Followers

vrijdag 29 januari 2016

Nederlands -- Mike Quinsey's Hogere Zelf, 29 jn 2016Mike Quinsey (Hogere Zelf), 29 januari 2016.


Er is alle reden aan te nemen dat jullie binnenkort te maken zullen krijgen met het begin van een hele serie veranderingen die uiteindelijk over de hele wereld merkbaar zullen zijn. Deze veranderingen die al geruime tijd vertraging hebben opgelopen, zijn klaar om geopenbaard te worden en zullen op een ordentelijke manier verschijnen zodat jullie niet overdonderd zullen zijn. Jullie dienen in gedachten te houden dat de meerderheid van de mensen geen idee heeft wat er komen gaat. Aanvankelijk zal men ongerust zijn, maar wanneer men eenmaal ziet dat de veranderingen positief voor hen zullen uitvallen, zullen ze deze steunen. Er zal uiteraard weerstand zijn bij degenen die denken dat zij de verliezers zullen zijn, maar door een snelle doorvoering en met volledige inachtneming van degenen die het aangaat, zullen ze hun angst achter zich kunnen laten. Wees ervan verzekerd dat het tijdschema voor jullie Ascentie vaststaat en dat alle gebeurtenissen die hier naartoe leiden elk moment kunnen worden aangepast om ervoor te zorgen dat het tijdschema gevolgd blijft worden. Jullie zullen te maken krijgen met personen die uit de hogere sferen zijn geïncarneerd en die specifiek het Licht zullen bijstaan in het snel tot stand brengen van het Nieuwe Tijdperk.

Waar jullie verstoringen en wanorde aantreffen is dit een teken dat de oude wereld "ontmanteld" wordt aangezien het niet langer een plaats heeft in het Nieuwe Tijdperk. Het oude zal zo snel mogelijk worden opgeruimd aangezien het nieuwe al klaar staat om haar plaats in te nemen. Al terugkijkend kan het lijken dat het duister vooruitgang heeft verhinderd, maar dit zou ook zonder hun daden tot stand zijn gebracht. Eén van de belangrijkste kenmerken is de verspreiding van informatie naar zoveel mogelijk mensen geweest, wat het onmogelijk heeft gemaakt om de veranderingen te voorkomen. Ondanks pogingen om nieuws over vorderingen uit het nieuws te houden, hebben degenen die moedig genoeg waren om naar voren te treden, langzamerhand nieuws hierover laten lekken. Jammer genoeg heeft dit soms levens gekost, maar wees ervan verzekerd dat de betrokken zielen voorbereid waren op de risico's die dit inhield. Alle zielen weten van tevoren wanneer ze hun leven op het spel zetten en jullie kunnen er zeker van zijn dat ze daarmee akkoord gaan, met als doel om oud karma in te lossen. Om begrijpelijke redenen dragen deze zielen de herinnering hieraan normaliter niet met zich mee, omdat wanneer ze eenmaal zijn geïncarneerd, dit in een stille hoek van hun geest bewaard blijft. 

Terwijl het leven in deze tijd voortgaat, creëren vele zielen nog steeds karma voor zichzelf en de meesten zullen onmiddellijk resultaat boeken aangezien er voldoende tijd is om het in te lossen. In het verleden konden jullie dit doen door het op het juiste moment te laten inlossen, op een moment dat dit het meeste voordeel voor je zou opleveren. Begrijp dat niet alle karma geschikt is om zo maar te zeggen alles recht te breien wat jullie verkeerd hebben gedaan, omdat het tevens als "een beloning" kan worden gezien voor goede daden en dergelijke. Uiteindelijk zullen jullie de gehele waarheid rondom jullie leven, zodra dit wordt besproken, ervaren en dat kan een uiterst verhelderende tijd zijn. Eén ding wat jullie zeker zal kunnen verrassen is dat jullie als Wezen van Licht veel zielen om je heen hebben gehad die je hebben bijgestaan in het leven. Ze zijn uitgekozen omdat ze de ervaringen hebben opgedaan waar je waarschijnlijk het meest van kunt profiteren. Jullie kunnen tevens "portiers" in je buurt hebben die voortdurend dicht bij je blijven om ongewenste inmenging of lichamelijke aanvallen in je leven tegen te houden.

Iedere ziel zal tenminste één Gids hebben om ervoor te zorgen dat in diens levensplan wordt voorzien, dus je kunt begrijpen dat het leven niet slechts een serie toevallige gebeurtenissen is, zoals sommigen geloven. Elke belangrijke gebeurtenis wordt zorgvuldig gepland om ervoor te zorgen dat het voor jou van maximale waarde is. De meesten van jullie zullen Engelwezens bij je hebben die de Wil van God uitvoeren, zeer machtig zijn en volkomen aan hun zaak toegewijd. Wanneer je jezelf in een moeilijke situatie bevindt en je leven misschien in gevaar is, doe een beroep op Aartsengel Michael. Er wordt zoveel hulp gegeven, maar die wordt je niet gegeven als die in strijd is met je vrije wil. Hoewel je een levensplan hebt waarmee je hebt ingestemd voordat je incarneerde kun je op elk moment je levensloop veranderen. Je Gidsen zullen echter hun best doen ervoor te zorgen dat je je levensplan volgt aangezien je levensplan duidelijk is bedoeld om in je behoefte voor bepaalde ervaringen die je evolutie helpen, te voorzien.
De Galactische Federatie blijft dichtbij jullie, zelfs als ze niet zichtbaar is. Aangezien jullie een zeer belangrijke periode binnengaan zullen jullie hun bescherming nodig hebben, aangezien de duistere garde er geen moeite mee zou hebben grote delen van de planeet te vernietigen om te proberen hun macht te handhaven. Wees echter niet bang aangezien er geen activiteiten van hen kunnen zijn die voor hen (de GF) verborgen kunnen blijven want ze worden, waar ze zich ook proberen te verbergen, gevolgd. De enige vrije wil die zij hebben is beperkt en laat geen enkele vorm van grote vernietiging toe. Het is alleen de duistere garde die een dergelijk idee zou kunnen hebben en dan waarschijnlijk als een "valse" aanval. Nogmaals, wees niet bezorgd aangezien we de autoriteit hebben in te grijpen als ze een groot incident proberen uit te voeren. Ze zijn al ernstig gehinderd in hun plannen om te ontsnappen en de Aarde te verlaten; ze kunnen dat nu ook niet meer en de Avians zijn overal om de Aarde heen gepositioneerd.
Eén van de laatste gebeurtenissen die plaats zal vinden zal zijn wanneer de Galactische Federatie openlijk de Aarde kan bezoeken. Dan zullen er grote vieringen zijn, aangezien permanente vrede bereikt zal zijn en alle levensvormen in staat zullen zijn zonder inmenging van het leven te genieten. Dan zal vooruitgang snel verder gaan en de duistere perioden in jullie geschiedenis zullen spoedig vergeten zijn. Het lang verwachte Gouden Tijdperk zal een grote bron worden van plezier en tevredenheid. Jullie levensverwachting zal eveneens toenemen met de toename in trilling en een punt bereiken waarop jullie het verouderingsproces zullen omkeren. Jullie zullen je leven leiden als jong volwassenen en zo blijven totdat je besluit dat je een andere uitdaging nodig hebt om je evolutie voort te zetten. Je zult het ermee eens zijn dat alle problemen en hartenpijn die je mogelijk hebt meegemaakt zo ver weg lijken dat ze geen plaats meer hebben in je leven.
Met jullie begrip van de veranderingen die gaande zijn, zijn jullie in staat anderen, die in verwarring zullen geraken en soms bang voor wat de toekomst zal brengen, te helpen. Vertel ze het nieuws rustig, zonder in één keer te veel los te laten. De mensen hebben tijd nodig om te bevatten wat er gebeurt en ervan overtuigd te worden dat het uiteindelijk allemaal in hun voordeel zal zijn. Het zal duidelijk zijn zodra de veranderingen beginnen en ze zien welke verbeteringen er plaatsvinden. Nadat het positieve nieuws zich eenmaal verspreidt zal het helpen de trillingen zelfs sneller te doen verhogen. Het kan zijn dat jullie vonden dat de tijd zich het afgelopen jaar leek te versnellen, maar dit jaar zal het nog sneller lijken te gaan. Het is een absoluut teken dat alles goed vooruitgaat en jullie in de hogere.

Webpage: Tree of the Golden Light 

Vertaling: Marja/Rob

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS