Followers

Google+ Followers

vrijdag 16 juni 2017

Nederlands -- 16 Juni 2017, Mike Quinsey (HZ)16 Juni 2017, Mike Quinsey (HZ)
Ascentie staat vast en de tijdlijn is sterk genoeg om het tot voltooiing te brengen. Het jaar 2024 blijft het jaar waarin het gepland staat om te gebeuren, wanneer er zich echter redenen aan dienen om dit aan te moeten passen, kan het ook 2025 worden. Ik zeg dit alleen maar om jullie op een dergelijke mogelijkheid voor te bereiden. Een grote gebeurtenis staat nog zeer waarschijnlijk voor het einde van dit jaar te gebeuren en het houdt bijna zeker verband met de komende veranderingen. Naarmate de tijd verstrijkt verliest het duister steeds verder haar vermogen om te bepalen hoe deze aflopende periode zal uitpakken en zij zullen lange tijd voordat de belangrijke veranderingen plaatsvinden het toneel hebben verlaten. Voorlopig zal het merendeel van de activiteiten buiten jullie gezichtsveld plaatsvinden, maar wanneer het veilig genoeg is zullen de zaken beginnen naar buiten te komen. Jullie zullen dan van de vieringen en vreugde kunnen genieten die op dat moment over de Aarde zullen neerdalen.
De trillingen van jullie Aarde zijn de laagste binnen jullie Zonnestelsel, en dat is de reden waarom het voor degenen onder jullie die je trilling naar een hoger niveau brengen zwaar en oncomfortabel aanvoelt. De zaken veranderen echter steeds verder, de trillingen nemen toe en jullie zullen ontdekken dat terwijl jullie je energie inzetten om jezelf te verheffen, dit geleidelijk aan subtiele veranderingen in jezelf tot stand brengt. Echter sommige zijn het directe gevolg van natuurlijke progressie en een kwantumsprong voorwaarts zal zich aandienen wanneer vrije energie werkelijk post vat. Uit noodzaak zal het eerst aan diegenen worden gegeven die het meest armlastig zijn voordat het op een meer algemene manier zal worden ingezet. Het zal de grootste vooruitgang betekenen die jullie ooit hebben ontvangen en deze zal de manier waarop het leven functioneert volledig veranderen. Het zal tevens armoede in belangrijke mate verlichten en de kostbare bronnen van de Aarde voor verdere vernieling en plundering behoeden.
Veel van de geheime activiteiten op Aarde vinden nog steeds buiten jullie gezichtsveld plaats en als je naar de toekomst kijkt zal er, terwijl jullie evolueren, een grotere tendens zijn om ondergronds te gaan waar het over het algemeen veiliger is dan aan de oppervlakte. De Aardkorst is meerdere honderden meters dik en wordt op lagere niveaus bezet door niet-menselijke Wezens. Sommigen zijn al sinds honderden jaren op Aarde, maar jullie dienen te beseffen dat de meer gevorderden hoogstwaarschijnlijk ook honderden jaren leven. De lensverwachting van de Mens neemt geleidelijk aan toe; dit is nu al geruime tijd gaande en wanneer de trillingen zelfs nog hoger worden zal het verouderingsproces van de mens op een punt belanden waar het drastisch zal afnemen om uiteindelijk te stoppen zodat jullie op een volwassen, maar jeugdige leeftijd zullen bestaan. De kracht van gedachten wordt dan de manier waarop je je presenteert zoals je dat wenst.
Dit zijn tijden waarin jullie een open mind dienen te bewaren, aangezien er zo veel op het punt staat te worden onthuld dat jullie zal laten zien dat jullie vele jaren lang werden misleid en bedrogen. Het is niet ver bezijden de waarheid om te stellen dat er niets werkelijk zo is zoals jullie is doen geloven. Dit hangt echter af van welke bron je ideeën afkomstig zijn. Sommigen staan dichter bij de waarheid dan anderen en alles in beschouwing nemend bevat het Boeddhisme meer waarheid dan de meeste bronnen. Echter diegenen onder jullie die hun intuïtie hebben ontwikkeld staan vaak dichter bij de waarheid dan anderen. Als het goed voelt dan is het dat waarschijnlijk ook, maar ga als dat mogelijk is altijd op zoek naar bevestiging vanuit andere bronnen. 
Het is duidelijk dat sommige overtuigingen meer misleidend zijn dan andere en het dient te worden gezegd dat binnen het Christendom twee ideeën bestaan die de evolutie absoluut tegenwerken. Het eerste is waar jullie wordt verteld dat wanneer je sterft je gaat ´slapen’ tot het moment waarop je weer ontwaakt. Dit ligt buitengewoon ver van de waarheid verwijderd, omdat je wanneer de dood intreedt, je fysieke lichaam verlaat en onmiddellijk je etherische lichaam binnengaat dat een exacte versie is van je fysieke lichaam. Het is perfect en vrij van iedere beschadiging of defect dat je oude lichaam mag hebben gehad en het reageert op de kracht van je gedachten. Wanneer je bij de dood op hoge leeftijd bent, kun je jezelf wanneer je dat wenst in een jongere versie van jezelf “denken”. Wel is het zo dat je karma met je meedraagt en dat je te zijner tijd dingen goed zal moeten maken. 
De tweede misleidende overtuiging is dat je in zonde geboren bent en dit je hele leven met je meedraagt. Je kunt je karma echter op elk moment inlossen en een periode van harmonie en evenwicht betreden. Je bent zeker niet verantwoordelijk voor de zonden van je Vader, en elke disbalans die aan jou wordt doorgegeven heeft te maken met de erbij betrokken genetica, oftewel oud karma. Het is mogelijk dat je ervoor hebt gekozen je eigen ervaringen uit te vergroten om je evolutie vooruit te helpen.
Onthoud dat elke ervaring waarde heeft en zorg ervoor dat je de lessen kunt leren die jouw kant op komen, aangezien deze t.b.v. jouw vooruitgang zullen zijn. Als je er aanvankelijk niet in slaagt je karmische lessen eigen te maken, zul je altijd meer kansen geboden krijgen om dit te doen. Het belangrijke punt voor iedere ziel is begrijpen dat niets zonder goede reden gebeurt, hoewel jouw rol er soms een kan zijn om deel uit te maken van ervaringen ten gunste van andere zielen. Alle zielen bevinden zich in een leercurve, en in deze eindtijden is het essentieel dat je nota neemt van hetgeen er op je af komt en ernaar te handelen. Het kan allemaal heel ingewikkeld klinken, maar je staat niet alleen om de uitdagingen onder ogen te zien en je Gidsen staan altijd “tot je dienst”. Zij kennen je beter dan jij jezelf kent, dus zij zijn het best toegerust om je van advies te dienen.
Het jaar 2024 is nog steeds de verwachte tijd voor Ascentie, en alhoewel het dan nog ver weg mag klinken, gaat de tijd zo snel dat het helemaal niet lang lijkt. Dus is het het beste om vooruit te kijken naar wat je beschouwde als je meest waarschijnlijke pad naar ascentie, en te plannen hoe je je op de veranderingen gaat voorbereiden. Terwijl de trillingen zaken op Aarde verheffen zal het veel makkelijker worden om met het soort problemen die nu voor je bestaan om te gaan. Vrede zal evidenter beginnen te worden als landen hun rug toekeren naar oorlogszuchtige handelingen ten gunste van bewegingen richting totale vrede. Het zal komen en moet komen, aangezien er heel spoedig geen plaats meer zal zijn voor dergelijke negatieve energieën die tot oorlogszuchtige handelingen leiden. Er zijn al stappen gezet om wereldvrede tot stand te brengen, en vele landen hebben zich aangesloten bij de beweging die dit verwezenlijkt. Wat een grote opluchting zal dat zijn voor alle mensen op jullie wereld, als ze weten dat ze zich vrijelijk en veilig kunnen bewegen in de wetenschap dat er blijvende vrede is gekomen.
Onthoud, zoals jullie al is verteld, dat wanneer er beroering is, dit gewoonlijk een middel tot een doel is, aangezien de oude manier van bestaan niet langer aanvaardbaar is en dient te verdwijnen. Vele zaken staan al klaar om jullie dagelijks leven te vergemakkelijken en deze kunnen niet veel langer worden tegengehouden. Er worden positieve stappen gezet om de zaken zo snel als mogelijk te laten gebeuren, maar eerst dienen veel obstakels te worden opgeruimd. Er hangt ook veel af van het de juiste mensen aan de macht krijgen, en de noodzakelijke veranderingen vinden nu plaats en zullen dat blijven doen. Dit zal duidelijk worden door de aankondiging en introductie van het nieuwe Congres, dat nu in de coulissen wacht om op de juiste tijd tot stand te komen. Het is beslist zo dat ontwikkelde zielen al hard aan het werk zijn om de zaken tot voltooiing te brengen, en zoals met veel van dit soort werk zullen jullie er niet veel over horen totdat de omstandigheden gunstiger zijn.
Deze Boodschap komt via mijn Hogere Zelf en draagt de energie van Licht en Liefde.
Mike Quinsey.
Website: www.treeofthegoldenlight.com

Vertaling: Marja & Rob

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS