Followers

zondag 27 april 2014

24.04.2014


SaLuSa, 24 april 2014

Hoewel de zaken op Aarde nog steeds in een staat van verandering zijn, zal de uitkomst niet tot ergere toestanden leiden. We denken voornamelijk aan de confrontatie die plaats vindt in de Oekraïne. Niet zoveel jaar geleden zou dat zeer waarschijnlijk tot een oorlogstoestand hebben geleid. Vanwege de verandering in bewustzijnsniveaus en de hogere trillingen die jullie bereiken, worden oplossingen gezocht die zich focussen op een vreedzame oplossing. Vrede zal spoedig komen op Aarde en jullie zullen in staat zijn opnieuw vreedzame betrekkingen tussen landen op te bouwen. Gedurende een hele tijdsperiode werden landen een mix van rassen en culturen en dat helpt jullie beschaving al enorm om in vrede en harmonie te leven.

Over de hele wereld worden de laatste handelingen van afscheiding uitgespeeld en wanneer de Duistere Garde eenmaal verwijderd is zal het leven vreedzamer en meer de moeite waard worden. Er zijn jongere generaties die meer ontwikkeld zijn en hun kans afwachten om nieuwe ideeën voor een vreugdevoller bestaan te leveren. De tijd dat leiders naar voren komen om de Duistere Garde -waarvan de dagen geteld zijn - te vervangen, komt eraan. Zulke zielen hebben ervaringen die ze kunnen gebruiken om ervoor te zorgen dat de Mensheid een grote stap voorwaarts zet, het Nieuwe Tijdperk in. Er waren tijden in jullie geschiedenis waar vrede ervoor zorgde dat veel vooruitgang kon worden geboekt. Zulke tijden waren echter een bleke weerspiegeling van hetgeen het Gouden Tijperk jullie zal brengen. Deze tijden zullen terugkomen en jullie zullen hebben waarnaar verwezen werd als de “1000 jaren van vrede”.

De meeste zielen zijn vele malen op Aarde gereïncarneerd om dualiteit te ervaren. Sommigen ervaren nog steeds wat voor hen een hogere staat van bewustzijn is, terwijl anderen simpelweg het hunne verheffen tot een niveau dat ze al eerder bereikten. Zielen op Aarde zijn een mix van mensen in veel verschillende stadia van evolutie. Wanneer jullie echter van de Aarde weg groeien zijn de verschillende niveaus van bewustzijn duidelijk gedefinieerd en zielen van een lager trillingsniveau kunnen gewoonlijk niet een hoger niveau binnengaan. De uitzondering is wanneer ze worden vergezeld door een Hogere Ziel die zijn/haar trillingsniveau met ze wil delen. Jullie zullen zoveel te ontdekken en opnieuw te leren hebben en het zullen opwindende tijden zijn. Totdat jullie het hogere bewustzijnsniveau bereiken, zijn jullie erg beperkt in hoever je kunt gaan. Het is jullie huidige niveau dat jullie in een staat van beperkt bewustzijn houdt.

Hoe meer jullie je bewustzijn openen om andere mogelijkheden te overwegen, hoe sneller jullie je trillingsniveau zullen verhogen. Op dit moment leven jullie in wat je zou kunnen noemen een droomwereld, een die alle zielen hebben helpen creëren. Jullie zullen pas weer de vrije Geesten, die jullie echt zijn, zijn geworden nadat jullie je huidige bewustzijnsniveau hebben verhoogd. Zoals echter met alle ervaringen, vergroot het jullie bewustzijnsniveau en dat zal jullie uiteindelijk verder brengen. We kijken naar jullie met volledige bewondering en liefde, aangezien we zielen zien die moedwillig dualiteit op zich hebben genomen waarvan ze wisten dat het ze omlaag zou halen. Toch hebben jullie stoutmoedig de uitdaging aanvaard, wetend dat jullie nooit helemaal alleen gelaten zouden worden om je weg naar het Licht terug te vinden.

Als zielen die zich uit de lagere dimensies bewegen, voegen jullie waardevolle ervaring toe aan jullie totale kennis. Ergens in de nabije toekomst zal het jullie in staat stellen andere zielen te helpen, die d.m.v. jullie ervaringen kunnen leren. Of je nu het Licht of het duister geleefd of gediend hebt maakt geen verschil, aangezien je een schat aan ervaring te bieden hebt aan anderen die eveneens op het pad van evolutie zijn. We hebben vaak genoeg gezegd dat jullie allemaal Een zijn en het is waar dat wat ieder van jullie doet, het geheel beïnvloedt. Als een collectief van zielen helpen jullie elkaar om te groeien want als jullie dat doen dan gaat de hele Mensheid vooruit.

Bedenk dat, als resultaat van je vele levens op Aarde, je een kennis en ervaring van vele culturen hebt opgedaan. Op een onderbewust niveau beïnvloedt dat je huidige tegenwoordige bestaan en zou het je toleranter moeten maken voor de geloofsovertuigingen van andere mensen. Velen leven met een beperkt, zo niet verkeerd begrip van de Waarheid. Het zal spoedig duidelijk worden en wellicht zal de wetenschap dat je meer bent dan je lichaam een diepgaande en onthullende uitspraak gevonden worden. Jullie zijn glorieuze Lichtwezens die in een gevorderde zijnsstaat zijn en in de toekomst in staat zullen zijn “jezelf te denken” in welke vorm je ook verkiest om je evolutie verder te ontwikkelen. Daarmee komt de vrijheid om te reizen waarheen en wanneer je wilt.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben altijd blij om dit contact met jullie te maken. Het was een lange en moeilijke weg voor jullie allemaal, maar dat verandert nu ten goede. Ik laat jullie nu achter met mijn Liefde en Zegen.

Dank je SaLuSa,

Mike Quinsey


 Vertaling: Rob 

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS