Followers

Google+ Followers

vrijdag 20 december 2013

20.12.2013

SaLuSa  20-December-2013.


De alledaagse beroering wordt terzijde gezet nu veel mensen zich voorbereiden op de feestelijkheden, al naar gelang hun geloof. Het is traditie geworden dat dit eveneens wordt geaccepteerd door degenen die geen speciale band hebben met religieuze overtuigingen. Het resultaat is dat allerlei mensen vinden dat ze bijeen kunnen komen en hun verschillende overtuigingen ter zijde kunnen zetten en overeenkomen de eenheid van de hele Mensheid te vieren. De energieën nemen toe en een gevoel van liefde voor alle mensen brengt het beste in hen naar boven. Opeens is er met name medeleven met allen die arm of behoeftig zijn, vaak in een samenleving die anders volledig in staat is om ze allemaal te steunen.

Deze toestanden komen herhaaldelijk boven en langzaam maar zeker realiseren de mensen zich dat ze hun broeders hoeder zijn. Degenen die ver vooruit zijn gekomen in hun begrip weten ook dat alle leven Een is, en dat het onlosmakelijk verbonden is en dat de handelingen van elk individu het geheel beïnvloedt. Dit is wanneer mensen de verantwoordelijkheid voor hun handelingen nemen en de trillingen op Aarde helpen verhogen. Als jullie alleen maar de goodwill gaande houden die uit periodes zoals jullie die nu beleven naar boven komen, des te eerder verlaten jullie de lagere trillingen die in jullie hogere staat niet kunnen bestaan. Als de veranderingen zo voortgaan helpen ze die zielen, die net vanuit het duister opdoemen, zich te verheffen. Ze hebben een helpende hand nodig om op de weg naar succes te komen en vinden het makkelijker wanneer anderen de weg eenmaal hebben gecreëerd.

In vele levens hebben jullie myriaden situaties ervaren die jullie vooruitgang hebben geholpen. Ze werden, zoals alle levens,  gearrangeerd om jullie te helpen de problemen die je naar alle waarschijnlijkheid zou tegenkomen, te overwinnen. Er is absoluut niets dat zonder goede reden gebeurt, hoewel het voor de menselijke geest moeilijk is te kijken voorbij hetgeen er in jullie fysieke rijk gebeurt. Ieder van jullie heeft talloze helpers  wiens enige belang is er voor te zorgen dat jullie groeien door jullie ervaringen. Dit is waarom de sleutelgebeurtenissen in je leven georkestreerd zijn om je geleidelijk langs het pad van evolutie vooruit te helpen. Toch zijn jullie in veel gevallen in chaotische omstandigheden geworpen die geen echt doel lijken te hebben. Geloof ons, Geliefden, niets gebeurt per ongeluk en waarin je ook verzeild raakt heeft een bepaalde mate van winst, niet alleen voor jou, maar voor elke erbij betrokken ziel.

Maak je geen zorgen wanneer je betrokken raakt bij wat duidelijk van een negatieve bron komt, aangezien je aanwezigheid nodig kan zijn om de trillingen onder controle te houden. Vaak kun je voldoende Licht inbrengen om wat van de negatieve energieën te verzachten of te verwijderen. Wees ervan verzekerd dat je gebruikt zult worden ten behoeve van je ervaring en toewijding om het Licht te verspreiden, en dat je nooit zult worden geroepen meer te doen dan je aan kunt. Natuurlijk zul je jezelf ook aan de ontvangende kant tegenkomen, maar dit is vaak een test om er voor te zorgen dat je weet hoe je jezelf aan moet pakken. We herhalen dat “niets bij toeval gebeurt”, dus zoek altijd naar de les die je ervaring kan begeleiden.
Wees ervan verzekerd dat je tijdens je leven rustmomenten krijgt en dat er niet van je verwacht wordt het Licht te dienen zonder ze. Het is zeker dat je zult weten waar je staat wanneer je met de stroom meegaat en je levensplan vervult. Herinner je echter dat bij tijd en wijle je, zo te zeggen, openstaand karma tegen zult komen, en dat zal zichzelf presenteren wanneer je in staat wordt geacht daarmee om te gaan. Laat je in zulke omstandigheden dus niet afschrikken en accepteer je ervaring goedgemutst, en het allerbelangrijkste, zorg dat je ervan leert.

Op dit moment in jullie evolutie ga je sneller vooruit dan ooit, en elke ziel is bezig met de laatste ronde van diens levensplan voor deze incarnatie. Dit kan onwaarschijnlijk lijken aangezien jullie allemaal op verschillende plekken in jullie ontwikkeling zijn, en onthoud dat niet elke ziel klaar is om te ascenderen, of dat wil doen. Het einde van een Zonnecyclus nadert en is speciaal in zoverre, dat de eindtijden al bepaald zijn, en ongeacht de pogingen van de Duistere Garde om het plan te weren zullen ze daar niet in slagen. Ascentie is verzekerd en wordt aan het einde van een Zonnecyclus verwacht.

Help ondertussen je medereizigers waar nodig, maar zet ze ondertussen niet onder druk door je adviezen aan ze op te dringen. Soms kunnen lessen alleen geleerd worden door rechtstreekse ervaring, hoewel groepservaringen niet ongewoon zijn. Probeer niet te rigide te zijn in je denken en wees flexibel, hoewel velen van jullie nu intuïtief genoeg zijn om te weten wanneer je een andere kant op moet gaan. Neem de dingen zoals ze komen en probeer situaties niet te forceren tenzij je zeker bent van de uitkomst. Je zou moeten weten dat wanneer de zaken vloeiend gaan er weinig voor je te doen is.

Jullie hebben je duizenden jaren op deze periode voorbereid, zoals je altijd hebt geweten dat die zou komen om je uit de lagere trillingen op te heffen. Velen van jullie zijn ontwaakt voor dit feit, en nu gaan jullie met vreugde voort op jullie weg, met grote verwachtingen. Zelfs wanneer je niet helemaal begrijpt wat voor een grootse tijd zich voor jullie allemaal opent, is er een gevoel van opwinding, wetend dat een nieuw tijdperk op het punt staat zich te openbaren. Het stelt jullie in staat te mijmeren over hoe het leven zou zijn als de Duistere Garde eenmaal verwijderd is. Zo’n vrijheid van bemoeienis is iets nieuws, en heel moeilijk te bevatten wanneer je uit de lagere trillingen omhoog gaat.

Gedurende millennia hebben jullie dualiteit van zo’n intensiteit ervaren, dat de dramatische en verreikende veranderingen die er bijna zijn, moeilijk voor te stellen zijn. Hoe dan ook, ze manifesteren zich bijna, en zullen de meest wonderbare verrassingen en verreikende veranderingen met zich meebrengen, zeer tot jullie verwondering en verheuging.

Ik verlaat jullie nu met wat hopelijk een gevoel van vreugde is, wetend dat jullie reizen in de lagere dimensies bijna ten einde zijn. Blijf kalm en ga door met het verspreiden van liefde en vrede, waar je ook bent.

Dank je SaLuSa

Mike Quinsey
 Vertaling: Rob 

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS