Followers

Google+ Followers

vrijdag 9 juni 2017

Nederlands -- 9 Juni 2017, Mike Quinsey (HZ)9 Juni 2017, Mike Quinsey (HZ)

De tijd gaat verder en wacht op niemand, aangezien deze op Ascentie afstevent. Intussen komt de dag dichterbij waarop het veilig is een schat aan informatie vrij te geven die zeer lange tijd voor jullie is achtergehouden. Een groot aantal veranderingen wacht om vrij te komen die jullie en je samenleving binnen zeer korte tijd zullen transformeren. De transitieperiode waar jullie je in bevinden zal niet veel langer meer voortduren en zal binnenkort, terwijl jullie je ondertussen op je ascentie hebben voorbereid, ten einde komen.

De zaken hebben een niveau bereikt waar geen weg meer terug is naar de oude gewoonten die jullie werden opgedrongen door het oude regime van het duister. Hun controle over jullie neemt af en hun macht is niets meer vergeleken met dat wat het is geweest. Groepen die de duistere operaties dirigeren blijven het bevel voeren over de Ruimte om de Aarde, maar worden totaal aan banden gelegd wat betreft het meenemen van wapens buiten jullie Zonnestelsel. Er worden stappen gezet om ervoor te zorgen dat zij niet in staat zijn om hun plan voor dominantie van de Ruimte nog langer ten uitvoer te brengen en de Blue Avians zien eveneens op jullie vorderingen toe om succes te garanderen. Ze kunnen niet op andere wijze invloed uitoefenen, maar hen wordt een aantal uitzonderingen toegestaan vanwege hun historische band met jullie en om redenen die veel verder teruggaan dan de jullie bekende geschiedenis. 

In jullie tijd zal de waarheid naar buiten komen omtrent jullie geschiedenis als Menselijk Ras en dit zal jullie geschiedenisboeken corrigeren met betrekking tot de onjuiste informatie in verband met jullie evolutie. Zonder twijfel zal één van de meest belangrijke aspecten de oorsprong van de uiteenlopende Rassen en hun evolutie zijn en tevens het doel van het leven dat niet een onwillekeurig gegeven is, maar dat deel uitmaakt van jullie noodzakelijke ervaring om te zorgen voor een continuatie van jullie ontwikkeling. Accepteer dat je niet je lichaam bent, maar een ziel die alle aspecten van het leven binnen de verschillende Rassen, volgens je behoeften, ervaart. Het doel is naar een bepaald punt te evolueren waar je niet langer in de lagere trillingen hoeft te verblijven, maar je je in de rijken van het Licht kunt begeven waar geen kwaad heerst.

Geef nooit toe aan de negativiteit die er om je heen heerst en wordt eenvoudigweg een toeschouwer, en wanneer je doel in je leven is om een goed voorbeeld voor anderen te zijn, verblijf dan te allen tijde vastberaden binnen de trillingen van je aura. Je aura is je bescherming tegen negatieve energieën, dus vermijd iedere inwerking die dat kan verstoren, zoals bijvoorbeeld woede. Het is bekend dat in extreme gevallen een negatieve entiteit je aura, wanneer deze beschadigd is, kan binnendringen en problemen kan veroorzaken door je daden of gedachten te beïnvloeden. Dit kan bijvoorbeeld resulteren in het uitvoeren van negatieve handelingen die je normaal gesproken niet zou willen doen. Bezetenheid komt niet vaak voor, maar desalniettemin is het verstandig je van de risico’s bewust te zijn.

Het is nooit te laat om boven het als normaal geaccepteerde niveau waar mensen gewoonlijk aan blijven vasthouden, uit te stijgen. Wanneer je je eenmaal de kracht van Onvoorwaardelijke Liefde eigen hebt gemaakt en anderen allemaal als Eén met jou kunt bezien, zul je geen probleem hebben je leven dienovereenkomstig te leven. In plaats van “zij en wij” zul je je realiseren dat het fysieke lichaam enkel een voertuig is dat je gebruikt om ervaringen op te doen in het Universum van de Materie. Om die reden ervaren alle zielen gezamenlijk en handelen ze in overeenstemming om dit te doen. Tenslotte hebben jullie vele levens geleefd en jezelf, volgens de noodzakelijke ervaringen, als Man of Vrouw tot uitdrukking gebracht. Je hebt geleefd als een aanhanger van een bepaalde religie, of het kan zijn dat je in plaats daarvan ervoor hebt gekozen om een Atheïst te zijn. Het maakt niet uit op welke manier je vorderingen maakt, zolang het maar over een pad gaat dat je begrip van de waarheid vergroot, want dat is gedurende ieder leven alles wat er overblijft.    

Vooruitgang betekent niet dat je op een van tevoren vastgelegd pad moet blijven, maar dat iedere ervaring je dichter bij de algehele waarheid brengt. Uiteindelijk zul je hoogstwaarschijnlijk zelf je pad uitstippelen om je evolutie te vervolgen. Je zult het punt bereiken waar het niet langer nodig is om nog bij een groep te horen en waar je in staat bent je eigen toekomst te bepalen. Wanneer je hulp nodig hebt zul je altijd naar iemand worden geleid die de kennis bezit die jij nodig hebt. Er wordt op Aarde zoveel onjuiste informatie als waarheid gepresenteerd, maar terwijl je je ontwikkelt, raak je in staat om onderscheid te maken tussen de waarheid en alles minder dan dat.

Leven volgens je overtuigingen terwijl je nog steeds op Aarde bent kan heel moeilijk zijn, omdat er maar weinig mensen je positie begrijpen en velen zullen niet in staat zijn deze te accepteren. Het is daarom het verstandigst er alleen over te spreken wanneer het onderwerp in een normaal gesprek aan de orde komt en alleen dat te vertellen wat de betrokken persoon tevredenstelt. Te veel informatie kan sommige mensen afstoten en het kan hun begrip te boven gaan. Je kunt ervan op aan dat wanneer iemand er klaar voor is hij of zij iemand zal “vinden” die hun vooruitgang verder kan brengen. Er bestaat natuurlijk de mogelijkheid dat de “foute” persoon je pad kruist, maar dat zou een test kunnen zijn om ervoor te zorgen dat je je vermogen om te onderscheiden eigen hebt gemaakt.

Uiteraard spelen je Gidsen een rol in je evolutie, maar ze dringen zichzelf niet aan je op, tenzij je om hun hulp hebt gevraagd, of wanneer het buitengewoon noodzakelijk is. Ze zijn op de hoogte van je levensplan en zij doen hun best om te helpen zorgen dat je je eraan vasthoudt. Wanneer je onjuiste beslissingen neemt zullen ze zich er niet in mengen, maar zullen ze je helpen de gevolgen ervan binnen de perken te houden. Ze spreken over je daden geen moreel oordeel uit omdat dit niet het doel is van hun aanwezigheid, maar ze zullen proberen je in het bijzonder ten goede te beïnvloeden aangezien ze op de hoogte zijn van je levensplan. Terwijl je verder groeit is het waarschijnlijk dat je de ervaring van weer een andere Gids nodig hebt die meer bij je behoeften past en er een verandering plaats zou moeten vinden.

Zoals je kunt zien wordt je evolutie als uiterst belangrijk beschouwd en wordt er veel zorg aan besteed om ervoor te zorgen dat elk leven zo productief mogelijk is. Tenslotte heb je een levensplan gekregen dat tegemoetkomt aan je behoeften en voordat je bent geïncarneerd zul je hiervan kennis hebben genomen en in de ervaring hebben toegestemd. Er vloeit uit voort dat je meest hechte vrienden eveneens een levensplan hebben waar jij in voorkomt en het kan zijn dat zij er een belangrijke rol in spelen. Het is waarschijnlijk dat jullie vele malen samen hebben geleefd, zelfs in andere relatieverbanden. Uiteraard heb je ook voorbijgaande relaties die komen en gaan zonder enig ogenschijnlijk belang.  

Huwelijken of gelijksoortige relaties vormen de meest belangrijke perioden in je leven en dat geldt zelfs voor die relaties die hebben gebleken niet te werken en die simpelweg een behoefte aan dat soort ervaring vertegenwoordigen. Positief karma is iets dat je te allen tijde kunt inlossen, in het bijzonder waar het betrekking heeft op een jou onbekend iemand. “Voor wat hoort wat” en dat is waar, in die zin dat wat je een ander aandoet of geeft, in de loop van de tijd bij je terugkomt en je feitelijk van één leven naar het andere karma met je kunt meedragen. Je kunt ervan uitgaan dat geen enkele levenservaring zinloos is, ongeacht hoe het aan de buitenkant ook mag lijken. Wanneer je inzicht hebt in hoe het in zijn werk gaat, kun je veel meer uit je leven halen en kun je richting een bevredigend resultaat werken.  

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen en moge het Licht jullie dagen en pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.
In Liefde en Licht.

Mike Quinsey.

vertaling: Marja

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS