Followers

Google+ Followers

woensdag 8 juni 2011

Beste lezer,

Vanaf dit moment kunt u de berichten die gepost werden in deze blog lezen op: http://www.galacticchannelings.com/nederlands/index.html

maandag 6 juni 2011

6 juni 2011


SaLuSa  6-juni-2011 

Er is echt niets om bang voor te zijn als jullie de laatste periode ingaan onder de duisteren op Aarde. Zij leven in geleende tijd en weten dat hun dagen zijn geteld. De macht is al verschoven naar degenen die het Licht volgen en het patroon vormen waarmee het nieuwe paradigma wordt gemanifesteerd. Als het oude paradigma instort kan er geen vacuüm bestaan en wordt het onmiddellijk opgevuld door de visioenen die jullie over het Gouden Tijdperk hebben. Het kan niet anders omdat de trillingen voortdurend aan het stijgen zijn, en alles achterlaten wat niet mee omhoog gaat. Het zal opnieuw worden opgenomen in de grote oceaan van niet gemanifesteerd materiaal, om in nieuwe creaties weer te worden gebruikt. Jullie Aarde is daarom een bijenkorf qua activiteiten omdat de sortering plaatsvindt, maar te midden van alle schijnbare chaos wordt een groots plan uitgevoerd. Het Universum is overal geordend en bezig met verandering, zodat alles klaar is voor de grote Ascentie. Jullie zijn de enigen die hulp nodig hebben om aan jullie verantwoordelijkheden te voldoen, en dat was te verwachten gezien de lage trilling waar jullie in verblijven.


Wanneer de Meesters en andere spiritueel ontwikkelde zielen op Aarde tot hun recht komen, zullen ze jullie geest openen voor echte inzichten in jullie doorgemaakte ontwikkelingen en de relatie met jullie Schepper. Jullie hebben tijdens vele levens in deze cyclus valse overtuigingen verzameld waarmee jullie met een moeilijk af te leren denkpatroon werden opgezadeld. Dat is waar zij in beeld komen en het jullie mogelijk maken om met een nieuw en open inzicht verder te gaan. Het zal niet moeilijk zijn want jullie hebben binnenin al veel van de waarheid waar je een beroep op kan doen. Het leunen op anderen om je te leiden is niet langer nodig, al is het nuttig te weten op welke wijze spirituele en wetenschappelijke kennis bij elkaar komt. Men beseft al lange tijd dat ze dicht naar elkaar toe worden getrokken. Het is nu duidelijker geworden dat wetenschap de onderliggende niveaus van bewustzijn in alle aangelegenheden accepteert.


Het ongeziene was duizenden jaren lang het struikelblok voor jullie inzicht, waardoor er veel verkeerde interpretaties en valse overtuigingen konden ontstaan. In het algemeen zien we dat leven na de dood steeds meer wordt erkend voor wat het werkelijk is, en dat bijgeloof en angst door een innerlijk inzicht wordt vervangen. Wanneer een spirituele kwestie vragen oproept, zullen de antwoorden door meditatie tot jullie komen, of door gewoon te ontspannen en je geest voor contact met je Hoger Zelf te openen. Wij geven jullie natuurlijk, waar mogelijk, leiding maar wij dringen nooit onze mening op aan jullie. We leggen de feiten, zoals wij ze zien, voor jullie neer maar we hebben vaak benadrukt dat jullie kritisch moeten zijn. De waarheid is veel-kleurig, en overeenkomstig je eigen begripsniveau zal je accepteren wat bij jouw inzicht op dat moment past. Zolang jullie bereid blijven het in het licht van nieuwe informatie opnieuw te bekijken, zullen jullie je zeker ontwikkelen in een tempo dat bij je past.


Tegen de tijd dat jullie Ascentie bereiken, zullen jullie allemaal bewust zijn gemaakt van de grote verheffing en het doel ervan. Het zal door middel van informatie direct aan jullie worden gegeven terwijl je op Aarde bent, en ook wanneer jullie de hogere sferen bezoeken zoals jullie doen als jullie diep in slaap zijn. Jullie vrijwillige beslissing om wel of niet te ascenderen is een keuze die jullie maken, maar vanuit een positie dat jullie volledig zijn geïnformeerd over wat het inhoudt. Als jullie je niet klaar voelen, is daar geen stempel aan verbonden want jullie beschaving is samengesteld uit zielen met allemaal verschillende stadia van evolutie uit alle hoeken van het Universum.


Als de waarheid over jullie recente verleden naar buiten komt, worden ook de criminele activiteiten, waaronder misdaden tegen de menselijkheid, zichtbaar. Datgene wat verborgen was, wordt onthuld en het helpt jullie de conditionering te verbreken waarmee jullie onderworpen werden gehouden. Jullie zijn snel aan het leren dat jullie vrijheid je is afgepakt, en het heeft jullie tot een reactie aangespoord waarmee deze kan worden teruggenomen. Het gebeurt met fysieke middelen, en met wat wij diplomatieke middelen noemen, waar door onze bondgenoten over wordt onderhandeld. Het is geen geringe taak, maar zodra de meerderheid voor is, gaan wij van start want de veranderingen moeten ongeacht oppositie ertegen plaatsvinden. Er kunnen tegen wat we aan het doen zijn geen echte argumenten bestaan, want wij herstellen jullie rechten die jullie zo lang zijn ontzegd. Jullie vrije wil werd beperkt door opeenvolgende regeringen, die onder de invloed kwamen van de Illuminatie. Als dat vergezocht klinkt, begrijp dan dat hun invloed in iedere regering en elk bedrijf waar zij hun aanhangers hebben geplaatst, is geïnfiltreerd. Het is de reden waarom vooruitgang traag is geweest omdat zij zoveel obstakels op ons pad hebben geplaatst. Maar het is een strijd die we eigenlijk hebben gewonnen, omdat onze bondgenoten groot succes beleven.


Beseffen jullie Dierbaren, dat afgezien van de bemoeienis met het weer door de duisteren en hun vermogen aardbevingen te veroorzaken, de Aarde relatief rustig is geweest. De wereldwijde ondergang die sommige voorspelden, heeft zich niet voltrokken, en eigenlijk hebben wij al dit soort zaken onder controle, ondanks dat we Moeder Aarde haar eigen reiniging moeten laten uitvoeren. Er is geen wereldwijd scenario dat tot complete, volslagen ineenstorting leidt. De cyclus van duisternis komt tot een einde als het Licht iedere atoom op Aarde doordringt, en verhoogt in snel tempo bewustzijnsniveaus. Het is het Licht dat de overhand heeft en daardoor tilt ze al het andere op. Het is een niet te stoppen kracht ten goede die jullie hebben uitgenodigd een rol in je leven te spelen.


Jullie zijn mooi geduldig door het begrijpen van het grotere doel in wat gaande is, en wij waarderen jullie mede-werking door met ons te werken. Begrijp dat de meesten van jullie hier speciaal zijn om een rol te spelen bij het waarborgen dat Ascentie volgens plan gebeurt. Er zijn nog steeds veel zielen onzeker of zelfs onwetend over de prachtige mogelijkheid om de oude trillingen te verlaten. Dat is waar jullie je kennis en inzicht kunnen inbrengen. Jullie hogere trilling zal zulke mensen aantrekken, en jullie hebben het vermogen voorzichtig ideeën in hun gedachten te planten, die hen ontvankelijk zou kunnen maken voor de waarheid. Op de juiste manier gedaan zal het niet dominant of schokkend zijn. Jullie zijn de boodschappers die de informatie aan anderen overbrengen, en jullie zijn succesvol door dit te doen. Wij danken jullie en bevelen jullie aan vanwege jullie onbaatzuchtige handelingen om jullie medereizigers te assisteren op hun reis door de duisternis.


Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik zeg jullie dat de Galactische Federatie heel enthousiast is over ontwikkelingen op Aarde. Alles verloopt buitengewoon goed en volgens plan, en wijst op een belangrijke door ons geleide ontwikkeling.


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Vertaling: Charlotte

 previous message | next message 

Originals and translations of Galactic Messages available on

vrijdag 3 juni 2011

3 juni 2011June 3, 2011


Er moest een tijd komen waarin meer mensen bewust worden zouden worden van de veranderingen in hun bewustzijnsniveau. Die tijd is aangebroken en de aantallen zullen verder toenemen omdat de naar jullie toegestuurde energieën in kracht toenemen. Het is de hulp die jullie krijgen om er zeker van te zijn dat jullie alle gelegenheid krijgen het optimale niveau te bereiken om te ascenderen. Jullie moeten begrijpen dat het aan niemand wordt opgedrongen, het is volledig jullie beslissing of je het accepteert. Maar meegaan met de stroom en het tot je nemen is aangenaam en heel kalmerend. Het zal uiteindelijk leiden tot een scheiding tussen mensen in twee verschillende groepen, een groep die gaat ascenderen en degenen die de mogelijkheid hebben afgewezen en een ander pad hebben gekozen.

Het is ook tijd om meer waardering en aandacht voor jullie eigen behoeften te krijgen, omdat jullie je aanpassen aan nieuwe niveaus van bewustzijn die jullie verder gaan brengen. Ze te kennen is één ding maar ze in praktijk brengen is iets anders, maar door dit te doen ondersteunen jullie ook de groei van het Collectief Bewustzijn. Materiële sferen neigen ernaar bezitterigheid en dienstbaarheid aan jezelf aan te moedigen, terwijl als jullie het pad van Licht gaan betreden dienstbaarheid aan anderen jullie natuurlijke weg van vooruitgang wordt. Het brengt ook een realiteit tot stand die jullie creëren door jullie verbeelding. Jullie hebben in dit verband in werkelijkheid meer kracht dan jullie misschien geloven. Wanneer jullie ascenderen zal echter de verantwoordelijkheid voor jullie creaties ook verder toenemen. Met een hoger bewustzijnsniveau zou je verwachten zo’n inzicht te verwerven, en jullie bedoeling is om in harmonie en balans met alle levensvormen te zijn.

Al het andere dat in jullie leven en daar omheen verder gaat, moet de fouten en vergissingen rechtzetten die tot onaanvaardbare omstandigheden hebben geleid en tot het oude paradigma behoren. Dingen moeten veranderen en de reiniging moet zijn voltooid voordat jullie met Moeder Aarde kunnen ascenderen. Als het oude verdwijnt, verschijnt het nieuwe om haar plaats in te nemen en soms zal het behoorlijk verwarrend, zo niet chaotisch worden. Deel van de reden daarvoor is dat mensen het moeilijk vinden om los te laten wat voor hen vertrouwd en comfortabel is. Daarom benadrukken we de verheffing die met de veranderingen samenhangt en geven we jullie details over wat jullie kunnen verwachten. Het is ook de reden waarom we spreken over een kwantumsprong vooruit, want jullie zullen daadwerkelijk profiteren van wat anders misschien nog 100 jaar had geduurd voor het kon worden ingevoerd. We zien het doelbewuste beleid van de Illuminatie natuurlijk niet over het hoofd om jullie vooruitgang te ontzeggen, en als dat er niet was geweest, dan zouden jullie je zo’n 50 jaar geleden duidelijk verder naar het Nieuwe Tijdperk zijn ontwikkeld. Eén van de grootste voordelen die jullie is onthouden is vrije energie, dat zoveel ernstige problemen waar jullie nu mee leven zou hebben opgelost.

Welke angsten sommigen ook over onze komst hebben, feit blijft dat jullie beschaving zonder onze hulp al lang geleden zou zijn ingestort. Wat voor ons eenvoudige handelingen zijn om de Aarde te reinigen, zou vanwege de omvang van het probleem jullie vermogen te boven gaan. Jullie pogingen om Golf Olie problemen op te lossen hebben slechts meer problemen gecreëerd die nog steeds verwoestend zouden kunnen blijken te zijn voor het milieu. Wees echter niet bang voor de gevolgen want wij zullen bij jullie zijn voor het te ernstig wordt. We noemen deze kwesties alleen zodat jullie je bewust zijn van hoe belangrijk het is dat wij binnen de kortst mogelijke tijd op Aarde arriveren. Disclosure gaat bijna gebeuren, en het wordt voor de autoriteiten moeilijk de waarheid nog veel langer te verbergen. De hoeveelheid informatie die vrij komt, neemt voortdurend toe en meer mensen zijn bereid publiekelijk naar buiten te treden met de kennis die zij hebben.

Bijna dagelijks horen jullie iets nieuws wat verband houdt met de veranderingen, dus jullie krijgen onmiskenbaar sterke aanwijzingen van het niveau van activiteiten met betrekking tot ons en onze bondgenoten. Het meeste van ons werk vindt nog steeds achter de schermen plaats, en het is nog geen tijd teveel feiten omtrent onze bedoelingen te onthullen. Het is voldoende te zeggen dat we jullie altijd een breed overzicht hebben gegeven, zodat jullie de richting kennen waar we op afstevenen. De op de duisteren uitgeoefende druk drijft hen tot wanhoop, omdat ze hun uiteindelijke capitulatie en uitlevering aan het Licht niet kunnen voorkomen. Ja Dierbaren, we zeggen het Licht omdat het de kracht is die jullie naar de planeet heeft gebracht, en die de lagere trilling afbreekt en omvormt.

Uiteindelijk zal niets van de oude energieën blijven bestaan, want alles zal omhoog zijn getild. Op vergelijkbare wijze kunnen slechts de zielen die hun trilling hebben verhoogd, hun plaats in de hogere trillingen innemen. Het is een Universele Wet die in deze omstandigheden van kracht is, en het is volkomen eerlijk en gerechtvaardigd door de Goddelijk invloed van God. De wetten van de Mens reflecteren niet altijd het Licht in de manier waarop ze worden uitgevaardigd, dus dat is nog een ander terrein dat moet veranderen. Zoals we eerder hebben aangegeven, zullen de mensen die ten onrechte gevangen zijn genomen zo snel mogelijk worden vrijgelaten. De Dodencel zal worden gesloten, want het benemen van het leven ter vergelding van misdaden gaat volledig in tegen Universele Wetgeving. Jullie zouden je kunnen afvragen wat er onder dergelijke omstandigheden met de gevangenen gebeurt, en we kunnen jullie vertellen dat zij zullen worden gerehabiliteerd totdat ze weer geschikt zijn om opnieuw hun plaats in de samenleving in te nemen. Liefde kan wonderen verrichten, zoals jullie ze zouden noemen, en er is niet één ziel die niet zou profiteren van haar kracht om harmonie en balans tot stand te brengen.

Liefde, en meer liefde is het medicijn om de meeste ziekten te genezen, en ieder van jullie is een potentiële genezer. Jullie terughoudendheid wordt vaak veroorzaakt doordat jullie geen geloof hechten aan jullie eigen capaciteiten. Probeer te genezen wanneer de mogelijkheid zich voordoet, en vergeet niet dat jullie tot zelf-genezing in staat zijn. Jullie overtuigingen zijn buitengewoon krachtig en dat is de reden waarom jullie soms juist datgene aantrekken wat je verwerpt. Sommige mensen zijn bijvoorbeeld zo bang een ernstige ziekte te krijgen en maken zich daar zoveel zorgen over, dat ze het eigenlijk daardoor krijgen. Dat is een ander voorbeeld van hoe krachtig jullie gedachten zijn, en waarom jullie voorzichtig moeten zijn met waar jullie je op focussen. Concentreer je in ieder geval op alles wat goed en gezond is want het komt jezelf en alle anderen ten goede. Wanneer jullie dit massaal doen, neemt de kracht exponentieel toe en dat is hoe belangrijke veranderingen tot stand worden gebracht. Jullie zien nu op welke wijze jullie inbreng zo belangrijk is voor de uitkomst van wat er op dit moment op Aarde gebeurt.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik kan jullie verzekeren dat de Galactische Federatie klaar is om op volle snelheid van start te gaan wanneer de situatie oproept tot actie.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
 
Website: Tree of the Golden Light

Vertaling: Charlotte 


 previous message | next message Originals and translations of Galactic Messages available on

woensdag 1 juni 2011

SaLuSa 1 Juni 2011

 Ik ben SaLuSa van Sirius, en wanneer we zeggen dat jullie broers en zussen zijn, zit daar meer waarheid in dan de meesten van jullie misschien geloven.


SaLuSa 1 Juni 2011

Zoals jullie al weten, vinden er veranderingen plaats in het proces van gebeurtenissen in het Midden-Oosten, en de wilskracht en intentie van de mensen om hun doelen te bereiken zal hen naar succes leiden. In het Westen zijn dezelfde energieën actief en beginnen mensen in beweging te komen om veranderingen te eisen waarmee de ziekmakende ellende die door de bankcrisis is veroorzaakt, kan worden opgelost. Dergelijke energieën hebben een sneeuwbaleffect en wanneer er een zekere stuwkracht is bereikt, is het resultaat niet meer tegen te houden. Jullie zullen het begin zien van een nieuw tijdperk waarmee jullie gelanceerd worden op het pad wat slechts naar Ascentie kan leiden. Het is gedurende lange tijd opgebouwd, en er is heel weinig nodig om het echt in beweging te krijgen. Wij zullen daarbij helpen want jullie hebben ons daarom gevraagd. We kunnen niet altijd doen wat jullie willen, maar in dit geval wordt het gezien als een onderdeel van ons plan. Veel van ons werk wordt uitgevoerd om zaken af te ronden, en zoals gebruikelijk ligt onze focus bij disclosure, de publieke bekendmaking.

Hoewel sommige duistere krachten koppig onze oproep voor een stopzetten van hun activiteiten weerstaan, beginnen anderen de nederlaag te voelen waar ze voor staan en druipen, zoals je zou kunnen zeggen, rustig af. Onze belangrijkste zorg is hen uit de weg te krijgen zodat onze bondgenoten vooruit kunnen spurten met re-organisaties en het invoeren van nieuw beleid. Elke week die verstrijkt is nu zo belangrijk, want hulp van buitenaf is wat betreft de instromende energieën aan het toenemen. Juni wordt een bijzonder goede maand en geleidelijk zullen steeds meer mensen van jullie de toename in jullie bewustzijnsniveaus opmerken. Als gevolg daarvan wordt meer energie geaard en geeft een algemeen voordeel aan de hele bevolking. Zonder twijfel worden er nu veel meer zielen geactiveerd en ontwaken voor het Licht dat de planeet doordringt. Deze veranderingen zullen jullie ook ten goede komen, in die zin dat zij de noodzaak verminderen voor meer drastische fysieke veranderingen. In dit opzicht wordt veel van wat met chaotische gevolgen had kunnen plaatsvinden, nu in potentieel gereduceerd.

Vergeet nooit Dierbaren dat jullie de sleutel bezitten tot veel van wat nog moet gebeuren, want jullie projecteren nog steeds jullie visie van hoe de toekomst eruit gaat zien. Blijf naar gebeurtenissen kijken als zijnde gematigder dan oorspronkelijk voorzien, dan zullen jullie aangenaam worden verrast door hoeveel invloed en macht jullie hebben. Giet jullie Licht uit over de Aarde waar kritieke gebieden bestaan, en omring die personen met Licht die nog steeds geheime operaties tegen de mensen promoten. Het zal een effect hebben, al is het klein, waarmee de richting van de Aarde die ze had, kan veranderen. Terwijl dit alles plaatsvindt, zullen wij onze bijdrage leveren om situaties te bewerkstelligen waarmee wij meer onder de publieke aandacht komen. We blijven hard werken aan het brengen van vrede in alle gebieden van de wereld, door onze bondgenoten te beschermen en diegenen te beïnvloeden die een dergelijke zaak steunen. In feite werken er nu aanzienlijk meer groepen naar datzelfde doel toe. We hebben echter de steun nodig van jullie leiders, en velen stemmen nu in principe in met onze doelstellingen. Ze weten dat jullie beschaving niet verder kan tenzij er totale vrede wordt gesticht. Tot dat is afgesloten leveren wij ons aandeel door escalaties te voorkomen van de huidige schermutselingen die plaatsvinden.

Als jullie alleen maar konden voelen hoe het is om echte vrede te ervaren, samen met de energie die het vergezelt, dan zouden jullie een einde eisen aan alle vijandelijkheden in de wereld en de verwijdering van alles wat oorlog ondersteunt. Op zeldzame momenten ervaren jullie het misschien, maar wij spreken over een permanente staat van zijn. Mensen zouden in Liefde en Licht bij elkaar komen, en de angst die in politieke wandelgangen aanwezig is, zou verdwijnen. Vertrouwen en eerlijkheid zou vanzelfsprekend zijn, want het zou niet anders kunnen zijn. We kunnen jullie vertellen dat jullie in de zeer nabije toekomst van deze idyllische staat kunnen genieten, maar help het nu te manifesteren door iemand te zijn die zo’n manier van leven praktiseert.

Jullie media bevordert veel negatieve houdingen door haar concentratie op conflicten en confrontaties tussen mensen. De militaire moordmachine wordt ook voor vermaak in spelprogramma’s verkocht, en is gericht op jonge mensen van wie de psyche nog moet worden gevormd. Het verlamt hun zintuigen en gevoelens om dergelijke omstandigheden als normaal te accepteren, waardoor hun gevoelens van liefde en compassie voor anderen afnemen. Oorlog is verre van leuk, en de realiteit hiervan is te zien in dienstplichtigen die mentaal beschadigd en uit balans raken. Kunnen jullie zien hoe jullie worden veranderd in gevoelloze en onbarmhartige Wezens? We vragen jullie alleen opnieuw te kijken naar wat je voor je amusement doet, en je op vermaak en plezier te richten dat zelf-verheffend is. Anders raken jullie geesten zo vervormd en uit balans dat jullie je ware zelf niet meer kennen.

Dit zijn tijden om naar binnen te gaan en je te bedenken wie je werkelijk wil zijn. De mogelijkheid om te ascenderen zal jullie verheffen naar die vreedzame sferen van opperste schoonheid en een ongeëvenaarde vrede. Als dat is wat jullie willen, breek dan uit het denkpatroon dat het gevolg is van de indoctrinaties door de duisteren. Accepteer hun met angst beladen uitspraken niet, en hun handelingen om jullie door vrees aan te jagen onderworpen te krijgen. In werkelijkheid hebben jullie niets te vrezen behalve de vrees zelf, dus betreed het pad van Licht met jullie hoofd omhoog en zie niets anders dan de goedheid om jullie heen. Door jullie aandacht erop te richten, verheffen jullie je eigen trilling en die van Moeder Aarde, waardoor jullie helpen Ascentie te laten plaatsvinden. Maak het tot je doel zo’n bewustzijnsniveau te handhaven, en jullie zullen zoveel goed doen, al zullen jullie er weinig weet van hebben. Vertrouw erop dat alles goed komt en in overeenstemming met het Goddelijk Plan, want het zorgt ervoor dat jullie volledig voorbereid op jullie eigen Ascentie de eindtijd bereiken.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en wanneer we zeggen dat jullie broers en zussen zijn, zit daar meer waarheid in dan de meesten van jullie misschien geloven. We zijn eonen lang dicht bij jullie geweest, terwijl we jullie overgang ondersteunden van de lage vorm die jullie in het verleden hadden naar de Homo Sapiens. Sommige buitenaardsen hebben geprobeerd jullie klein te houden maar wij zijn tussenbeide gekomen om jullie te helpen met ontwikkeling, en velen van jullie staan nu klaar om de laatste stappen te zetten naar het worden van volledig bewuste Wezens. We hebben het niet alleen gedaan want andere beschavingen van de Galactische Federatie hebben ook hun aandeel geleverd. Jullie hebben nu een aangepast lichaam dat klaar is om fysieke veranderingen te accepteren, waarmee jullie volledig naar de hogere trillingen worden opgetild. Zoals we wel zeggen, zijn jullie inderdaad mooie voorbeelden van de menselijke soort en hebben jullie je waarde gedurende vele levens bewezen.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.

Vertaling: Charlotte


The Galactic Federation by Mike Quinsey
http://www.galacticchannelings.com// - All languages stated below
http://gfswedish.blogspot.com// - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com// - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinlatvian.blogspot.com// - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com// - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com// - POLSKA/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com// - РОССИЯ/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com// - MAGYAR/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com// - NORSK/Norwegian – NEW
http://gfinslovak.blogspot.com// - SLOVENSKY/Slovakian - NEW
http://gfkorean.blogspot.com// - KOREAN/Korean - NEW
Originals and translations of Galactic Messages available on

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS