Followers

zaterdag 28 februari 2015

SaLuSa, 27 feb 2015, NL

SaLuSa 27 Februari  2015

Jullie leven in zeer heftige tijden waarin veranderingen zeer snel gaan plaatsvinden. Ze gaan jullie introduceren in het Nieuwe Tijdperk dat uiteindelijk vrijwel alle aspecten van jullie leven zal veranderen. Zij hebben de tijd nodig om te manifesteren, maar ze nemen al vorm aan terwijl de oude set-up wordt ontmanteld. Het is speciaal bedoeld om jullie in het donker te houden en te voorkomen dat jullie je ware potentieel realiseren. De duisteren hebben opzettelijk de waarheid verzwegen van jullie ware erfgoed, maar die tijd is nu ten einde en die zielen die verlicht zijn leiden de weg vooruit. Het betekent dat degenen die zichzelf niet kunnen bevrijden van hun oude geloofsysteem geleidelijk meer geïsoleerd zullen raken. Er is geen schaamte of vergelding waar ze bezorgd om moeten zijn, maar het is wel zo dat hun volgende ervaring een voortzetting zal zijn van wat ze al hebben gekozen. Wees ervan verzekerd dat er veel helpers bij zulke zielen zijn, hen aanmoedigen om te verlangen zichzelf  te verheffen. Aangezien de tijd een illusie is maakt het niet uit hoe lang ze nodig hebben om te ontwaken.

Laat jullie visie op de toekomst niet beperken aangezien dit een tijd is waarin alles mogelijk is. Open je hart voor het licht en sta jullie liefde toe alle zielen te omarmen, aangezien jullie in werkelijkheid allen Eén zijn. De grootste les die je kunt leren die het meest belangrijk is voor je toekomst is vergeving, en die mag dan ook op geen enkele manier worden beperkt. Alle zielen hebben op verschillende momenten zowel het Licht als de Duistere energieën meegemaakt om zo de ervaring te verkrijgen die nodig is om te evolueren. Dus wanneer je vandaag andere zielen ziet herinner je dan dat ze eraan werken om karma los te laten, waardoor ze zowel in het Licht als in het duister een rol kunnen spelen. Daarom wordt zonder een volledig begrip van de problematiek een oordeel gevormd en het is beste om zulke zielen jullie liefde te sturen.

De toekomst zal de opkomst van de zielen die al geëvolueerd zijn zien en ze zullen anderen helpen om op te staan. Je kunt er dus volledig op vertrouwen en voor wat het inhoudt, daar de toekomst verzekerd is en die bestemd is om jullie in het Nieuwe Tijdperk brengen. Jullie nieuwe cyclus zal jullie snel naar de hogere vibraties bewegen en vrede en tevredenheid zal spoedig naar jullie allemaal komen. Het zal een tijd zijn waarin je niet meer teruggehouden zal worden door de Duistere Garde die van de Aarde verwijderd zal zijn. Inderdaad zal geen ziel naar de hogere dimensies kunnen gaan tenzij die van de hogere trillingen is. Al deze ontwikkelingen zijn gepland voor jullie, maar wees geduldig en gun ze de tijd om zich te manifesteren. Wij vertellen jullie gewoon het goede nieuws om zo jullie geesten te verheffen, omdat we weten dat velen van jullie moe zijn en ernaar uitkijken om verder te gaan. Jullie bevrijding van de lagere vibraties is buiten twijfel, dus wanhoop niet, maar blijf vooruit gaan op een positieve manier.

We zijn volop bezig met het in bedwang houden van de Duistere Garde aangezien ze met hun laatste pogingen bezig zijn ons plan te verstoren. We zijn hen altijd een stap voor en weten wanneer ze van plan zijn om chaos te creëren. Nu ze beseffen dat hun tijd bijna op is, hebben zij hun gedachten veranderd zodat ze kunnen ontsnappen aan de gevolgen van hun daden, er is echter geen realistische kans dat zoiets gebeurt. Ze zullen merken dat hun vluchtwegen worden geblokkeerd en zij zullen onder het gevolg van hun acties lijden. We verwijzen niet naar 's mensen idee van vergelding, maar naar aanmoediging en hulp om terug te keren naar het Licht. Zelden keren zielen zich af van een kans om hun werkwijzen te veranderen, maar als dat niet zo is zijn zij de makers van hun eigen lot en het einde van hun leven.

Wees ervan verzekerd dat zodra de situatie op Aarde geregeld is en wij ons vrij onder jullie kunnen bewegen, wij openlijk contact met jullie zullen maken. Onze plannen zijn gemaakt en klaar om in actie te worden omgezet, zoals je zou zeggen,  als eenmaal "de kust veilig is" zullen we in staat zijn om ons werk met jullie onmiddellijk te beginnen. Onze prioriteit is om de vereiste globale veranderingen aan te brengen, zodat alle valuta geleidelijk aan worden gelijkgesteld. Te lang zijn sommige valuta sterk ondergewaardeerd en deze staan aan de top van onze lijst. De gouden standaard zal ook opnieuw worden vastgesteld om een einde te maken aan de eindeloze veranderingen in de waarden van valuta. Een dergelijke actie zal de markt doen herleven en er zal een stop worden gezet op woekerwinsten.

We helpen Moeder Aarde al om de planeet te stabiliseren en te reinigen, en uiteindelijk zal ze zo ongerept en mooi worden als ze oorspronkelijk was. Er is zo veel dat is gepland om de Aarde te herstellen en we zijn actief betrokken vanwege onze superieure technologie. Er zullen veranderingen zijn die zich op hetzelfde moment over de hele aarde manifesteren, en jullie zullen verrast zijn door de snelheid waarmee ze worden verricht. Welke problemen je nu ook hebt, ze zullen naar de achtergrond verdwijnen zodra we volledig kunnen beginnen met ons plan. Natuurlijk zullen jullie allemaal op verschillende tijden bij sommige aspecten van het werk betrokken zijn, daar we willen dat jullie met ons meedoen. Dus Dierbaren, voel je niet terneergeslagen door de schijnbare traagheid van de veranderingen, er gebeurt zoveel waar jullie je op dit moment niet van bewust zijn.

Op verschillende momenten zijn wij tussenbeide gekomen om een einde te maken aan de acties bedoeld om letsel en schade te veroorzaken, en zoals we al eerder hebben gezegd,  de totale vernietiging van jullie Aarde hebben voorkomen. Dus twijfel er niet aan dat we mogelijkheden buiten het vermogen van de Duistere Garde hebben, en hen kunnen stoppen een ernstig incident te creëren. Te vaak waren jullie aan hen overgeleverd en zijn we als gevolg van karma niet in staat geweest om in te grijpen, maar toch hebben we het effect van hun acties verminderd. Wij zijn niet zoals jullie zouden denken een Galactische Leger, maar meer als jullie Politiemacht die probeert misdaden te voorkomen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en zoals altijd verheug ik mij erop dit contact met jullie te hebben. Er zijn andere contacten in jullie wereld, zodat het nieuws aan een groter aantal van jullie bekend gemaakt kan worden. De tijd gaat nog met steeds grotere snelheid vooruit en jullie zouden je daar geleidelijk bewust van moeten zijn geworden. Uiteindelijk zullen jullie terugkeren naar een bestaan "zonder tijd", zoals het eonen geleden was, voordat jullie de hogere sferen verlieten. Onze immense Liefde en Licht, en onze beste wensen gaan met jullie, waar jullie ook zijn.

Dank je SaLuSa,

Mike Quinsey

Vert. Elene

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS