Followers

vrijdag 11 september 2015

Nederlands -- SaLuSa, 11 sept 2015SaLuSa  11 September 2015
Plotseling, na een behoorlijke tijd te hebben moeten wachten op positief nieuws over Ascentie, merken jullie dat een aantal bronnen positieve informatie ontvangen. Jullie worden er nu herhaaldelijk over geïnformeerd dat 28 September het hoogtepunt van de maand zal zijn, als de dag waarop de foton-energieën zullen pieken. Niet alleen dit maar ook dat ze pieken naar een niveau dat nog nooit eerder bereikt werd. Als je ooit twijfels hebt gehad over de voortgang die geboekt wordt richting Ascentie, zullen ze nu zeker weggenomen zijn. Je zult je nu beginnen te realiseren dat er zoveel "achter de schermen" is gebeurd waar je je voorheen niet van bewust was. Zoals al vaker is gezegd, was dat om ons plan zo lang mogelijk geheim te houden. Verschillende beschavingen zijn betrokken geweest bij het verloop, niet in de laatste plaats alle Shelven van de 6e dimensie die zich plotseling aan jullie kenbaar hebben gemaakt. Ze zijn van het Licht en willen ervoor zorgen dat jullie erin slagen om je pad te lopen richting Ascentie en ze staan het Duister niet toe nog verder in te breken in jullie voortgang. Als jullie terug kijken realiseren jullie je dat er sinds 2012 steevast vooruitgang is geboekt totdat jullie je plotseling in het Nieuwe Tijdperk bevonden en niets jullie vervolmaking kan stoppen.
Zoals velen van jullie al hebben ontdekt, zijn de Shelven met hun "thuisplaneet" in jullie Zonnestelsel aangekomen, die nu helpt iets van de krachtige energieën die jullie bereiken af te buigen. Anderzijds kunnen sommigen van jullie overweldigd worden door de sterkte van dergelijke krachtige energieën. Dit zijn allemaal tekenen dat er op vele fronten vooruitgang wordt geboekt, die binnenkort naar Ascentie zal leiden. Welke ziel zal ascenderen hangt volledig af van zijn/haar trillingsniveau, dus is het belangrijk dat jullie jezelf dwingen je te blijven richten op je doel. Het is heel normaal dat jullie je zorgen zullen maken over jullie geliefden maar wees ervan verzekerd dat iedere ziel zich precies daar bevindt waar hij bedoeld is te zijn. De cyclus die net ten einde is gekomen zal, in tegenstelling tot voorgaande cycli, niet eindigen in ellende maar in succes omdat een ieder van jullie die klaar is, voort zal gaan en niet langer tegengehouden kan worden.    
Sommige zielen zullen zich afvragen hoe ze kunnen weten dat ze klaar zijn om te ascenderen en het feit dat ze pogingen hebben gedaan om zich voor te bereiden op een dergelijke gebeurtenis, geeft al aan dat ze zichzelf met succes hierop hebben voorbereid. Ga door zoals je steeds hebt gedaan en maak je geen zorgen over je toekomst omdat vele Gidsen die met jullie meereizen ervoor zullen zorgen dat jullie je precies daar bevinden waar jullie moeten zijn. Sommige zielen zullen op hun huidige niveau, in een vergelijkbare dimensie met deze, voortleven, waar ze zullen doorgaan de uitdagingen van de derde dimensie te ervaren. Moeder Aarde ascendeert eveneens en zal niet langer aan de lagere trillingen gebonden zijn. Een prachtige Aarde zal oprijzen uit de as van de oude, en vrede en liefde zullen daar wonen. Niet langer zullen jullie onderworpen zijn aan degenen die de negatieve energieën dragen, of aan hun handelingen die de hogere trillingen van het Licht omlaag halen. Simpel gezegd, ze kunnen niet overleven in de hogere trillingen die bedoeld zijn voor zielen die de behoefte aan verdere ervaringen op dat niveau gepasseerd zijn.
Waar je ook bent in de nieuwe wereld, de nieuwe energieën zullen de oude veranderen en Ascentie zal dezelfde kansen bieden aan alle zielen, ongeacht hun achtergrond. Het is altijd hetzelfde geweest sinds je ooit, eonen geleden, je reis begon. Alle zielen werden geassisteerd gedurende hun verschillende levens, zelfs als ze zich niet bewust waren van de aanwezigheid van hun Gidsen. Terwijl de trillingen omhoog gaan zullen sommige zielen zich van hen bewust beginnen te worden en uiteindelijk in staat zijn met hen te converseren. Houd in gedachten dat velen van jullie iedere nacht je slapende lichaam verlaten en hen ontmoeten waar jullie behoeften worden besproken en eventueel gewenste hulp geboden wordt. Jullie worden nooit aan je lot overgelaten om je gevechten van het leven alleen uit te vechten, alhoewel het soms zo lijkt op momenten dat de kansen tegen jullie gekeerd lijken. We zouden jullie eraan willen herinneren dat jullie voordat jullie incarneerden, toegestemd hebben de testen van het leven te ondergaan en daarmee de noodzaak voor jullie verdere evolutie bepaalde lessen te leren, accepteerden.
Wanneer jullie een bewuste herinnering zouden hebben aan vorige levens, zouden jullie je verbazen over de snelle vooruitgang die jullie geboekt hebben. Er is inderdaad geen snellere manier beschikbaar, zelfs niet in de volgende dimensie. Wees ervan verzekerd dat een ieder die op dit moment op aarde verblijft, is gekozen vanwege zijn/haar speciale behoeften en vroegere ervaringen. Maar het is ook nodig dat er zielen vanuit alle niveaus zijn om een volledige samenleving te creëren die iedereen de ervaringen biedt om zich te kunnen ontwikkelen. Het lijkt alsof het leven een mengeling is van ogenschijnlijk nutteloze ervaringen maar we kunnen jullie ervan verzekeren dat ze zorgvuldig gepland en uitgevoerd worden door jullie Gidsen. Zoals jullie kunnen begrijpen is het in deze bijzondere tijd een kwestie van de losse eindjes aan elkaar verbinden om ervoor te zorgen dat jullie volledig voorbereid zijn om te ascenderen. Ongetwijfeld hebben jullie de ervaring gehad dat sommige zielen totaal geen interesse hebben in Ascentie omdat ze hun bewustzijn niet naar een niveau hebben verhoogd dat hoog genoeg is om te begrijpen wat het inhoudt. Maar, zoals we vaak aangeven, het maakt niet uit in het grotere plaatje aangezien iedereen uiteindelijk zijn/haar lessen in de 3e dimensie zal voltooien.   
Jullie staan nu aan het begin van opnieuw een groots avontuur maar deze keer zul je kiezen welk pad je wenst te gaan. Na alle ervaringen die je doorleefd hebt kun je nu achterover leunen en genieten van de veranderingen zoals ze zich aandienen. Natuurlijk is er nog werk te doen en geduld nodig terwijl de oude energieën uitgespeeld worden. Jullie, als bewusten, kunnen enorm van dienst zijn voor degenen die ontwaken en hulp nodig hebben om te begrijpen wat er gaande is. Zoals jullie je kunnen voorstellen zal de waarheid bij de meeste mensen als een schok binnenkomen maar de veranderingen zullen verwelkomd worden omdat ze jullie naar een niveau tillen waar liefde en vrede regeren. Elk overblijfsel van de oude trillingen zal geleidelijk aan verdwijnen of verwijderd worden terwijl het profijt van de hogere dimensie jullie zal optillen. 
Wij geloven dat velen van jullie de voordelen van de toename in trillingen zullen beginnen te voelen en het zou een sereniteit en een gevoel van blijheid moeten geven zodat jullie eindelijk volledig kunnen genieten van het Licht dat voortdurend toeneemt. Het leven zal vol zingeving en verheffend zijn en de oude dagen van chaos en onzekerheid zullen naar de achtergrond verdwijnen, ze hebben hun doel, jullie helpen te evolueren, gediend. De reis terug naar de hogere trillingen was lang en moeizaam, maar elke inspanning die gedaan werd zal de moeite waard zijn geweest. Op een bepaald punt zul je in staat zijn je vele levens en je geschiedenis te overzien en dan zul je een volledig begrip hebben van je ervaringen. Ze zullen je helpen bij je keuze voor verdere kansen om je evolutie naar de volgende stap te brengen.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en altijd blij jullie aan te spreken, speciaal in zo een belangrijke periode. Jullie begrip van het leven is met sprongen vooruit gegaan en het zal blijven versnellen wanneer de grotere waarheden aan jullie worden bekend gemaakt. Totdat jullie je opmerkelijke prestaties begrijpen zullen jullie niet precies kunnen snappen hoe groot ze zijn en waarom jullie door andere beschavingen, die jullie vooruitgang hebben gevolgd, worden bezocht. Ik laat jullie, zoals altijd, achter met mijn liefde en zegen, en vertrouw erop dat jullie de kracht hebben het doel dat nu zo dichtbij is, te zien.
Dank je SaLuSa
Mike Quinsey

vert. Marja

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS