Followers

vrijdag 18 december 2015

Nederlands -- Mike Quinsey (Hogere Zelf) 18 dec 2015


Mike Quinsey (Hogere Zelf), 18 december 2015.


Deze feestmaand brengt een mogelijkheid met zich mee om te ontsnappen aan de minder uitnodigende zaken die op Aarde plaatsvinden. Ongeacht wat er in de buitenwereld gaande is zijn de mensen vastbesloten om te ontspannen en te genieten. Het creëert een energie die het beste in de mensen naar boven haalt en het geeft hen de mogelijkheid om te geven en te vergeven waar relaties verstoord of zelfs verbroken zijn. Voor sommigen is het een tijd van hernieuwde kennismaking met degenen die ze uit het oog verloren zijn en over de hele wereld wordt blijdschap opnieuw tot leven gewekt. De mens was nooit bedoeld om alleen te zijn, maar de meeste mensen zijn uiteraard aan elkaar gebonden door karma, dat natuurlijk als positief of negatief gezien kan worden afhankelijk van hoe je ernaar kijkt. Hoe je het ook ziet, het leven op Aarde is een voortdurende uitdaging die niet altijd te begrijpen is. Het maakt echter allemaal deel uit van je levensplan om je te helpen verder te komen in je ontwikkeling. 

De levens van vele mensen zijn met elkaar verweven en elk wordt op zijn/haar beurt begeleid om ervoor te zorgen dat zijn/haar levensplan gevolgd wordt. Soms wordt je emotioneel gekwetst door je ervaringen, maar wees je ervan bewust dat het allemaal met jouw instemming gebeurt. Vóórdat je incarneert spreek je met Hogere Wezens die de details met je bespreken waarna je noodzakelijkerwijs met je levensplan akkoord gaat. Je weet dat hoe eerder je openstaand karma inlost, hoe beter het is, aangezien anders je vooruitgang wordt beperkt. Karma klinkt als straf, maar dat is ver bezijden de waarheid omdat het je simpelweg de kans geeft om je te ontwikkelen waar je dat in het verleden niet kon. Verder moet het, aangezien je je aan het einde van deze cyclus bevindt, nu ingelost worden om vooruit te kunnen gaan. Dus is het heel belangrijk dat je de zaken serieus neemt als je de lagere dimensie wilt verlaten.  
De Aarde is in opschudding en Moeder Aarde maakt voortgang met de veranderingen die al lang over tijd zijn. Ze heeft geduldig afgewacht tot de Mens ophield het milieu te vernietigen, maar dit mocht weinig baten. Het gevolg is dat er nu overal veranderingen merkbaar zijn die voor sommigen vernietigend lijken te zijn, maar het maakt allemaal deel uit van de noodzakelijke opschoning zodat het Nieuwe Tijdperk zich kan vormen. Maak je geen zorgen over de uitkomst, aangezien jullie verzekerd zijn van heilzame veranderingen die de vrede op Aarde zullen herstellen. Het zal lijken op de Gouden Eeuw, maar besef dat die enkel zal komen als de trillingen het noodzakelijke niveau hebben bereikt. Jullie hebben veel om naar uit te kijken zelfs al kijken jullie nu om je heen en is er zoveel ellende waar te nemen. Jullie zullen je doelen bereiken met de hulp van anderen die zich op het geschikte moment aan jullie bekend zullen maken. 

In deze tijd zullen jullie behoorlijk onder druk gezet worden om te begrijpen waarom er zoveel om jullie heen aan het veranderen is. Het zal moeilijk zijn om te bepalen wat er precies voor het welzijn van iedereen gaande is, dus komt hier jullie intuïtie er aan te pas. Jullie kennen de achtergrond van wat er gebeurt, maar juist nu is er geen zekerheid wat betreft hoe de zaken zullen verlopen. Vrije wil is nog steeds het voorrecht van alle zielen en als een collectief is het voor het grootste deel aan jullie om te bepalen hoe de toekomst zich zal ontvouwen. Het hogere plan zal in ieder geval doorgang vinden, maar of het een vloeiende overgang is, zal van jullie afhangen. Wat er ook gebeurt, Ascentie zal in de nabije toekomst plaatsvinden. 

Jullie zullen in staat zijn degenen van het Licht te herkennen, die zich bezighouden met het werk van het verlichten van anderen. Maar niet allemaal, aangezien sommigen een pad bewandelen dat publiciteit ontwijkt; dat zijn degenen die stil maar efficiënt hun werk uitvoeren. Je kunt vaak de hogere energie rond die persoon opmerken en dat is de meest betrouwbare manier om te weten dat ze van het Licht zijn. Jullie intuïtieve vermogens zullen jullie helpen wanneer je ze tegenkomt en wanneer je hun algehele voorkomen kunt voelen. Voor degenen die verder zijn in hun ontwikkeling, zou het eenvoudig moeten zijn die zielen, die doen alsof ze verlicht zijn maar een pad volgen dat niet volledig in verbinding staat met het Licht, te herkennen.
 
Onderhand zouden jullie wel moeten weten dat veel van jullie vrienden die van het Licht zijn, uit de hogere sferen komen en samenwerken met de Galactische Troepen. Dat hebben ze eonenlang al zo gedaan; ze hebben de Mensheid bijgestaan zodat ze haar voeten stevig op haar pad kon behouden. De meeste zielen hebben weinig tot geen begrip van de manier waarop de Geestenwereld met hen samenwerkt. Het zou echter veel beter werken als ze begrepen hoe ze met hun Gidsen zouden kunnen communiceren. Ze zijn er om jullie te helpen je te ontwikkelen en waar mogelijk ervoor te zorgen dat jullie je aan jullie beloften houden. Jullie hoeven je nooit alleen te voelen en kunnen voor hulp ieder moment een beroep doen op jullie Gidsen.  

Liefde is de allerhoogste en meest krachtige energie die er is, maar door jullie betrekkelijk lage trilling is het niet eenvoudig om wonderen tot stand te brengen. Jullie zijn echter in staat om succesvol heling te geven zoals velen van jullie helers al doen. Zelfs een paar vriendelijke woorden, in Liefde en gevoel uitgesproken, kunnen een ziel in nood optillen. Jullie zouden al kunnen weten dat de kracht veel sterker is wanneer je je in een groep bevindt en dat op deze manier véél meer bereikt kan worden. Uiteindelijk zullen jullie in staat zijn ogenblikkelijk te helen, maar er moet op gewezen worden dat heling in de hogere dimensies niet nodig is. 
 
Sommige zielen kunnen niet begrijpen waarom ze een dergelijk uitdagend leven op Aarde hebben geaccepteerd. Dat ligt mogelijk aan het feit dat ze vergeten zijn waarom ze als vrijwilliger in de dimensies zijn afgedaald. Jullie voelden vrijwel zeker mededogen voor degenen die gevangen zaten in de lagere trillingen en jullie maakten deel uit van een groep vrijwilligers die ervoor kozen hen te helpen naar het Licht terug te keren. Dat deden jullie doordat jullie ervan verzekerd werden dat jullie altijd bijgestaan zouden worden door Wezens van het Licht. Met andere woorden, jullie zouden bij jullie missie begeleid en geholpen worden om ervoor te zorgen dat jullie veilig naar het Licht terug zouden kunnen keren. Alles wat er rondom jullie gebeurt maakt deel uit van jullie ervaringen en aangezien steeds meer van jullie terugkeren naar het Licht, wordt de behoefte aan uitgebreidere lessen overbodig.  

Jullie mogen dan in het duister gehouden mogen worden wat betreft hetgeen er op Aarde gaande is, dat zal zo blijven totdat het de duistere garde onmogelijk gemaakt is om er nog invloed op te hebben. Het zou binnen een bepaalde tijd moeten veranderen, aangezien sommige dappere zielen hun bedreigingen negeren en doorgaan met hun plannen om de mens te verlichten. Zo veel mensen hebben hun leven verloren in hun poging de waarheid naar boven te halen, dus dient waakzaamheid in acht genomen te worden totdat het veilig is om dit te doen. Sommige zielen die zich op een prominente plaats tussen de leidende "Lichten" bevinden worden beschermd omdat hun werk zo essentieel en belangrijk is. Jullie zullen je ongetwijfeld met hen identificeren en hun boodschappen brengen jullie actuele informatie. Er is achter de schermen veel gaande en de algehele situatie ziet er nu rooskleurig uit. 
 
Ik ben Mike Quinsey en ik breng deze boodschappen via mijn Hogere Zelf. Deze boodschap zal tot vrijdag 1 Januari 2016 de laatste zijn. Het belooft een enerverend jaar te worden en ik geloof dat er veel vooruitgang geboekt zal worden. Hoogstwaarschijnlijk zal er Disclosure plaatsvinden en als zich dat eenmaal heeft aangediend zal dat het vrijkomen van veel informatie die achtergehouden moest worden betekenen.

Ik wens jullie allemaal een fijne tijd van welk feest dan ook dat je gewoon bent in deze tijd te vieren. Het is een grote kans om samen te komen en om Geluk en Liefde over de wereld te verspreiden.

In liefde en Licht, Mike Quinsey

Website:

Vert. Marja
0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS