Followers

vrijdag 11 april 2014

11:04:2014 SaLuSa, 11 april 2014

We komen weer om jullie te vertellen dat de zaken spoedig tot een climax komen nu de Liefde en het Licht zich zo krachtig op Aarde vestigen. Ieder van jullie is in enigerlei mate verantwoordelijk voor deze veranderingen en we verwelkomen jullie vastberadenheid om volledig succes te behalen. We monitoren voortdurend gebeurtenissen op Aarde en willen jullie verzekeren dat alles zeer goed vooruitgaat. We houden om het zo maar te zeggen alles nog geheim en zelfs zo boeken we nog vooruitgang. Voor degenen die op de hoogte blijven via onze rapportages die via verschillende bronnen doorkomen verschijnt er een beeld dat zou moeten aangeven hoeveel vooruitgang we hebben geboekt.

Er zijn vele jaren verstreken sinds onze voertuigen dicht bij de Aarde zijn gekomen en het is onze manier om jullie te verzekeren dat we voor jullie zorgen. Soms moeten we karmische situaties toestaan om deze tot vervulling te laten komen, aldus ervoor zorgend dat veel karma wordt opgeruimd. Sommigen zien de verwoesting die wordt veroorzaakt in Syrië en het enorme verlies aan levens en vragen zich af of dat allemaal nodig was. We willen ‘ja’ zeggen want de situatie heeft zoveel karma opgelost en vele zielen in staat gesteld vooruit te gaan. De vernietiging is enorm, maar vergeet niet dat het negatieve energieën zijn die worden opgeruimd. Na onze aankomst op Aarde, hetgeen een gebeurtenis is die in de nabije toekomst wordt aangekondigd, zullen we met jullie werken om alle gebieden op te ruimen die vernield zijn door oorlogen. We kunnen jullie verzekeren dat alle sporen verwijderd en alles dat vernield is hersteld zal worden naar de oorspronkelijke schoonheid.


We kunnen gebieden indien nodig terugbrengen in hun ongerepte staat in nagenoeg geen tijd. Dit zullen opwindende en zeer vervullende tijden zijn na eeuwen van dood en vernietiging. We kunnen absoluut verklaren dat niets onze plannen om Moeder Aarde te herstellen in de weg zal staan. Maak je dus geen onnodige zorgen over hoe de restauratie zal plaatsvinden aangezien het met onze technologieën en ervaring zal lijken alsof het geen tijd kost. Lang geleden in jullie verleden was de Aarde werkelijk een Paradijs en jullie zullen daarnaar terugkeren. God heeft gedecreteerd dat er een einde zal komen aan oorlogen en de zinloze vernietiging die ze veroorzaken. Dus wat voor uitdagingen jullie ook nog gaan ervaren, onthoud dat jullie een prachtig slot van deze cyclus gaan zien en ervaren.

Aangezien de mensen van de Aarde meer tijd hebben om te reizen zijn de mysteries omtrent de andere rassen bekend geworden en uiteindelijk realiseren jullie je hoe zeer jullie op elkaar lijken. De mensen zoeken geluk en vrede en het is alleen de Duistere Garde die opzettelijk een situatie heeft gehandhaafd die herhaaldelijk tot oorlog en onrust heeft geleid. Dat verandert nu al en met de vermenging van de verschillende rassen realiseren de mensen zich dat er in werkelijkheid een Ras is op Aarde – het Menselijk Ras. Zelfs doordat jullie in vele verschillende landen zijn geïncarneerd voor jullie evolutie hebben jullie een begrip gekregen van de verschillen – dat Allen Een zijn. In het grotere plaatje zijn jullie allemaal Goden, maar dat is nu nog latent aanwezig, toch zullen jullie die waarheid gaan aanvaarden.

Jullie zijn niet je lichaam maar het is een voertuig dat je gebruikt om ervaring op te doen. Door de dood echter ga je naar een hogere versie ervan, dat niet zal verouderen of worden beïnvloed door de effecten van de tijd. Feitelijk zal het een perfecte versie zijn van je eerdere lichaam, maar dan in een hogere trilling. De toekomst zal vol zeer aanvaardbare verrassingen zijn, niet in het minst daarvan jullie vaardigheid de vrijheid te ervaren om jullie eigen toekomst te definiëren en die te kiezen. Het verblijf op Aarde in de lagere dimensies had zijn ups en downs maar, om jullie eigen terminologie te gebruiken, het is een snelweg naar Ascentie. Nergens anders zouden jullie met zo’n snelheid evolueren en wees ervan verzekerd dat vele zielen graag met jullie zouden willen ruilen. Het moge onwaarschijnlijk lijken maar jullie zijn waarlijk geprivilegieerd door het hebben van de mogelijkheid in de lagere dimensies te evolueren.

Wees er ook van bewust dat jullie slechts een klein beetje kennis hebben van jullie ware status. Jullie zijn veel grootser dat jullie je voorstellen maar na verloop van tijd zullen jullie naar een veel hoger niveau van bewustzijn ‘groeien’. Op Aarde zijn jullie zeer beperkt en deel van jullie uitdaging is om je ware zelf te vinden. Nadat jullie je eenmaal beginnen te realiseren dat jullie bewustzijn beperkt is en toch geen beperkingen heeft, zullen jullie snel met een verbijsterende snelheid evolueren. We vertellen jullie dit omdat het tijd is dat de waarheid bekend wordt gemaakt. Daarom kunnen jullie je vizier zo hoog richten als jullie willen, aangezien letterlijk alles mogelijk is voor wat betreft jullie evolutie.

Een Mens zijn is op zichzelf een opmerkelijke ervaring, maar kun je je voorstellen wat het is een Engel te zijn. Met name hoe het is aan de rechterhand van God te staan, in een staat van pure perfectie. Jullie zitten te ver in de lagere dimensies om te kunnen ‘voelen’ hoe het is in de hogere, maar dat komt te zijner tijd voor jullie. Jullie moeten je realiseren dat het niet nodig is om je ambities te limiteren, aangezien alle zielen hun weg naar Godheid langzamerhand terugvinden. Het kan wat teveel zijn om van jullie te verwachten zulke mogelijkheden te overwegen, maar we willen jullie je laten realiseren dat jullie onbegrensde mogelijkheden hebben.

Eenmaal terug op Aarde: doe wat je kunt om andere zielen op hun reis te helpen. Jullie zijn tenslotte allemaal ‘Een’, allemaal in een andere etappe op je reis naar huis. Deel je kennis waar je weet dat het kan worden aanvaard en begrepen, maar overweldig een andere ziel niet aangezien soms alles dat nodig is om ze te laten ontwaken een subtiele suggestie of een idee is. Diep van binnen weet iedere ziel de Waarheid, maar het is vervaagd of expres verborgen om een focus op de benodigde ervaringen toe te staan. Ga er nooit van uit dat gebrek aan kennis of intellect aanwijzingen zijn voor de evolutie van de ontwikkelingsfase van een ziel.

Ik ben SaLuSa, en ik kijk uit er naar uit jullie op Aarde te ontmoeten en in staat te zijn jullie vooruitgang te bespoedigen. Jullie zullen vollediger worden ingelicht m.b.t. hetgeen de toekomst voor jullie in petto heeft en we kunnen jullie er zelfs glimpen ervan laten zien. Er worden door ons technologieën gebruikt die echt wonderbaarlijk lijken te zijn en daarom kunnen we jullie problemen op Aarde met volle snelheid aanpakken. De planeet herstellen naar haar ongerepte staat is een van onze eerste prioriteiten. Onze bronnen zijn echter vrijwel onbeperkt en we hebben miljoenen voertuigen die we kunnen oproepen als we ze nodig hebben. Grootse tijden liggen voor ons en wees ervan verzekerd dat we jullie zullen uitnodigen ze met ons te delen. Ga dus in vol vertrouwen voort aangezien alles niet alleen volgens jullie verwachtingen zal gaan, maar daar nog ver voorbij. Ik laat jullie achter met mijn liefde en zegen.

Dank je SaLuSa.
Mike  Quinsey

 Vertaling: Rob 

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS