Followers

zaterdag 30 mei 2015

Nederlands -- SaLuSa, 29 mei 2015


SaLuSa  29 Mei 2015
Het oude systeem blijft uit elkaar vallen omdat het niet langer jullie behoefte dient om jullie niveaus van bewustzijn te verruimen. Ook mensen die jullie belangen dienen zijn grotendeels bezig met de oude energieën en terwijl ze blijven, is het maken van meer vooruitgang in het Licht een zeer trage aangelegenheid. Maar de Lichtwerkers hebben een stem en diegenen die verlichting zoeken zullen worden aangetrokken door die mensen die hen kunnen begeleiden langs een geschikte route. Je intuïtie speelt een belangrijke rol in het begeleiden in de richting die het beste past bij jullie behoeften, en soms is er karma betrokken dat jullie nodig hebben om de voortgang op een bepaalde manier te ervaren. Wees er nogmaals van verzekerd dat niets van belang voor je evolutie gebeurt bij toeval, en alle ervaringen hebben hun waarde. Soms zijn de redenen niet meteen duidelijk, maar achteraf  zullen jullie vaak beginnen te zien welke les er geleerd moet worden. In deze eindtijd zijn een aantal lessen hard geweest, maar je zou er goed aan doen om kennis te nemen van de boodschap die ze hebben gegeven. Maak je echter geen zorgen over jullie mate van vooruitgang, vooropgesteld dat je de intentie hebt om van je ervaringen te leren en je zult evolueren. In feite zou je niet zo ver zijn gekomen, als jullie niet hadden gelopen op jullie pad van verlichting.
Het zal blijken dat dit Tijdperk zeer succesvol zal zijn geweest in het begeleiden van jullie  terug naar een hoger niveau van bewustzijn, en inderdaad het was altijd het plan voor diegenen die begonnen te ontwaken tot hun ware zelf. Houd in gedachten dat jullie gretig vrijwillig hebben deelgenomen om "gebrek" te ervaren om zo een ​​dergelijke situatie te overwinnen. Het was bekend dat jullie altijd de mogelijkheid hebben gehad om dit te doen, en nu weten we zeker hoe goed jullie obstakels overwinnen op jullie pad naar verlichting. Maar zelfs al is dat zo, heb je nog een hele weg te gaan naar een niveau om volledig bewustzijn te bereiken. Degenen onder jullie die ontwaakt zijn zullen zich snel bewust zijn van de tekortkomingen en misleidende begeleiding die jullie gehouden heeft in een staat van verwarring, maar jullie Gidsen werken fulltime met jullie om ervoor zorgen dat jullie verlicht zijn. De belangrijkste aspecten van jullie ervaringen zijn die die beoordelingen benadrukken van de waarheid van jullie evolutie, en geven jullie een duidelijker beeld van je ware erfgoed. Jullie zijn Goden in wording en jullie toekomst ligt niet op enige Aarde zoals je nu kent, maar in de hogere rijken van het Licht.
Jullie leren vanuit een aantal bronnen dat jullie op het punt van een periode staan waar grote veranderingen zullen plaatsvinden, en dat begint al te gebeuren. Als jullie op dit moment wonen of leven waar grote veranderingen optreden wees dan verzekerd dat er voorzieningen worden getroffen om jullie veiligheid te waarborgen. Er zal natuurlijk enig verlies van leven zijn, maar voor de betrokken ziel zal het een gewenste verlossing van hun huidige ervaringen zijn. Vergeet niet dat er niets gebeurt bij toeval, en alle grote evenementen in het bijzonder zijn gepland met aandacht voor de levensplannen van de betrokken zielen. Realiseer je ook dat jullie bewustzijn, gedurende jullie verblijf op aarde, wordt beperkt door de lage trillingen waarin jullie leven, maar met de toename van het Licht dat jullie bereikt zullen jullie ontwaken. Probeer door het leven te gaan met de gedachte dat jullie onverwoestbaar zijn, en het maakt niet uit wat er nu  met jullie gebeurt, je zal volledig  herstellen zodra jullie de Aarde verlaten. Beschouw je ervaringen als een rollenspel en probeer de lessen die zij jullie leren te begrijpen.
Dit jaar is er een van verandering en in de zeer nabije toekomst zullen jullie verlicht zijn m.b.t. de waarheid omtrent jullie wezen. Jullie zijn niet je lichaam, maar een prachtig Wezen van Licht, en als je je fysieke lichaam afwerpt zullen jullie vrij zijn van de beperkingen die je hebt ervaren. In de hogere gebieden zal je perfectie herwinnen in jouw hoger vibrerende lichaam dat zich zal openbaren als je jongere ziel. Er is geen plaats daarin voor iets minder, zodat al de beproevingen je nu ervaart je niet meer zullen overvallen. Je beweegt en bestaat ​​in de lichtere trillingen die reageren op de kracht van het denken. Jullie zullen je er snel aan aanpassen en genieten van de vrijheid die ze jullie geven. Wanneer jullie "arriveren" na de dood van het fysieke lichaam, zal de kracht van het denken jou "herstellen" in zijn perfecte vorm en opnieuw als een jeugdig Wezen. Inderdaad, als het doel is jezelf te laten zien zoals mensen jou herinneren, kun je "bedenken" hoe je zou willen worden gezien. Dus als iemand  jou alleen maar kent als een oudere persoon dan kun je je zelf dienovereenkomstig presenteren.
Op dit moment zijn de plannen voor de nabije toekomst in een vergevorderd stadium, maar de plannen zijn vertraagd door bemoeienis van de Duisteren. Elke keer proberen ze het onvermijdelijke te vertragen, maar zonder echt succes daar we ons bewust zijn van hun geplande pogingen om dit te doen. Zoals je zou zeggen: "als de bal begint te rollen" zal haar voorruitgang niet te stoppen zijn, en veel veranderingen zullen vrij snel plaatsvinden. Als alles op zijn plaats is zullen jullie en de Aarde klaar zijn om de eerste officiële bezoeken van ons te ontvangen, en het zal een tijd van viering zijn. Wees ervan verzekerd dat vanuit ons standpunt alles klaar is voor onze aankomst, en niets zal voorkomen dat het gebeurt. Dus vertellen we over de wonderlijke toekomst voor de mensheid om zo jullie verwachtingen te verhogen. Natuurlijk vragen wij jullie om geduld uit te oefenen, omdat er geen gebeurtenissen zullen manifesteren totdat de tijd volkomen volmaakt is, maar wij houden ons aan onze beloften.
Er zijn vele, vele zielen bevreesd voor de toekomst wanneer ze zien dat hun vertrouwde omgeving uiteen valt. Als je de kans hebt probeer dan het idee over te brengen dat het allemaal voor het beste is, en dat het oude moet worden opgeruimd om het nieuwe zich te kunnen laten manifesteren. Eerdere Tijdperken aan het einde der tijden hebben grote veranderingen geleden om zo een volledig nieuwe start te maken, en zelfs in de recente geschiedenis bestaat het bewijs nog steeds. Vergeet nimmer dat je een overwinnaar bent en moet zeggen, ik ben geslaagd voor de test en hoef het niet nogmaals te doen. Jullie zijn groter hoewel je er misschien niet bewust van bent op dit moment. Als je weet dat je allemaal broeders en zusters bent ongeacht kleur of overtuigingen en de Eenheid van alle zielen begrijpt, ben je goed op weg naar een volledig begrijpen. Behandel iedereen zoals je zelf behandeld zou willen worden en je zal ze helpen de onveranderlijke link die bestaat tussen jullie te realiseren.
Ik ben SaLuSa van Sirius, en ben blij dat ik in staat ben om meer informatie vrij te geven op een moment dat zo velen van jullie klaar zijn voor de waarheid. Er is veel meer te onthullen, maar alles komt op de juiste tijd, en we willen jullie zeker niet overweldigen met te veel in één keer. We weten dat het zien van een beetje van de waarheid jullie aan het denken zal zetten mbt andere mogelijkheden en als je dat doet, zullen jullie Gidsen je imponeren met nog meer. Het is duidelijk dat veel zielen niet klaar zijn voor de waarheid, en het zal hen niet   opgedrongen worden. Sommige zijn nog steeds in de greep van een versie van de waarheid grotendeels bepaald door de religieuze leerstellingen, maar waar deze fout zijn zullen hun leraren wakker worden en hun aanpak veranderen. Houd goed vertrouwen en wees nooit bang voor wat de toekomst in petto voor heeft voor jullie. Weet dat veel liefde met jullie samen op reis gaat.

Dank je wel SaLuSa,

Mike Quinsey
Vert. Elene

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS