Followers

vrijdag 28 februari 2014

28:02:2014SaLuSa  28 Februari 2014

Geliefden, we komen met goed nieuws en laten jullie weten dat de toewijding die jullie hebben laten zien op het punt staat de beloning op te leveren die jullie hebben verdiend. Onze gecombineerde inspanningen hebben gezorgd voor een versnelling van het noodzakelijke werk dat nodig was om een zichtbare fase in het proces, nodig om de veranderingen te bewerkstelligen, te veroorzaken. Jullie inspanningen hebben gezorgd voor een inventarisatie van de geboekte vooruitgang en de beslissing om snel door te gaan werd genomen. Het betekent dat specifieke gebeurtenissen waar jullie je bewust van zullen worden gaan plaatsvinden, die duidelijk het begin onthullen van een volgende fase die leidt tot “De Gebeurtenis”. Binnen een relatief korte periode zul je onweerlegbaar bewijs krijgen van de vooruitgang die geboekt is, maar verwacht niet dat deze door de gewone media wordt uitgezonden. De Duistere Garde zal de waarheid onderdrukken en alles doen om de vooruitgang te stoppen en dat betekent dat jullie om je heen zullen moeten kijken om bewijs te vinden voor wat er gebeurt.


Na al deze tijd van wachten werd elke poging in het werk gesteld om de noodzakelijke veranderingen voor elkaar te krijgen en nu is de fase bereikt waarin het Licht ascendeert. Niet langer heeft de duistere garde de controlerende macht die ze eens had. In plaats daarvan heeft het Licht opeens een bevelvoerende positie ingenomen en haar vooruitgang zal nu versnellen. Lichtwerkers wordt gevraagd hun focus te houden op het doel waar ze naar toe werken. Er is nog steeds een gefocuste toewijding nodig om de beweging gaande te houden, aangezien er nog een lange weg is te gaan. Het goede nieuws is echter dat het van nu af aan op rolletjes gaat en jullie zullen niet meer zoveel moeilijkheden op je pad vinden als voorheen. Nu weten de meeste van jullie wat er van jullie wordt verwacht en velen hebben op deze specifieke tijd gewacht om hun taak te beginnen. Als je iemand was die geen specifieke taak leek te hebben, dan kun je goed werk doen door voort te gaan het Licht te verspreiden.

Jullie zullen ontdekken dat het Licht doorgaat met groeien zodat jullie leven gemakkelijker wordt. De worstelingen die jullie hebben meegemaakt in het verleden zullen steeds minder worden en er zal een tijd komen waarin alles soepel en naar tevredenheid verloopt. Het is jullie lot de vervulling van je verwachtingen te ervaren en te genieten van de verheffing in jullie trilling. Als jullie dat doen zullen jullie ontdekken dat je bewustzijn eveneens toeneemt en jullie zullen verder zijn op de weg naar volledig bewustzijn. Jullie hele reis bestond uit het zoeken naar de weg terug naar wat je was toen je millennia geleden je reis begon.

Nu zul je je inmiddels hebben gerealiseerd dat je niet je lichaam bent, dat eenvoudig weg iets is dat je hebt ‘aangetrokken’ om je in staat te stellen de lagere dimensie te ervaren. Noch zijn jullie ware ‘Aardlingen’; je thuis is tussen de sterren waar je zult terugkeren en verblijven als Lichtwezen. Jullie worden allemaal geëerd en gerespecteerd vanwege het aanvaarden van de taak om te leven tussen de verdichte rijken, onderwijl het Licht dragend. Jullie hebben Wezens opgeheven die anders misschien volledig door de lagere trillingen werden overmand. Jullie hebben gretig en zonder aan jezelf te denken de uitdaging aangenomen om verloren zielen te helpen, wetend dat het niet zou worden toegestaan voor altijd je pad kwijt te raken. Te allen tijde zou je leven worden gevolgd en geholpen wanneer mogelijk.

Veroordeel dus degenen die uit het Licht zijn gevallen niet. Ze hebben immense hulp en begrip nodig om ze weer op de juiste weg te krijgen en jullie hebben je vrijwillig opgegeven om ze daarbij te helpen. Jullie weten in deze fase niet welke ervaringen je zelf hebt meegemaakt om te komen waar je nu bent. Wanneer je bewustzijnsniveau is toegenomen zul je jezelf in de ‘Spiegel van Waarheid’ zien en zonder twijfel verheugd zijn te zien dat je je beloften hebt ingelost. De waarheid omtrent jezelf moet gefaseerd worden onthuld als en wanneer je sterk genoeg bent om die te accepteren. Er is niets schokkends aan maar het is simpelweg heel verrassend en voor velen ongelooflijk.

Wees open-minded wanneer jullie je meer bewust worden van de waarheid en weet dat die altijd dat speciale gevoel geeft dat niet ontkend kan worden. Als het teveel lijkt om te geloven, onthoud dan dat je de waarheid na verloop van tijd zult aanvaarden voor wat die is. Als jullie eens wisten wat een prachtige tijd voor je ligt, zou je geen zorgen hebben om de toekomst, aangezien je leven nu op een ander spoor zit, hoewel dat moeilijk te accepteren kan zijn onder jullie huidige omstandigheden. Dit zijn tijden van onrust nu de noodzakelijke veranderingen doorgaan maar daaruit zullen de vrede en harmonie komen die jullie zochten.

Van hier af aan zou het leven makkelijker voor jullie moeten zijn en er zal geen gebrek aan aanmoediging zijn. Velen van jullie zullen weinig nodig hebben aangezien jullie zullen worden aangespoord door de ontwikkelingen die weldra moeten komen. Het zal komen in de vorm van bevestiging van gebeurtenissen die plaatsvinden, waar je je normaal gesproken niet bewust van zou zijn maar die nu onthuld worden. Sommige zullen de mensen shockeren maar over het algemeen zal men ze verheffend vinden. Lichtwerkers kunnen een immense hulp zijn door mensen voorzichtig in te lichten omtrent de waarheid. Houd je aandacht bij de ontwikkelingen aangezien enkele direct betrekking hebben op je activiteiten. Wees bereid om je aan te passen en blijf altijd op het pad naar volledig bewustzijn. We kijken er naar uit om contact met jullie te maken maar het is nog niet de tijd voor meer open contact. Dat zal natuurlijk komen en zelfs dat ligt niet zo ver in de toekomst.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en zo verheugd dat het nieuws eindelijk meer verhelderend en zeker verheffend is. Het zal met snelle tred en interessante ontwikkelingen voor jullie verheffing doorgaan. Zoals altijd zullen we de activiteiten van de Duistere Garde in de gaten houden omdat zelfs een klein deel ervan nog problemen kan veroorzaken. We laten jullie nu achter met onze liefde en zegeningen.

Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey

 Vertaling: Rob 

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS