Followers

dinsdag 23 juni 2015

Nederlands -- SaLuSa, 19 juni 2015SaLuSa, 19 juni 2015

Dierbaren, er gebeurt nu zoveel, dat hoewel we maar voor korte tijd zijn weggeweest, de gebeurtenissen elkaar steeds sneller opvolgen en binnen relatief korte tijd onze intenties naar jullie toe duidelijk zullen worden. Er is nooit een tijd geweest dat we niet actief zijn geweest, maar om redenen van geheimhouding om bemoeienis door de Duisteren te vermijden, hebben we altijd stilletjes ons werk gedaan. Het podium is in gereedheid gebracht voor een aankondiging van onze intenties, en als die stap is gezet zullen er een heleboel volgen. Jullie hebben al een tijd geduldig gewacht en wanneer het echt gebeurt zullen jullie niet teleurgesteld worden. We zijn ervan overtuigd nu dat we de macht en invloed van de Duisteren hebben beknot, en we streven ernaar om hun activiteiten onder controle te houden onder ons toeziend oog.

We hebben veel vrienden op Aarde en al eeuwenlang tijd helpen wij hen om vooruitgang te boeken met hun taken om nieuwe manieren naar buiten te brengen die jullie snel mee zullen nemen naar de New Age. Zodra de onthullingen beginnen zullen jullie je waarschijnlijk overweldigd voelen door de snelheid waarmee zij zullen plaatsvinden. Jullie zullen blij zijn om te zien hoe snel ze jullie naar broodnodige veranderingen zullen leiden die onmiddellijk de kwaliteit van jullie leven zal verhogen. Er is zoveel armoede op Aarde maar het hoeft niet zo te zijn, want er is meer dan genoeg van haar rijkdom om te zorgen dat jullie allen voorzien worden in jullie levensbehoeften. Dat niet alleen, maar zodra je basisbehoeften naar tevredenheid zijn voorzien zullen er veranderingen zijn die jullie in staat stellen meer tijd over te houden voor het nastreven van je eigen dromen, in plaats van een slaaf te zijn om geld te verdienen om in de eerste levensbehoeften te voorzien. Het is onze bedoeling om de veranderingen zo spoedig mogelijk in te voeren zodat er geen vertraging is bij het tot stand brengen van de voordelen van de New Age.

Sinds enige tijd heb je geleidelijk inzicht gekregen van wat jullie te verwachten staat als je eenmaal bevrijd bent van de invloed en de activiteiten van de Duistere Wezens. Zij zouden liever zien dat jullie verder blijven worstelen en opzettelijk oorlogen en onrust veroorzaken zodat jullie nooit ten volle kunnen genieten van de rust en het geluk dat jullie geboorterecht is. Echter, jullie lot is verzekerd en jullie zullen snel vrijkomen van alles wat jullie eerder heeft verhinderd om een voldaan leven te leiden. Er zal een tijd zijn die nu snel nadert, wanneer jullie zullen genieten van het leven in vrijheid, ver verwijderd van de altijd aanwezige dreiging van oorlog. Dat heeft immers geen plaats in de hogere vibraties. Sinds enige tijd gaan die omhoog en langzaam maar zeker naderen jullie een tijd van grote veranderingen. In het midden van de onrust en zo veel dat moet veranderen om jullie levensstandaard te verhogen, vinden jullie het moeilijk voorstelbaar hoe blijvende vrede kan worden gewaarborgd. Het zal echter komen en op een manier die jullie misschien niet voor mogelijk hebben gehouden, en zal het einde van alle vijandelijkheden betekenen en de vrede brengen die jullie wensen.

Moeder Aarde is zeer betrokken bij de veranderingen die soms nogal extreem lijken, maar houd in gedachten dat de Aarde langzaam aan het sterven was en veel aandacht nodig heeft, en veranderingen om de New Age tot stand te brengen. De vervuiling van de zeeën is een grote zorg omdat dat gebieden doodt die als voedingsbodem van het leven fungeren dat daar overal aanwezig zou moeten zijn. In veel gebieden is de grond verzadigd met chemicaliën en dat moet gereinigd worden, zodat zij volledig kunnen worden hersteld. Er is veel werk van deze aard wat jullie opzadelt met een bijna onmogelijke taak, maar jullie zullen zien dat er nieuwe ontdekkingen komen die dergelijke operaties enorm zullen versnellen. Inderdaad, met onze hulp zal de taak van het schoonmaken van de Aarde zo veel gemakkelijker worden. Er zullen veranderingen van dien aard zijn dat jullie industrie niet langer vervuilende of giftige chemicaliën nodig hebben. Er zijn veel veranderingen gepland die het hele proces zullen versnellen om jullie Aarde te herstellen.

In een tijd waarin veel mensen het ergste vrezen is het aan de zielen van het Licht om te begrijpen wat er gebeurt, om degenen te helpen die zich verlaten voelen en in nood zijn. Maak bekend dat er enorme positieve veranderingen onderweg zijn die de kwaliteit van leven boven verwachting zullen verbeteren. Wij van de Galactische Federatie van Licht zullen jullie helpen in alle stadia, hoewel we jullie volop zullen aanmoedigen om deel te nemen in het hele proces van verandering. Wees er zeker van dat we volledig op de hoogte zijn van jullie behoeften, maar vanwege jullie karmische verantwoordelijkheden kunnen we niet altijd ingrijpen om jullie te helpen. Maar we zullen ons best doen om jullie te beïnvloeden in jullie acties om de beste resultaten te bereiken. Feitelijk hebben wij altijd aan jullie zijde gestaan om jullie aan te moedigen en te helpen om door perioden van immense druk heen te komen. Misschien vraag je jezelf wel eens af waar nieuwe ideeën vandaan komen en soms is dat onze invloed aan het werk. Binnenkort komt er een tijd dat wij openlijk met jullie kunnen samenwerken, zonder angst voor inmenging en dan zal je zien dat zaken met sprongen vooruit zullen gaan.

Helaas staat jullie pers nog steeds onder de controle van de Illuminati, en jullie nieuws wordt zorgvuldig gecontroleerd om de waarheid achter te houden over vele dingen die er met jullie gebeuren. Echter, zodra jullie je bewust zijn van de werkelijke situatie zullen jullie het nieuws met de nodige voorzichtigheid benaderen en ontwikkelen jullie de mogelijkheid om "tussen de regels door te lezen", aangezien er zoveel verborgen gehouden en valselijk voorgeschoteld wordt voor jullie. Voor duizenden jaren zijn jullie in het ongewisse gelaten over zoveel zaken, en veel waarvan jullie direct profijt van hadden kunnen hebben is voor jullie achtergehouden. Misschien is dit het best geïllustreerd met betrekking tot de plaag van kanker, wat gewoon kan worden genezen, maar dat wordt niet vrijgegeven voor het publiek. Degenen die erbij betrokken zijn behandelen jullie liever dan jullie te genezen, in een industrie die garant staat voor enorme winsten. Dat zal natuurlijk snel veranderen, aangezien de waarheid naar buiten zal komen en niets zal voorkomen dat dit gebeurt.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben blij dat ik jullie goed nieuws kan geven over de toekomst. Jullie hebben geduldig gewacht op de eindtijden die nu aan de horizon verschijnen en binnenkort echt gaan beginnen. Wij zijn blij dat wij deel mogen uitmaken van jullie verlichting en binnenkort van jullie leven. Wij zijn jullie toekomst en kijken uit jullie te verlichten over jullie ware historie, omdat jullie veel groter zijn dan jullie je kunnen voorstellen. Wij bewonderen en begroeten jullie doorzettingsvermogen om de definitieve nederlaag van de Duisteren tot stand te brengen. Wij zullen altijd met jullie zijn om jullie te ondersteunen, en sturen jullie onze Liefde.

Dank jullie wel SaLuSa,
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Elene


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS