Followers

vrijdag 8 juli 2016

NEDERLANDS -- Mike Quinsey, 8 juli 20168 Juli 2016 Mike Quinsey (HZ)

Het uiteenvallen van de EU is begonnen en zal het lange termijn-doel naderen van het teruggeven van de macht aan het volk. Het is het begin van het einde van de plannen van de Illuminati om de wereld te controleren en aangezien hun autoriteit minder wordt zullen jullie zien dat degenen die dienstbaarheid aan het volk het belangrijkst vinden, tot hun recht komen. Er zal geen weg terug meer zijn, ondanks de pogingen van het Duister om het onvermijdelijke dat zich nu begint aan te dienen, te voorkomen. Vele Lichtwerkers hebben op dit moment gewacht om hun plannen erdoor te sluizen voor de vestiging van een vrije maatschappij. Het zal tijd in beslag nemen om de veranderingen door te kunnen voeren, maar niets zal het mogelijk maken om ze te vertragen en binnenkort zullen jullie de gewenste veranderingen zich zien voltrekken. De mens neigt ernaar om ongeduldig te zijn wat betreft zichtbare veranderingen zodat er bewijs geleverd wordt van dat wat er wordt beloofd en zij zullen tevreden zijn wanneer de omstandigheden veranderen zodat ze meer publiek bekend raken.   

Veel mensen kunnen alleen maar zien wat er zich voor hun ogen afspeelt en begrijpen niet dat de Mensheid aan de rand staat van grote, voor hen voordelige, veranderingen. In de hogere dimensies zijn er krachten aan het werk die de gebeurtenissen op Aarde controleren en deze zorgen er tevens voor dat de wens van het volk wordt gevolgd. De macht is aan het verschuiven van het Duister naar het volk dat nu wegen vindt om haar nieuw gevonden autoriteit uit te voeren en om het Licht, waar het direct ten dienste kan staan van het volk, te vestigen. Wees ervan verzekerd dat wanneer je voor het Licht werkt, je hulp en bescherming zult ontvangen, tenzij er karmische redenen zijn waardoor het is voorbestemd om een andere uitkomst te ervaren. Dergelijke gevallen zijn echter uitzondering en daarom zullen jullie je normaal gesproken geen zorgen hoeven te maken. Ga door met je werk in de wetenschap dat dit de tijd is waarop de gewenste uitkomsten zichtbaar zullen worden. 


Dit zijn tijden van beproeving voor degenen die goed op weg zijn naar Ascentie, aangezien het zo is dat wanneer je op je sterkst bent, je je laatste testen zult ontvangen. Zoals altijd zul je, om uitdagingen aan te kunnen, goed zijn toegerust, dus hoef je je niet onnodig ongerust te maken over wat er kan gebeuren. Doordat je via vele levens al zover gekomen bent, zou het verbazing opwekken als je niet in staat zou zijn de Eindtijden te doorstaan. Wees echter voorbereid en weet dat je Gidsen naast je zullen staan door het geven van hulp en aanmoediging. Er wordt nooit van je gevraagd om dingen te doen die buiten je mogelijkheden liggen, dus is het niet nodig om je zorgen te maken. Sommigen van jullie zijn zo ver gevorderd dat jullie al vrij zijn van belangrijk karma, dus heb geen angst voor moeilijkheden tijdens het doorlopen van de laatste stadia vóór Ascentie. 


Hebben jullie de subtiele veranderingen in het dierenrijk al opgemerkt, aangezien deze eveneens worden beïnvloed door de stijgende trillingen. Onderhand zouden jullie je al bewust moeten zijn geworden van enkele vreemde "partnerschappen" die zich ontwikkelen tussen dieren die normaal gesproken vijanden zijn wanneer ze in het wild verkeren. Het is opnieuw een teken van het verminderen van het roofdierinstinct dat normaal is in het koninkrijk der dieren. Dit "de leeuw zal zich naast het lam te ruste leggen" begint werkelijkheid te worden en jullie zullen hiervan, wanneer jullie je ogen open houden, in toenemende mate bewijs kunnen zien. Er zal zeker een tijd komen waarin dieren vredig naast elkaar zullen leven, net zoals Menselijke Wezens. Op dit moment mag het dan onmogelijk lijken, maar het zal zich veel sneller aandienen dan jullie je voor kunnen stellen. 


Jullie bestemming is om te ascenderen en velen van jullie zijn al naar een punt opgeklommen waar er bijna tot geen karma meer is in te lossen. Dus blijf op je pad en deel wanneer mogelijk je kennis met anderen, zonder dit aan hen op te dringen. Alle zielen zullen uiteindelijk opstijgen, maar dan wel met verschillende snelheden in hun ontwikkeling. Jullie kunnen daarom niet van alle zielen verwachten dat ze op de waarheid reageren. Velen zijn gehersenspoeld om een valse overtuiging te volgen, maar te zijner tijd zullen ze de onvolkomenheid van hun geloof inzien en op zoek gaan naar de waarheid. Wanneer de kans zich echter aandient kan een woord hier en daar vaak een idee zaaien dat hen kan helpen om voor de waarheid te ontwaken.

Jullie kunnen nu eindelijk uitzien naar een versnelling van de veranderingen waardoor jullie zullen weten dat het Nieuwe Tijdperk echt is begonnen. Jullie zullen terugkijken en je verwonderen over de manier waarop de veranderingen tot stand werden gebracht, ondanks de vele hindernissen die werden geplaatst om deze te vertragen of te voorkomen. Zelfs nu zullen personen met een eigen belang om jullie vooruitgang tegen te houden steeds weer proberen om dergelijke ontwikkelingen te vertragen. Uiteindelijk zal dat zinloos zijn aangezien het Licht nu te sterk is verankerd om het bereiken van de doelen te kunnen stoppen. Jullie zullen nog steeds te maken hebben met de wanhopige daden van het Duister om de tijd die het kost om de veranderingen door te voeren te verlengen, maar aangezien haar macht is afgenomen zullen ze niet in staat zijn de koers van de toekomst te bepalen.

Het uiteenvallen van de EU is nu begonnen en andere landen zullen de gelegenheid aangrijpen om hun macht terug te nemen. Er is geen reden waarom jullie geen nieuwe bondgenootschappen, die een vrije markt invoert, zouden kunnen vormen die jullie de vrijheid zal geven om je eigen belangen te volgen. Naarmate de tijd voortschrijdt zullen jullie ook volledig kunnen profiteren van de nieuwe voordelen die met opzet werden achtergehouden om jullie onder de controle van de Illuminati te houden. De veranderingen zullen door jullie worden verwelkomd, aangezien ze jullie in staat zullen stellen een sprong in de toekomst te maken, en jullie zullen een aanvaardbaarder leven hebben zonder de eisen die aan jullie werden gesteld, simpelweg om jullie te kunnen laten leven.


Er is meer dan voldoende rijkdom in de wereld om jullie comfortabel te kunnen laten leven, en jullie zullen meer dan genoeg tijd hebben om je eigen belang te dienen. Op de juiste tijd zullen jullie vrienden van Binnenaarde, die feitelijk rechtstreeks met jullie verwant zijn, aan de oppervlakte verschijnen en jullie helpen vooruit te gaan. Er zal tevens rechtstreeks contact zijn met verder gevorderde Sterrenwezens, die toezicht houden op de veranderingen om er voor te zorgen dat vooruitgang wordt geboekt volgens de instructies die door hogere autoriteiten zijn gegeven. Vanaf de tijd dat jullie met opzet werd doen geloven dat jullie de enige intelligente levensvorm waren in het Universum, zijn de omstandigheden op Aarde nu dramatisch veranderd en de waarheid zal worden onthuld. Jullie hebben veel te lang een verkeerd leven geleid en het is nu tijd dat jullie kennisnemen van jullie ware geschiedenis en dat jullie je plaats innemen tussen de Sterrenwezens. Deze zaken kosten echter tijd om te worden geordend, dus laat de dingen zich op natuurlijke wijze ontwikkelen en alles zal goed uitpakken en tot jullie komen.

Gedurende een behoorlijke tijd zal de toekomst er onzeker uitzien, en hij zal steeds veranderen totdat het duidelijk wordt dat de gebeurtenissen jullie een heleboel vrijheid hebben teruggegeven. Niet alleen dat, maar ook een nieuwe manier van leven om het Nieuwe Tijdperk in te gaan en te genieten van alle voordelen die ermee gepaard gaan. Oorlog en alle oorlogstuig zullen niet meer werken en een groots tijdperk van vrede zal door het Menselijk Ras worden ervaren. Jullie zullen niet langer tot de Aarde beperkt blijven, maar als Opgestegen Wezens de vrijheid worden gegeven om de Ruimte in te reizen en andere werelden te kunnen bezoeken. Jullie reis vanaf hier zal jullie voorbereiden op een prachtige en opwindende toekomst.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.


In Liefde en Licht,
Mike Quinsey.


Nederlandse vertaling: Marja/Rob

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS