Followers

Google+ Followers

zondag 30 december 2012

28-12-2012

SaLuSa, 28 december 2012Het maakt niet uit hoeveel voorspellingen er zijn gedaan … want het zijn allemaal mogelijkheden die afhankelijk zijn van jullie creatieve krachten in de mate waarop ze zich materialiseren. Dus we vertellen jullie dat je hebt ervaren wat je creëerde, maar voor degenen die meer bewijs van de verhoging van de trillingsfrequentie (ascensie) verwachtten was het teleurstellend. We begrijpen jullie gevoelens, maar het proces van de vibratiestijging is niet gestopt en zal zelfs sneller verlopen dan tot nu toe. De vibratiestijging van de energie in jullie zonnestelsel vond plaats via de uitlijning van jullie Zon en de grote Centrale Zon van de Galaxy, en er hebben evenveel zielen wel als niet enig bewijs hiervan ervaren. 

De vibratiestijging (van de 4e/5e dimensie) vond plaats, maar tot jullie verrassing zijn de zielen met een lagere vibratie (3e dimensie) nog steeds bij jullie. Dat komt omdat velen in staat waren de energie te absorberen en hun trillingsfrequentie was voldoende gestegen om hierin mee te gaan, maar hun vibratie zal in een sneller tempo moeten stijgen als ze bij jullie (de voorlopers) willen blijven. Vergeet ook niet dat veel zielen onbewust waren van het belang van 21 december, dus degenen onder hen die misschien wel iets hebben ondervonden zouden niet geweten hebben wat hiervan de oorzaak was. Dat betekent dus … dat hun laatste kans om in het proces van vibratiestijging te blijven en te vermijden dat ze van Aarde zouden worden weggehaald, het bewijs is dat dit voor hen van het allergrootste belang is. Steeds werd er gehoopt dat zoveel mogelijk zielen de nieuwe energieën zouden kunnen accepteren. Dus wij vinden dat, wanneer je het positieve resultaat (h)erkent, je blij zult zijn dat meer van je zielenfamilie zijn gebleven.

Het Nieuwe Tijdperk is begonnen en de tijd zal leren dat niets verloren is gegaan door de aard van je ervaring. Vanaf dit moment zul je een veel positiever resultaat beleven, want jij bent nu verantwoordelijk voor je eigen toekomst. Je persoonlijke zuivering van nog steeds ongewenste energieën kan met grote snelheid vooruitgaan, en je zult geen enkele moeite ondervinden om te slagen. Je bent nu op een nieuw niveau van geluk en vreugde door gewoon levend te zijn en te weten dat je nu kunt overgaan naar een nieuw leven met meer vrijheid dan ooit. Als gevolg van het ontvangen van de energieën van de 21 december, ben je meer overgegaan in het 'Nu' en dat betekent dat je minder tijd en ruimte beleeft. Wanneer jij je naar de 5e dimensie verplaatst zul je beseffen dat de tijd niet langer lineair is, en verlies je soms elk perspectief van waar je bent of hoe je daar bent gekomen. Word niet bang want je kunt jezelf ‘terugdenken’ naar waar je was. Na verloop van tijd kun je andere dimensies en werkelijkheden waarnemen en zelfs andere entiteiten zien die zich daar bevinden. 

Jullie huidige regering en vele andere die zich grotendeels in de Westerse Wereld bevinden staan op het punt vervangen te worden, en het is een belangrijke stap waardoor heel veel andere dingen vooruitgang kunnen boeken. Ze kunnen de huidige crisis niet oplossen als gevolg van de instorting van een aantal banken, en vanwege de corrupte systemen die door hen gebruikt worden om hun eigen winsten te vergroten met hun bedrieglijke handel. De antwoorden zijn ons al bekend, en de nieuwe systemen zijn voorbereid en staan klaar om zeer binnenkort uitgevoerd te worden. Dagelijks zal elke ziel in bewustzijn blijven groeien, en het nettoresultaat is dat jullie, als beschaving, steeds minder geïnteresseerd zullen zijn in wat het verleden jullie te bieden had. Jullie worden wijzer en slimmer in het ontdekken hoe jullie eeuwenlang misleid zijn. Jullie zijn niet langer bereid om ‘meer van hetzelfde’ te accepteren, en eisen een nieuwe benadering van het leven dat ieders soevereiniteit en vrede en overvloed respecteert. Jullie moeten jezelf vrij kunnen uitdrukken en, zoals wij het zien, met alle anderen als Een, als een eenheid leren omgaan.

We begrijpen volkomen waarom sommigen van jullie ontmoedigd zijn dat de vibratiestijging (overgang naar de 4e/5e dimensie) op een vrij rustig wijze verlopen is, maar kijk naar de positieve aspecten. We hebben geprobeerd jullie te leiden om de hoogste perceptie van jezelf te bereiken en wat jullie in het Nieuwe Tijdperk konden verwachten, en die aanmoediging zal blijven voortduren. De 21e december uitlijning heeft plaatsgevonden en jullie zijn het Nieuwe Tijdperk begonnen met een hoger bewustzijnsniveau. Hierdoor zullen jullie het vibratieverhogingsproces kunnen versnellen, en zullen jullie de veranderingen snel achter elkaar zien plaatsvinden. Alles wat jullie verwachten van de wijze waarop het Nieuwe Tijdperk zal worden ingeluid zal nog steeds optreden met een grotere steun dan voorheen, nu de weg hiertoe vrijwel duidelijk is. Jullie hebben tot nu toe veel geduld gehad en we zijn jullie en alle andere zielen zeer dankbaar voor jullie toewijding aan het Licht. Gebeurtenissen zullen nu veel gemakkelijker en sneller kunnen plaatsvinden, en wij kunnen jullie verzekeren dat het werk dat jullie hebben verricht om Licht en Liefde naar de mensen te brengen, enorme resultaten hebben gehad.

Natuurlijk is de trillingsfrequentie van Moeder Aarde ook gestegen, en zij gaat met jullie verder samenwerken om het Nieuwe Tijdperk tot stand te brengen. Er zijn slechts enkele incidenten geweest van mensen die de Aarde moesten verlaten, en dat is te danken aan de Lichtwerkers die zo hard hebben gewerkt om alle zielen naar het Licht te brengen. Het doet ons genoegen om vast te stellen dat het de spanning en twijfels van sommige mensen heeft opgelost, omdat ze zo bezorgd waren over vrienden of familie. Het geeft veel hoop voor de zielen die tot nu toe zich nog niet bewust waren van het belang van de nieuwe periode waarin jullie zijn terechtgekomen. We weten dat sommigen van jullie zullen terugkijken en zich zullen afvragen waarom de indruk werd gewekt dat er zoveel vóór de ascensie zou zijn bereikt. We kunnen jullie zeggen dat onze beweegreden is geweest om jullie in de gelegenheid te stellen door te gaan via je eigen creatieve krachten.

We weten dat de Lichtwerkers veel tijd en inspanning hebben besteed in het bereiken van succes, en de ogenschijnlijke mislukking is geen kritiek op hen. Inderdaad, hun toewijding aan hun taak was terecht. Het werd veroorzaakt vanwege de omstandigheden die niet voldeden aan het criterium voor volledige manifestatie van de eerste veranderingen die jullie verwachtten. Ja, er waren tijden waarop jullie zo dichtbij de beloning van jullie inspanningen waren, maar de duistere zielen veroorzaakten vaak een bedreiging of vertraging die we niet konden negeren. Vergeet niet dat we niet de bevoegdheid hebben om kwesties af te dwingen tenzij het goddelijk besloten is, want jullie bepalen de uitkomst en zijn hiervoor verantwoordelijk. 

Wees ervan verzekerd dat er geen tijd verloren is gegaan omdat er weinig vooruitgang lijkt te zijn gemaakt. Achter de schermen bleven onze bondgenoten druk bezig, en zijn nu dicht bij de realisatie van regeringswisselingen. Dit is dus essentieel om de restanten van de oude driedimensionale politiek op te ruimen, en het benoemen van leiders in de macht die zich bewust zijn van de noodzaak van enorme veranderingen om het Nieuwe Tijdperk te vestigen. Jullie zullen binnenkort een golf van liefde ervaren die over de Aarde veegt, die zal laten zien dat jullie beschaving een grote sprong voorwaarts heeft gemaakt. Dit brengt dus een sterke doelbewuste eenheid tot stand die zal helpen om de wereldvrede te brengen. Als jullie verdergaan met je te concentreren op gebieden van de wereld die nog steeds in conflict zijn, zal dit doel binnenkort een positief resultaat opleveren. Zodra de vrede op jullie wereld is bereikt zullen wij ervoor zorgen dat de oorlog niet zal terugkeren, en dat we dit, indien nodig, met een decreet zullen afdwingen.

Elke dag die verstrijkt zullen de vooruitzichten van een grotere show van onze schepen ook drastisch toenemen. Vele ogen zullen binnenkort gericht zijn op de armoede en noden in het Midden-Oosten en de landen van het Verre Oosten, wanneer mededogen en begrip de focus zullen richten op die plekken waar dit het meest dringend is. Het zal regeringen dwingen om serieus naar deze kwesties te kijken, en actie te ondernemen. De inspanningen van onze bondgenoten zullen ook de herverdeling van rijkdom regelen, die illegaal verkregen is. Dus veel staat op het punt van verwerkelijken, en met de lagere trillingen zullen ze sneller verdwijnen en is er minder kans op vertraging.

Beste mensen, bekijk het zo … jullie hebben helemaal niets verloren omdat jullie dromen niet zijn uitgekomen; in feite heb je meer gekregen dan je eerder had. Nu de wijze waarop het duidelijker en zekerder is geworden, kan onze hulp meer openlijk gebeuren. Dit is dan ook de reden waarom we heel graag en zo snel mogelijk met de onthulling willen beginnen. Dan kunnen we echt en zonder enige belemmering verder komen. Alle vooruitzichten zijn gunstiger geworden, en jullie inspanningen zullen al snel productiever zijn. Wij zijn natuurlijk meestal dicht bij jullie maar vertonen ons zelden, maar dat zal binnenkort ook veranderen. Wij moeten allen bijeenkomen, en uiteindelijk zullen jullie je bij ons, de Leraren en jullie familie uit Binnen-Aarde voegen. Het is een tijd van viering, en de hele wereld zal weten dat wij gekomen zijn.

Nooit gebeurt er iets bij toeval, maar zal na een goddelijke decreet volgen. Er zijn machtige Wezens die het woord van God zonder vragen zullen uitvoeren, maar wij begrijpen jullie twijfels en problemen wanneer de dingen niet lijken te gaan zoals gepland. Toch zullen alle gebeurtenissen komen en voldoen aan de beloften die zijn gedaan. Dit is al bekend, zodat alles dat in de Nu bestaat gewoon op het juiste moment wacht om zich te manifesteren. Dit betekent dat het gerealiseerd wordt op het moment dat het maximaal ten goede komt aan jullie beschaving. Wat er moet gebeuren is duidelijk, niet alleen voor degenen die reeds wakker zijn, maar misschien in sommige opzichten is het nog sterker gericht op degenen die nog steeds sluimeren. Nu de lagere trillingen verdwijnen, krijgen ze een zachte duw om zich te herinnering dat ze op hun eigen kruispunt staan. Zij moeten een duidelijke beslissing nemen wat ze willen doen, want anders zullen zij geen vooruitgang boeken in het Nieuwe Tijdperk. Het is hun keuze en op een hoger niveau weten ze onbewust wat er op het spel staat.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en laat ik zeggen dat het niet lang zal duren voordat velen van jullie naar deze tijd terug zullen zien en het bewijs van je ascensie (vibratieverhoging) zullen opmerken door de (h)erkenning van de veranderingen in jezelf. Je zult het ook zien bij je vrienden en familie, en beseffen dat ze een meer vreedzame aura rondom hen creëren. Als de hogere energieën op de Aarde blijven komen dan zal hun effect voor iedereen zichtbaar zijn, wanneer de mensheid zich in liefde uitstrekt en de krachtige Lichtenergieën naar diegenen brengt die nog steeds in duisternis verkeren. Het proces van bewustzijnsverhoging zal even krachtig zijn als ooit tevoren, en onze liefde zal jullie al die tijd vergezellen. 

Dank u SaLuSa.

Mike Quinsey

Hallo vrienden,
Houd er rekening mee dat vanaf vandaag de berichten elke week, op vrijdag zullen verschijnen. SaLuSa heeft me ‘verteld’ dat de komende tijd de berichten niet nodig zullen zijn aangezien de gebeurtenissen het over zullen nemen. 
Ik wens jullie een Gelukkig Nieuw Jaar en een Gelukkig Nieuw Tijdperk. 
In liefde en licht, Mike.Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl
  


Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean for SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 31 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

woensdag 19 december 2012

19-12-2012SaLuSa, 19 december 2012Er zijn veel verschillende meningen over het belang van de samenstand op 21 december. Hoe dan ook voelen jullie allemaal tot op een bepaalde hoogte een verandering in frequentie. Het kan niet voorbij gaan zonder je te beïnvloeden, maar mensen die er actief aan deelnemen zullen er meer van meekrijgen.

De langetermijneffecten laten zien dat vele veranderingen plaatsvonden, maar dat er tijd voor nodig was voordat ze zich manifesteerden. De ontwikkeling van het massabewustzijn van de mensen heeft een flinke impuls gekregen. Creatie is het resultaat van je projecties, verlangens en intenties. Nu er meer licht dan ooit is gegrond op aarde is het van belang om positief te zijn en goed na te denken over waar je je gedachten op richt.

Je zult binnenkort een verruimd bewustzijn hebben en je bewust worden van de veranderingen om je heen. Ze zijn mogelijk subtiel en meer mensen dan normaal voelen zich opgelucht en blij. Mensen worden vriendelijker en er ontstaat een nieuwe kalmte. Er zullen zich minder stressvolle situaties voordoen. Een nieuwe vrede is neergedaald op aarde die een einde brengt aan de chaos en oorlogen. We helpen je je dromen verwezenlijken omdat er veel dient te veranderen om je in het nieuwe tijdperk te loodsen. Je staat aan het begin van een mooie tijd van tevredenheid en vreugde.

Je richt je met name op je voorbereiding op wat gaat komen. Zoek op de dag zelf indien mogelijk een plek op waar je vredig kunt ontspannen. De energieën bereiken hun hoogtepunt om 11.11 uur, maar blijven daarna ook doorgaan. In de dagen erna kun je veranderingen opmerken. Het zou een verrassing zijn als je niets zou voelen, maar dat kan voortkomen uit een onvermogen om vast te stellen wat normaal is of het resultaat zijn van de samenstand. Twijfel niet aan je gevoelens omdat je gevoeliger bent voor veranderingen dan je denkt.

Deze eindtijd is waar je op hebt gewacht en zal je niet teleurstellen. In de wetenschap dat dualiteit aan zijn eind is wordt je opgetild naar een andere dimensie en kun je de lagere trillingen loslaten. Je gaat van onzekerheid, problemen en stress naar een leven vol geluk, vreugde en blijheid. Het kan niet worden tegengehouden, de leden van de Illuminati hebben daar de macht en invloed niet langer voor.

Ik ben SaLuSa van Sirius en wij zullen jullie voortgang nauwgezet volgen. We willen jullie voor nu zonder verdere invloed van ons overlaten aan jullie ervaringen. De Galactische Federatie is ook blij met jullie overwinning voor het licht en wenst jullie de komende dagen veel plezier toe.

Dank je SaluSa.

Mike Quinsey.


Vertaling: Robin
  


Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean for SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 31 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

maandag 17 december 2012

17-12-2012


SaLuSa, 17 december 2012Je raakt gewend aan het idee dat de dualiteit zoals je die hebt ervaren tot het verleden behoort, zodat je verder kunt gaan met het opschonen van alle oude persoonlijke energieën die geen plaats hebben in de hogere dimensies. Het zou gemakkelijker moeten zijn nu je bent opgetild naar een hogere frequentie omdat je instinctief weet wat je aandacht nodig heeft. Het keerpunt is bereikt en er is geen weg terug. Met de Ascentie van de aarde heb je het gouden tijdperk bereikt en kun je reorganiseren en opschonen om een galactische beschaving op te zetten.

We weten dat velen van jullie die op 12-12 weinig hebben gevoeld, inmiddels veranderingen beginnen op te merken. Dit blijft doorgaan terwijl je lichaam reageert op de energieën die je aarde bereiken. Ascentie blijft net zoals je spirituele evolutie doorgaan, maar het zal enige tijd duren tot het volgende cruciale punt wordt bereikt. Je kunt gaan kiezen waar je toekomst ligt. Grote kansen worden je aangeboden, waar je in het verleden voornamelijk bezig was met het verdienen van een inkomen om te kunnen overleven. Dergelijke problemen bestaan in de toekomst niet en je zult alle tijd hebben om je hart te volgen. Het helpen van anderen zal je veel voldoening geven omdat dit het belangrijkste doel in je leven is.

Terwijl de tijd verstrijkt laat je zaken die je plezier gaven in de oude dimensie los. Je verlangen zal meer puur zijn en uit een energie bestaan die je trillingen nog verder verhoogt. Verslavingen en oude gewoonten zullen gradueel verdwijnen omdat je meer interessante en bevredigende manieren ontdekt om je tijd te besteden. Je maakt overal waar je gaat nieuwe vrienden waardoor je een gevoel van vervulling krijgt. Veel speciale relaties die je had op aarde blijven in de toekomst bestaan en door een krachtige liefdesband wordt je nooit lang van elkaar gescheiden.

Liefde is de sleutel tot alles, wat de reden is waarom je wordt aangemoedigd om richting onvoorwaardelijke liefde te werken. Het is de ultieme prestatie die iedere deur voor je opent en je in staat stelt om door de verschillende dimensies omhoog te blijven bewegen. Je hebt te veel afleidingen en confrontaties gehad als gevolg van de mensen die in de lagere trillingen zijn gevallen. Het tijdperk van materialisme loopt snel ten einde voordat het helemaal verdwijnt. In de meest uitdagende omstandigheden heb je vooruitgang weten te boeken en we bewonderen jullie doorzettingsvermogen en vastberadenheid om succesvol te zijn. Het helpt je vooruit op je pad naar voltooiing, wat je echte doel is.

Je hoeft niet noodzakelijkerwijs te weten hoe je dit hoge punt hebt bereikt dat je het nieuwe tijdperk binnendraagt. Jullie hebben in vele levens iedere mogelijke situatie of uitdaging ervaren en door die innerlijke stem bleef je aandacht gericht op je levensplan. Nu de cyclus van dualiteit bijna is afgelopen heeft het weinig tot geen invloed meer op je. Kijk vooruit en stap in je nieuwe zelf, die zijn of haar plaats inneemt in de mooie energieën van de hogere dimensies. Hoewel je honderden levens hebt gehad zal de unieke ervaring die je zult krijgen er één zijn om lang te koesteren.

Wij van de Galactische Federatie van Licht maken ons klaar om betrokken te raken bij de vele projecten die het nieuwe tijdperk helpen manifesteren. We zijn klaar voor actie en dat is gezien de vertragingen exact wat je zou verwachten. We blijven wereldse zaken in de gaten houden zoals we dat al enige tijd hebben gedaan. We hebben voorkomen dat de situatie in het Midden-Oosten zou escaleren zodat er geen nieuwe wereldoorlog kon komen. Dergelijke gebeurtenissen behoren al tot het verleden en we kunnen niet wachten om permanente wereldvrede te realiseren. Het moet gebeuren omdat de lage trillingen van oorlog en alles wat ermee verbonden is, niet kunnen bestaan in de hogere dimensies.

Voor mensen die Kerstmis vieren is het een tijd van geven. In gedachten zijn ze bij degenen die minder bevoorrecht zijn. We zien dat jullie liefdevoller en vrijgeviger zijn dan ooit, wat een teken is van de mate waarin je vooruit bent gegaan op je spirituele pad en dat heeft gezorgd voor een grote toename van de hoeveelheid liefde die is gegrond op aarde. Met het nieuwe tijdperk in het vooruitzicht blijven deze energieën stijgen en zal er een gevoel van vreugde en blijheid zijn. Het zal geen tijdelijke ervaring zijn omdat de hogere energieën op den duur normaal zullen zijn. Het is alsof je bent opgetild door een grote liefde die iedere cel van je lichaam is binnengegaan.

Terwijl de dagen verstrijken merk je dat je vaker harmonie en vrede gaat voelen. Omdat je je eigen lichaam hebt opgeschoond is er plaats gekomen voor hogere energieën. Vergeet niet dat je lichaamscellen veranderen tot ze uiteindelijk kristallijn worden. Het biedt ruimte voor een hoger bewustzijnsniveau dat past bij een ziel die de hogere dimensies binnengaat. Het is het begin van je pad naar volledig bewustzijn en een galactisch wezen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ben verheugd dat je eindelijk de finishlijn in zicht hebt. Je hebt na je lange verblijf in de duisternis lange tijd op deze dagen gewacht. Het licht is diep in je verankerd en blijft exponentieel groeien. Je bent de incarnatie van liefde en we zijn bevoorrecht om er deel van uit te maken.

Dank je SaluSa.

Mike Quinsey.


Vertaling: Robin
  


Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean for SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 31 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

vrijdag 14 december 2012

14-12-2012

SaLuSa, 14 december 2012Terwijl de dagen verstrijken moet worden opgemerkt dat 12-12 een groot succes was. En hoe kon het anders zijn, omdat niemand op aarde zich ermee kon bemoeien. De hogere krachten hebben gezorgd dat je bent voorbereid op je Ascentie met moeder aarde.  Nu tel je af naar 21 december, een ervaring die je maar eens in je leven of zelfs meerdere levens zult hebben. Door Ascentie leer je waar je creatiekrachten je hebben geplaatst. De toekomst is van jou en in dit leven werkte je richting het ideale niveau, dat overeenkomt met je staat van bewustzijn. Je komt op precies de goede plek terecht om je ervaringen voort te zetten. Ontwaakte mensen worden omgeven door hun eigen soort en bevinden zich in verheffende trillingen.

Er zijn mooie zielen van compassie en liefde die niets weten over Ascentie en zij zullen zich ook bij de ontwaakte mensen voegen. Er zal veel te doen zijn voor verlichte mensen die anderen wensen te dienen. Genezing zal een tijd lang op verschillende manieren plaatsvinden tot iedereen toegang heeft tot lokale centra met moderne faciliteiten. Tot de beschaving volledig is geïntegreerd in de nieuwe manier van leven kunnen zich enkele problemen voordoen. Omdat je bent opgegroeid in het ruimtetijdperk zul je je snel aanpassen. Nieuwe technologieën maken een einde aan de meeste problemen en we dringen er bij onze aardse bondgenoten op aan om vrije energie-apparaten onder de aandacht te brengen.

De omstandigheden op aarde worden slechter door variaties in het weer en manipulatie van markten voor persoonlijk gewin. Of het nu gaat om voedsel of geld, speculanten brengen steeds meer miserie in een wereld waar het al onrustig is. Deze omstandigheden veranderen over niet al te lange tijd en mogen niet terugkeren. De grote bedrijven en banken worden omgevormd zodat er nooit meer een grote crisis kan komen. Monetaire systemen zullen veranderen en er wordt een eerlijker systeem ingevoerd zodat er een einde komt aan corrupte praktijken. De rijkdom zal opnieuw worden verdeeld en we zijn al bezig met het terugvorderen van verborgen voorraden edelmetaal. Voeg daar het World Trust Fund van Saint Germain bij en je bent verzekerd dat niemand meer in armoede hoeft te leven.

Alles wat eerlijk is verkregen mag worden behouden, maar al het andere zal worden afgenomen. Criminaliteit zal verdwijnen omdat mensen die zijn geascendeerd geen crimineel gedrag zullen vertonen. De bewustzijnsniveaus zullen zo hoog zijn dat eerlijkheid vanzelfsprekend is. Doordat in alle behoeften wordt voorzien zal iedereen blij zijn. Wees geduldig terwijl zaken worden uitgezocht. Onze afwezigheid tot nu toe is niet bewust geweest omdat we al enige tijd geleden in de openheid wilden treden. Wel hebben we jullie geholpen door te voorkomen dat jullie werk ernstig werd bemoeilijkt.

Er komt snel vrede op aarde. Het werd vele jaren geleden aangeboden aan jullie leiders, maar afgewezen. Het zal een permanente vrede zijn die niet afhankelijk is van verdragen. Je hebt de vrede en liefde van de Bron verdiend door boven de lagere trillingen uit te stijgen en in de hogere dimensies te komen. De Bron heeft ook alle andere zielen lief terwijl zij hun leven voortzetten op een niveau dat bij hen past. De onvoorwaardelijke liefde van de Bron is te allen tijde bij je en wordt zonder oordeel gegeven.

Wanneer ze aan de kant is gezet kan de oude garde via gerechtelijke procedures worden verwijderd. Er zijn specifieke redenen waarom je er weinig van meekrijgt om zo ongewilde publiciteit of ophef te voorkomen. De aard van onze acties moet geheim blijven, maar binnenkort ontdek je wat er al die tijd is gebeurd. We willen dat jullie je bewust zijn van onze intenties en er zal een tijd komen waarin jullie geregeld worden geïnformeerd. Het zal samengaan met disclosure, maar het is vrij lastig om een situatie te scheppen waarin alle landen het eens zijn over disclosure. We kunnen niet veel langer wachten, maar het zal volgen op andere veranderingen die nu prioriteit hebben, zoals bijvoorbeeld veranderingen op overheidsniveau.

Jullie aarde ziet er mooi uit en naast de liefde en het licht dat wordt voortgebracht door de ontwaakte mensen is er extra licht omdat de feestdagen het beste in de mensen naar boven haalt. Het is een tijd waarin op een liefdevolle manier wordt gedacht aan oude of afwezige vrienden, of mensen die helemaal geen familieleden hebben. Er wordt door velen compassie gevoeld voor de minder bevoorrechten die vaak dakloos zijn en geen steun hebben. In de toekomst zullen dergelijke situaties niet meer bestaan omdat het eenvoudigweg onmogelijk is als er zo veel licht en liefde bestaat. De hemel is een echte plaats en je zult het er vast mooier vinden dan je ooit had durven dromen.

Wanneer we beginnen met de veranderingen zal er bijna continu activiteit zijn. 2013 belooft een actief jaar te worden. Je incarneerde met Ascentie in je achterhoofd omdat je wist dat je eraan kon deelnemen. Sommigen hebben vaardigheden die we kunnen gebruiken en we laten het je weten wanneer we je kunnen gebruiken. Dat kan op een aantal manieren gaan en sommigen van jullie zullen als één van de eersten onze schepen gaan bezoeken.

Ik ben SaLuSa van Sirius en heb jullie lief vanwege jullie toewijding om te zorgen dat alles klaar is voor Ascentie.Dank je SaluSa.

Mike Quinsey.


Vertaling: Robin
  


Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean for SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 31 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

woensdag 12 december 2012

12-12-2012
SaLuSa, 12 december 2012


De belangrijkste dag in je leven is aangebroken en dit is de afronding van een serie levens die je binnenkort de mogelijkheid geeft om de cyclus van dualiteit te verlaten. Het leidt naar de tijd waar je op hebt gewacht en zal het gouden tijdperk brengen. Het tilt je op naar een hogere dimensie van blijheid en vreugde. De problemen en zorgen die je hebt zullen binnenkort verdwijnen en velen raken snel betrokken bij de verschillende projecten om moeder aarde te verheffen. De komende dagen zul je ervaringen van anderen vergelijken met je eigen. Mensen van het licht zullen ongetwijfeld ervaren dat ze een energetische input hebben gekregen.

Niemand kan voorkomen dat de nieuwe energieën een bepaald effect hebben, maar niet iedereen zal zich er bewust van zijn. Je beschaving zal nooit meer hetzelfde zijn. Het zal anders zijn dan in de dualiteit, maar dat is alleen maar een zegening. De acties die worden ondernomen vervullen de wens om verder te gaan en een maatschappij te creëren die gebaseerd is op liefde. Het zal gebeuren omdat je creatiekracht nu sterker is dan ooit. De mensen van het licht bepalen hoe je verandert en degenen verwijdert die je in de weg staan. Wat bij de mensen is weggehouden moet worden vrijgegeven voor het grote goed.

Door de hogere trillingen op aarde is het ook makkelijker voor je galactische vrienden om te verschijnen omdat ze hun eigen trilling niet langer zozeer hoeven te verlagen. Hoewel je gewend bent aan het bestaan in je eigen trillingen, zijn ze voor wezens als ons extreem oncomfortabel. Dat behoort snel tot het verleden wanneer je je plaats in de vijfde dimensie inneemt. Je raakt snel gewend aan een nieuwe manier van leven en er is veel om in te halen.

Laat het verleden los omdat je overnieuw begint en zelfs je karma zal zijn uitgewerkt. Richt je in plaats daarvan op wat gaat komen. Er is zo veel waar je voordeel uit kunt halen zodat je niet langer veel tijd kwijt bent aan onproductieve taken. Je hebt meer vrijheid dan je je kunt voorstellen zodat je genoeg tijd hebt om je dromen te verwezenlijken. Als je hulp van een expert nodig hebt kun je erkende meesters inroepen uit ieder gewenst tijdperk. Je kunt kiezen voor nieuwe interesses dus schroom niet om aan boord van onze schepen te komen.

Je hebt minder dan twee weken voordat je met moeder aarde ascendeert. Gedurende deze periode verwachten we dat sommigen ontwaken zodat ze vooruit worden geholpen. Voor mensen die menen dat ze door 12-12 bewust zijn opgetild zal er geen twijfel over bestaan dat je klaar bent om te ascenderen. Het is nog niet helemaal doorgedrongen dat 21 december een bijzondere gebeurtenis is omdat dit uniek is en nog nooit eerder is gebeurd. Hoewel individuen altijd konden ascenderen zal het de eerste keer zijn dat men zich waagt aan een massale Ascentie. Het zal slagen omdat het in handen is van krachtige wezens die het werk van de Bron ten uitvoer brengen.

Hoewel het lijkt alsof er tijd verloren is gegaan vanwege vertragingen en tegenwerking zijn we erg actief geweest. Nu verwachten we een strak schema te hebben om onze taken uit te voeren. We hebben jullie in de gaten gehouden en voorkwamen dat bepaalde conflicten escaleerden. Binnenkort komt er een einde aan alle vijandigheden. Op den duur zijn alle aardse zaken in jullie eigen beheer, maar we zijn nooit ver weg. Onze galactische vloot is zo groot dat we sommige schepen in jullie zonnestelsel kunnen laten om ze in te zetten als dat nodig blijkt. We hebben al bases op aarde en deze blijven er ook voor jullie bescherming.

Het Ascentieproces is lange tijd geleden in gang gezet en is nog lang niet voorbij. Geniet van dit deel van je reis en zorg dat je klaar bent voor 21-12. Terwijl de zonnecyclus eindigt, begint een kosmische cyclus en ga je opnieuw op reis. Dit keer wordt je niet geconfronteerd met negatieve ervaringen, maar met tevredenheid en vreugde. Vanuit spiritueel oogpunt bekeken zal vooruitgang langzaam zijn, maar je stopt nooit met leren of verder omhoog gaan. Je bepaalt zelf hoe snel je spiritueel wilt groeien.

De periode tussen 12-12 en 21-12 kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd dus volg je intuïtie om de beste benadering te kiezen. Het is essentieel om overal vredig en kalm op te reageren zodat je in balans blijft. Zodoende ontvangt je lichaam een maximale hoeveelheid licht. Je kunt je vreemd en onzeker voelen, maar laat het gewoon toe omdat het snel weer voorbij gaat. Niet iedereen zal dezelfde ervaring hebben, maar in ieder geval zijn de symptomen van korte duur. Eet gezond en vers voedsel en drink voldoende water.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ben blij voor jullie dat eindelijk de magische data is bereikt waar jullie zo lang op hebben gewacht. Jullie weten dat jullie niet teleurgesteld zullen zijn en jullie zullen eindelijk in staat zijn om ons te ontmoeten. Nadat we prioriteiten hebben gesteld kunnen we gaan kijken naar mogelijkheden om jullie aan boord van onze schepen te verwelkomen. Je kunt ervan op aan dat alles op tijd zal gebeuren.

Dank je SaluSa.

Mike Quinsey.


Vertaling: Robin
  


Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean for SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 31 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS