Followers

vrijdag 15 april 2016

Nederlands -- Mike Quinsey, (HZ) 15 april 201615 April 2016. Mike Quinsey (HZ)

De verwachtingen van de mensen worden steeds hoger en hun vertrouwen neemt dermate toe dat ze naar voren treden om het Licht te ondersteunen. De waarheid is begonnen boven te komen en de leugens en verdraaiingen van de feiten worden nu niet meer zo gemakkelijk geaccepteerd als voorheen. De perceptie van de mensen van wat er gaande is onthult de waarheid en ze bezitten het vermogen om onderscheid aan te brengen waar valse informatie naar buiten wordt gebracht. Dit zijn de tijden die zijn voorspeld, waarin dat wat verborgen is geweest zal worden onthuld en alhoewel het nieuws voor het grootste deel nog steeds door de duistere kant wordt gecontroleerd, lekt er soms iets naar buiten. Er hebben zich, omdat het Duister wordt blootgelegd, veel ontslagen aangediend en dit zal doorgaan totdat een punt wordt bereikt waarop hun plaatsen door Wezens van het Licht worden ingenomen. Dit is in werkelijkheid al op kleine schaal gaande en vaak heeft het een domino-effect dat ertoe leidt dat anderen die hun daden hebben verhuld, ontmaskerd worden.

Deze zaken hebben tijd nodig om aan de oppervlakte te komen, maar zullen te zijner tijd vast en zeker uitkomen. Sommige Lichtwezens bevinden zich nog steeds midden in de gebeurtenissen, maar hun stem wordt vaak gedempt door degenen die de waarheid verhullen. Echter, de zaken veranderen steeds sneller dan voorheen en de druk op hen die de Illuminati steunen neemt steeds verder toe. Ze beseffen dat ze niet veel tijd meer hebben en hadden gehoopt dat ze de verantwoordelijkheid voor hun daden konden vermijden. Hier is geen ontsnappen aan en ze zullen hun daden moeten verantwoorden, ongeacht de mate waarin ze het onvermijdelijke moment om rekenschap af te leggen proberen uit te stellen.    

Dus wat wordt er nu van jullie wordt verwacht, terwijl jullie de Nieuwe Tijd met grootse verwachtingen wat betreft Ascentie betreden? Wanneer je je op Ascentie hebt voorbereid zou je onderhand het geheel van de Mensheid als Eén en als je Broeders en Zusters moeten kunnen zien. Als dat zo is zou je iedereen als je gelijke kunnen behandelen en met Universele Liefde tegemoet treden en dit is niet zo moeilijk als het aanvankelijk mag lijken. Dit betekent echter niet dat je ieder vooroordeel dat je bij een ander ervaart zou moeten laten vallen. Dit is wel iets waar je naar zou moeten streven als je de lagere dimensies wilt ontstijgen. Het is de grootste stap die je kunt zetten en als je dit werkelijk wilt, kun je het.

Houd in gedachten dat je, terwijl de veranderingen in je benadering en begrip van spiritueel inzicht zich aandienen, uiteindelijk de lagere trillingen zult verlaten. In ieder geval is het je innerlijke wens om naar de hogere trillingen terug te keren omdat je voelt dat daar waar je in vrede kunt leven en waar je niet gebonden bent aan de problemen die je in de lagere trillingen ervaart, je thuis is. Die problemen zijn uiteraard onderdeel van je ervaringen die je, als je je wenst te ontwikkelen, nodig hebt om ze te kunnen ontstijgen. Zoals eerder al werd aangegeven heb je erin toegestemd om in de lagere dimensies af te dalen en werd je gerust gesteld dat wanneer op welk moment ook je wens zou zijn dat je je wilde ontwikkelen, hulp geboden zou worden. Je hebt de tijd, zoals dat aan jullie kant gekend wordt, aan je zijde maar wanneer je je voordeel wilt doen met het naderende einde van de laatste cyclus en de daarbij behorende mogelijkheid om te ascenderen, dien je jezelf te richten op het bereiken van het trillingsniveau dat hiervoor nodig is.

Wat betreft je ontwikkeling kan het lijken alsof je stil staat, maar je maakt voortdurend vorderingen. Je mag je ups en downs hebben, maar vooruitgang is onvermijdelijk aangezien het zo is dat hoe meer je ervaringen opdoet, des te groter je vermogen wordt om je weg naar huis te vinden. In dit geval heeft het als reden om te leren je vermogens te gebruiken de uitdagingen waar je mee te maken krijgt te overwinnen. Wanneer je uiteindelijk naar de hogere dimensies terug keert zal alles aan je duidelijk worden gemaakt, aangezien je door de lagere trillingen behoorlijk bent beperkt en soms zelfs je geheugen bent kwijtgeraakt. Sommigen van jullie hebben een "gevoel" van ervaringen op een hoger niveau en kunnen zich er zo nu en dan iets van herinneren. Dit ontstaat soms door je ervaring van "uittreding" tijdens je slaap, alhoewel de meeste zielen zich zulke dingen in wakkere staat niet kunnen herinneren.  

Sommigen vragen zich af waarom jullie door zoveel beroering moeten gaan om het Nieuwe Tijdperk te vestigen. Eenvoudig gezegd is dit het resultaat van een immense opruiming van het oude dat niet langer jullie behoeften of doelen dient. Vele zielen aarzelen echter om datgene wat hen vertrouwd is los te laten en als dat hun keuze is zal dit zo blijven. Het betekent echter dat ze niet op Aarde kunnen blijven wanneer de trillingen omhoog gaan. Derhalve zullen ze op een geschikte tijd naar een andere "Aarde" verhuizen waar ze hun gekozen ervaringen kunnen voortzetten. Ze zouden zich feitelijk niet thuis voelen in niveaus die te hoog zijn voor hun welbevinden of voor hun verlangen om door te gaan ervaringen in de lagere dimensies op te doen. Wees ervan verzekerd dat hen nog steeds alle hulp gegeven zal worden om ze te helpen evolueren met een snelheid die bij ze past. Je bent nooit alleen in je verlangen te evolueren en hulp is slechts een oproep verwijderd.

Vele ontwikkelde zielen op Aarde zijn klaar om anderen te dienen en hun plan is gevorderd zoals nodig is, zo dat wanneer het veilig is dit te doen, ze hun plannen kunnen activeren. Dit betekent dat zodra het eenmaal begint er, vanwege de voortdurende vertragingen, snel een stroom van welkome veranderingen in gang kan worden gebracht. Vrije energie zal in een relatief korte periode zoveel veranderingen brengen dat jullie nauwelijks de tijd hebben om op adem te komen. De gemoedstoestand van mensen zal veranderen van wanhoop naar hoop wanneer ze de veranderingen zien plaatsvinden die met de hulp van de Galactische Troepen met volle snelheid zullen komen. Distributie is helemaal geen probleem wanneer je bedenkt dat jullie immense faciliteiten ter beschikking hebben die aangewend kunnen worden. De grote uitdaging om nieuwe apparatuur te distribueren zal eenvoudig door degenen die erop wachten om jullie te dienen afgehandeld worden.


Politieke veranderingen zijn noodzakelijk zodat de juiste mensen op hun plek zijn om ervoor te zorgen dat alles snel en efficiënt verloopt. Er was teveel "dienen van het eigenbelang" waar het privilege van het vertegenwoordigen van mensen werd misbruikt. Mensen met de juiste benadering en goede intenties wachten in de coulissen en staan klaar om snel in actie te komen. Van ieder van jullie is precies bekend wie je bent en geen enkele pretentie of valse claim kan je helpen. Velen van jullie staan echter klaar om jezelf te wijden aan het werken ten behoeve van anderen. Wees ervan verzekerd dat er waar en wanneer het nodig is een beroep wordt gedaan op je talenten. Mensen zullen veel vragen hebben wanneer de waarheid begint boven te komen en dat is waar degenen die verlicht zijn van grote dienst kunnen zijn.
Dit jaar zal nog steeds een gedenkwaardig jaar zijn en wees ervan verzekerd dat, hoewel de zaken zich niet zo snel manifesteren als bedoeld was, achter de schermen veel dingen gebeuren. Jullie zullen niet in het minst teleurgesteld zijn wanneer degenen van het Licht zich veilig genoeg voelen om met hun projecten verder te gaan.


Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf. Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.

Vert. Marja/Rob

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS