Followers

vrijdag 18 september 2015

Nederlands -- SaLuSa, 18 sept 2015SaLuSa  18 September 2015
Jullie krijgen bewijs van de veranderingen die in ontwikkeling zijn en alhoewel jullie teleurstellingen in het verleden hebben gehad, voelen velen van jullie nu het profijt daarvan. Ter vergelijking zullen jullie nu de jullie omringende verschillende energieën moeten kunnen voelen die in trilling stijgen. Het was de laatste paar jaren een langzame maar positieve opbouw welke nu gaat pieken met een merkbare verheffing. Het algehele effect zal er een zijn van dat meer mensen zullen ontwaken tot de waarheid, zodat ze zich los kunnen breken uit de invloeden van de Duisteren. Dierbaren, het Licht heeft op hen een overwinning bereikt en ze zullen niet langer in staat zijn om het Menselijke Ras tot hun slaven te maken. Veranderingen zullen behoorlijk snel plaatsvinden en zullen leiden tot  het tot stand brengen van een nieuw tijdperk, waarin de vrijheid zal worden hersteld en een enorme sprong voorwaarts genomen zal worden om deze voordelen die jullie zijn onthouden te introduceren. Het is allemaal voorbereid en zal, zodra de omstandigheden dit toelaten, aan jullie worden gegeven. Heb geduld daar sommige veranderingen gigantisch zullen zijn en de tijd moet het toestaan zodat ze kunnen worden ingevoerd. De belangrijkste kwestie op dit moment is om het Duister te verwijderen en zo een einde te maken aan hun activiteiten die opzettelijk jullie toekomst verstoren.
Ooit wanneer jullie terugkijken zullen jullie je realiseren dat de levens die jullie in dualiteit geleefd hebben, jullie niveau van bewustzijn op een diepgaande manier verhoogd heeft. Je bent misschien zwaar getest in het vuur van het leven maar jullie zijn weer uit de as herrezen, zoals de Fenix. Jullie zijn op weg om weer de grote Wezens te worden die jullie waren toen jullie je reis duizenden jaren geleden zijn begonnen. Het is zwaar geweest en zelfs nu zijn er nog sommige zielen die oud karma aan het opruimen zijn terwijl ze hun reis naar huis te voltooien. Weet dat een ieder van jullie als vrijwilliger is gegaan voor de ervaring, dus er zouden geen verwijten mogen zijn richting de Hiërarchie. Ze hebben jullie in werkelijkheid altijd terzijde gestaan en hebben ervoor gezorgd dat jullie elke kans op succes werd gegeven. Er wordt buitengewoon veel van jullie gehouden en jullie zijn veel grootser dan jullie je op dit moment zouden kunnen voorstellen. Dus houd je hoofd omhoog en zie het laatste van de oude energieën, met dankbaarheid voor hun plaats in jullie evolutie, verdwijnen.
Zoals we eerder hebben genoemd kunnen jullie, als zielen die een gevorderd begrip hebben bereikt,  veel doen om anderen te helpen die net ontwaken voor de waarheid. Ze zullen horen van de veranderingen die plaatsvinden en sommigen zullen angstig zijn door het vooruitzicht dat er voor hen bekende dingen zullen verdwijnen. Je kunt ze kalmeren en hen ervan verzekeren dat de veranderingen niet alleen maar goed zijn voor iedereen maar dat het ook hun leven snel zal veraangenamen met meer vreugde en gemak. De Schepper heeft het harde werken dat gedaan is om succes te bereiken erkend en heeft beloofd dat jullie van nu af aan zullen genieten van de vruchten van jullie inspanningen. 
Langzaam maar zeker zullen jullie leren wat jullie ware geschiedenis is en ook over jullie verheven plek in het Universum. De Eindtijd wordt met bewondering gadegeslagen door vele, vele beschavingen die wachten om jullie te ontmoeten, jullie hun liefde te laten zien en om jullie te bedanken voor jullie grote prestaties. Jullie hebben een taak verricht waar vele zielen profijt van zullen hebben en die hun evolutie zal doen versnellen. Te allen tijde is "Liefde" het sleutelwoord geweest voor jullie succes en Universele Liefde is jullie uiteindelijke doel. Probeer waar mogelijk te rusten en laat alles rustig op zijn beloop, we weten dat het makkelijker gezegd is dan gedaan. Jullie zorgen zullen snel tot het verleden behoren wanneer jullie in staat zullen zijn om volledig van het leven te genieten.
Je mag er zeker van zijn dat er geen inbraak of pogingen daartoe toegestaan zullen worden van anderen die zich bemoeien met jullie vooruitgang. Zoals we al eerder gezegd hebben is de Aarde in quarantaine en ook beschermd door heel veel Sterrenschepen, op zo'n manier dat jullie ervan verzekerd zijn dat jullie je reis veilig kunnen voltooien. De eindtijden zijn al voorbestemd om succesvol te zijn, dus positieve voorspellingen over die periode zullen uitkomen. Op het juiste moment, dat momenteel nog ver weg is, zullen wij in staat zijn om veilig op Aarde te landen en te beginnen met de feestelijkheden die al gepland zijn. Dan zijn jullie volledig bevrijd zijn van de aandacht van het Duister of andere ongenode gasten. Er liggen geweldige tijden in het verschiet die als een soort "dank je wel" voor jullie harde werken en grote prestaties zullen zijn.
We weten dat sommigen van jullie met kinderen zich zorgen maken over hun toekomst en wij wensen jullie ervan te verzekeren dat er goed op ze gepast zal worden. Sommigen zijn gereïncarneerd vanuit de hogere dimensies speciaal voor deze periode die komen gaat. Ze zijn gevorderde zielen die heel veel te bieden hebben en een enorme hulp zullen zijn wanneer hun kennis nodig is. Inderdaad, sommigen zijn geboren leiders en hun psychische capaciteiten en andere kwaliteiten zullen verwelkomd worden. Als jullie verdergaan in het Nieuwe Tijdperk zullen ook jullie je speciale capaciteiten ontwikkelen en nodig hebben, en wanneer je je ontwikkelt zal ook jouw chakra systeem zich uitbreiden. Ontwikkeling stopt nooit en zo zal het leven vooruit blijven gaan naar steeds betere dingen. Bijvoorbeeld, sommigen van jullie zijn al telepathisch maar straks zal dat voor iedereen normaal zijn.
Denk groot daar het enige dat jou terug kan houden jij zelf bent. Jij helpt jouw toekomst te creëren door jouw gedachten en wensen, en door ze naar jezelf toe te trekken.  Het is dus absoluut noodzakelijk dat jullie niet stilstaan bij negatieve gedachten, want op deze manier kun je de dingen die je niet wilt aantrekken. Het zal natuurlijk makkelijker worden wanneer de trillingen zich verhogen totdat jullie het stadium bereiken waar geen negativiteit meer is. Voor heel veel zielen heeft dualiteit jullie karakter en temperament aangescherpt tot het punt waar je in volledige controle bent. Op Aarde zijn er zoveel uitdagingen geweest die overwonnen moesten worden dat het niet verrassend is dat jullie het moeilijk hebben gevonden om vooruitgang te boeken. Maar je bent nooit alleen en jouw Gidsen staan altijd aan je zijde om je te helpen. Roep ze aan wanneer je hun hulp nodig hebt en je zal zeker een reactie krijgen. Maar er zijn tijden waarin je om karmische redenen door ervaringen heen moet en daar zullen ze dus een stapje terug doen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik voel me na zoveel jaren ons leven met elkaar "gedeeld" te hebben, heel dichtbij jullie. Ik ben natuurlijk niet de enige die in jullie nabijheid is en op de momenten dat jullie speciale hulp nodig hebben, zijn er ook anderen om aan te roepen. Wees ervan verzekerd dat we altijd slechts een hulpvraag verwijderd zijn en wij jullie berichten ontvangen, en waar mogelijk krijgen jullie een reactie daarop. Wanneer we onze schepen kunnen laten zien zullen jullie ze een korte tijd waarnemen en we weten dat het velen van jullie zeker een goed gevoel geeft. We genieten van onze dienstbaarheid aan de mensheid en krijgen zoveel vreugde wanneer we jullie vorderingen zien, in het bijzonder in deze tijd waarin jullie zo dicht bij het voltooien van jullie reis zijn. Het duurt niet lang meer voordat jullie verblijf op Aarde voorbij zal zijn en de festiviteiten kunnen beginnen en dat is omdat jullie gerespecteerd en bewonderd worden door jullie opmerkelijke prestaties, duizenden jaren lang.
Dank Je Wel SaLuSa.
Mike Quinsey
Vert. Elene

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS