Followers

vrijdag 20 november 2015

Nederlands -- Mike Quinsey's Higher Self, 20 nov. 201520 November 2015. Mike Quinsey.De gebeurtenissen op Aarde blijven uitdagingen creëren voor degenen van het Licht die helpen de situatie op elke mogelijke manier te verlichten. Er lijkt geen vermindering te zijn van de steeds maar voortdurende stroom problemen die door degenen die het Licht ontberen gecreëerd worden , om de ware aard te kunnen begrijpen van wat er gebeurt. De duistere garde gaat door met hun plan om een Nieuwe Wereldregering te creëren, waarin ze de belangrijkste macht en controle in handen hebben. Maar hun macht neemt af en hen zal nooit de mate van controle die ze nastreven worden toegestaan. In werkelijkheid stellen ze zichzelf bloot aan streng toezicht dat hun ware agenda zal ontmaskeren. Dus alhoewel ze nog voldoende macht overhebben om een laatste poging te ondernemen om hun doelen te bereiken, kunnen ze niet slagen en zullen ze uiteindelijk geen andere optie hebben dan zich over te geven. Jullie kunnen je daarom blijven focussen op jullie taken, wetend dat iedere inspanning die jullie doen de moeite waard zal zijn en uiteindelijk de beloningen zal opleveren.
Overal om jullie heen is bewijs te zien van de veranderingen die gaande zijn, en de duistere energieën worden zo snel mogelijk omgevormd. Jullie zijn zo dichtbij 'Disclosure' en de voorbereidingen daarvoor verkeren in een gevorderd stadium. Het zal het begin zijn van vele onthullingen die jullie voor zullen bereiden op de grootse toekomst die voor jullie ligt, waarin jullie vrije zielen zullen zijn die niet langer worden beperkt of blootgesteld aan misleidende informatie die bedoeld is om jullie te verwarren. Samen met Moeder Aarde bevinden jullie je temidden van welkome veranderingen, aangezien het oude wordt opgeruimd om de nieuwe energieën zo in staat te stellen zich te settelen. Reeds velen van jullie zijn zich van deze energieën bewust en nemen dergelijke energieën in zich op en hoe  beter jullie dit kunnen, des te beter creëren jullie een sterk Auralicht rondom je. Er vanuit gaande dat jullie dit intact houden, zijn jullie veilig voor iedere aanval van het Duister die er invloed op zou kunnen hebben. 


Jullie geschiedenis is er een van worsteling en veel voorkomende oorlogen met de daaruit voortvloeiende resultaten geweest. Maar ondanks dat zijn jullie nooit ver van het Licht afgedwaald en hebben jullie profijt gehad van jullie ervaringen. Jullie hebben voortdurend onder begeleiding gestaan om ervoor te zorgen dat jullie ook op het Pad van het Licht bleven en jullie ervaringen zijn een opeenvolging van uitdagingen geweest die het jullie mogelijk hebben gemaakt je nogal snel te ontwikkelen. Er hebben maar een paar toevallige gebeurtenissen plaatsgevonden aangezien jullie levens, met jullie instemming, zorgvuldig zijn gepland, om op die manier jullie voortdurende evolutie te garanderen. Dat betekent dat wat er ook om jullie heen gebeurt, dit allemaal onderdeel van het plan is, zelfs als jullie dit niet kunnen begrijpen. Het duister bezit eveneens levensplannen terwijl hun karma wordt uitgespeeld en hun daden worden gebruikt om anderen aan ervaringen te helpen die ze ook nodig hebben. Niets dat van belang is gebeurt zomaar en wanneer jullie accepteren dat dit zo is, helpt het jullie, dat wat om jullie heen gebeurt, te begrijpen en te accepteren.
De levens die jullie in de toekomst zullen ervaren zullen zo verschillend zijn van de levens die jullie nu doormaken. Het zal niet te vergelijken zijn, behalve misschien op de momenten waarop jullie je in meditatie met de hogere dimensies verbinden. Het is een oefening die wordt aanbevolen en die jullie sterk in het Licht geankerd zal houden. Het zorgt eveneens voor bevrijding van de negatieve energieën die jullie aura's beïnvloeden. Zorg ervoor dat je je aura afsluit door het in gedachten op zijn plaats te visualiseren, aangezien een aura dat wijd open staat het negatieve entiteiten mogelijk kan maken zich aan je te binden. We weten dat de meeste Lichtwerkers zich bewust zijn van de noodzaak zich te beschermen, maar het helpt om daar van tijd tot tijd aan herinnerd te worden. 


Jullie beginnen te begrijpen dat gedachtenkracht een enorm krachtige energie is en precies zo dienen jullie, terwijl jullie trillingen zich verhogen, voorzichtigheid te betrachten in de manier waarop jullie gedachten uitzenden. De wens om anderen op een positieve manier te helpen is gewenst en aanvaardbaar, maar voorzichtigheid moet in acht worden genomen wanneer je reageert op een negatieve ervaring. Het mag een vreemd idee lijken, maar louter een koppeling maken met negatieve gedachten kan ervoor zorgen dat deze zich aan je hechten. Besteed er dus geen energie aan. Houd alleen in gedachten dat wat je "denkt" datgene is wat je aantrekt. 


Terwijl jullie ascenderen zullen jullie ontdekken dat veel dingen nogal verschillen van hoe jullie er nu tegenaan kijken. Wanneer jullie de dichte trillingen verlaten richting jullie fijnstoffelijker lichamen, zal het zo anders zijn dan hoe jullie het nu begrijpen. Zoals jullie je al bewust zouden moeten zijn worden gedachten de machtige kracht die jullie zullen gebruiken om te reizen en in je behoeften te voorzien. Daarom dienen jullie te beginnen jullie gedachten te beheersen en ten allen tijde positief te blijven. Het mag nu ingewikkeld klinken maar wanneer jullie eenmaal vertrouwd raken met het verblijf in de hogere dimensies, zullen jullie er snel aan gewend raken. Het zal nauwelijks nodig zijn om ook maar enige tijd te verspillen om in jullie behoeften te voorzien zoals op Aarde het geval is, omdat de vrijheid die jullie zullen beleven opwindend zal zijn en zoveel nieuwe mogelijkheden voor jullie zal ontsluiten. Jullie zullen zonder twijfel avontuurlijk zijn en de wens hebben andere planeten te bezoeken en het hele Universum zal zich voor jullie openen. Jullie zullen niet allemaal precies hetzelfde pad van ervaring bewandelen aangezien zoveel meer mogelijkheden zich aan zullen dienen. 


Er is weinig in jullie huidige beleving dat werkelijk te vergelijken is met wat jullie spoedig zullen ervaren. Op Aarde zijn er meer beperkingen vanwege de lagere trillingen, maar terwijl ze hoger beginnen te worden, ervaren sommigen van jullie nu al dat jullie grotere vermogens ontwikkelen. De veranderingen kunnen aanvankelijk miniem zijn maar zullen groter worden, bijvoorbeeld op het gebied van telepathie, dat op sommigen van jullie al betrekking heeft. Dergelijke gaven zullen uiteindelijk behoorlijk normaal worden en op termijn zullen jullie niet langer behoefte hebben aan het gesproken woord. Sommigen van jullie kunnen het vergelijken met intuïtieve gevoelens, waar jullie weten wat er gezegd zal gaan worden voordat het is uitgesproken. Zelfs nu al zullen jullie ontdekken dat veel mensen dergelijke ervaringen hebben, zonder er verder over na te denken. 


Terwijl jullie verder- en omhoog gaan zullen jullie ontdekken dat jullie bewustzijnsniveau toeneemt. Dat zal doorgaan totdat jullie het punt bereiken waarop jullie volledig bewustzijn en eveneens een toegenomen aantal chakra's bezitten. Tegen die tijd zullen jullie het niveau van een Galactisch Wezen bereikt hebben en ver verschillen van dat wat jullie op het moment zijn. Natuurlijk hebben dergelijke veranderingen tijd nodig, maar dat hangt natuurlijk deels af van hoe snel jullie je ontwikkelen. Evolutie stopt nooit, zelfs al doen jullie een paar stappen achteruit en zelfs dan is een dergelijke ervaring nooit voor niets. Wees ervan verzekerd dat iedere ervaring waardevol is en dat er altijd een beroep op kan worden gedaan. 


Er is op het moment veel gaande op Aarde en dat komt niet altijd aan iedereen ten goede en voor degenen die voor het Licht werken kunnen dit stressvolle tijden zijn. Laat dergelijke energieën aan je voorbij gaan en mocht je er per ongeluk wel direct mee in aanraking komen, zegen ze dan en stuur ze door op weg naar Liefde en Licht. Jullie zijn zelfs tot grootsere dingen in staat en zullen, naargelang de tijd verloopt, zelfs nog veel meer verrichten dan nu het geval is.


Ik ben Mike Quinsey en ik laat jullie met Liefde en zegeningen achter. Dat het Licht jullie dagen en jullie pad naar voltooiing moge opklaren.
Vert. Marja

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS