Followers

Google+ Followers

vrijdag 3 februari 2017

Nederlands -- Mike Quinsey, (HZ), 3 feb 20173 Februari 2017, Mike Quinsey (HZ)

Het hoeft nauwelijks te worden gezegd dat de zaken op Aarde zich versnellen en nu al veroorzaken de komende veranderingen gemengde reacties. Tenzij je verder kunt kijken dan de directe gebeurtenissen is het heel moeilijk de noodzaak te begrijpen van veel dat plaats vindt. Het allerbelangrijkste doel is jullie op Ascentie voor te bereiden en jullie aan te moedigen een vreedzame visie te handhaven wat er ook rondom je gebeurt. De zuivering zal af en toe beroering veroorzaken, maar die is nodig om de mensheid naar een hoger niveau te leiden wat gewenst is wanneer echte vooruitgang dient te worden geboekt. De mensen worden wakker t.a.v. wat er is gebeurd en ze worden zich  van het plan van de Illuminati bewust. De werkelijke macht ligt bij de mensen en ze beginnen hun invloed uit te oefenen iets wat merkbaar verschil zal maken.

Momenteel vindt er bij de autoriteiten een machtsverschuiving plaats en het is aan jullie om de gelegenheid te grijpen en je stem te laten horen. Ze weten dat wanneer jullie dat willen jullie wie dan ook neer kunnen halen en daarom zullen ze zeker nota nemen van jullie eisen. Terwijl de tijd voortschrijdt zullen geen beslissingen worden genomen zonder de instemming van het publiek. Het ultieme doe ljullie opheffen naar een hoger niveau van bewustzijn dient echter niet uit het oog te worden verloren zodat jullie volledig op je verheffing zijn voorbereid. Nu al nemen de energieën op grotere schaal toe en er is geen reden waarom je niet in staat zou kunnen zijn je bewustzijn tegelijkertijd te verhogen. Blijf gefocust en laat jezelf niet afleiden door wat er om je heen gebeurt zelfs als je chaos ontmoet. Het zal niet lang duren voor de voordelen zich manifesteren, kijk dus vooruit naar de gewenste uitkomst.

De hogere machten spelen een grotere rol in jullie toekomst en zonder tegen jullie vrije wilskeuze in te gaan begeleiden ze jullie langs het pad dat leidt naar vervulling. Niets kan de voortgang naar jullie doel nu nog stoppen omdat jullie als collectief bewustzijn de te nemen richting al hebben gekozen. Het is wellicht niet de keuze van iedere ziel maar degenen die een ander pad kiezen zullen eveneens worden gehonoreerd. Het einde van deze zonnecyclus zal een tijd van feestelijkheden zijn aangezien zo veel zielen geslaagd zullen zijn in het verhogen van hun trilling als voorbereiding op Ascentie. Deze gelegenheid zal zich opnieuw aandienen, maar zal op enig moment geen enkele ziel van ascentie uitsluiten als deze daar klaar voor is.

Vele zielen zullen bij de gebeurtenissen die plaatsvinden uitermate verward zijn of zelfs bezorgd. Wanneer er overal chaos lijkt te heersen en de funderingen van het oude Tijdperk verbrokkelen is het moeilijk te zien wat er aan de horizon opdoemt. Komen zal het ongeacht welke handeling ook om het te vertragen of te verhinderen. Het oude heeft zijn doel gediend en spoedig zal de verloren tijd worden goedgemaakt. verloren tijd veroorzaakt door het tegenhouden en ontkennen van de nieuwe technologieën waardoor jullie al zo'n 50 jaar verder waren geweest dan nu. De nodige veranderingen kunnen nu echter niet meer worden tegengehoudenen vele zielen wachten op de juiste gelegenheid om van hun aardse ervaringen te worden bevrijd. 

Wanneer de tijd zich aandient dat jullie over de Illuminati-plannen met betrekking tot de controle over de Mens te horen zullen krijgen dan kunnen jullie gevoeglijk aannemen dat hun ondergang niet op een beter moment had kunnen plaatsvinden. De mensen zullen geschokt zijn om te ontdekken welke plannen er voor jullie toekomst werden bedacht aangezien Gevangenisplaneet Aarde zich had ontwikkeld naar een punt waar eenieder van jullie afzonderlijk vanuit de Ruimte in de gaten kon worden gehouden. Ja zeker ieder mens kan eruit worden gepikt en zelfs zijn of haar gesprekken kunnen worden gevolgd. De vooruitgang in de technologie is zo snel gegaan dat beslist kan worden gesteld dat jullie in het verleden leven en werken. Jullie zouden al in een ziektevrije omgeving kunnen leven en volkomen onafhankelijk kunnen zijn van de vele apparaten die jullie nog steeds gebruiken. Dus wanneer jullie eenmaal naar het Nieuwe Tijdperk worden bevorderd zullen alle voordelen hiervan geleidelijk voor jullie beschikbaar komen. Op dit moment zijn jullie nog slaven van je werk en hebben jullie weinig tijd voor persoonlijke bezigheden, maar zoals jullie beginnen te begrijpen zullen jullie geleidelijk bevrijd worden en ruimschoots de tijd krijgen voor al jullie interesses. 

Jullie levens op Aarde kunnen in géén geval als verloren tijd worden beschouwd omdat vanwege de moeilijke uitdagingen die jullie door hebben gemaakt jullie nu klaar zijn om anderen te helpen die jullie in je voetstappen volgen. Aangezien zielen verscheidene ervaringen opdoen specialiseren ze zich soms op bepaalde gebieden en worden ze op hun eigen kracht Meesters. Maar geen enkele ervaring is zinloos en er zijn altijd andere beschavingen die jullie in je voetstappen volgen en daarbij hulp nodig hebben. Jullie hebben je in de strijd tegen het duister gehard en zijn nu in staat te triomferen zelfs al is haar rol nog niet volledig uitgespeeld. Terwijl jullie je in de hogere dimensies begeven zullen er anderen zijn die graag in jullie ervaringen delen om er hun voordeel mee te doen. Onthoud dat jullie vrijwillig in de lagere dimensies zijn afgedaald om hen die erin gevangen zitten te helpen in de wetenschap dat jullie hulp hen er doorheen zal slepen.

Sommige zielen kunnen niet geloven dat ze er vrijwillig voor hebben gekozen om in de duisternis af te dalen en zielen die daar vast zitten te helpen. Maar dat hebben jullie toch zeker gedaan en jullie zouden niet zijn uitgekozen als je niet geschikt werd geacht voor de taken die voor jullie lagen. Er valt grote voldoening te behalen uit het helpen van je broeders en zusters bij het vinden van het Licht om op die manier aan de reis terug naar huis te beginnen. Jullie zijn allen Eéndus wat kan er natuurlijker zijn dan de wens hen te verheffen. Denk aan je eigen situatie en de hulp die je van je Gidsen ontvangtzonder welke je veel meer tijd nodig zou hebben om je te ontwikkelen. Iedereen tezamen heeft met de uitdagingen te maken en of je het nu kunt geloven of nieter is altijd hulp voorhandenmaar er kunnen redenen zijn dat je je eigen ervaringen door moet blijven maken. Je levensplan is vóór je incarnatie al doorgesproken en je Gidsen zullen hun uiterste best doen om ervoor te zorgen dat je dit volgt.

Het leven op Aarde kan prachtig en opwindend zijn of ellendig en pijnlijkmaar het zijn allemaal ervaringen die jullie op enig moment in de toekomst goed van pas komen. Het is vanzelfsprekend je ervaring die telt wanneer je een andere ziel helpt problemen te overwinnen. Er is absoluut niets dat te vergelijken is met ervaring in de praktijk en jullie zullen worden gedankt en geprezen voor het zo gul vrijmaken van jullie tijd. Dienstbaarheid aan anderen in de dualiteit is dé manier waarop je je snel kunt ontwikkelenin het bijzonder in de huidige omstandigheden waar er sprake is van een hoge mate van onzekerheid en weinig zicht op de toekomstige veranderingen die jullie zullen verheffen.

De meesten van jullie zijn doorgewinterde reizigers die open staan voor suggesties voor hoe je je talenten het beste kunt inzetten. Jullie zijn in werkelijkheid op eigen kracht Meesters gewordendie het gewend zijn om de diverse uitdagingen tegemoet te treden waar ontwikkelde zielen mee te maken hebben. Op een ander moment zou je misschien voor andere uitdagingen kiezenwant jij bent het die de uiteindelijke keuze bepaalt. Het leven in de hogere dimensies waar jullie naar terugkeren is uiteraard vreedzamer en meer ontspannen.

Ik laat jullie achter met liefde en zegenen moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.

In Liefde en Licht.
Mike Quinsey.


vertaling: Rob en Marja


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS