Followers

vrijdag 6 januari 2017

Nederlands -- Mike Quinsey, 6 jan 20176 Januari 2017, Mike Quinsey (HZ)

Jullie staan aan het begin van een jaar dat opwindend zal blijken te zijn, zelfs als op dit moment nog niet duidelijk is hoe dat eruit zal komen te zien. Het zal eveneens een vervullend jaar zijn aangezien het zal resulteren in de totstandkoming van vele welkome veranderingen die al lange tijd werden voorspeld. Het zal het jaar zijn waarin vele doelen worden bereikt waar lange tijd naar toe is gewerkt en die beloven jullie in het Nieuwe Tijdperk te brengen, bovenop een golf die veel van het oude weg zal spoelen. Aanvankelijk zal het chaotisch lijken te verlopen, aangezien het duister zich tegen verandering verzet omdat ze haar dominantie ziet verdwijnen. Ongemerkt en zonder ophef is de basis gelegd voor de veranderingen die snel een nieuw Bestuur voor het Nieuwe Tijdperk zal helpen vormen.
Besef dat de uitdaging om jullie van de kwaadaardige plannen van het duister - om jullie permanent in ketenen te houden - te bevrijden, succes heeft opgeleverd en eindelijk kansen heeft geboden om volledig van hun controle te zijn gevrijwaard. Degenen onder jullie die voor het Licht werken kunnen nu in vertrouwen vooruit, in de wetenschap dat dit Nieuwe Jaar het zichtbare bewijs zal leveren dat alles goed is en dat werkelijke vooruitgang niet langer kan worden tegengehouden. Het plan voor de Mens is stevig op weg en wordt nu gesteund door een krachtig lichaam van Lichtwezens die van buiten jullie Zonnestelsel komen. Er zijn ook nog anderen die jullie eveneens te hulp zijn geschoten en hun aanwezigheid zal ervoor zorgen dat geen andere entiteiten zich met het pad naar het Licht kunnen bemoeien.
Alles verloopt buitengewoon goed en onthoud, waar jullie je twijfels mogen hebben, dat zolang jullie in de lagere trillingen verblijven er sprake is van een vermenging waardoor het duister in staat is om nog steeds een rol te spelen. Jullie zien het als een zeer ernstige situatie, maar het bestaat alleen zolang er nog karma ingelost dient te worden. Eeuwenlang is er zoveel karma opgebouwd dat nu ingelost moet worden om jullie op die manier in staat te stellen door de trillingen in de hogere sferen omhoog gebracht te worden. De zielen die niet in staat zijn om zich te verheffen zullen hun ontwikkeling op een voor hen geschikt niveau voortzetten, die ervoor zal zorgen dat ze in de toekomst mogelijkheden hebben om te ascenderen.   
Werkelijke Wereldvrede kan niet worden bereikt voordat de cabal tot zwijgen is gebracht en haar hielenlikkers verwijderd zijn of zich hebben teruggetrokken. Het proces van zuiveren van de Aarde van het Duister loopt al een behoorlijk lange tijd en behaalt eindelijk zichtbaar resultaat. Binnen hun hiërarchie heerst wanorde omdat hun macht drastisch is afgenomen. Velen verplaatsen zich naar veiliger gebieden en landen waar ze worden geaccepteerd, maar ongeacht hun schuilplaats zullen ze gevonden worden omdat ze zich nergens kunnen verstoppen waar het veilig is. Sommigen hadden erop gehoopt de Aarde te kunnen verlaten, maar die vluchtweg is reeds afgesneden en zij zullen ter verantwoording worden geroepen voor hun daden tegen degenen van het Licht.   
Er is zoveel gaande dat buiten jullie gezichtsveld ligt of dat verborgen wordt gehouden zodat er geen nieuws over naar buiten komt. De tentakels van het duister spreiden zich ver uit en er is zoveel corruptie, chantage en bedrog dat het moeilijk is te bepalen wie de waarheid vertegenwoordigt. Dat is de reden waarom jullie meermalen het advies hebben gekregen je intuïtieve vermogens te gebruiken om onderscheid te maken tussen waarheid en bedrog. Gebruik een betrouwbare bron zoals David Wilcock en via hem zul je snel ontdekken wie of wat je kunt vertrouwen. Wanneer de tijd rijp is zullen jullie beginnen de werkelijke gebeurtenissen van de afgelopen 50 jaar of meer, die gehuld waren in een nevel van leugens en bedrog, te ontdekken.

De waarheid is in een verbazingwekkende mate bewerkt of veranderd, zodat het wanneer het eenmaal naar buiten komt, dit jullie buitengewoon zal verbazen en verbijsteren. Dit ging vanaf de tijden in Atlantis zelfs door tot in jullie meest recente geschiedenis. De geschiedenis zal herschreven dienen te worden zodat jullie het werkelijke verhaal van jullie evolutie kunnen begrijpen. Pas in het recente verleden begon de waarheid boven te drijven en tot dan toe verborgen documenten zijn aan het licht gekomen om die te ondersteunen. Jullie dienen je, om vooruitgang te kunnen boeken, open op te stellen, anders zouden jullie vast kunnen komen te zitten, niet in staat om vooruit te komen. Daar de meesten van jullie je op een ander punt in je ontwikkeling bevinden kan het zijn dat sommige onthullingen moeilijk te accepteren zijn, dus zet deze informatie dan opzij zodat je er zo nodig altijd op terug kunt komen.
Sommigen van jullie zullen zich ongetwijfeld afvragen waarom jullie als redelijk onbeduidende Beschaving zoveel universele aandacht trekken. Als jullie niet eerder het waarom hiervan hebben gehoord, weet dan dat het is omdat jullie in je fysieke lichaam zijn begonnen met ascenderen. Dat is nooit eerder in de levende geschiedenis gebeurd, dus vele andere civilisaties in jullie Universum zijn in de resultaten geïnteresseerd. Wees ervan verzekerd dat jullie op geen enkele wijze een risico lopen aangezien elke ziel door Hogere Wezens wordt begeleid. De ervaring zou zeer opwindend moeten zijn en ongetwijfeld een hele lange tijd worden herinnerd, met name aangezien jullie jezelf, door Ascentie, in een perfect lichaam aan zullen treffen, vrij van alle onvolkomenheden en veroudering.
Zelfs wanneer jullie nog meer waarheid zou worden aangereikt, dan zou je hoofd er waarschijnlijk van tollen. De zaken beginnen zich weer te versnellen en naarmate meer van de veranderingen zichtbaar worden zullen jullie het moeilijk vinden dit bij te houden, aangezien jullie in een hele korte tijd veel te leren hebben. Het belangrijkste voor jullie zal waarschijnlijk de aankomst van jullie Ruimtevrienden op Aarde zijn, terwijl de ontmoeting met jullie broeders en zusters van Binnenaarde ook heel opwindend zal zijn. Het is duidelijk dat dat niet kan gebeuren voordat er volledige vrede op Aarde is, die zelfs nu al geleidelijk aan wordt bereikt, waar jullie van op de hoogte kunnen zijn als je regelmatig je internetnieuws leest.
De waarheid komt langzaam maar zeker naar buiten en opnieuw zouden jullie intuïtieve vermogens in staat moeten zijn deze af te zetten tegen de flagrante leugens of verzinsels. De hoeveelheid informatie die sinds 2012 is vrijgegeven is toegenomen en de juiste zielen om hiermee om te gaan zijn al onder jullie. Er bestond altijd al een groots plan waardoor jullie op de juiste tijd zouden worden opgetild. Dat moment is al gekomen en er was jullie nog nooit zo een grootse kans geboden als nu. Het pad is duidelijk aangegeven en zolang jullie in het Licht blijven is er geen reden waarom jullie zouden achterblijven. Naarmate de tijd verstrijkt zullen meer Geliefden dichterbij jullie komen en kunnen jullie er zeker van zijn dat alle hulp zal worden geboden om jullie succesvolle Ascentie te verzekeren.
Beste vrienden, jullie tijd is gekomen om waar het jullie toekomst betreft aan niets anders dan succes te denken. Op ons niveau zien we dat jullie plezier hebben en zo blij zijn dat jullie eindelijk je ware pad naar de hogere dimensies hebben gevonden. Jullie lange tocht door vele, vele uitdagende ervaringen is eindelijk in haar laatste stadium beland. Jullie welverdiende beloningen komen tot jullie met de bevrijding van de bemoeienis van het duister. Jullie gaan de lagere dimensies verlaten en volledig terugkeren naar het Licht, jullie reizen in de lagere dimensies succesvol voltooid hebbend.
Jullie Nieuwe Jaar is begonnen, en ik wens jullie alles wat jullie jezelf toewensen. Jullie hebben machtige Wezens bij je die je optillen wanneer je down bent en ze brengen je helende vrolijkheid in jullie leven. Zoals altijd laat ik jullie achter met liefde en zegen, en moge het Licht steeds jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.

In Liefde en Licht,
Mike Quinsey.
Vertaling: Marja & Rob

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS