Followers

Google+ Followers

vrijdag 2 juni 2017

Nederlands -- 2 Juni 2017, Mike Quinsey (HZ)

2 Juni 2017, Mike Quinsey (HZ)

De zaken gaan goed vooruit en de illuminati zijn niet langer in staat het verloop van de vooruitgang van de Mensheid richting Ascentie te bepalen, of om überhaupt te verhinderen dat dit plaatsvindt. Intussen zijn vele aspecten van de voorbereidingen op Ascentie voltooid, inclusief de meest belangrijke noodzaak van een nieuw Congres van de V.S. dat klaar staat om de huidige onmiddellijk over te nemen als deze wordt ontbonden. Zoals jullie je voor kunnen stellen is er nog steeds veel werk te verzetten om de activiteiten van die geheime groepen te dwarsbomen die richting een Een-Staat-Unie werken. Dit zal niet tot stand komen, aangezien de macht van de illuminati jullie toekomst niet langer kan bepalen. Het kan zijn dat jullie belangrijkste punt van zorg de toekomst van de Mensheid is en jullie kunnen er zeker van zijn dat deze in veilige handen is. Wanneer de werkelijke veranderingen eenmaal van start gaan, zullen jullie beseffen dat de Lichttroepen de basis hebben gelegd voor het aankondigen van NESARA. Op het geschikte moment, waarbij de nadruk op jullie veiligheid is komen te liggen, zal het gebeuren en vandaar uit zullen positieve veranderingen zich snel achter elkaar opvolgen.

Dus doe je werk in de wetenschap dat grootse machten, inclusief de Blue Avians, jullie levens overzien. Hun talloze ruimtevaartuigen zijn door het hele Zonnestelsel gestationeerd om ervoor te zorgen dat er geen andere entiteiten zich met jullie evolutie kunnen bemoeien. Het zijn zeer gevorderde Wezens die de gebeurtenissen nauwkeurig in de gaten houden om ervoor te zorgen dat jullie iedere kans krijgen geboden om je levensplan te vervullen en Moeder Aarde met haar eigen veranderingen bij te staan. Het resultaat zal een succesvolle periode van veranderingen zijn, die ervoor zal zorgen dat zowel jullie als de Aarde volledig op Ascentie zijn voorbereid. Als gevolg daarvan leiden velen van jullie een hectisch leven omdat jullie je laatste uitdagingen onder ogen dienen te zien om alle oude karma die je met je meedraagt in te lossen. Uiteraard staan jullie niet alleen in de voorbereiding op Ascentie en zullen jullie op een zodanige manier worden begeleid dat jullie iedere kans geboden krijgen om te slagen.    

Kijk niet terug nu jullie zover zijn gekomen, maar focus je op de toekomst, omdat dit een van de meest belangrijke tijden is waar jullie ooit mee te maken zullen krijgen. Wanneer jullie in het nu kunnen leven en in staat zijn de zaken zo te nemen als deze zich aandienen zonder een van tevoren bepaalde uitkomst, dan zul je naar je “nieuwe” Hogere Zelf overgaan. Maak je echter geen zorgen wanneer je niet in staat lijkt te zijn je in de hogere trillingen te begeven, want op het juiste moment zal het ook bij jou gebeuren. Iedere ziel heeft talloze helpers en dat laat zien hoe serieus jouw ontwikkeling wordt genomen. Jullie zijn zeer bijzondere zielen, ook al begrijpen jullie niet waarom dat zo is, dus blijf vooruitkijken en neem de zaken zoals ze zich aandienen. Alles vordert op een goede manier, ondanks de ogenschijnlijke chaos op Aarde. Al het leven bezit kansen om vorderingen te maken en is inderdaad betrokken bij de voorbereidingen op de veranderingen die onvermijdelijk zijn en waar men niet omheen kan. 

Mettertijd zullen jullie je realiseren hoe krachtig jullie werkelijk zijn en er zijn er al die merken dat zij het vermogen hebben om hun eigen toekomst te bepalen. Je wordt wat je denkt en ongetwijfeld hebben jullie gebeurtenissen in je leven meegemaakt die dat bewijzen. Dus zelfs nu dienen jullie voorzichtigheid te betrachten wanneer je iets in gedachten hebt. Deze zijn reëel en zullen op een bepaald moment bij je terugkomen om in vervulling te gaan of te worden gewijzigd. Gelukkig is het zo dat terwijl je je ontwikkelt, je ook groeit in je vermogen om je gedachten te beheersen, maar hoe eerder je hiervoor de verantwoordelijkheid accepteert des te gemakkelijker het is. Je huidige streven zou moeten zijn om negatieve gedachten uit je geest te elimineren of in ieder geval om die gedachten geen kracht te geven zodat deze zich materialiseren. Ongetwijfeld lijkt het allemaal bijzonder moeilijk temidden van de dagelijkse uitdagingen waar je mee te maken hebt, maar dat gebeurt om reden van ervaring en het is een snelle route naar succes. Doe je best en weet dat je nooit zult worden bekritiseerd of gestraft omdat je probeert beter te doen. Iedere ervaring is waardevol en nooit zinloos, dus probeer, ongeacht wat je ook doormaakt, er een positieve kant in te zien. 

De meeste mensen vragen zich af “waar komen we vandaan?” en het antwoord is heel eenvoudig; jullie zijn als Vonken van Licht uit de Godheid ontstaan, en daar zullen jullie naar terugkeren wanneer je reis ten einde is gekomen. Jullie vragen je misschien af waarom dit zo is en dat is omdat God jullie allemaal heeft heengezonden om ervaringen op te doen met als resultaat dat de Godheid kon groeien. Jullie zijn onsterfelijk, dus jullie zullen je altijd bewust zijn van het Zelf als onderdeel van God. Ongetwijfeld valt er nog veel meer te vertellen, maar op dit moment hoeven jullie enkel te weten dat jullie toekomst veilig is. Het allerbelangrijkst is om je te ontwikkelen, zodat jullie niet opnieuw de lagere rijken hoeven te ervaren. Verhef je in het Licht en geniet van de harmonie en de schoonheid van perfectie. Het is waar jullie uit zijn voortgekomen toen jullie vrijwillig akkoord gingen om die zielen te helpen die in de lagere trillingen vastzaten.

Mensen vinden het moeilijk om zich niet met levens van andere mensen te “bemoeien”, omdat het ego ervan uitgaat dat het alles het beste weet. Er bestaat eveneens het levensplan van de andere ziel waar rekening mee dient te worden gehouden, maar toch proberen mensen te bepalen hoe anderen zouden moeten leven. Hulp en assistentie is welkom wanneer er om wordt gevraagd, maar meestal hecht een ziel er de voorkeur aan om diens uitdagingen op zijn eigen manier te benaderen. Het is een moeilijk onderwerp om te benaderen, omdat iedere ziel het op zijn eigen manier bekijkt en dit enorm van jouw kijk op de zaak kan verschillen. Bied te allen tijde je hulp aan, maar trek je terug wanneer je hulp niet wordt geaccepteerd, want anders kan het zijn dat je er ongewild ten nadele van jezelf bij betrokken raakt. Echter, al naar gelang de mate van je inzicht kan het zijn dat je in situaties wordt geleid waar je hulp juist goed is en precies wat nodig was.

Het uitgangspunt dat je anderen zou moeten behandelen zoals jezelf behandeld zou willen worden is precies waar het om gaat. Het betekent dat door zo te leven je niets terugverlangt, maar dat je ervan uitgaat dat het leven zijn eigen beloningen met zich meebrengt. Iedere daad van vriendelijkheid helpt je trilling verhogen en dit is wat je wenst terwijl je leeft met Ascentie in het achterhoofd. Het is een heerlijk gevoel om met alles van dag tot dag in harmonie te kunnen leven en niet te worden verstoord of in de war gebracht door gebeurtenissen die om je heen gebeuren. Feitelijk helpt alleen al je aanwezigheid rust te verspreiden en zullen mensen zich beter voelen door in je buurt te vertoeven. In de drukte en het lawaai van mensen die met hun dagelijkse werk bezig zijn kan de stemming omslaan en dan kan jouw energie een positief verschil maken. Onderschat nimmer de kracht van het denken want in dergelijke situaties kan het een positieve verandering tot stand brengen.

Jullie oude geschiedenis wordt nu, naar aanleiding van verbazingwekkende vondsten in Antarctica, herschreven en het allerbelangrijkst is dat dit om het Menselijk Ras gaat. Het is behoorlijk duidelijk geworden dat de Mens, die aanvankelijk vele duizenden jaren geleden naar de Aarde is gebracht, zich in vele vormen heeft ontwikkeld en het bewijs hiervoor is meerdere mijlen onder het ijs gevonden. Het is eveneens duidelijk geworden dat de Mens in vele verschillende vormen, maar duidelijk op de mens gelijkend, ervaringen heeft opgedaan. Korter geleden werden jullie huidige beschavingen vanaf verschillende planeten naar de Aarde gebracht om te kunnen blijven evolueren en het verklaart waarom er uiteenlopende Rassen bestaan die behoorlijk van elkaar verschillen. Het leren met elkaar om te gaan en elkaars overtuigingen te respecteren heeft voor veel frictie gezorgd en zelfs oorlogen, toch is er na vele jaren nog steeds geen vrede op Aarde gekomen.

Dit bericht komt via mijn Hogere Zelf en draagt de energie van Licht en Liefde. 

Mike Quinsey

Website: www.treefofthegoldenlight.com

Vertaling: Marja


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS