Followers

vrijdag 6 maart 2015

SaLuSa, 6 maart 2015, NL

SaLuSa, 6 Maart 2015 NL

Ik breng de groeten over van de Galactische Krachten die jullie vooruitgang met grote belangstelling volgen, zij hebben jullie vergezeld door vele levens. Echter, onze betrokkenheid bij jullie is nooit intenser geweest dan nu, aangezien jullie het einde van jullie ervaringen in het oude paradigma naderen. We zijn samen een lange weg gegaan, en wij bewonderen jullie vastberadenheid om vast te houden aan jullie taken en zo een overwinning te bereiken op de Duistere Garde. Het feit dat jullie al effectief die slag hebben gewonnen betekent niet jullie verder geen werk meer hebben te doen, de nadruk ligt nu op het behoud van jullie positie in de hogere trillingen. Ze zijn jullie toekomst en ook bescherming terwijl jullie je gericht houden op jullie huidige rol in het bijstaan van het Licht. We hebben eerder gesproken over jullie vermogen om te staan binnen je eigen Licht, en niet te worden beïnvloed door om het even wat gaande is om je heen. Nu jullie zo ver zijn gekomen, heb je een aura gecreëerd dat potentieel onaantastbaar is, maar het hangt ervan af of je het zelf intact houdt.. Het betekent dat jullie je aandacht niet moeten laten afleiden of misleiden door alle pogingen om je aandacht ergens anders op te richten. De rust bewaren in situaties die een test zijn om te kijken hoe sterk je bent, is de uitdaging waarmee jullie worden geconfronteerd.

Vergeet niet dat jullie de beproevingen, die de 3e dimensie jullie voor de voeten heeft gegooid, hebben doorstaan. Je hebt de strijd gewonnen maar nog steeds moeten jullie jezelf opheffen tot de hogere dimensies. De Duistere Garde zal haar laatste pogingen doen om jullie af te leiden, maar met weinig inspanning zullen jullie ze overwinnen. Doordat jullie ontwaken moeten jullie nu in staat zijn om verder te kijken dan de programmering die jullie heeft vastgehouden, om de misleiding te zien die aan jullie is opgelegd. We vertellen jullie nogmaals dat jullie veel groter zijn dan jullie je kunnen voorstellen of kunnen geloven. Jullie zijn in werkelijkheid grote wezens van Licht die jullie opnieuw zullen zijn wanneer je jezelf met je hogere zelf samenvoegt. Dus zeg tegen jezelf dat je het volledige potentieel hebt om weer groot te zijn, en niets ligt buiten jullie vermogen. Te lang hebben jullie gewerkt met de indruk dat jullie nederige wezens zijn en als gevolg daarvan hebben jullie geleden. Nu beginnen jullie te begrijpen waarom jullie zijn achtergehouden door de acties van de Duistere Garde, maar nu haar macht is afgenomen  zal die van jullie herwonnen worden.

Terwijl jullie het Licht verspreiden zijn wij altijd heel waakzaam over jullie geweest, en zullen wij geen elke vorm van inmenging toestaan in jullie vooruitgang die de uitkomst zal beïnvloeden. We kunnen veel doen om te voorkomen dat er pogingen worden gedaan die jullie werk zullen vertragen of dat er wordt ingegrepen in jullie werk, en jullie zijn je vaak niet bewust van dergelijke pogingen. Houd in gedachten dat de eindtijd zodanig zal zijn dat een heleboel karma of onvoltooid werk wordt uitgevoerd. Vaak wordt het tot deze periode, wanneer jullie je trillingen hebben verhoogd, overgelaten, jullie vermogen om met openstaande kwesties om te gaan ligt dan vele malen hoger. Kleineer jezelf niet want jullie hebben een enorm potentieel en door het projecteren van het geloof in jezelf zal dit krachtiger worden . De Wet van Aantrekking is krachtig en een echte realiteit, maar hij werkt op een manier die jullie je mogelijk niet realiseren. Jullie moeten te allen tijde positief zijn daar een negatieve houding meer van hetzelfde zal aantrekken. Door te affirmeren dat je iets kunt doen, ipv  het vragen om hulp om het te doen, zul je veel sneller vooruitgaan. De resultaten zullen niet altijd zo snel zijn als jullie zouden willen, maar ze zullen tijdig komen.

God speelt geen spelletje met jullie, maar er zijn andere wezens die om verschillende redenen zich zullen voordoen als God en jullie proberen in een andere richting te leiden. Jullie intuïtieve krachten moeten jullie wantrouwend moeten maken t.a.v. dergelijke entiteiten vooral als jullie worden gelokt door aantrekkelijke voorstellen. Echter, als jullie in het reine komen met jullie ego moet je de pogingen om jullie te misleiden herkennen. Totdat jullie volledig naar het Licht zijn teruggekeerd zullen jullie verschillende op verschillende tijdstippen hindernissen tegenkomen op jullie pad. Wees gewaarschuwd en weet dat God en de Hogere Wezens geen spelletjes met jullie spelen, ze zijn allen Liefde en jullie zullen hen door hun Licht kennen. Jullie zijn van ons afgesneden, maar nu dat de sluiers die de waarheid hebben verborgen worden verwijderd zullen jullie het weer volledig begrijpen. Wees klaar om de grotere waarheden over jezelf te leren en wees klaar om jullie plaats onder ons in te nemen.

Sommige zielen zijn nog niet klaar zijn om over de waarheid van jullie bestaan of jullie verleden te leren, maar dat houdt hun vooruitgang niet tegen. Zij zullen worden geleid naar een pad dat hen vooruit zal laten gaan en ongeacht hoe lang het duurt zal er lering worden getrokken. Daarom vragen wij jullie om het Licht te zien in alle zielen en hen nooit van te voren te veroordelen aangezien jullie niet weten welke uitdagingen zij zijn aangegaan. Vanuit de Duisternis in het Licht komen is een krachtige ervaring en zielen die in dit stadium zitten hebben mededogen en hulp nodig om succesvol te zijn. Heeft de  grote leraar Jezus jullie nooit verteld dat je voorzichtig moet zijn met wie je contact onderhoudt aangezien je niet weet wanneer je in het gezelschap bent van een Engelachtig Wezen. Als jullie alle mensen met respect en vriendelijkheid behandelen doe je het beste wat je kunt voor hen en jezelf.

In werkelijkheid is het leven niet ingewikkeld maar in jullie huidige dimensie is er een voortdurende strijd met de lagere trillingen. Telkens  is er de potentiële uitdaging die je van richting kan laten veranderen, maar als je sterk in je overtuigingen bent kunnen zij jullie geen schade toebrengen. Er is alleen de ene grote macht die onveranderlijk is en boven alles staat en dat is Liefde, en alles wat jullie nodig hebben om door jullie ervaringen heen te varen. Hou van iedere ziel en als hun houding zodanig is dat jullie het weerzinwekkend vinden is het duidelijk dat je geen vriendschap met hen hoeft aan te gaan. Er is een gezegde "dat als je niet iets goeds over iemand kunt zeggen zeg dan ook niet iets slechts over iemand" en dat is een goede manier van leven. Gelijkgestemden zullen elkaar aantrekken, en jullie zullen nu wel een cirkel van vrienden hebben gevonden waarmee je in harmonie bent.

Wij van de Galactische Vloten zijn klaar om binnenkort naar de Aarde te komen wanneer daarvoor de opdracht wordt gegeven. Wees er dus van verzekerd dat er geen vertraging van onze kant zal zijn zodra de situatie zodanig is dat we jullie veilig kunnen bezoeken. Jullie moeten begrijpen dat wij ons niet rechtstreeks met jullie vooruitgang willen bemoeien, maar orders opvolgen voor jullie verbetering. Wees er zeker van dat wij er voor jullie zijn en wij kijken er naar uit om jullie onder vreedzame omstandigheden te ontmoeten.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik vertegenwoordig de Lichtkrachten die voor jullie zorgen. Ik stuur jullie Liefde en de beste wensen voor een succesvol einde van jullie verblijf.

Dank je Wel  SaLuSa,

Mike Quinsey

Vert. Elene

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS