Followers

woensdag 15 april 2015

Nederlands -- SaLuSa 10 april 2015, NL


SaLuSa, 10 April 2015


De tijd gaat vanuit ons gezichtspunt zo veel sneller dan jullie ervaren. Dus terwijl jullie naar je idee een tijd zonder onze boodschappen hebben moeten doen, is het voor ons enkel een vluchtig moment. Gedurende een lange periode hebben jullie gelezen of gehoord van vele ervaringen waarin mensen uit hun lichaam zijn getreden en dagenlang "weg" zijn geweest, en waar bij terugkomst bleek dat er maar een korte tijd was verstreken. Soms was het niet meer dan een kwestie van uren of minuten in plaats van dagen. In dergelijke omstandigheden begin je te begrijpen dat alles in het Nu is. Je ervaart dat tijd niet een constante is en dat zal duidelijker worden als je van de Aarde weg beweegt, naar de hogere trillingen.

Dit zijn tijden waarin je moet zorgen dat je een zeer 'open mind' behoudt omdat meer verrassingen erop wachten om ontdekt te worden. De zaken zijn niet perse zo, zoals jullie werd geleerd en misschien is een van de moeilijkste feiten om te begrijpen dat jullie sneller kunnen reizen dan de snelheid van het Licht. Er is veel te leren dat tot jullie komt wanneer jullie volledig zijn opgeleid tot Galactisch Wezen. In deze tijd opent jullie bewustzijn zich en verhoogt zich jullie trilling en jullie zijn bezig terug te keren naar niveaus waar jullie in werkelijkheid al bekend mee zijn. Vanaf hier is het een zaak van opnieuw leren wat jullie vergeten zijn en dat zal niet moeilijk zijn omdat jullie veel hulp zullen krijgen. Zoals we jullie al eerder hebben verteld, zijn jullie veel grootser dan jullie je voor kunnen stellen en in principe zijn jullie God in wording. Maar er is nog een lange weg te gaan voor jullie een dergelijk hoogtepunt van groei bereiken.


In jullie wereld lijkt vrede moeilijk maakbaar, maar reken erop dat grootse Wezens zoals President Obama achter de schermen druk aan het werk zijn om dat te bewerkstelligen. Uiteraard werken miljoenen zielen naar datzelfde doel maar sommigen kunnen meer macht uitoefenen dan anderen. Jullie hebben ook een leider zoals President Obama nodig die zijn plan om permanente vrede naar jullie Aarde te brengen nog moet onthullen. Jullie kwamen in deze belangrijke tijd als Zielen van het Licht naar de Aarde om de nodige veranderingen voor jullie verdere beweging richting het Licht tot stand te brengen. In de niet al te verre toekomst zullen jullie opstijgen naar een niveau waar het duister niet langer kan overleven en het Nieuwe Tijdperk zal dan waarlijk zijn aangebroken.

Dit wetende kun je anderen helpen door deze moeilijke periode heen te komen. Het algemene idee lijkt dat het een chaotische periode is en vrede lijkt verder weg dan ooit. Maar, zoals we al eerder aangaven, sommige gebeurtenissen moeten worden uitgespeeld om reeds lang bestaand karma te zuiveren en er voor te zorgen dat daar waar nodig lessen worden geleerd. Het is juist om te stellen dat jullie in een zeer drukke tijd verkeren waarin zielen de laatste mogelijkheid aangrijpen om zich te ontwikkelen, voordat die kans verkeken is. Op welk niveau een ziel ook mag zitten, iedereen zal elke kans krijgen om voort te kunnen. Met alle geboden hulp zou het een verrassing zijn als jullie niet zouden leren van jullie ervaringen. Maar sommige zielen zijn verstrikt geraakt in het duister en vinden het moeilijk om voort te gaan. Maar wees ervan verzekerd dat niet een ziel in de steek gelaten wordt en de grootse Wezens van het Licht er alles aan doen om het hen mogelijk te maken om op te staan. 

Terugkijkend zouden jullie kunnen beamen dat jullie ervaringen je wilskracht hebben versterkt, door je staande te houden met betrekking tot de vertragende tactieken van de duistere garde. In sommige gevallen zijn jullie tot het uiterste getergd maar jullie hebben alles wat ze op jullie hebben afgevuurd weerstaan. Dergelijke ervaringen hebben jullie op grotere daden voorbereid en in de toekomst zullen velen van jullie als Ambassadeurs optreden voor de Wezens op andere planeten. Evolutie is een eeuwigdurend proces van leren van degenen die al verder gevorderd zijn op het pad. Er is altijd "hulp" wanneer het nodig is maar andere zielen van Licht dringen zich, zonder eerst een verzoek van jullie te ontvangen, niet aan jullie op. Jullie hebben bijna zeker hulp op jullie weg gehad, maar zijn je er misschien niet van bewust. Wees ervan verzekerd dat jullie Gidsen uiterst actief proberen zeker te stellen dat je je levensplan volgt. Wanneer dat nuttige "toeval" dat heilzaam is zich aandient wordt het vaak door hen tot stand gebracht. Het gaat zelfs zo ver dat ze je leven kunnen redden zodat je door kunt gaan met je benodigde ervaringen en de voltooiing van je levensplan.

In de nabije toekomst zal de richting waarin je zult bewegen duidelijk worden en zal het werk dat door de Lichtwerkers is verzet zijn vruchten gaan afwerpen. Er gebeurt veel dat succes zal verzekeren en jullie kunnen ervan op aan dat we jullie eveneens een helpende hand bieden. De manier waarop dingen op jouw niveau gaan, verklaart dat de duistere garde een zekere speelruimte gegeven wordt om jullie op de proef te stellen. Maar hun toekomst ligt in onze handen en deze cyclus zal de laatste zijn van dit speciale Tijdperk. Jullie zullen binnenkort opstijgen naar hogere trillingen waar liefde en vrede vertegenwoordigd zijn en de lagere trillingen niet bestaan. Het is datgene waar jullie al millennialang naar toe werken en de reis is bijna voorbij.

De ervaringen die je hebt opgedaan in vele levens zullen blijven bestaan en zullen het jullie mogelijk maken mentoren te worden voor degenen die nog onderweg zijn naar het Licht. Niet iedere ziel zal in dezelfde richting vooruitgaan, omdat er voor jullie vele verschillende mogelijkheden zijn om het Licht te dienen. Op jullie niveau van verworvenheid hebben jullie een grote mate van vrijheid om te beslissen wat je vervolgens gaat doen en uiteraard hebben jullie op je beurt je mentoren om jullie bij te staan. Velen van jullie zullen terugkeren naar jullie "thuisland" voordat je bepaalt wat je volgende stap zal zijn en de roep dat te doen zal heel sterk zijn.

Als je vooruit kunt kijken in plaats van achteruit en als je bewustzijn groeit zal de weg vooruit duidelijk worden. De tijden dat jullie levens in de lagere trillingen geleefd hebben zullen spoedig een verre herinnering worden maar de geleerde lessen zullen je altijd bij blijven. Zodra het niveau van je bewustzijn stijgt zul je merken dat het eenvoudiger op peil te houden is zonder het risico om terug te vallen. De wereld kan langs je heen gaan zonder dat er sprake is van enige angst voor dat je je laat afleiden van je doel. Je kunt nog steeds volledig bewust zijn van wat er gebeurt.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ben verheugd om weer contact met jullie te hebben.  We weten hoe jullie uitkijken naar de ontvangst van onze boodschappen en we zullen daarmee doorgaan zo lang als nodig is. We sturen jullie onze liefde en zijn als jullie ons nodig hebben, nooit ver weg.

Dankje, SaLuSa.
Mike Quinsey

Vert.: Marja

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS