Followers

vrijdag 9 september 2016

Nederlands -- Mike Quinsey (HZ) 9 sept 2016Mike Quinsey(HZ),9 September 2016.
  
De tijd gaat verder en er blijft veel voortgang geboekt worden in het op gang komen van de veranderingen waar jullie lang op hebben gewacht. Vanuit jullie perspectief ervaren jullie iets wat lijkt een serie vertragingen te zijn, terwijl het noodzakelijke stappen zijn om ervoor te zorgen dat als deze eenmaal genomen zijn niets de uitkomst ervan kan verhinderen. Wees je ervan bewust dat er zich veel achter de schermen afspeelt en het "startsein" zal worden gegeven wanneer alles zich op zijn noodzakelijke plaats bevindt. Grotere machten dan die op Aarde houden toezicht op alle bewegingen, dus jullie kunnen er zeker van zijn dat het uiteindelijke doel een complete overwinning van het Licht is. Het is daarvoor uiterst belangrijk dat jullie je te allen tijde blijven focussen op de gewenste veranderingen die binnenkort op gang zullen komen. Het plannen van deze periode vindt al sinds zeer lange tijd plaats en niets zal in staat zijn de uitkomst nog verder te vertragen. Lichtwerkers zullen buitengewoon worden toegejuicht voor hun niet aflatende steun en positieve geloof in de toekomst. 

Terwijl de trillingen zich verder verhogen heeft dit een verheffend effect op hen die hier gevoelig voor zijn. Als gevolg hiervan wordt het iets gemakkelijker om de veranderingen die klaar staan om te worden ingevoerd, te versnellen. Ze zullen uiteindelijk jullie kijk op het leven veranderen, wat het, door het verkrijgen van meer individuele vrije tijd, mogelijk maakt je eigen levensplan volledig te kunnen volgen. De waarheid zal jullie kracht zijn en terwijl de tijd verstrijkt zullen jullie meer van je ware geschiedenis te weten komen, evenals de richting waarin je zou moeten gaan. Er is door valse doelen na te jagen veel tijd verloren gegaan, maar toch zullen die ervaringen jullie vastberadenheid sterker maken om op het juiste pad te blijven. Velen vragen zich af hoe de komende veranderingen geïntroduceerd kunnen worden zonder verwarring te veroorzaken. Het antwoord hierop is dat de planning van deze tijd tot in details is uitgevoerd en wanneer nieuwe condities zich aandienen, deze eenvoudig kunnen worden opgevangen. Een immens aantal gevorderde Wezens geven ruggensteun aan dit plan en zullen zich op het juiste moment kenbaar maken. Ze hebben jullie vooruitgang eonen-lang gevolgd en zijn nu klaar om jullie over de laatste paar obstakels heen te helpen. De overwinning is van jullie en zal jullie niet worden onthouden.

Zonder de aanwezigheid van de galactische Wezens zouden jullie nu onder zeer strikte omstandigheden hebben geleefd en gevangen zijn en worden beheerst door het Duister. Ze zouden echter nooit worden toegestaan om een dergelijke heerschappij over jullie uit te voeren, aangezien jullie toekomst gepland is om in volledig succes te eindigen, evenals de mogelijkheid om te ascenderen. Dit is normaal aan het einde van een cyclus, vooropgesteld dat het Licht het vereiste niveau heeft bereikt. Het betekent dat Ascentie verzekerd is voor degenen die wensen zich te verheffen en die in staat zijn geweest om dit te doen, ongeacht te uitdagingen die hen zijn gegeven. Dit houdt in het in staat zijn jezelf uit te drukken via Universele Liefde, hierbij accepterend dat jullie Allemaal Eén zijn. Het is niet eenvoudig om ieder ander te accepteren wanneer je dualiteit ervaart, omdat dit de nadruk legt op afgescheidenheid en de verschillen tussen mensen benadrukt. Het grootste deel van de tijd ziet de mens zich als anders dan de ander, wat het moeilijk maakt om in ware liefde en begrip samen te komen.

Lichtwerkers helpen anderen door een voorbeeld te zijn en dat betekent elke ziel die zich realiseert dat Iedereen Eén is. Door de ander als gelijke te behandelen laat je compassie en begrip zien en dit zal degenen om je heen helpen zich te verheffen. Zelfs de kleinste daad van liefde heeft invloed op anderen en uiteindelijk zullen ze het voorbeeld volgen. Het is niet perse noodzakelijk dat je tot groepen behoort die dit in de praktijk brengen om je liefde voor andere wezens te kunnen laten zien, aangezien het aan niemand is voorbehouden. God is Liefde en Al Dat Is. Jullie natuurlijke tendens is om een liefdevol Wezen te zijn, maar je ervaringen in dualiteit hebben je geleerd dat niet iedereen gelijk is en dat sommigen vermeden en op neer gekeken dient te worden. Wanneer je echter door ervaringen groeit begin je de waarheid in te zien en ben je in staat om alle zielen te accepteren, ongeacht hun uiterlijke verschijningsvorm of geloof.

Onder jullie bevinden zich vele jonge kinderen die zijn gekomen om de weg te wijzen uit de verwarring   die is gecreëerd door jullie onderwijssysteem. Dit frustreert de manier en de groei van degenen die anders zouden helpen de weg te bereiden naar volledig inzicht in jullie ware zelf. Op een bepaald moment in de nabije toekomst zal de waarheid boven komen en met inaccurate informatie dienen te worden afgerekend. Werkelijke groei zal zich niet ieder moment aandienen waarop je probeert vooruitgang te boeken en dat komt door informatie die met opzet wordt verstrekt om je tegen te houden. Uiteindelijk zal de waarheid het enige zijn dat resteert omdat alle valse informatie wordt verwijderd en de tijd zal aanbreken waarin zelfs jullie geschiedenis dient te worden herschreven om zo de waarheid rond jullie reis door de dualiteit te weerspiegelen. In de loop van deze cyclus hebben jullie geworsteld om je ware zelf te vinden en het is noodzakelijk om te begrijpen hoe dit kon ontstaan. Vervolgens zullen jullie in staat zijn veel sneller te evolueren en de waarheid voor eens en altijd te vestigen.

Oorlog en alle daarmee verband houdende zaken kunnen niet doorgaan in het Nieuwe Tijdperk, waardoor permanente vrede in staat is om zich stevig te vestigen. Jullie zijn nu al bezig een dergelijk punt in de tijd te naderen en jullie zullen een algemene beweging ervaren die een nieuwe samenleving zal creëren. Eén die vrij is van vooroordeel of onjuiste leringen en die is gebaseerd op Liefde en Licht. Hieruit vloeit voort dat die Wezens die weigeren hun oude gewoonten los te laten dit zullen blijven doen, maar ze zullen worden overgeplaatst naar een andere locatie om een vervolg te kunnen geven aan hun ervaringen. Te zijner tijd zal hen opnieuw een kans geboden worden om hun gewoonten te veranderen en naar het Licht terug te keren.

De mens zal zich uiteraard zorgen maken over het lot van andere familieleden of vrienden, maar zolang ze zich bewust zijn dat alle zielen dezelfde kansen krijgen om zich te ontwikkelen en worden geholpen om op hun Pad van Licht te blijven zal er geen reden tot zorg meer zijn. In deze tijd is het uiterst belangrijk dat je je op je eigen behoeften richt. Je zult intuïtief aanvoelen of je je meer ontwikkelt, omdat je zult ervaren dat het gemakkelijker wordt om binnen het Licht te blijven en kalm te blijven wanneer anderen verstoord zijn. In dergelijke omstandigheden kan jouw aanwezigheid helpen en wanneer je je in een groep gelijkgestemde mensen bevindt neemt de kracht hiervan in grote mate toe.

Jullie vermogens nemen in feite voortdurend toe en zullen wat je gedachten betreft meer merkbaar worden. Dat zou bijvoorbeeld naar voren kunnen komen waar het zelf-genezing betreft en zelfs genezing op afstand. Onthoud dat wanneer je helende gedachten uitzendt, ze hun beoogde doel bereiken, maar sommigen zielen trekken hiertegen een barrière op. Over het algemeen is Onvoorwaardelijke Liefde de kracht achter heling en zonder dit is het effect minimaal. 
  
Er is op Aarde veel gaande wat heel binnenkort zal leiden tot de lang verwachte aankondigingen. Bij "re-val" staat alles klaar om een laatste controle te kunnen doen om ervoor te zorgen dat de benodigde documentatie op zijn plaats is. Dus het ligt niet in de verwachting dat jullie nog veel langer hoeven te wachten. Jullie kunnen er zeker van zijn dat wanneer de veranderingen eenmaal op gang zijn gekomen, niets de uitkomst nog kan beïnvloeden. De basis is gelegd en iedereen die eraan deelneemt staat klaar om op korte termijn van start te gaan.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.


Vert. Marja

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS