Followers

vrijdag 5 februari 2016

Nederlands -- Mike Quinsey (Hogere Zelf) 5 feb 20165 Februari 2016. Mike Quinsey (Hogere Zelf)


Gebeurtenissen die invloed hebben op jullie toekomst en die jullie voordeel zullen opleveren, blijven plaatsvinden en dit gebeurt voornamelijk buiten jullie gezichtsveld. Er zal in de loop van dit jaar echter een moment aanbreken waarop jullie de voordelen die door de veranderingen tot stand worden gebracht, zullen kunnen ervaren. Het is bekend dat een revaluatie van valuta wat betreft jullie het voornaamste is en het heeft behoorlijk veel tijd in beslag genomen om landen samen te brengen, in overeenstemming wat betreft de veranderingen. Er zijn nu voldoende landen om dit te kunnen realiseren en het is nooit eerder zo voorspoedig verlopen. Jullie kunnen er daarom zeker van zijn dat de revaluatie de laatste fasen doorloopt. Ondertussen zien steeds meer uitvindingen het daglicht en het is enkel een kwestie van tijd voordat ze vrijgegeven zullen worden. Wees gerust dat de veranderingen op komst zijn en te ver gevorderd om te kunnen worden tegengehouden. Manieren om vrije energie te genereren zijn al geruime tijd beschikbaar en er worden steeds meer toepassingen onthuld. Hun uiteindelijke gebruik en beschikbaarheid komen dichterbij, maar de Illuminati proberen nog steeds de verspreiding hiervan te voorkomen. Deze situatie zal niet altijd zo blijven, aangezien jullie ontwikkeling niet eindeloos tegengewerkt kan worden.  

Moeilijke tijden liggen in het verschiet en zijn, terwijl belangrijke veranderingen zich aandienen, onvermijdelijk; ze beginnen jullie manier van leven te veranderen van een slavenbestaan naar één die jullie eruit bevrijdt. Er zijn zoveel veranderingen op komst die jullie kwaliteit van leven zal verhogen naar een niveau dat jullie aan het einde van de afgelopen eeuw al zouden moeten hebben bereikt. In wat relatief gezien een zeer korte tijd zal lijken zullen jullie met grote sprongen vooruit gaan totdat jullie een niveau hebben bereikt dat jullie vrijwaart van de oude worstelpraktijken. De meest aanvaardbare en welkome verandering zal zijn wanneer jullie verzekerd zijn van wereldvrede, als de vruchten van jullie werk ten voordele van een ieder kunnen worden gebruikt. De grootste winst zal te zien zijn wanneer jullie voldoende tijd hebben om je eigen interesses te volgen evenals de financiële middelen om dat te kunnen doen. Het leven zal enorm anders gaan worden in vergelijking met wat jullie nu gewend zijn. Moeder Aarde zal niet langer worden gezien als een gevangenisplaneet en de spertijd waar jullie onder geleefd hebben zal te zijner tijd worden opgeheven. Jullie zullen vrije zielen worden, in staat om zonder inmenging je eigen pad te volgen. 

Terwijl degenen onder jullie die van het Licht zijn doorgaan om je trilling te verhogen, zullen jullie afstand nemen van degenen die weinig of geen moeite doen om hun duistere energie te ontstijgen. Ze zullen precies dat ervaren wat ze pogen jullie beschaving aan te doen en ze zullen zichzelf van de rest van de Mensheid isoleren. Naar jullie idee heeft het waarschijnlijk lang geduurd om dit punt in jullie ontwikkeling te bereiken, maar in werkelijkheid was het in een "oogwenk" gebeurd. De voordelen van een dergelijke ervaring zijn uiteenlopend en zijn binnen een korte periode van tijd bereikt. Uiteraard heeft een ieder van jullie met moeilijke uitdagingen te maken gekregen maar er bestaat geen snellere manier om je te ontwikkelen. Wat jullie geleerd hebben heeft jullie voorbereid op belangrijker zaken en jullie "Levens-zwaard" zal door deze ervaringen gehard zijn. Zie iedere uitdaging als een kans om je trilling te verhogen en weet dat je nooit in een situatie verzeild zult raken die méér is dan je aankunt. Dus als je op dit moment te maken hebt met een strijd, weet dan dat je het in je hebt om erdoor heen te komen. Onthoud tevens dat je niet alleen staat en dat er altijd liefhebbende zielen zijn die je begeleiden en zoveel mogelijk zullen helpen. Wees je er echter van bewust dat je pas hulp ontvangt wanneer je daar om gevraagd hebt en dat er in geen geval tegen je eigen vrije wil in gehandeld zal worden.

Het is bekend dat extreem veel van jullie aan verschillende vormen van ziekte lijden, of om uiteenlopende redenen een goede gezondheid ontberen. Wees gerust dat heel binnenkort in het leven een goede gezondheid heel normaal zal zijn en dat in de meeste van jullie levens genezing beschikbaar zal zijn voor iedere ziel. In werkelijkheid zal er onmiddellijke genezing beschikbaar zijn die tevens gebroken of verloren ledematen zal genezen. De toekomst heeft voor jullie vele verrassingen in petto en dat alles zal jullie met vreugde vervullen. Dit heeft God altijd voorspeld voor de voltooiing van de huidige cyclus, evenals dat jullie terug zouden keren naar de hogere sferen om een tijdperk te starten van voortdurende liefde en vervulling. Wees iemand die meehelpt om het Nieuwe Tijdperk te manifesteren en die anderen meehelpt hetzelfde pad te volgen. Wees liefdevol en begeleid anderen zodat ook zij dit zullen bereiken.

Onthoud dat welke gedachten je ook uitstuurt, je daarmee helpt de aard van toekomstige gebeurtenissen in je leven te vestigen. Onderschat de kracht van gedachten niet, aangezien jullie het zijn, de mensen van de Aarde, die je eigen toekomst bepalen. Focus je dus op alles wat goed is en help de Mensheid haar voeten op het pad van het Licht te houden. Jullie Gidsen werken hier zeer zeker ook aan en zullen tevens zo veel mogelijk doen om jullie te helpen je doel in zicht te houden. In jullie huidige omstandigheden zullen er altijd afleidingen zijn die je zouden kunnen laten afdwalen. Roep in tijden van nood de hulp in van je Gidsen en ze zullen je bijstaan, en soms zal hun aanwezigheid gevoeld worden, iets wat heel geruststellend zal zijn. 

Ervaringen uit het verleden laten zien dat wanneer je hoge verwachtingen hebt, je de neiging hebt teleurstelling te voelen als ze niet snel genoeg uitkomen. Geef het voldoende tijd om gebeurtenissen te laten plaatsvinden, aangezien er een heleboel vooruitgaat richting vervulling, en je zult snel genoeg weten wanneer ze klaar zijn. Je zult niet teleurgesteld zijn en wanneer degenen die dergelijke verschuivingen tegenwerken niet langer in staat zijn hun invloed uit te oefenen, zullen ze beginnen zich te manifesteren. Nadat de overblijfselen van de oude cyclus verwijderd zijn, zal een glorierijke periode van groei en ontwikkeling van start gaan. Er staat zoveel te gebeuren dat niemand in staat zal zijn de vooruitgang tegen te houden, en die zal over de gehele wereld worden verwelkomd wanneer de Nieuwe Aarde verwezenlijkt wordt.

Iedere ziel zal veel invloed hebben met betrekking tot waar diens reis hem brengt, en velen zullen een nieuwe kans aanpakken. Uiteindelijk zal er zich voor jullie een hele nieuwe serie mogelijkheden aandienen wanneer jullie jezelf als Galactische Wezens vestigen. Zelfs nu wordt jullie al een groter begrip gegeven van het Universum, dat voor jullie wordt ontsloten. Het zit vol leven, dat net als jullie evolueert naar een groter begrip van hoe alles deel uitmaakt van het geheel. Er zijn zoveel verschillende levensvormen die in de vele Universa, die zich rondom jullie bevinden, bestaan. Sommigen verschillen zo van die van jullie, toch zijn allen op een pad dat ervoor zorgt dat ze doorgaan te evolueren. De Mens is een relatief nieuwe soort die klaar is om de hogere dimensies binnen te gaan.

Op hoog niveau wordt een "oorlog" uitgevochten tussen de Lichtkrachten en de Duistere Garde die, hoewel ze al merkten dat hun handelingen beperkt werden, weigeren zich over te geven. Hun gevecht is gedoemd te mislukken aangezien ze niet langer in staat zijn het volledige wapenarsenaal dat ze hebben verzameld te gebruiken. Ze zijn gedoemd, toch blijven ze zich vastklampen aan hoop op succes nu ze de macht om de uiteindelijke uitkomst te dicteren verliezen. Ze sturen blindelings aan op hun nederlaag, maar niet op de manier die jullie je voorstellen, aangezien het Licht niet teruggrijpt op geweld. Het einde van de oude wijze van confrontatie is in zicht, hoewel er nog een behoorlijke weg te gaan is voordat totale vrede kan worden aangekondigd. Een tijdperk van vrede, die jullie hebben verdiend vanwege jullie toewijding aan het Licht en alles dat dit vertegenwoordigt, nadert. Moge de Liefde en het Licht voor altijd bij jullie blijven.

Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf. Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten.

Mike Quinsey.Vert. Marja/Rob

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS