Followers

vrijdag 3 juni 2016

Nederlands -- Mike Quinsey (HZ) 3 juni 2016


3 Juni 2016. Mike Quinsey (HZ).
Alles gaat goed vooruit ondanks hoe het er uit lijkt te zien, en de verschillende aspecten die samenhangen met Ascentie gaan steeds verder vooruit. De duistere kliek verliest steeds meer macht en hun opties worden steeds beperkter. Heel vaak is ze verzocht zich over te geven, maar ze weigerden, het lijkt erop dat ze bereid waren te vechten tot het bittere einde. Ze kunnen zeker niet, zoals gepland, ontsnappen aan berechting, maar ze zullen bijna zeker proberen te onderhandelen waar het hun overgave betreft. Ze moeten het feit dat hun dagen geteld zijn onder ogen zien en ze kunnen niet langer hopen op het uitvoeren van hun oorspronkelijke plan betreffende werelddominantie.
Vele groepen schaarden zich achter die van het Licht en vormen een formidabele uitdaging voor de duistere kliek. Tezamen met vele machtige personen vertegenwoordigen zij een machtige strijdkracht voor het goede. De zaken komen zeker tot een climax en het goede nieuws kan niet veel langer worden tegengehouden, aangezien alles zich naar een punt heeft ontwikkeld waar het onmogelijk is dat de uitkomst wordt voorkomen. Alles gaat nogal snel vooruit en het is mogelijk dat de eerste officiële aankondiging al in juli komt en dat zal de eerste zijn van vele. Degenen onder jullie die de vooruitgang volgen via het internet zullen de ontwikkelingen hebben bijgehouden en weten hoe succesvol de Lichtwerkers waren.
Bereid jezelf voor op de veranderingen en help degenen die zich erdoor verontrust zullen voelen. De veranderingen zullen behoorlijk snel worden uitgevoerd teneinde verdere problemen te voorkomen. Eén van de eerste prioriteiten zal zijn het instellen van contacten die de mensen kunnen gebruiken om meer te ontdekken omtrent de komende veranderingen. Natuurlijk zijn er de gebruikelijke bronnen die jullie al bekend zijn. Er staat veel klaar om zo spoedig mogelijk te worden geïntroduceerd zodat jullie kwaliteit van leven omhoog kan gaan. De volgende 18 maanden zouden opwindend moeten zijn aangezien het de periode is waarin veel staat gepland. Dus na vele teleurstellingen zal er een periode komen waarin jullie verheugd zouden moeten zijn vanwege de enorme vooruitgang die wordt geboekt.
In de loop van de tijd zullen jullie vele aanvaardbare veranderingen ervaren die jullie uiteindelijk zullen leiden naar een punt, veel verder dan wat jullie ook gevisualiseerd kunnen hebben. Het zal zeker de verloren tijd goed maken en jullie naar een zeer gelukkige en opwindende periode voeren. Er is jullie de afgelopen 50 jaar of meer veel ontzegd, en jullie zullen opgetogen zijn vanwege het verschil dat de veranderingen brengt. Moeder Aarde zal op vele manieren profiteren en eveneens haar rol spelen bij het tot stand brengen van vele aanvaardbare veranderingen aan jullie leefomgeving. Het leven zal snel een vreugde worden en de gezondheid van de mensen zal hersteld worden en jeugdigheid zal weerkeren. Jullie hebben zoveel om naar uit te kijken en het zal behoorlijk snel verwezenlijkt worden.
In sommige gebieden is nog steeds chaos, maar Lichtwezens werken hard om de hindernissen die vrede in de weg staan op te ruimen. Oorlog en alles van dien aard zal ophouden en jullie ware geschiedenis zal in de annalen van de tijd worden bijgeschreven. Jullie zullen leren waarom jullie de lagere dimensies hebben ervaren en hoe jullie werden gemanipuleerd door degenen die hun eigen agenda hadden voor de Mensheid. De waarheid dient bekend gemaakt te worden en jullie geschiedenis dienovereenkomstig herschreven. Jullie liepen feitelijk in een droom die weinig gelijkenis vertoonde met jullie ware zijnsstaat. Dat alles zal veranderen zodra de waarheid onthuld is en de negatieve invloeden verwijderd zijn.
Wees ervan verzekerd dat alle zielen een gelijke kans werd gegeven om naar het Licht te keren. Sommigen zijn echter niet klaar om de noodzakelijke veranderingen in hun leven te maken om naar de hogere trillingen te gaan. Dat zal hun keuze zijn die gehonoreerd zal worden, en alle hulp zal hen nog steeds worden gegeven, zodat ze weer naar een punt kunnen komen waarop Ascentie mogelijk is. Sommigen van jullie zullen ervoor kiezen om in de lagere dimensies te blijven, eenvoudigweg om die zielen te assisteren die doorgaan met wakker worden en evolueren. Geen enkele ziel wordt zonder hulp achtergelaten en wanneer erom wordt gevraagd zal die er altijd zijn. Ook wordt begeleiding gegeven aan groepen en aan degenen die mensenmassa's dienen, terwijl altijd de vrije wil van de betrokkenen in de gaten wordt gehouden.
Terwijl jullie door deze huidige periode heengaan zou het verstandig zijn begeleiding van jullie Gidsen te vragen om ervoor te zorgen dat jullie je levenspad volgen dat je aanvaardde voordat je incarneerde. Nooit was er zo'n belangrijke periode in je leven als de mogelijk tot ascenderen die nu voor jullie ligt, en als jullie je vooruitgang kunnen handhaven door te blijven omhooggaan, zullen jullie bijna zeker succesvol zijn. Wanneer je van je pad afdwaalt is het mogelijk je te corrigeren en er weer op te gaan, dus wees niet bezorgd. Het is menselijk om vergissingen te maken, maar wees bereid ze te herstellen en je zult opnieuw op de juiste weg zijn.
De mens is altijd een krijger geweest, hetgeen noodzakelijk was om te overleven, honderden jaren geleden. Nu is de situatie anders aangezien oorlogsvoering een strijd tussen verschillende technologieën is geworden. De mogelijkheid om te doden en te vernietigen is zo groot geworden dat het weefsel van jullie wereld bedreigd wordt. We zijn ons echter volledig bewust van de situatie en hij is onder controle. We hebben grenzen gesteld die we niet zullen laten overschrijden, en we hebben bijvoorbeeld vele malen het gebruik van nucleaire wapens voorkomen. In de zeer nabije toekomst zal alles wat met oorlog te maken heeft niet getolereerd worden, en stappen zullen worden ondernomen om ervoor te zorgen dat nadat ze eenmaal uitgeband zijn, deze niet opnieuw worden geïntroduceerd.
Mensen kunnen in harmonie samenleven, vooropgesteld dat ze hun overtuigingen niet aan anderen opdringen. Een goede plek om te beginnen is met "God", waarnaar met veel verschillende namen wordt verwezen, die wordt vereerd afhankelijk van welke bepaalde religie er bij betrokken is. In werkelijkheid is er slechts de Ene God die betrokken is bij de beschaving van de Aarde, hoewel er vele zulke verheven Wezens in het Universum zijn. Vanuit de gemeenschappelijke basis tussen alle mensen zou het mogelijk moeten zijn bijeen te komen en als één beschaving verder te evolueren. Die zielen die klaar zijn om te ascenderen zien verder dan de verschillende religies, aanvaarden één God en zijn in staat in vrede te leven in één grote gemeenschap. God is Liefde en wordt abusievelijk beschouwd als zijnde gelijk aan de Mens, terwijl het in feite het tegenovergestelde is, aangezien de Mens vanuit een lage positie is opgerezen om zich te ontwikkelen om een Hoger Wezen te worden, en het is de bestemming van elke ziel, ongeacht hoe lang het duurt. Het is mogelijk voor iedereen om naar hun ware aard Goden te worden, en dat is het lot van het Menselijk Ras.
Jullie onmiddellijke bekommernis heeft te maken met jullie evolutie, en er zullen een paar grote veranderingen komen die jullie in staat zullen stellen in volledige vrede te leven. Jullie worden wakker t.a.v. je ware zelf, en jullie zullen je voegen bij degenen die al geascendeerd zijn. Dualiteit zoals jullie die kennen zal worden achtergelaten in de lagere trillingen, maar zal nog steeds bestaan in de hogere niveaus, maar dan van een harmonieuze aard zijn.
Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen. Moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.
In Liefde en Licht,
Mike Quinsey.
Vert. Rob

1 comentários:

  1. Met dank aan jullie fantastische opofferingen en toewijding. Met respect en hoogwaardiging van eer en integriteit verdient de hoogste universele onderscheiding van zijn! X Jakob

    BeantwoordenVerwijderen

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS