Followers

vrijdag 5 augustus 2016

Nederlands -- Mike Quinsey, 5 aug 2016

5 Augustus 2016 Mike Quinsey (HZ)

De tijd gaat nog steeds sneller en velen van jullie hebben zich erover verwonderd hoe snel dit jaar voorbij gaat. Dit zal doorgaan omdat de trillingen hoger en hoger worden. Ascentie ligt aan de horizon en wanneer het zich aandient zullen jullie in een oogwenk ascenderen. Omdat het Menselijke Ras haar trillingen steeds verder heeft verhoogd, is het voor jullie mogelijk om zeer binnenkort het optimale niveau te bereiken, maar besef dat in deze tijd de zaken in een constante staat van verandering verkeren, waardoor het moeilijk is om voorspellingen te doen. De uiteindelijke beslissing zal echter worden genomen door de God van dit Universum.
Wees ervan verzekerd dat Ascentie goed op weg is en dat niets het voorbestemde eindresultaat kan verhinderen. Dus negeer de daden van de Cabal die nog steeds gelooft dat zij de macht in handen heeft om pogingen te dwarsbomen die een einde willen maken aan hun oorlog tegen de mensen van de Aarde. Hun macht is reeds ingeperkt en dit zal nooit meer naar het voormalige niveau terugkeren. Hun dagen zijn geteld en uiteindelijk zal er voor hen geen andere optie overblijven dan zich over te geven. Iedere poging om gerechtigheid te omzeilen zal falen en uiteindelijk zullen ze van deze planeet worden verwijderd. Hun handlangers zullen nog wel problemen veroorzaken, maar ook zij zullen worden gedwongen hun plannen om de Aarde over te nemen op te geven. Brexit is snel in omvang toegenomen en dit zal het blijven doen, aangezien anderen zich eveneens aansluiten en het heeft het landen mogelijk gemaakt om uit de klauwen van de Illuminati te ontsnappen.

De onrust zal doorgaan aangezien de oude energieën bezig zijn weg te sterven en de nieuwe zullen hun plaats innemen. De negatieve krachten verkeren in paniek omdat hun Heersers van buiten de Aarde niet langer in staat zijn hen te steunen. De ineenstorting heeft er bij sommigen al toe geleid dat ze erom smeken hun leven te sparen, en als ze accepteren wat hen geboden wordt zullen ze worden overgebracht naar een plek waar ze zich niet langer met de toekomstplannen van de Aarde en haar beschaving kunnen bemoeien. Wat er ook gebeurt, zorg ervoor dat angst jullie levens niet kan binnendringen en houd te allen tijde een positieve verwachting. Er is realistisch gezien niets om je zorgen over te maken aangezien alles verloopt zoals gepland, en het gewenste resultaat zal bereikt worden. Degenen onder jullie die zich reeds hebben voorbereid zullen met de toename van de trillingen opstijgen, wat tot Ascentie zal leiden. Weet dat er veel zal gebeuren dat jullie de Nieuwe Tijd in zal stuwen en jullie de voordelen terug zal geven die jullie opzettelijk zijn ontzegd.  

De Nieuwe Tijd zal zich zeer snel manifesteren door vele veranderingen in jullie kwaliteit van leven te introduceren. Vooruitgangen die achtergehouden zijn zullen jullie binnenkort worden geschonken en alle zielen zullen hiervan kunnen profiteren. Jullie staan op de drempel van de gewenste veranderingen, die de noodzaak om jullie tijd werkend door te brengen simpelweg om te kunnen bestaan, weg zullen nemen. Jullie zullen meer vrije tijd en creatieve uitingsmogelijkheden tot je beschikking hebben, dat veel mensen goed zal doen. Veranderingen kunnen enige mate van ellende met zich mee brengen, maar wees ervan verzekerd dat degenen die de verantwoordelijkheid hiervoor hebben het vermogen hebben om dit tot een absoluut minimum te beperken. Niemand zal verloren raken omdat jullie allemaal uiteindelijk op vele manieren voordeel zullen hebben, hetgeen ervoor zal zorgen dat jullie een comfortabel en vredig leven kunnen leiden. Armoede en gebrek zullen tot het verleden gaan behoren omdat iedereen voldoende zal hebben om in zijn/haar behoeften te voorzien.   

In het algemeen zullen de veranderingen alle vormen van vervuiling elimineren en waar de opdrachten om "op te ruimen" te groot lijken, zoals in jullie zeeën en oceanen, bestaan er technologieën die jullie huidige kennis te boven gaan en die binnen korte tijd verbazingwekkende resultaten zullen opleveren. In vergelijking met de nieuwe Aarde die jullie te wachten staat is jullie huidige situatie vergelijkbaar met het leven in de duistere Middeleeuwen. Jullie zouden intuïtief in staat moeten zijn om dergelijke veranderingen te herkennen, aangezien jullie voordat jullie incarneerden de potentie van de Aarde en haar beschaving al kenden.Felicitaties zijn op hun plaats, aangezien de taken die jullie allemaal op je hebben genomen echt niet eenvoudig waren, maar over het algemeen hebben jullie allemaal volgehouden. Gezamenlijk hebben jullie de uitdagingen die jullie werden voorgeschoteld overwonnen en nu staan jullie hier, met opgeheven hoofd, terwijl de finale overwinning over de Duistere Garde verzekerd is. Hen zal de gelegenheid worden geboden om hun foute werkwijze goed te maken, aangezien God alle zielen liefheeft, ondanks het feit dat ze uit genade waren gevallen. God is niet wraakzuchtig en straft degenen die zondigen niet, en in plaats daarvan wordt ze alle gelegenheid gegeven om naar het Licht terug te keren, aangezien God's Vonk niet uitgedoofd kan worden.
De toekomst is opwindend en compenseert op een bepaalde manier voor de vele levens die jullie in de lagere trillingen hebben gehad. Onthoud dat je nooit in je ervaringen werd gedwongen en dat je aanvankelijk vrijwillig koos voor de mogelijkheid om levens te leiden in schijnbare afgescheidenheid van God. De uitdaging was om het Pad van Licht richting Ascentie opnieuw te bewandelen bij de vervolmaking van je ervaringen, waarbij je veel hebt gewonnen dat gebruikt zal worden om anderen te helpen hetzelfde pad te bewandelen. Alle ervaringen hebben waarde, zelfs als die volgens jouw inzicht geen bepaald patroon volgen. Ieder ziel zal in dualiteit zijn gegroeid, zelfs wanneer je voor elke twee stappen die je vooruit gaat er eentje terug zet.
Sommige mensen zijn verontrust door de gedachte dat ze als zowel Man als Vrouw geïncarneerd zijn geweest, aangezien ze zich in hun huidige lichaam niet voor kunnen stellen dat het anders is geweest. Wees ervan verzekerd dat jullie allemaal beide lichaamsvormen hebben ervaren, aangezien je anders uit je evenwicht zou zijn geraakt. In de hogere trillingen wordt je uiteindelijk een androgyn Wezen, hetgeen een evenwichtige toestand is die jullie allemaal zult bereiken. Zoals je je zou kunnen voorstellen, of al hebt ervaren, is dat of je nu Man of Vrouw bent, je nog steeds een mengeling van beide bent, met een predominantie voor het geslacht waarmee je bent geboren. Je hebt waarschijnlijk wel gehoord van mensen die zeer sterk voelen in het verkeerde lichaam te zijn geboren en een geslachtsverandering ondergaan om dat aan te passen. Realiseer je dat zulke ervaringen aan de ziel bekend zijn vóór reïncarnatie, en geaccepteerd worden als onderdeel van hun leerproces en evolutie.
Jullie betreden een tijd waarin de waarheid naar buiten moet komen en uiteindelijk, terwijl de trillingen omhoog gaan, slechts waarheid kan bestaan. Het zal de mensen daarom in staat stellen met de waarheid te leven en ze zouden niet kunnen denken aan iets dat daarmee in tegenspraak is. Je zou jezelf af kunnen vragen waarom je iets anders zou willen. Kun je je realiseren hoe prachtig en geruststellend het zou zijn te weten dat alles op de waarheid is gebaseerd, en dat derhalve alles volkomen vertrouwd kan worden. Je zult weten dat je alles kunt vertrouwen wat je verteld wordt en niemand probeert je nog te bedriegen of een voordeel ten koste van jou te willen halen. Dit zijn eigenschappen van ware liefde die universeel is en niets minder kan in de hogere trillingen bestaan. Je zult mogelijk nog even te gaan hebben voordat je een dergelijk niveau hebt bereikt, maar weet dat je hier naartoe werkt en wees voorbereid.
Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.
In Liefde en Licht.

Mike Quinsey.


Vert. Marja/Rob

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS