Followers

Google+ Followers

vrijdag 27 december 2013

27.12.2013

SaLuSa  27-December-2013.


Jullie zijn nu weer aan het einde van een jaar dat in veel opzichten opmerkelijk is geweest. De tijd is nog steeds aan het versnellen en men kan een duidelijke scheidslijn zien tussen het oude en het nieuwe. De Duistere Garde boekt niet de vooruitgang die ze wensten, nadat ze het gevoel hadden op het punt te staan de controle over de wereld over te nemen. Ze hielden geen rekening met de toenemende hoeveelheid Licht die op de Aarde werd gevestigd.  Zo zeer dat het bijna ongemerkt de sterkste kracht ten goede werd. Haar vooruitgang kan niet langer worden vertraagd, en het is voorbestemd om het middel te worden om de Duistere Garde te verwijderen.

Deze cyclus is afgerond en het Licht is nu de dominante kracht op Aarde. De merkbare beroering is alleen maar een signaal dat de mogelijkheden van de Duistere Garde om hun mars naar wereldcontrole voort te zetten, beperkt worden. Het was altijd op deze manier gepland, zodat ongeacht hoe ze hun macht over de mensen ook uitbreidden, ze nooit volledige controle zouden krijgen. De cyclus is voorbij en een nieuwe, die volledige vrede en blijheid aan alle zielen zal brengen, is begonnen. Er is niet langer plaats voor de duistere Garde om hun macht over het Menselijk Ras uit te oefenen.

Wanneer jullie pal staan en niet beïnvloed worden door gebeurtenissen die er buiten staan bekrachtigen jullie het Licht, dat steeds sterker wordt. Leef in het Licht en je kunt je leven leiden op een manier die anderen helpt zich samen met jou te verheffen. Het komende Nieuwe Jaar zal vele veranderingen inluiden die een sterk signaal zullen afgeven dat het Licht de Nieuwe Tijd tot stand brengt. 2014 zal het kruispunt zijn dat snelle vooruitgang mogelijk maakt en zal het signaal zijn voor het ware begin van de Tijd van het Licht. Ieder van jullie is uitgekozen om hier te zijn voor die gelegenheid en voor velen van jullie zal het leven je plotseling de veranderingen brengen waar je naar op zoek was. Als Lichtwerkers hebben jullie elk iets te bieden dat op de juiste tijd zal worden gebruikt. Maak je dus geen zorgen dat jouw bijdrage in vergelijking met die van anderen klein is, aangezien alles belangrijk is t.b.v. het geheel.

Jullie hebben allemaal een lange weg afgelegd met je ervaringen en zijn er nu meer in gegroeid dan toen jullie pas je reis begonnen. Geen enkele ervaring is zonder waarde en er is geen noodzaak om vergelijkingen te trekken met anderen, aangezien jullie allemaal een uniek levensplan hebben. Niemand is groter of minder dan een andere ziel. Jullie zijn deel van een grote familie die opkijkt naar Vader/Moeder God, waar jullie vandaan kwamen. Wanneer jullie bijeenkomen als Een zal geen enkele ziel beter worden geacht dan een andere, aangezien allen hetzelfde pad bewandelen en daarop alleen maar op een ander traject zijn.

Als jullie jezelf kunnen zien in anderen zul je weten dat je op onverklaarbare wijze met elkaar verbonden bent en dat jullie in werkelijkheid Een zijn. Toch zul je, zelfs wanneer jullie naar dit besef toegroeien, nog steeds een individueel Licht te midden van alle anderen blijven. Wanneer jullie als “Goden” worden behandeld is het een staat van Eenheid die je ervaart wanneer je terugkeert naar de Godheid. Bij gebrek aan een betere uitdrukking is het je Huis waar je vandaan kwam, en wanneer God weer wat meer wil ervaren worden alle zielen om die reden weer uitgezonden.

Op dit moment hebben jullie moeite om je je hogere staat van zijn voor te stellen of te herinneren, maar spoedig zal je op het pad van volledige herkenning zijn. Het zal in stappen gebeuren en eerst zul je volledig bewustzijn verkrijgen. Noodzakelijkerwijs hebben jullie vele levens in de lagere trillingen met een beperkt bewustzijn geleefd. Jullie uitdaging was om je weg naar God terug te vinden door middel van je eigen ervaring, en dat is waarom elke ziel in zijn eigen tempo reist en je op verschillende paden bent. Onthoud ook dat je t.b.v. specifieke reïncarnaties verbonden bent met bepaalde energieën die je mogelijkheden om te slagen vergroten.

Terwijl je meer Een wordt met het Licht, zul je ook meer ontwaken m.b.t. de waarheid omtrent je ware zelf. Je bent niet je lichaam, dat dient alleen maar je behoeften terwijl je op Aarde bent. Jawel, je hebt tevens een etherisch lichaam dat verfijnd is om het bestaan in de hogere trillingen toe te staan, toch moeten jullie nog veel verder gaan. Uiteindelijk zul je een waarachtig Lichtwezen worden, maar kun je nog steeds een “lichaam’ voor jezelf creëren als de noodzaak zich aandient. Het is raadzaam te bedenken dat wanneer je dat doet, om je in staat te stellen je door de lagere dimensies te bewegen, het op andere manieren beperkend zal zijn.

Geliefden, zet gevoelens van vermoeidheid of twijfel van je af, want de trillingen nemen toe en jullie worden verjongd. Verhef je uit twijfel of ongeloof en kijk strak naar voren en wandel in het Licht. Laat je zorgen achter je en wees ervan verzekerd dat alles perfect in orde is. Het kan moeilijk zijn, maar je moet beginnen je “bagage” af te leggen want je kunt het niet met je meenemen in de hogere rijken. Denk groot en positief, want jullie hebben het moeilijke werk om dit punt in jullie evolutie te bereiken gedaan. Houd ook in gedachten dat jullie vele zielen bij je hebt op deze reis, die alles doen wat ze kunnen om je te begeleiden naar een veilig en vruchtbaar pad.

Ik ben SaLuSa en ik ben weer gekomen om jullie te verzekeren dat alles in orde is en we de hele weg bij jullie zijn. Onze Liefde en Zegen begeleiden jullie.

Dank je SaLuSa

Mike Quinsey Vertaling: Rob 

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS