Followers

Google+ Followers

vrijdag 27 maart 2009

27-maart-2009 SALUSABegin te leven in de hogere vibraties en word je hoogste interpretatie van wat je bent als Wezen van Licht. ...Je zal een rots worden temidden van alle veranderende levensgronden en anderen zullen bij je aanhaken om deel uit te maken van je ervaring. ...Jullie zijn verbazingwekkend wanneer het aankomt op overleven en jullie hebben een aangeboren instinct dat jullie veilig door de meest slopende beproevingen heen loodst. Het heeft nooit gewankeld en het is vergelijkbaar met de door jullie zelf gecreëerde uitdagingen in sport en andere activiteiten. Het is een indicatie van jullie sterke wilskracht en het heeft jullie geholpen te overleven wanneer jullie alles tegen zat. Dat is waarom we geen twijfel erover hebben dat jullie niet alleen moedig het duister het hoofd bieden maar ook hun verraderlijke plannen voor jullie slavernij zullen overwinnen. Jullie weten dat het de bedoeling was dat jullie vrij zouden zijn en geen enkele druk zal jullie krachtige intentie om deze strijd te winnen, kunnen onderdrukken. Er zou geen winst of les voor jullie zijn als wij simpelweg zouden instappen om namens jullie te handelen. Desondanks staan wij klaar om jullie te ondersteunen en om onze hulp aan te bieden wanneer die wordt ingeroepen of wanneer dat wordt aangegeven door hogere Wezens dan wij zelf. Wees ervan verzekerd dat het Kosmische plan ver en wijds reikt en dat de Planeet Aarde en haar inwoners net zo belangrijk zijn als alle anderen.


In feite wordt er meer aandacht en interesse getoond in jullie vooruitgang dan jullie je kunnen voorstellen. Wij, van de Galactische Federatie, zijn niet de enigen die jullie monitoren, aangezien de gebeurtenissen die zich op Aarde ontvouwen vele andere beschavingen naar jullie Zonnestelsel brengen.Het podium wordt gevormd voor de laatste paar jaar van jullie huidige cyclus en het is alleen al de aard van jullie Ascentie die het aandachtspunt vormt voor geïnteresseerde Sterrenwezens. Wij beschermen jullie tegen onwelkome bezoekers en niemand mag op Aarde landen zonder onze toestemming. Contact hebben is een andere kwestie en vaak is dat vooraf beschikt, voorafgaande aan jullie geboorte op Aarde. Achter elke contact zit een speciale reden en vaak is er een verband met jullie relatie met hen. Jullie worden hun verbinding met Aarde en ontmoeten elkaar vele keren middels uittredingen, ofschoon je daar niet noodzakelijkerwijs een bewuste herinnering aan hoeft te hebben.


Jullie oude geschiedenis is bezaaid met verwijzingen naar contacten met buitenaardsen en hun vloot en er zijn vrij grote aantallen contacten te vinden die de afgelopen paar eeuwen hebben plaatsvonden. In vroeger dagen was bijgeloof wijdverspreid en contacten werden verkeerd geïnterpreteerd en soms toegeschreven aan de duivel. Zelfs nu bestaan zulke overtuigingen maar met onze komst zal dat snel verdwijnen.Sommige van onze niet-menselijke leden kunnen ongewoon lijken voor jullie maar ze lijken zeker niet op jullie ideeën over de duivel. De mensheid heeft een lang vastgehouden angst voor het onbekende en praat dit vaak weg als het werk van sommige duivelse entiteiten. Het is om die reden dat ons eerste contact met jullie middels beschavingen zal zijn zoals die van ons, die er zeer menselijk uitzien. Wij begrijpen jullie gevoelens en zijn ver gegaan om er zeker van te zijn dat we jullie op een acceptabele manier benaderen. First Contact zal grotendeels bestaan uit beschavingen die sinds duizenden jaren nauw verbonden zijn met jullie. Vraag jullie zelf af, Dierbaren, waarom zouden jullie zo op ons lijken in jullie gestalte en algemene kenmerken? Het antwoord is dat vele andere Sterren Beschavingen een hand hebben gehad in jullie genetische evolutie. Mensen zijn niet het resultaat van een toevallige gebeurtenis maar van een opzettelijke planning om jullie niveaus van bewustzijn te verhogen.


Als onderdeel van jullie groei, in voorbereiding op Ascentie, worden jullie DNA-strengen hersteld en mettertijd worden jullie een volledig gerijpt Kosmisch Wezen. Wij zijn wat jullie worden en wanneer jullie onze niveaus bereiken, zullen jullie in staat zijn om je te verenigen met jullie Ruimte-families. Jullie zijn van je ware thuis voor een lange, lange tijd weggeweest en met jullie gewaarwording over ons bestaan, groeit jullie verlangen om terug te keren. Wij proberen de geest van mensen te openen voor hun ware verleden en te begrijpen dat wij in werkelijkheid één grote familie zijn van kinderen van God. Ja, we hebben dezelfde God, los van met welke naam je God aanroept of er kenmerken aan verbindt. Als jullie slechts zo’n feit zouden accepteren, zou dat het gevecht over wiens God de rechtmatige is, uitbannen en het zou jullie zo veel nader tot elkaar brengen. De Waarheid zal altijd blijven bestaan en wat jullie overtuigingen ook zijn, het zal er uiteindelijk op uitkomen. Datgene wat niet de waarheid is, kan niet overleven en zal men laten varen op de dag dat gezien wordt wat het werkelijk is. Onze komst zal ruimte geven aan veel openbaringen die op dit moment onbekend zijn en ons woord zal ondersteund worden door de Meesters die ook bestemd zijn om terug te keren.


Jullie bevinden je zo dicht bij één van de grootste periodes uit jullie levens en het is slechts wachten op de juiste gelegenheid om deze historische episode te laten beginnen. In de fundering van alle materiële vereisten is voorzien en wanneer we eenmaal vooruit mogen gaan, springen we ook in actie. De verandering in bewustzijn is meer uitgesproken dan in enige andere tijd en dat is goed nieuws aangezien het energieën op Aarde vestigt die betekenen dat jullie je op de weg naar succes bevinden. Eerst vindt een reiniging plaats van het oude en ongewenste en dan zal het nieuwe opkomen en het podium vormen voor de laatste stoot naar Ascentie. Jullie kunnen het nog niet echt ‘aanraken’ maar het komt stil als een vogel in de lucht om plotseling in jullie midden te zijn.


De Aarde is een prachtig juweel in het firmament en zal briljant schitteren als een boodschap voor het Universum dat het is teruggekeerd naar de hogere regionen. Samen hiermee zal dat ook met de Schitterenden zijn, die hun ware zelf gevonden hebben. Dat zijn jullie Dierbaren, als geascendeerde Wezens, een staat die zo natuurlijk is omdat jullie eindelijk naar huis zullen zijn teruggekeerd. Kunnen jullie je voor een minuut verbeelden wat dat betekent, omdat je dan je Goddelijke zelf zal zijn geworden. Het is niet het einde van jullie reis maar jullie verheffing naar hogere dimensies waar een nieuwe reis begint. Er is zo veel dat jullie als voorbereiding zouden kunnen doen en een goede start zou zijn te accepteren dat jullie meer zijn dan een fysiek lichaam. Jullie hebben een Goddelijk vonk binnen in je die onuitroeibaar is, onafhankelijk van wat je ervaart. Begin te leven in de hogere vibraties en word je hoogste interpretatie van wat je bent als Wezen van Licht. Je zal zien dat je vanuit je hartcentrum kan werken en dat je in je vooruitgang alles kalm opneemt. Je zal een rots worden temidden van alle veranderende levensgronden en anderen zullen bij je aanhaken om deel uit te maken van je ervaring.


Ik ben SaLuSa van Sirius en geniet van deze momenten in contact met jullie. Ik heb ook mijn visioenen over een nieuwe toekomst die zulke wonderbaarlijke kansen biedt om meer te ontdekken van het Koninkrijk van God. Droom, en laat je verbeelding je ver en wijd meenemen, wetende dat de avonturen die zich voor jullie openen, onbegrensd zijn. Op een dag zul je je volgende aan het plannen zijn als een Verlicht Wezen. Weet dat jullie voortdurend gezegend en geliefd zijn.Dank je SaLuSa,

Mike Quinsey


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS