Followers

vrijdag 25 maart 2016

Nederlands -- 25 Maart 2016. Mike Quinsey (Hogere Zelf)25 Maart 2016. Mike Quinsey (Hogere Zelf)

Of jullie je er nu van bewust zijn of niet, de zaken gaan ondanks de vele vertragingen goed vooruit. Deze vertragingen zullen echter geen invloed hebben op de uitkomst, aangezien alles zorgvuldig gepland is. De Lichtkrachten naderen jullie, naarmate de tijd verloopt, steeds dichter en zijn gereed om hun taken op zeer korte termijn uit te voeren. De Duistere Garde en hun handlangers vormen maar een kleine macht vergeleken met het Licht, maar desondanks kunnen ze, zoals jullie misschien al hebben gemerkt, vertraging veroorzaken in jullie werk. De “Revaluatie” is klaar om in werking te treden en zal dat doen als degenen die de leiding hebben tevreden zijn en wanneer door de inwerkingtreding het hele schema niet in gevaar komt. Er zijn vele landen bij betrokken die nu klaar zijn om zeer binnenkort van start te gaan. Wees ervan verzekerd dat de zaken nu zo ver zijn gevorderd dat niets het ontstaan van de uiteindelijke veranderingen kan voorkomen.

Er is nog steeds beroering op Aarde aangezien het Duister doorgaat zichzelf te verraden door hun onmiskenbare daden tegenover onschuldige mensen. Natuurlijk gaat het hierbij ook om karma, maar dat is op geen enkele manier een excuus voor hun moordzuchtige bedoelingen. Ze komen niets verder in het bereiken van hun doelen, maar zorgen ervoor dat de mens op alle niveaus van elkaar vervreemdt. Deze daden kunnen volledig een halt worden toegeroepen en dat zal gebeuren wanneer een bepaald punt wordt bereikt. In de tussentijd zullen jullie doorgaan je te ontwikkelen, omdat de trillingen jullie verder opheffen en verder weg brengen van de lagere trillingen, totdat jullie klaar zijn om te ascenderen. 

De waarheid omtrent de evolutie van het Menselijk Ras is ver bezijden de feiten en in de zeer nabije toekomst zullen jullie geschiedenisboeken worden herschreven en de waarheid weerspiegelen. Het Duister heeft gepoogd jullie tegen te werken door jullie weg te houden van de waarheid, maar dat is tevergeefs geweest. Gedurende een bepaalde tijd zijn er op Aarde zielen geboren wiens herinnering aan vroegere ervaringen intact is. Het is onmogelijk om de waarheid verborgen te blijven houden en er zijn nu vele bronnen beschikbaar om de waarheid te onthullen. Het zal jullie bevrijden van het onjuiste beeld dat jullie is geschetst door zowel de religie als jullie geschiedenisboeken en het zal jullie voorbereiden om je plaats in de hogere sferen in te nemen. De waarheid omtrent de ontwikkeling van het Menselijk Ras kan onmogelijk foutief worden geïnterpreteerd en in de hogere niveaus is het mogelijk om, indien noodzakelijk, terug in de tijd te reizen en dit met eigen ogen te zien.

Het is belangrijk dat jullie op je doel gefocust blijven en de twijfel niet toestaan jullie geesten binnen te sluipen. De eindtijden zijn onvermijdelijk eindig van aard, maar het Licht gaat door zich te verhogen en laat daarbij de lagere trillingen hun eigen niveau vinden. Overal zijn echter veranderingen aan het ontstaan en de uitkomst zal zijn dat het Licht de meest dominante kracht wordt. Er is in het Nieuwe Tijdperk, dat nog maar net is begonnen, geen plaats voor het oude en de zielen die hieraan vast blijven houden zullen op het niveau blijven dat het meest aan hun behoeften tegemoet komt. Het is een volkomen eerlijke en acceptabele manier van ontwikkelen.

Het is mogelijk dat vrienden en zelfs sommige familieleden zich naar een ander niveau begeven dan dat van jou, maar weet dat iedere ziel precies daar terechtkomt waar hij of zij bedoeld is. Hechte families hebben waarschijnlijk een grotere kans op dezelfde behoeften en daarom incarneren ze vaak gezamenlijk. Wat er ook gebeurt, iedere ziel zal zich precies op het juiste niveau bevinden. Omdat jullie een vrije wil hebben zijn jullie, als dat nodig is voor je verdere ontwikkeling, natuurlijk in staat om je terug te bewegen naar een eerder stadium. Wat jullie niet kunnen is je naar een hoger niveau te begeven dan je trilling toestaat. Jullie zijn echter wel in staat om onder leiding van een ziel die uit dit hogere niveau afkomstig is, een hoger niveau te bezoeken en deze ziel zal dan bescherming bieden.

Er nadert een tijd waarin alle mensen voldoende hebben om een comfortabel leven te kunnen leiden en niemand zal tekort hebben. Jullie zullen naar dit niveau toewerken, voornamelijk met de hulp van St. Germain die enorme fondsen klaar heeft staan om vrij te geven. Jullie zullen volkomen verbaasd zijn wanneer jullie ontdekken welke plannen er millennia geleden al zijn gemaakt om jullie naar dit punt in de tijd te brengen. Soms voelde het voor jullie alsof jullie tegen het Duister een eenzame strijd streden, maar jullie zijn te allen tijde gesteund geweest door grote aantallen helpers die in dienst staan van Licht, Liefde en Waarheid. 

De veranderingen zullen zich nog in jullie tijd aandienen, ongeacht het aantal obstakels dat op jullie pad wordt geplaatst. Ze zijn al bezig zich te manifesteren en er bestaat een geordende manier waarop ze zullen worden aangekondigd. De prioriteit is om jullie beschaving naar een punt te brengen waar een gebrek aan noodzakelijke behoeften voor een comfortabel leven achtergelaten kan worden. Dit zal snel en op een efficiënte manier gebeuren. Wanneer de mens niet langer gebonden is aan de zorg tot het vergaren van de eerste levensbehoeften, zal men de tijd hebben om zijn eigen behoeften te volgen. De wens om anderen die minder geluk hebben te helpen zal volledig terugkeren en samenwerking zal floreren. Uiteindelijk zullen jullie ontdekken dat jullie in staat zijn om in vrede samen te leven en je in je eigen huis veilig te voelen. Wanneer men zich eenmaal realiseert dat er niet langer sprake is van dreiging tegenover hen, zal men in staat zijn om te ontspannen en van een leven te genieten dat de huidige beleving van het leven ver te boven gaat.  

 De veranderingen kunnen ver weg lijken, maar in werkelijkheid worden ze bijna aangekondigd. Het is een kwestie van simpelweg wachten op de veilige en juiste tijd om het te doen. Nu succesvol zo ver te zijn gekomen is er geen paniek of zorg omtrent de timing, aangezien jullie er zeker van kunnen zijn dat met alle factoren rekening is gehouden voordat er wordt verdergegaan. Het is zo ver gevorderd dat af en toe slechts kleine veranderingen nodig zijn, aangezien alles klaar staat. De Duistere Garde trekt zich terug nu ze aanzienlijke macht en de capaciteit om de uitkomst te veranderen heeft verloren. Ze zullen bij van alles toeslaan om angst en commotie te veroorzaken, maar ze bereiken er niets mee dat nu de uitkomst kan veranderen.

Als jullie Pers de vrijheid zou hebben de waarheid te rapporteren omtrent hetgeen er gebeurt, dan zouden jullie up to date gehouden worden m.b.t. de gebeurtenissen. Dat is echter ook aan het veranderen en er worden pogingen ondernomen om terug te keren naar een vrije Pers. Jullie werden vele jaren expres misleid en kregen alleen het nieuws te horen dat door de Duistere Garde gecontroleerd werd. Het Internet heeft dat probleem grotendeels overwonnen aangezien er vrijheid is om zaken te rapporteren zoals jullie ze zien. Het wordt gebruikt om waarheidsgetrouwe feiten onder jullie aandacht te brengen en jullie hebben in David Wilcock een groot pleiter die onvermoeibaar werkt om alle zaken in de openbaarheid te brengen. Natuurlijk proberen degenen met een andere agenda de zaken in de war te schoppen, maar zolang jullie goed geïnformeerd zijn zullen jullie weten wat te geloven.

De gebeurtenissen gaan steeds sneller, ondanks hoe het aan de buitenkant lijk, maar momenteel worden ze overschaduwd door die, welke plaatsvinden op Aarde en die angst en beroering veroorzaken. Wees er van verzekerd dat er voorzorgsmaatregelen zijn genomen die ervoor zorgen dat de zaken niet uit de hand lopen. Op een vrije wil-planeet worden bepaalde uitingen toegestaan vanwege iemands overtuigingen, maar er is ook sprake van grenzen. Binnenkort komt er een tijd waarin er aan verwarring geen einde lijkt te komen, maar wees er van verzekerd dat de Lichtkrachten de hand zullen hebben in het brengen van een snelle oplossing. Ze werken in overeenstemming met instructies van hogere Wezens die het lot van de Mensheid monitoren. Jullie weten al dat jullie toekomst verzekerd is en je hoeft geen zorgen te hebben omtrent een succesvol resultaat.

Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf. Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten.
Mike Quinsey.
Vert. Marja/Rob


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS