsey.


Vertaling: Winnie
  


Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean for SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 31 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

vrijdag 11 januari 2013

11-01-2013SaLuSa, 11 januari 2013


Sommige mensen vragen zich nog af waarom 21 december voorbij ging zonder dat er veel gebeurde. We willen benadrukken dat jullie als beschaving een grote stap voorwaarts hebben gezet. Het is belangrijk om je aandacht te richten op datgene wat je gemanifesteerd wilt zien. Dat gebeurt vervolgens ook langzaam maar zeker. Doordat je de lagere energieën achter je hebt gelaten is het gemakkelijker om resultaat te boeken omdat je niet langer wordt tegengehouden. Voortgang zien we als de mate waarin je in staat bent je bewustzijn te verruimen. Het bereikte voor de datum van Ascentie niet het verwachte of gewenste niveau. Als je intentie krachtiger was geweest zou wellicht een beter resultaat zijn bereikt. De datum 21-12 was voor veel individuen een succes en wees er zeker van dat iedere ziel de hogere energieën heeft ontvangen. Dat kan alleen maar goed nieuws zijn omdat het betekent dat de trillingen op aarde zijn gestegen.

De vele veranderingen die nodig zijn om een einde te maken aan de dualiteit naderen hun manifestatie steeds dichter. We moeten zorgen dat onze bondgenoten volgens de wet handelen. Jullie hebben echter ook wetten die niet zijn gemaakt met het oog op het welzijn van de mensen. Dergelijke wetten mogen voortgang niet belemmeren en zullen uiteindelijk worden afgeschaft. In de toekomst worden alle wetten herzien en blijven alleen regels behouden die eerlijk en in het belang van jullie vrijheid en soevereiniteit zijn. Iedereen die onterecht in de gevangenis zit zal worden vrijgelaten.

Op den duur komen criminele acties niet eens meer in je op. Uiteindelijk zal criminaliteit tot het verleden behoren en zijn gevangenissen overbodig. Kleine incidenten zullen worden beoordeeld door hogere wezens, die beslissen of er actie moet worden ondernomen. Nu heb je de tien geboden, maar die worden genegeerd door mensen die alleen aan zichzelf denken. Dergelijke zielen kunnen niet verder gaan met mensen die de eenheid in alles accepteren. Ze hebben er zelf voor gekozen om in de lagere trillingen te blijven.

Als gevolg van de verruiming van jullie bewustzijn worden alle soorten corrupte praktijken onderzocht en aan het licht gebracht. Alles wat verbonden is met de lagere energieën wordt opgeschoond terwijl je voorbereidingen treft op de veranderingen die je het nieuwe tijdperk in loodsen. De media zijn nog grotendeels in handen van mensen die de waarheid verhullen, maar ze kunnen niet voorkomen dat de feiten op het internet worden onthuld.

Het implementeren van de veranderingen is niet gemakkelijk omdat er zo veel mensen bij gebaat zijn om ze tegen te houden. Voortgang kan echter niet worden gestopt. Wanneer duidelijk wordt wat er gebeurt volgen gebeurtenissen elkaar in hoog tempo op. Er zullen op diverse momenten in de toekomst veranderingen zijn, voordat jullie volwaardige galactische wezens worden. Het zal een aangename ervaring zijn omdat je niet langer kan worden beïnvloed door de lagere dimensies.

Disclosure is een zeer belangrijke factor in jullie evolutie. Er zijn nog steeds te veel mensen die bang worden bij de gedachte aan ons en open bezoek aan de aarde. We proberen daarom te zorgen dat de media beter verslag doen van onze aanwezigheid. Het moet goed gebeuren en niet op sensatie berust zijn. We kunnen niet oneindig blijven wachten. Je kunt er zeker van zijn dat we alles doen om te zorgen voor de juiste omstandigheden zodat disclosure kan plaatsvinden. Het zal een grootse gebeurtenis zijn.

Tijd gaat steeds sneller en domineert je leven niet langer zoals voorheen. Dit gaat gepaard met vergeetachtigheid en de neiging om in het nu te leven. Je zult ondervinden dat het leven gemakkelijker wordt door mee te gaan met de stroom. Je leert je aanpassen aan de veranderingen en zult ondervinden dat het leven een stuk aangenamer wordt door alles te nemen zoals het komt. Je zult in het nieuwe tijdperk meer tijd voor jezelf en minder zorgen hebben. Je hebt nog niet echt ervaren hoe het is om vrij te zijn omdat je gevangen bent gehouden op je eigen planeet. Het wordt geaccepteerd en daarom investeren wij van de Galactische Federatie van Licht zo veel tijd in het helpen van mensen om te ontwaken naar de waarheid.

Je gaat sinds het millennium sneller langs je pad. Terwijl de tijd verstrijkt reageren steeds meer zielen op de stijgende lichtniveaus die de aarde bereiken. Bijna iedere ziel is door de Ascentie gegaan en heeft hogere energieën in zich opgenomen. Ze zullen verder omhoog worden getild en gebeurtenissen die grote veranderingen inluiden zullen daar aanzienlijk bij helpen. We sturen jullie onze eindeloze liefde en zegeningen voor jullie toekomst.

Dank je SaluSa.

Mike Quinsey.


Vertaling: Robin
  


Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean for SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 31 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

vrijdag 4 januari 2013

04-01-2013
SaLuSa, 4 januari 2013


Gedurende je vele levens in de cyclus van dualiteit werd je geconfronteerd met immense uitdagingen waardoor je op spiritueel niveau meer bent gegroeid. De dualiteit zoals je die kent verliest zijn grip op je en verdwijnt meer richting de achtergrond. Je blijft worstelen met de invloed ervan terwijl je jezelf verlost van de lagere energieën. We weten dat het moeilijk is om houdingen, ideeën en overtuigingen los te laten. Alle kennis zit echter in je en daar zul je de waarheid vinden. In het verleden was het gemakkelijk om te oordelen, maar nu wil je naar een nieuw niveau waarop je alle zielen als één ziet.


Afscheiding was een spel dat de oude garde speelde zodat jullie naar elkaars keel bleven grijpen, maar nu kun je weigeren er nog langer aan deel te nemen. Vergeet fysieke verschillen, gewoontes en religieuze overtuigingen omdat achter iedereen een prachtige ziel van licht schuilt zoals jijzelf. Door eenheid in alles te erkennen hoor je bij de groep die klaar is om het pad van Ascentie verder te volgen. Je weet nu dat je zoektocht naar perfectie nooit eindigt tot je uiteindelijk uitkomt bij de Bron. Op je eigen manier heb je alle pogingen om je bij de waarheid weg te houden weerstaan. Je hebt erkend dat je altijd onderdeel zult uitmaken van die ene waarheid.

Je laat mogelijk nog onafgehandelde zaken achter, maar dat maakt niet uit omdat de cyclus van dualiteit in 2012 is afgerond. Karmisch gezien heb je alle belangrijke kwesties al voorbij zien komen. Vanwege de wet van genade is de rest vergeven. Je hebt je lessen geleerd en verdere ervaringen in de dualiteit zijn niet nodig. Het jaar 2013 wordt een jaar van vervulling terwijl je meer in contact komt met je hogere zelf. In tegenstelling tot het verleden kun je alles uit de fontein van kennis van je hogere zelf halen. Je bent voor je kennis niet langer afhankelijk van anderen.

Alle kennis zit in je. Geloof in jezelf en je weet intuïtief dat je de juiste beslissingen neemt. Alles gaat alleen maar sneller en tijd wordt langzamerhand minder relevant. De volgende stap is Ascentie met moeder aarde om een nieuwe aarde te creëren die geschikt is voor zielen met een verruimd bewustzijn. Dan kun je jezelf een galactisch wezen noemen. Je bepaalt zelf hoe snel je ontwikkelt. Als je de keuze eenmaal hebt gemaakt krijg je meer dan genoeg hulp van ons.

Jij bent de belangrijkste persoon op aarde omdat jij beslist waar je reis je naartoe brengt. Door goed voor jezelf te zorgen negeer je anderen niet omdat ontwaakte mensen ook vaak geneigd zijn om voor anderen te zorgen. Elke ziel heeft de verantwoordelijkheid om meer licht te ontvangen zodat zijn of haar bewustzijn kan blijven verruimen. Het houdt je stevig op het pad en helpt je om naar een hogere dimensie te gaan. Je bent onsterfelijk en hebt tot in de eeuwigheid om te evolueren.

Je hebt hard gewerkt om de meeste lagere energieën die je vastketenden aan de dualiteit los te laten. Nu kun je veel ambitieuzer zijn dan voorheen. Sinds het millennium en met name de laatste paar jaren heb je veel succes geboekt. Je hebt niet gefaald omdat Ascentie niet voldeed aan je verwachtingen. Je verhoogde de trillingen zodat inkomende energieën via jou konden worden gegrond. Het raster dat daardoor ontstond kan je nog verder omhoog tillen en de liefde neemt het over. De vertragingen en tegenwerking van de oude garde om vooruitgang tegen te houden kunnen niet doorgaan.

Leef je leven als voorheen en denk positief. Alles bestaat in het nu en wacht om te manifesteren zoals jij het wenst. In andere tijden kreeg je genoeg details over wat je kon verwachten en terwijl het nieuwe paradigma haar intrede doet zul je iedere mogelijkheid hebben om te profiteren van het nieuwe tijdperk. De huidige periode van onzekerheid duurt niet lang en spoedig zul je de veranderingen voelen. De verruiming van het bewustzijn zal leiden tot een nieuwe houding en bereidheid om je beschaving richting het nieuwe tijdperk te loodsen. Accepteer eventuele ongemakken omdat op ongekende schaal veranderingen plaatsvinden. Wanneer wij van de Galactische Federatie beginnen met onze plannen zal snel vooruitgang worden geboekt.

Ik ben SaLuSa van Sirius en tevreden dat jullie over het algemeen goedkeurend op Ascentie hebben gereageerd. Alles gaat zoals gepland en jullie mooie toekomst staat vast. Onze liefde is bij jullie, waar je maar gaat en waar je ook zult zijn.

Dank je SaluSa.

Mike Quinsey.


Vertaling: Robin
  


Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean for SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 31 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS