Followers

vrijdag 10 juni 2016

Nederlands -- Mike Quinsey, 10 juni 201610 Juni 2016, Mike Quinsey (HZ)

De wereldgebeurtenissen bewegen zich naar een grootse finale, die bij de Lichtwerkers tot grote tevredenheid zal leiden. Na een lange periode van vertragingen zal te zien zijn dat de laatste dagen zijn aangebroken en dat de duistere krachten niet langer de macht bezitten om de toekomst van het Menselijke Ras te dicteren. De troepen van het Licht hebben de controle grotendeels in handen en zorgen ervoor dat grote catastrofes, die de wereld opnieuw in een enorme oorlog zouden storten, worden verhinderd. Vrede is in aantocht en heel binnenkort zullen er stappen worden gezet om de trillingen op Aarde te verhogen, wat uiteindelijk tot een einde aan alle oorlogachtige handelingen zal leiden. Jullie zullen dan werkelijk kunnen zien dat het einde van alle vijandelijkheden tot wereldvrede heeft geleid. Eindelijk zal het voor onze vrienden van andere planeten veilig zijn om op Aarde te landen en jullie openlijk te ontmoeten. Het zal eveneens het begin markeren van veranderingen die waarlijk permanente vrede zullen brengen. 


De weg die voor ons ligt is er simpelweg één van grote tevredenheid en zal de afmattende uitdagingen die met jullie leven op Aarde gepaard gingen, méér dan goedmaken. Opnieuw volledig bewuste Wezens te worden zal jullie ver boven je huidige niveau doen uitstijgen. Het leven zal een schitterende ervaring worden en jullie herinneringen aan de tijd in de lagere trillingen zullen snel naar de achtergrond verdwijnen. Op dit moment is het voor jullie moeilijk de welkome veranderingen die gaan komen te bevatten, maar weet dat jullie hiermee uiterst blij en verheugd zullen zijn. Velen van jullie hebben al een idee van wat er komen gaat maar het zal jullie verwachtingen vrijwel zeker te boven gaan. Dus laat je visualisaties wat betreft de toekomst niet los, aangezien eenieder van jullie deze collectief beïnvloedt en bepaalt hoe die eruit zal gaan zien.  


Er bestaan vele vragen die jullie graag zouden willen stellen maar in de loop van de tijd zal alles worden opgehelderd. Het is belangrijk dat jullie de achtergrond leren kennen van je tijd in de derde dimensie en hoe jullie als Lichtwerkers enorm hebben bijgedragen aan de verspreiding van het Licht. Enkel jullie aanwezigheid op Aarde heeft andere zielen al geholpen om hun ware zelf te ontdekken. Er is in dit verband veel te bereiken en zelfs nu verspreiden jullie de waarheid zodat zielen de verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling kunnen nemen. Er is geen sprake van urgentie, maar tegelijkertijd is het einde van de oude cyclus ingehaald door de nieuwe trillingen die zich vestigen. Het is voor jullie belangrijk om met de stroom mee te bewegen en terwijl jullie dit doen zullen jullie anderen naar je toe trekken zodat zij dezelfde weg kunnen gaan die jullie hebben gegaan.

Soms is het een wonder dat je überhaupt vooruitgang boekt, aangezien je vanuit alle richtingen wordt aangevallen door een constante golf van verschillende energieën. Je trekt diegenen aan die met jou harmoniseren en mits je aura intact is kunnen de lagere energieën worden geblokkeerd. Je kunt je aura volledig mentaal visualiseren, waardoor je fysieke lichaam wordt beschermd en door het in de juiste staat te houden bezit je een afweersysteem tegen pogingen om het binnen te dringen. St. Germain heeft regelmatig geadviseerd gebruik te maken van zijn Violette Vlam wanneer je bescherming nodig hebt. Open aura's nodigen andere zielen uit die de behoefte hebben zich aan een andere ziel te hechten en wanneer die van een bijzonder lage trilling zijn zouden ze problemen kunnen veroorzaken.


Mocht je om één of andere reden hulp nodig hebben vergeet dan niet dat je Gidsen bij je hebt die je maar al te graag terzijde willen staan. Ze reizen gedurende jouw reis met je mee en zijn de onzichtbare helpers die er zoveel mogelijk voor zorgen dat je je aan je levensplan houdt, alhoewel jij uiteindelijk de laatste keus hebt. Je eigen vrije wil is uiteraard zeer belangrijk, maar je Gidsen zullen hun best doen om in te grijpen wanneer je lijkt af te dwalen. Onthoud dat je een afgesproken levensplan bezit en dat het van essentieel belang is om je leven hiernaar te leven. Je kunt er zonder problemen iets van afwijken maar er zijn sleutelmomenten waarop je het plan, waar je mee hebt ingestemd, dient te volgen.

Als je om je heen kijkt kan het lijken alsof het leven een verzameling willekeurige gebeurtenissen is die wat jou aangaat geen werkelijke invloed hebben. Toch is de uitwerking van het leven op het Menselijk Ras tot in het kleinste detail gepland, zodat je leert je te ontwikkelen terwijl je de uitkomsten van je keuzes ervaart. Dus zul je mee moeten bewegen met het niveau dat door de meerderheid wordt bepaald. Er is echter geen reden waarom jij als individu niet zou kunnen mikken op een hoger uitdrukkingsniveau en door dit te doen neem je anderen met je mee. Er is, om zo maar te zeggen, "nooit een saai moment", maar het leven zal er altijd voor zorgen dat je dat ervaart wat je nodig hebt in plaats van wat je denkt dat je nodig hebt. Dus accepteer dat wat er op je afkomt als een uitdaging voor jou om te overwinnen. Het zijn niet alléén maar uitdagingen en er zullen momenten zijn waarop je blije ervaringen hebt die je verheffen.

Wat betreft je ontwikkeling bestaan er op Aarde zulke ingewikkelde zaken dat je je af zou kunnen vragen hoe dit ooit opgelost gaat worden. Het is niet alleen de planning, maar het gaat ook om de vastberadenheid van degenen die met jou werken om ervoor te zorgen dat je een zo groot mogelijk voordeel haalt uit je mogelijkheden om je te ontwikkelen. Een gemiste kans betekent eenvoudigweg dat een nieuwe zich zal aandienen, ook al zal dit in sommige gevallen pas in een volgend leven gebeuren. Hoeveel je in een bepaalde periode op je neemt is jouw keuze, alhoewel je in je beslissingen geholpen zult worden om jezelf niet te overbelasten. Karma wordt niet altijd van één leven naar het volgende doorgegeven, tenzij het noodzakelijk is en vaak geeft dit onmiddellijk resultaat. 


Leven na leven heb je ervaringen gehad op welke manier dat ook nodig was voor je vooruitgang richting de hogere dimensies van Licht. Nu staan velen van jullie aan de rand van voltooiing van de tijd in de lagere dimensies, daarbij voldoende hebbend geleerd om ascentie mogelijk te maken. Na het bereiken van dit punt hebben prefereren sommigen het om hier te blijven om anderen te dienen die hulp nodig hebben om vooruit te komen. Je kunt je afvragen wat het uiteindelijke doel van alle zielen is en om het eenvoudig te zeggen is het: de terugkeer naar volledige perfectie van de Godheid, totdat je opnieuw wordt uitgezonden om een aantal nieuwe ervaringen op te doen.

Events are moving along very quickly and announcements will soon be made in that respect. The reason why it has not been picked up by your media is that they still do not have the freedom to report the real news that is of importance. However, that is slowly changing and steps are afoot to bring about the necessary changes that will achieve it. As you are beginning to realise, you have been fed only what the dark Ones have controlled and often it is far removed from the truth. It does at times filter through but you need to be aware of reliable sources, as some are simply set up to give out false information. The Internet is still your best source and carries up to date news of events that are taking place. If some news seems doubtful then it probably is and should be ignored.


De gebeurtenissen gaan zeer snel vooruit en wat dat betreft zullen er binnenkort aankondigingen worden gedaan. De reden dat dit niet in jullie media wordt vermeld is dat ze nog steeds niet de vrijheid hebben om het werkelijk belangrijke nieuws weer te geven. Dit is echter langzaam aan het veranderen en er worden stappen gezet om de nodige veranderingen aan te brengen die dit mogelijk zullen maken. Jullie beginnen je te realiseren dat jullie alléén opgediend werd wat het duister onder controle had en dit ligt vaak ver bezijden de waarheid. Soms sijpelt het goede nieuws er doorheen, maar jullie dienen je bewust te zijn van betrouwbare bronnen aangezien sommigen er enkel op uit zijn om valse informatie te verspreiden. Het Internet is nog steeds jullie beste bron van informatie en bevat actueel nieuws over gebeurtenissen die aan de orde van de dag zijn. Als bepaalde nieuwsitems twijfelachtig lijken dan is dat waarschijnlijk ook zo en dienen ze te worden genegeerd.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.

Mike Quinsey.


Vert. Marja

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS