Followers

woensdag 28 oktober 2015

Nederlands -- Mike Quinsey – 28 Oktober 2015Hallo Vrienden,

De zaken gaan zo snel dat ik ze nauwelijks bij kan benen. Ik had nog maar net het stoppen met channelen en het in plaats daarvan doorgeven van de beste boodschappen van andere channelaars aangekondigd, of ik ontving een email van Nancy Tate met een boodschap van St.Germain. Ik stuur die door naar jullie, zodat jullie weten hoe het nu gaat.

Er zal tenminste een paar weken niet veel gebeuren aangezien ik mijn vriend Michael in Devon bezoek. Ik bezoek hem gewoonlijk tweemaal per jaar en geniet ervan met iemand te praten die ik bewonder en als het beste medium dat ik ken beschouw. Michael, met zijn 91 jaar, ziet er niet zo oud uit en heeft de energie en het voorkomen van een veel jongere man.

Dus na alle vriendelijke wensen en bedankjes van zoveel prachtige mensen, ben ik nu veel sneller terug dan ik voor ogen zou hebben kunnen gehad. Ik zal in de tussentijd ieder bericht dat ik als vanuit de hogere trillingen komend beschouw, aan jullie doorgeven en hoop dat ik behoorlijk snel terug zal zijn met via mij doorgegeven boodschappen uit de Geestenwereld.
Ik was overweldigd door het grote aantal prachtige berichten die jullie me gestuurd hebben en kon ze niet allemaal persoonlijk beantwoorden, dus bedank ik jullie allemaal voor jullie warme commentaren en uitdrukkingen van dankbaarheid voor mijn werk.

Hieronder staat het volledige bericht dat ik ontving van Nancy Tate, al vele jaren een vriendin en enorm behulpzaam voor mijn boodschappen door mij in staat te stellen gebruik te maken van haar website.

In Liefde en Licht,
Mike Quinsey.

           
Nancy Tate:

Ik heb zojuist een “Wake Up Call” van St. Germain ontvangen met nieuws dat bevestigt wat ik afgelopen nacht voelde met betrekking tot wat Mike Quinsey de komende tijd zou gaan doen. Je kunt de “Wake Up Call”, dat gaat over het besluit van Mike om zich terug te trekken, lezen voor de “rest van het verhaal”.
Nancy Tate.

 
  
Ik zou graag iets willen toevoegen aan het nieuws van Mike Quinsey en zijn stap om te stoppen met channelen. Er zal een tijd komen waarin het door niemand meer als channelen wordt beschouwd omdat het een weergeven zal zijn van wat iemand wėėt dat het de waarheid is en die het deelt met een ieder die dat wil lezen of horen.

Deze tijd komt voor zovelen die zich nu bezighouden met channelen. Ze zullen zich realiseren dat wat ze doorgeven afkomstig is uit hun eigen innerlijk weten. Er zal een subtiel verschil zitten in wat ze zeggen en voelen over de informatie. Het zal met ze resoneren op een manier dat hun eigen bewustzijn nu informatie deelt waarvan ze weten dat het de waarheid is, omdat het op een bewust niveau wordt doorleefd.

Het verschil zal zijn dat sommige informatie betrekking zal hebben op wat men in andere levens, op andere planeten en in andere sterrenstelsels ervaren heeft. Ze zullen in staat zijn toegang te krijgen tot deze informatie, die ze in hun ziel met zich mee hebben gedragen. Deze manifestatie zal onderdeel zijn van de openheid die ze zullen ervaren en beseffen, die in hun huidige bewustzijn naar boven komt. Het maakt deel uit van de ontwikkeling van hun zijn. Hun ascentie zal zich op zoveel van persoon tot persoon verschillende manieren aandienen en het zal de waarheid zijn die ze vanaf het begin van de eeuwigheid met zich mee hebben gedragen. Het zal een zaak zijn van herkenning door de ziel wanneer het bewustzijn klaar is om de reis terug naar de buitenwereld te aanvaarden. Want de reis vooruit in de niveaus van Creatie bestaat door middel van hun uitdrukking van wat zich gedurende hun bestaan heeft gemanifesteerd.

Dus, geliefden, wanneer Mike de behoefte voelt iets wat hij zich pas herinnerd heeft met jullie allemaal te delen, dan zal hij besluiten of dat is wat hij wil doen. Hij zal zich wellicht niet herinneren dat de informatie die hij doorgeeft, afkomstig is vanuit zijn eigen geheugen, maar het zal een innerlijk gevoel zijn waaruit het zal voortkomen. Hij is in de positie, zoals zo velen van jullie op dit moment, waar de volledigheid van hun innerlijk weten verkregen wordt met de intentie om dat dan ook te doen. Het is één van de aspecten die jullie allemaal kunnen verwachten op een moment dat voor jullie perfect is.  

Ga nu de wereld van herinnering binnen. Zie het als een snoepreisje door de tijd en buiten de tijd. Het is een nieuwe uitdrukking van jullie vermogens die zichzelf in de komende tijd aan jullie zullen openbaren. Geniet van de herinneringen en het delen van dat, dat voortspruit uit de bibliotheken van jullie zielen. Liefde is overal rondom en binnen jullie. Verspreid haar woord en voel de familie van Liefde tot uitdrukking komen.

Dank je hartelijk, Geliefde St. Germain,


Veel Liefde, Nancy Tate.

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS