Followers

vrijdag 17 april 2015

SaLuSa, 17 april 2015, NL


SaLuSa, 17 April 2015
Geliefden, het Licht groeit sneller, alle lof aan diegenen onder jullie die standvastig en trouw zijn aan jullie levensplan. Mogelijk weet je niet zeker hoe goed je dat volgt, maar er is een "gevoel' van diepe tevredenheid bij alles wat je doet. In ieder geval helpen wij jullie je, samen met jullie Gidsen, op het ware pad te houden en assisteren we waar we kunnen. Het nettoresultaat van al jullie toewijding is dat jullie in staat zijn door te blijven gaan zonder van jullie pad te worden afgeleid. De beloningen hiervoor zijn velerlei en op een dag in de niet zo verre toekomst zul je je echt bewust worden van hoeveel jullie bijdrage voor elkaar heeft gekregen. Het heeft niets te maken met kwantiteit, maar met kwaliteit, en ieder van jullie helpt op je eigen wijze het Licht op Aarde te handhaven. Jullie hebben feitelijk het privilege voor zulke taken te zijn gekozen, aangezien vele zielen zich vrijwillig voor zulk werk hebben opgegeven. Niet iedereen is echter noodzakelijkerwijs gekozen voor deze specifieke periode van handelen. Dit is de tijd waarnaar jullie vele levens hebben toegewerkt en sommigen kunnen de veranderingen al "voelen" die hebben plaatsgevonden, nu de negatieve energieën minder effect hebben.

Zo'n tijd als waarin jullie nu zijn is vreemd om over te mijmeren, aangezien extremen ervaren worden die nogal verwarrend kunnen zijn. Deze periode is er een waarin de negatieve energieën lijken te groeien en meer problemen lijken te veroorzaken dan gewoonlijk. Toch krijgen ze juist daardoor meer impact en aandacht. Het is eerder als het "leegschrapen van het vat" en het omgaan met de laatste restjes van de oude cyclus. Er worden duidelijk nog lessen geleerd maar spoedig zal er een tijd komen waarin de trillingen omhoog zullen gaan. Wanneer dit gebeurt zullen ze je verheffen naar een niveau dat de lagere trillingen niet kan accepteren. Blijf dus strak naar voren kijken en laat je focus en vastberadenheid niet minder worden. De Duistere Garde is zich ervan bewust dat hun tijd afloopt, en als een in een hoek gedreven rat zijn ze in staat uit te halen zonder zich over de consequenties druk te maken. Ze hopen van de Aarde te kunnen vluchten wanneer de zaken zich tegen hen keren.


Zoals jullie al weten "wacht de tijd op niemand" en hoewel de toekomst vaststaat zal jullie vrij wil bepalen hoe die zich uitspeelt. De mensheid bestaat uit een zeer gemengde groep zielen van verschillende planeten en zelfs zonnestelsels. Maar de belangrijkste groep is die welke naar de Aarde kwam om te evolueren. Er is geen andere plek die net zo is als de Aarde, dat zo'n snel pad van evolutie biedt. Het is zwaar en veeleisend, maar het is het snelste om alles te ervaren dat nodig is om voorbij de lagere trillingen te evolueren. Onthoud dat ongeacht hoe zwaar een leven ook is, het wordt nimmer aan een ziel opgedrongen, en je zult erin hebben toegestemd voor je behoefte aan wat voor ervaring het je ook moge geven. Zeker, een ziel kan zijn idee omtrent een incarnatie veranderen, zelfs op het laatste moment. Dat gebeurt zelden, aangezien je het doel hebt vastgesteld voordat je incarneert en precies weet wat je erdoor kunt bereiken.

Jullie hoeven je niet druk te maken over de uitkomst van iemand anders zielenpad. Ieder van jullie doet ervaringen op naar eigen behoefte, en vele zielen zullen je pad kruisen en een voorbijgaand contact met je hebben. Vaak is dat voor een speciaal doel, maar desalniettemin kan het een belangrijke stap zijn voor jullie allebei. De hoofdrolspelers in je leven zullen waarschijnlijk in andere levens bij je zijn geweest, en sommige families blijven gedurende vele incarnaties bij elkaar. Vaak zullen ze verschillende rollen spelen en je zou nu zo onderhand moeten weten dat het het ervaren van verschillende energieën inhoudt van het leven als ofwel Man of als Vrouw. Wanneer je teveel opvolgende levens leeft in dezelfde sexe, wordt het moeilijker om te veranderen als de noodzaak zich voordoet. Naar het hele plaatje kijkend zul je begrijpen dat er nogal wat voorbereiding aan voorafgaat om ervoor te zorgen dat je levens op Aarde productief zijn, en dat ze je helpen te evolueren.

De meest wonderbaarlijke gebeurtenissen staan voor jullie toekomst gepland, zodra het punt bereikt is waarop jullie in staat zijn om de waarheid die onthuld zal worden te leven. Het leven zal behoorlijk anders zijn dan wat jullie nu ervaren en heeft weinig te maken met hoe het zou of kon zijn geweest. Jarenlang werd jullie ontwikkeling in een richting geduwd die de doeleinden van de Illuminati, die jullie tegenhield, paste. Dat was om jullie onder hun controle en in een staat van verwarring te houden, zodat jullie achter een tijdslot zitten. Natuurlijk zullen jullie hier heel gauw uitbreken en jullie leven zal met sprongen vooruitgaan. Dat betekent echter niet dat jullie levens werden verspild, en in tegendeel werd er heel snel heel veel geleerd. In meer normale omstandigheden zou jullie vooruitgang een stuk langzamer zijn gegaan. Zoals we eerder al zeiden, elke situatie biedt je enige mogelijkheid om je evolutie te bevorderen.

Jullie hebben mogelijk gehoord dat er buitenaardse bases zijn, zowel op het land als in de zee. We zijn ons van ze bewust en ze mogen blijven, mits ze niet proberen zich met andere levensvormen te bemoeien. Ze zijn allemaal betrokken bij Moeder Aarde en zijn hier om jullie dimensie en alles dat het te bieden heeft te ervaren. Sommige Wezens, zoals de Agarthanen, leefden eonen lang in Binnenaarde en wachten op de juiste tijd om deel uit te maken van de toekomst van de Aarde. Anderen, zoals de Anunnaki, hebben zich met jullie evolutie bemoeid en stookten het ene ras tegen het andere op met de daaruit voortvloeiende oorlogen. Hun invloed en macht over jullie is na zo'n 5000 jaar beëindigd. Dit waren geenszins de eerste bezoekers die zich met jullie evolutie bemoeiden. Desalniettemin speelde door al dit soort perioden karma een rol, en net zoals met elke andere provocatie aan jullie geloof was het een kans om te groeien. Op Aarde werden jullie grotendeels weggehouden van beïnvloeding van buitenaf, wanneer dat jullie plan voor evolutie gewijzigd zou hebben, aangezien dat plan al was afgesproken door Hogere Wezens.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik hou van de vastberadenheid die jullie getoond hebben bij het behouden van de vrijheid die jullie recht en erfgoed is. Vrijheid van meningsuiting is zo essentieel voor ware democratie en het stelt jullie in staat je evolutie zonder bemoeienis voort te zetten. Jullie huidige cyclus is ten einde gekomen en er zijn tekenen dat de nieuwe is begonnen jullie handelingen te beïnvloeden. Kijk altijd naar het Licht in iedereen, en wanneer de gelegenheid zich voordoet, deel je plezier en vreugde met hen. Het is verbazingwekkend hoe snel een vriendelijk woord of gebaar een andere ziel zal verheffen en hun trilling verhoogt.

Dankje SaLuSa

Mike Quinsey.

Vert. Rob

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS