Followers

vrijdag 11 maart 2016

NEDERLANDS --Mike Quinsey, 11 mrt 201611 Maart 2016. Mike Quinsey (Hogere Zelf)

De gebeurtenissen die de loop van de Menselijke evolutie van richting doen veranderen vorderen gestaag, en zijn jullie verzekering dat Disclosure plaats zal vinden. Vele, vele zielen werken voor het Licht, en hebben de kracht de inmenging van de duistere garde te weerstaan. Het duister probeert nog steeds haar voordeel te halen uit de op handen zijnde veranderingen, maar het Licht is sterk en blijft in positie. Het Licht zal zelfs nog krachtiger worden aangezien meer zielen voor de waarheid ontwaken. Daarom kan gesteld worden dat alles naar tevredenheid vordert en aan de verwachtingen zal voldoen. Het moment van deze gebeurtenissen is altijd onzeker, maar het volstaat te zeggen dat het uiteindelijke resultaat Ascentie zal zijn. Ongeacht hoe de gebeurtenissen verlopen, jullie succes is verzekerd.

Er is zoveel gaande dat jullie het bijna onmogelijk zullen vinden om alles bij te houden, en het zal ervoor zorgen dat jullie je snel voorbereiden om je plaats als geascendeerd wezen in te nemen. Op het niveau waar alles zich in het Nu bevindt zou het kunnen lijken dat Ascentie reeds heeft plaatsgevonden. Op jullie trillingsniveau voltrekken de gebeurtenissen zich echter in een volgorde die onderworpen is aan jullie vrije wil. Hierdoor kunnen precieze voorspellingen moeilijk worden gedaan, maar het kan worden gesteld dat jullie Ascentie verzekerd is. Sinds geruime tijd hebben jullie glimpen kunnen opvangen van de toekomst die jullie te wachten staat, en deze is gevuld met beloften die jullie naar het Nieuwe Tijdperk zullen opheffen. Zoals jullie je binnenkort zullen beginnen te realiseren, zal het jullie met hoge snelheid in de hogere dimensies opstuwen. Jullie zullen op een niveau bestaan waar alles uit Licht bestaat en Universele Liefde overvloedig aanwezig is.  

Op dit moment weten weinigen van jullie waar je vandaan gekomen bent maar te zijner tijd zullen jullie de waarheid ontdekken. Jullie zullen de vriendschap met jullie "familie", die geduldig heeft afgewacht totdat jullie bewustzijnsniveaus weer waren teruggekeerd, hernieuwen. Herenigingen zullen vreugdevolle gebeurtenissen zijn waarin jullie opnieuw je Liefde en Licht met alle andere zielen zullen delen. Als jullie dat wensen zal het voor jullie niet nodig zijn terug te keren naar de lagere niveaus, alhoewel sommigen dat zullen doen om anderen van dienst te zijn. Liever dan op jullie thuisplaneet te blijven, zouden jullie er voor kunnen kiezen om je bij gelijkgestemde zielen te voegen en als groep te handelen. Je zult wat betreft je volgende richting van actie kunnen kiezen ten behoeve van je verdere ontwikkeling. Dit stopt nooit, totdat je eindelijk volledige perfectie hebt bereikt en naar de staat van Godheid terugkeert. Jullie zijn echter nog maar net aan je reis begonnen en jullie zullen nog van vele prachtige en bevredigende ervaringen kunnen genieten.

Vele zielen zullen vast blijven zitten in hun overtuigingen, zodanig dat ze zullen weigeren een bredere visie van wat nodig is om zich te kunnen ontwikkelen, te accepteren. Om in een dergelijke tijd op Aarde aanwezig te zijn, houdt echter in dat ze niet volledig kunnen negeren wat er gaande is en hun ervaringen zullen de basis vormen voor nieuwe inzichten. Hulp is altijd beschikbaar voor degenen die meer tijd nodig hebben om te groeien en ze zullen op hun pad begeleid worden om vooruitgang te garanderen. Omdat alles zich in het "Nu" bevindt, hebben dergelijke zielen alle tijd die ze nodig hebben om vooruit te komen, aangezien het onmogelijk is om tot stilstand te komen en uiteindelijk zal hun bewustzijn groeien. Er valt echter geen winst te behalen uit het proberen de waarheid aan iemand op te dringen, omdat dit het tegengestelde effect kan hebben van wat wordt verwacht.

Op de hogere niveaus wordt veel gedaan om de mensen die posities van macht en autoriteit bekleden te beïnvloeden, zodat beslissingen die namens jullie worden genomen jullie vooruit helpen. Momenteel blijken inspanningen om landen samen te brengen in een wederzijdse overeenkomst voor veranderingen succesvol te zijn. Dit betekent dat het mogelijk is om ze te beginnen en dat het zal leiden tot een 'Revaluatie van Valuta'. Dit zijn moeilijke wijzigingen om aan te brengen, maar de betrokkenen kunnen de voordelen zien, zelfs wanneer hun eigen valuta gedevalueerd zouden kunnen worden. Het nieuwe systeem zal ervoor zorgen dat iedereen van een eerlijk systeem van monetaire uitwisseling kan profiteren. Uiteindelijk zullen jullie een stadium bereiken waar geen geld meer nodig zal zijn, maar dat zal nog ver weg zijn, dus het is niet nodig je druk te maken over de consequenties.
Veel gewenste veranderingen wachten op hun introductie en de acties van de duistere garde hebben niet voorkomen dat er vooruitgang wordt geboekt. In feite hebben de vertragingen meer tijd opgeleverd voor degenen die nieuwe innovaties onderzoeken, en nu zijn er verschillende opties waar er eerder maar één was. Er zal geen tijd worden verspild op het moment dat de veranderingen eenmaal zonder bemoeienis kunnen worden geïntroduceerd. Uit noodzaak zullen sommige langzamer worden geïntroduceerd om er voor te zorgen dat ze geen complicaties veroorzaken. Andere zullen, met de hulp van onze buitenaardse vrienden, sneller plaatsvinden. Wees ervan verzekerd dat plannen klaar staan om te worden geactiveerd zodra het veilig is dit te doen.
Zoals jullie je nu kunnen hebben gerealiseerd zijn veel van de schepen die jullie in je hemel zien die, welke lange tijd door de duistere garde werden ontwikkeld. Die van het Licht, die van de Galactische troepen zijn, blijven gewoonlijk uit het zicht, aangezien zij confrontatie vermijden vanwege hun vreedzame bedoelingen. Ze zouden anders meer dan in staat zijn geweest zichzelf te verdedigen. Er bestaat rond jullie Aarde wat een 'no –go' gebied genoemd kan worden, maar dat levert geen problemen op voor gevorderde beschavingen die veel geavanceerdere technologieën bezitten. Er komt een tijd, niet heel ver weg, waar alle wapens inoperabel zullen worden gemaakt. Laat jezelf dus niet bang maken door wat jullie over de duistere garde te weten komen. Ze staan onder permanent toezicht en hun activiteiten worden volledig gevolgd.
Er vinden op Aarde veranderingen plaats die onvermijdelijk moeilijkheden veroorzaken, maar deze zullen van korte duur zijn. Nadat jullie eenmaal de aard van de veranderingen begrijpen, zullen jullie meer dan blij zijn met de uitkomst. Het leven zal zoveel makkelijker worden en de dagen van 'gebrek' zullen spoedig voorbij zijn. Al enige tijd wordt jullie een idee gegeven van de aard van de komende veranderingen, maar ze zullen ongetwijfeld jullie verwachtingen ver overtreffen. Niemand zal erop achteruit gaan en jullie hebben alles te winnen. De plannen voor jullie verheffing zijn al geruime tijd klaar en kunnen nu in gang worden gezet.
De uiterlijke gebeurtenissen kunnen soms chaotisch lijken, maar alles valt geleidelijk aan op zijn plek, zoals is aangegeven in recente berichten. Vele zielen zijn nog betrokken bij karmische situaties, en verlies van levens zal nog steeds plaatsvinden, maar zo slecht als het voor jullie kan lijken geeft het wel de gelegenheid om karmische zaken uit te werken. Het is allemaal onderdeel van evolutie en noodzakelijke ervaringen wanneer dergelijke zielen door willen zich voortdurend te verheffen. Je dient uitstaand karma simpelweg weg te werken door elke gelegenheid om vooruit te gaan te aanvaarden. Zoals met vele aspecten van jullie leven worden jullie altijd begeleid door hogere zielen die jullie door je ervaringen heen gidsen.
Er is niets nieuws in  het Universum, en jullie trekken oplossingen voor jullie problemen en behoeften aan die goed zijn uitgeprobeerd en beproefd. Jullie trekken de antwoorden aan door jullie gedachten en handelingen, dat is waarom wanneer een aantal mensen antwoorden zoeken op dezelfde problemen ze deze ongeveer tegelijkertijd vinden. Dit is een ander voorbeeld van de hulp die jullie gegeven wordt.

Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf. Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen alsmede het pad naar voltooiing verlichten.
Mike Quinsey.
Vert. Marja/Rob

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS