Followers

vrijdag 15 juli 2016

Nederlands -- Mike Quinsey (HZ) 15 juli 2016
15 Juli 2016, Mike Quinsey (HZ)


De gebeurtenissen gaan steeds sneller en aangezien de trillingen toenemen zullen jullie snel op de laatste dagen van het oude Tijdperk afstevenen. Iedere ziel, of hij/zij het zich nu realiseert of niet, wordt beïnvloed, maar weinigen begrijpen echter wat er gaande is. De veranderingen lijken geen duidelijk doel te hebben en zorgen ervoor dat sommige mensen vervuld worden met angst omdat ze geen idee hebben van wat de toekomst zal brengen. Niet bekend bij de meeste mensen, maakt het deel uit van de opschoning die nodig is om een basis te leggen, zodat de Nieuwe Tijd zich kan manifesteren en dit kan doen in een tijd waar inmenging onmogelijk is. De meeste landen zijn er zich reeds van bewust dat er grote veranderingen aankomen die ten goede zullen komen aan iedereen, en die landen komen bijeen om samen te werken. Intussen houden de oude energieën op te bestaan en dit gebeurt niet zonder verzet, maar dat zal zinloos zijn aangezien niets kan verhinderen dat de veranderingen plaatsvinden. De geschiedenis zal te zien gaan geven dat voor de Illuminati en hun ambities, Brexit het begin van het einde is geweest, aangezien de wens om in staat te zijn jullie eigen bestemming te bepalen zich naar vele andere landen zal uitspreiden. Nu al zijn sommige landen van plan het Britse voorbeeld te volgen en lijkt het opbreken van de EU niet meer te stoppen. 


Achter de schermen bestaat er een beweging richting vrijheid van keuze, evenals het terugeisen van jullie recht om je eigen toekomst te bepalen. Het zal vele mensen in een moeilijke financiële positie doen belanden en velen zullen moeilijke tijden door gaan maken. De Lichtkrachten zijn echter goed voorbereid op dergelijke tijden en zij zullen in staat zijn ervoor te zorgen dat alle mensen worden geholpen. Om te kunnen beginnen de NESARA fondsen te verspreiden zijn veilige omstandigheden nodig die op het moment nog niet aan de orde zijn. Het kan op kleine schaal natuurlijk wel op gang worden gebracht op plekken waar de fondsen veilig en gewaarborgd zijn, maar om in de behoeften van de gehele populatie te voorzien is er volledige controle nodig wat betreft alle daarbij betrokken aspecten. Wees ervan verzekerd dat St. Germain op het juiste moment de operaties en de verspreiding van de fondsen zal leiden.  


Als gevolg van wat er naar alle waarschijnlijkheid rondom jullie heen gebeurt, komt het einde van de laatste dagen van het oude Tijdperk steeds dichterbij. Het zal het mogelijk maken dat er meer tijd beschikbaar komt voor het naar voren brengen van nieuwe ideeën en vooruitgang die jullie het Nieuwe Tijdperk in zullen stuwen. Zoals jullie inmiddels hebben ervaren zijn zeer veel aanvaardbare veranderingen al reeds aan de oppervlakte gekomen en zullen grote veranderingen zeer binnenkort gaan volgen. Als deze zich eenmaal voltrekken zal er geen uitstel meer zijn in het doorgeven ervan naar de mensen, aangezien er met het Sterrenvolk alleen al er een enorm potentieel bestaat dat kan helpen de gebeurtenissen te versnellen. Samen met de persoonlijke voordelen is er ook de intentie om op andere gebieden hulp te bieden, zoals transport en de gezondheidszorg. Het maakt allemaal deel uit van het jullie snel in het Nieuwe Tijdperk brengen, zodat jullie kunnen beginnen sommige van de voordelen te ontvangen. Terwijl dit alles zich voltrekt zullen jullie doorgaan je te verheffen, en in de nabije toekomst de lagere niveaus achterlaten. 


Lichtwerkers zouden anderen bij moeten staan wanneer deze zich ellendig voelen, aangezien de toekomst prachtig zal zijn en bijna niet te beschrijven. Het zou een onmogelijke droom kunnen lijken als je kijkt naar de chaos die op dit moment de Aarde belaagt. Echter met technieken die ver buiten jullie huidige vermogens liggen zal de rust spoedig terugkeren. Jullie zullen de orde spoedig hersteld zien worden en vrede definitief gevestigd. Dus onthoud alsjeblieft dat er veel is beloofd dat ook aan jullie gegeven zal worden, maar alleen als de tijd er rijp voor is en het veilig is om dit te doen. 


Sommige mensen voelen zich ellendig omdat ze zich niet bewust zijn van de reden van de omstandigheden die ze op het moment ervaren. Lichtwezens zouden hen gerust kunnen stellen dat alles goed is en dat belangrijke veranderingen over niet al te lange tijd worden verwacht. Wanneer eenmaal duidelijk wordt dat welkome veranderingen zich voltrokken hebben, zullen ze in staat zijn om de vooruitgang met eigen ogen te zien. Regeringen zullen ook worden beïnvloed aangezien er in een Nieuw Tijdperk mensen nodig zijn die jullie besturen die tevens van het Licht zijn. De mensen zullen ook meer inbreng en betrokkenheid krijgen in zaken die betrekking hebben op hoe er met hen wordt omgegaan en oude wetten die niet zijn gebaseerd op de Wet van Eenheid zullen worden verwijderd. 


De verlichte kinderen bereiden zich al voor om de verantwoordelijkheid op zich te nemen om jullie allemaal te helpen om je plaats in het Nieuwe Tijdperk in te nemen. Het zijn oude zielen met de nodige ervaring om jullie te verlichten, zodat jullie je eveneens kunnen verheffen. In de komende periode zullen jullie doorgaan je snel te ontwikkelen totdat jullie volledig op Ascentie zijn voorbereid. Het is in deze tijd jullie uiteindelijke doel en vele zielen zullen hierbij van dienst zijn om je hierop voor te bereiden. Het is het belangrijkste kenmerk van jullie evolutie in deze tijd en hulp is altijd aanwezig om een handje te helpen. In werkelijkheid was die er altijd al, maar in het verleden waren de trillingen dermate laag dat velen zich niet bewust waren van de aanwezigheid van andere zielen.

Voor velen zijn dit uitdagende tijden die zullen uitwijzen of je volledig voorbereid bent op Ascentie. Als je nog niet klaar bent is er voldoende tijd om vooruitgang te boeken totdat je zover bent. Veel zielen werken met je samen en begeleiden je op je gekozen pad. Wanneer je terugkijkt op je reis in de lagere trillingen zul je je verwonderen over de wijze waarop je succesvol door je uitdagingen heen bent gekomen. Nooit zou het meer nodig hoeven zijn om hetzelfde pad nog eens te bereizen. Je zult jezelf uit de dichtheid en de duisternis van de lagere trillingen bevrijd hebben door louter wilskracht en doorzettingsvermogen. Er zijn echter altijd een paar van jullie die ernaar verlangen terug te gaan om anderen te helpen die nog steeds worstelen.


Terwijl je op Aarde was zul je bijna zonder uitzondering sterke banden met anderen ontwikkeld hebben. Deze zullen er niet noodzakelijkerwijs voor zorgen dat de hierbij betrokken zielen op hetzelfde moment met jou zullen ascenderen, maar het is mogelijk om uit te zoeken waar ze zijn. Sommige zielen zullen ervoor kiezen van de planeet af te gaan, maar je zult nog steeds in staat zijn contact met ze te maken. Een sterke band zal je zeker altijd weer verbinden en je zult in staat zijn weer contact met ze op te nemen. Sommige zielen vormen groepen die zich hebben gevormd omdat ze gelijke belangen en verlangens hebben. Ze worden feitelijk als één ziel en allen ontwikkelen zich tezamen.

In het geweldige 'hierna' kun je letterlijk alles vinden wat je je voor kunt stellen, en als Lichtwezen kun je naar plekken reizen door de kracht van je gedachten. Zoals je begint te begrijpen is het leven volkomen anders dan waar je eerder aan gewend was. Toch kun je je nog steeds in een lichaam begeven met als doel het ervaren van de hogere vorm van manifestatie. Daarmee vergeleken beweegt het leven op Aarde zich traag en verspil je een heleboel tijd door van de ene plek naar de andere te gaan. Als Lichtwezen kun je simpelweg denken aan waar je heen wilt gaan en daar ogenblikkelijk naar toe reizen. Zoveel zaken zijn anders dan waaraan je gewend bent, dat je wordt aangeraden een 'open mind' te houden.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.


In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.


Vert. Marja/Rob

NB de volgende Boodschap zal op vrijdag 5 augustus zijn, aangezien ik twee weken vakantie neem om mijn jaarlijkse bezoek aan Devon te brengen om mijn twee zonene en hun familie te zien. Aangezien de gebeurtenissen steeds sneller gaan, kan er intussen veel gebeuren. Dank jullie voor jullie voortdurende steun, het wordt zeer gewaardeerd. In Liefde en Licht.
Mike Quinsey.

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS