Followers

vrijdag 14 maart 2014

14:03:2014 + Mike Quinsey
SaLuSa  14 Maart 2014

Geliefden, jullie worden dan weer de ene, dan weer de andere kant opgetrokken waardoor jullie behoorlijk gefrustreerd of verward raken. De reden is dat er  heel veel tegelijkertijd gebeurt en in jullie positie is het moeilijk te bepalen waar het toe leidt. Blijf gefocust op je eigen positie en pad en blijf het Licht verspreiden, want dat is meer dan ooit noodzakelijk. Zo veel mensen zijn verward en maken zich zorgen omtrent de toekomst en dat is niet verwonderlijk nu er zoveel verandert. Deze tijd stelt de Duistere Garde en hun helpers in de gelegenheid het hunne toe te voegen aan de verwarring, terwijl ze spoedig zullen moeten toegeven dat hun tijd voorbij is. Zeker zullen ze ontdekken dat ze hun macht en invloed verliezen. Het is allemaal onderdeel van de veranderingen die overal op jullie planeet plaatsvinden, hetgeen door zal gaan totdat het Nieuwe Tijdperk post vat.


Wees ervan verzekerd dat wij aanwezig zijn om er voor te zorgen dat confrontaties niet uit de hand lopen en dat oorlog helemaal niet aan de orde is, en dat is al een hele poos zo. We zijn ook klaar voor iets waar we al vele jaren naar uitkijken, en dat is jullie terugkeer naar het Licht. Er zullen wereldwijde vieringen zijn als jullie je realiseren dat de Duistere Garde niet langer de macht heeft om zich met jullie vooruitgang te bemoeien of wereldvrede kan voorkomen. Jullie kunnen je bevoordeeld voelen de gelegenheid te hebben gekregen aanwezig te zijn tijdens de veranderingen die nu opdoemen. Jullie kunnen jezelf nu een schouderklopje geven aangezien jullie deze gelegenheid hebben verdiend. Allen die aanwezig zijn op Aarde die voor het Licht werken hebben een belangrijke rol te spelen, maar maak je geen zorgen als het lijkt alsof je niets specifieks doet. Iedere Lichtwerker zal een rol spelen bij het verspreiden van het Licht, en het is al aan het ascenderen. Jullie zullen vol trots naar deze tijd terugkijken vanwege jullie medewerking en jullie zullen verheugd zijn deel te hebben uitgemaakt van het team dat de uitdaging aannam.

De Bankiers waarvan is onthuld wat ze werkelijk zijn hebben weinig tot geen schaamte vanwege hun hebzucht en roekeloos gokken met de gelden die hen werden toevertrouwd. Hun arrogantie en roekeloosheid t.a.v. geld van andere mensen kent geen grenzen en terwijl zij zich veilig voelen valt de hele structuur van de banken uit elkaar. Voordat dat gebeurt zullen vele veranderingen plaatsvinden die gebruik maken van hun expertise. We praten over tijden die ver voor ons liggen, maar terwijl jullie vooruitgang boeken zal het duidelijk zijn dat het monetaire systeem niet langer nodig zal zijn. Uiteindelijk zullen alle banken verdwijnen als ze geen rol meer hoeven te spelen in een geldloze samenleving. Als Ras zijn jullie al bezig je bewustzijn collectief te verhogen en de inkomende energieën zullen jullie snel naar de volgende dimensie brengen. Degenen die een ander pad kiezen zullen natuurlijk naar een geschikt niveau of een geschikte plek worden gebracht om hun evolutionaire ervaringen te vervolgen. Allemaal zullen ze precies daar zijn waar hett goed is voor hun evolutionaire ontwikkeling en de ervaringen die ze nodig hebben.

We zouden nog willen zeggen dat iedereen, zonder uitzondering, een levensplan heeft, zodanig ontworpen dat het hen de beste vruchten biedt in hun incarnatie. Normaal gesproken wordt die met jullie geregeld en er wordt jullie verteld welke delen niet onderhandelbaar zijn omdat ze essentieel zijn voor jullie ontwikkeling, vaak met een karmische aard. Het is duidelijk dat levens verspild zouden zijn als ze op goed geluk waren gearrangeerd, er moet een levensplan zijn dat je verder brengt. Wanneer je niet slaagt m.b.t. de doelen die je hebt afgesproken zijn er geen verwijten, aangezien je de uitdaging in een volgend leven weer aan kunt nemen. Maak je dus geen zorgen wanneer je je realiseert dat je een bepaald aspect van je levensplan niet hebt gehaald.

Voor vele Lichtwerkers zal dit leven het laatste zijn in de lagere dimensies en dit zou je je wel eens intuïtief kunnen realiseren. Na zo veel tijd in de lagere dimensies wordt elke ziel zoveel mogelijk hulp gegeven om zich te verheffen. Zeker, in al jullie levens werden jullie geholpen, maar wanneer de trilling uitzonderlijk laag is, is het moeilijk voor het Licht om het duister te doordringen. Iedere ziel zal echter enige vooruitgang boeken en er wordt op voortgebouwd totdat jullie stevig in het Licht leven. Sommigen van degenen rond jullie zullen lijken gevangen te zitten in de lagere energieën en hun leven hand in hand met de Duistere Garde leven. Haast je niet hen te veroordelen, want het is andere zielen niet gegeven de precieze aard van hun levensplan te kennen. Er zijn gevallen waarbij zielen van Licht het Licht beter dienen door zo’n mantel aan te nemen. Het is beter te wachten met oordelen, of nog beter helemaal geen oordeel te hebben.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik ben blij terug te zijn na het trauma dat Michael overkwam. Onthoud dat wat een verspilde ervaring lijkt altijd waardevol is en er zijn onvermijdelijk lessen uit te leren. Onder zulke omstandigheden zijn we zeer verheugd wanneer jullie reactie op zulke gevallen is door te gaan met het werken in het Licht en kalm en weloverwogen jullie problemen te benaderen. Jullie zijn zeker niet alleen wanneer jullie moeilijke tijden tegenkomen, maar de uitdaging is ze onder ogen te zien. We kunnen het niet voor jullie doen, anders gaat de gelegenheid voorbij om jullie trilling te verhogen. Blijf gefocust op het Licht en weet dat jullie tijd in de lagere trilling bijna voorbij is. Ik laat jullie nu achter met mijn zegen en mijn liefde.

Dank je SaLuSa,


Mike Quinsey

MIKE'S BIO

Beste Vrienden,
               Ik ben weer begonnen SaLuSa te channelen net nadat ik een zeer frustrerende periode achter de rug had, waarin mijn computer helemaal niets meer deed. Hoewel ik jullie e-mails kom ontvangen, kon ik jullie op geen enkele manier laten weten dat ik niet in staat was te antwoorden of SaLuSa-boodschappen door te geven. Ondanks dat ik al mijn bestanden/folders kwijt ben ben ik er weer, ik moet alleen nog SKYPE opnieuw installeren, en ik denk dat ik zowel Front Page als FTP nodig heb.
Ik denk dat met alles wat er gebeurt is sommige abonnee details verloren zijn gegaan, dus denk eraan dat je de boodschappen kunt afdrukken door naar de webpagina te gaan. Print in je Internet Window http://www.treeofthegoldenlight.com/first_contact/channeled_messages by mike quinsey.htm
            Ik zou al die mensen willen bedanken die me geschreven hebben terwijl mijn computer het niet deed. Er waren er zoveel dat ik er op vertrouw dat jullie mijn dank willen aanvaarden voor al jullie vriendelijke belangstelling voor mijn gezondheid. Ik ben ok en kijk uit naar een opwindend jaar waarin vele beloften tot bloei zouden moeten komen. Mochten jullie details verloren zijn gegaan, dan herinner ik je eraan hoe op de Ledenlijst voor mijn boodschappen te komen. Om je te abonneren op de boodschappen, zet het  volgende in je Internet Window: : etfirstcontact@et.treeofthegoldenlight.com – Klik dan op: Subscribe to Tree of the Golden Light Weekly Message. Dit zal de Ledenlijst openen – ga naar de applicatie onderaan “Membership to the Mailing List etfirstcontact@et.treeofthegoldenlight.com” en geef je Email adres tweemaal op, zoals gevraagd.
            Klik “Send” en als het goed is wordt je een bevestigingse-mail gestuurd.
            Steve Beckow stuurde een verzoek voor donaties voor de bekostiging van een vervanging/reparaties aan mijn computer. Gelukkig bleek hij voor een gering bedrag te kunnen worden gerapareerd dus hoef ik de donaties niet te claimen, terwijl ik tegelijkertijd zeer dankbaar ben voor de gulheid en de vriendelijke gedachten die door jullie werden geuit. Ik stuur mijn dank naar de volgende mensen die doneerden, en suggereer ze deze terug te vragen of te wachten totdat de maand voorbij is wanneer ze sowieso worden teruggestort. Die mensen zijn:
                           Eileen Storey – Lucinda Randolph – James Doolittle – Fern Rancourt – Charles Osborn – Frank Bienert – Steve Reusing – Matt Muckelroy – Gillian Hopkinson – Harrigan Logan en ik kreeg er tevens een van de Hope Trust. 
            In Liefde en Licht – Mike Quinsey  

1 comentários:

  1. Ik beschouw dit als vervuiling van het internet.Iedere keer weer diezelfde verhalen.Met nepgods,verzonnen alien beschavingen.Het is vermakelijk voor even,maar we zijn het nu wel zat.

    BeantwoordenVerwijderen

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS