Followers

Google+ Followers

donderdag 26 maart 2009

25-maart-2009 AG-AGRIA

Er is niets dat we niet aankunnen en we reizen elke stap van de weg met jullie mee tot de cyclus is voltooid. Van daaruit opent de Kosmos haar hart voor jullie......
Ondanks de chaos over de hele wereld heen, is er een onderliggende beweging richting het vinden van antwoorden op de gecreëerde problemen. De antwoorden hierop zijn niet altijd duidelijk maar met de opkomst van mensen die spiritueel bewust zijn, wordt een gevoel van richting gevonden. De noodzakelijke economische veranderingen kunnen niet duurzaam zijn, tenzij ze gebaseerd zijn op ethische zakelijke transacties. Er moet ook transparantie zijn om elke poging om corrupte praktijken in te voeren, te voorkomen. En oprechtheid en eerlijkheid zullen de basis vormen voor alle transacties in de toekomst. Dat betekent een geheel nieuwe benadering en de aanstelling van mensen die vanuit voorkeur en overtuiging eerlijk en betrouwbaar zijn. De mensheid heeft verschillende vormen van oneerlijkheid lange tijd getolereerd en recente onthullingen waren nodig om jullie te laten zien wat er gebeurt als iets ongeremd en ongecontroleerd draait.Alle levenservaringen zijn op de een of andere manier lessen en ze worden ten bate van jullie evolutie gepresenteerd. Onthoud dat het de Mens is die de kenmerken van alle ervaringen heeft bepaald, en God heeft ze toegelaten middels de vrije wil die aan jullie is geschonken. Nu jullie je aan het einde van de cyclus van dualiteit bevinden, kunnen jullie de mate zien waarin jullie zijn afgedwaald van het spirituele pad. Spirituele vooruitgang wordt gemeten aan de mate waarin je uitdagingen aankan waar de dualiteit jullie mee geconfronteerd heeft in een strijd tussen Licht en duister. Jullie zijn de cyclus begonnen vanuit een hogere verblijfplaats in sferen van absolute harmonie en balans en nu is het jullie taak een stap omhoog te zetten op jullie reis terug daar naar toe.Wanneer jullie naar elkaar kijken, heb je geen enkel idee welk pad jullie hebben genomen. Vandaag de dag kun je geheel anders zijn dan degene die je enkele levens terug was en jullie zijn hier om de rol uit te spelen waar je mee instemde om die te volgen.Status en rijkdom hebben in het geheel niets te maken met spirituele groei tenzij je de innerlijke kennis hebt gekregen om ze wijs te gebruiken. Noch maakt leven in armoede of in gebrek je meer spiritueel. Op alle niveaus van het leven draait het om het leven vanuit liefde, totdat je het onvoorwaardelijk aan alle zielen kan uitdragen. Er zijn geen hardere beproevingen dan de beproevingen uit de dualiteit en van weinigen van jullie wordt verwacht ze allen meester te worden. Echter, leef naar je beste potentieel en jullie zullen in elk leven zo veel als mogelijk gedaan hebben.Wanneer je weet wat er van je wordt verwacht, zal je het wat makkelijker vinden om je leven op een geordende manier te leiden. Je zal weten waar je heen gaat en je zal je ware spirituele pad vinden. Je kan mensen dan meer zien hoe ze werkelijk zijn en zonder beoordeling ruimte creëren voor hun tekortkomingen. Mensen hebben de neiging de fouten van mensen eruit te pikken en kritiek geven is vrij normaal. Wij begrijpen dat dit dus een gewoonte is onder jullie. Het is er een die je moet overwinnen als je accepteert dat ieder van jullie in situaties gebracht wordt die de potentie hebben om lessen over een correcte leefwijze aan jullie te onderwijzen. Het is veel beter de meelevende en begripvolle te zijn die mensen kan verheffen in plaats van neer te halen. Vraag je eerst naar de papieren van iemand die verdrinkt? Natuurlijk niet, leven is te kostbaar om je over zulke dingen druk te maken. Liefde kan elke uitdaging overwinnen en dat is jullie ware kracht.We weten dat het moeilijk is om gewoonten en overtuigingen uit je kindertijd ter zijde te schuiven maar er komt een tijd waarin jullie je realiseren dat je volledig verantwoordelijk bent voor jezelf. Er bestaat een neiging om je veiliger te voelen wanneer anderen leiden maar er komt een punt waarop je zelf de teugels in handen moet nemen. Deze huidige tijd leent zich erg goed voor degenen die zichzelf spiritueel willen verbeteren. De energieën die tot jullie komen zijn in staat vele zielen tot hun ware zelf te brengen en wanneer zij krachtiger worden, komt er een grote kans om opgetild te worden uit de invloed van de dualiteit.Het is mogelijk al lijkt de taak ontmoedigend en velen op Aarde zijn op dit moment succesvol. Terugkijkend kunnen we zien hoe ver jullie zijn gekomen en het is heel bemoedigend.Wanneer de veranderingen de samenleving beginnen te hervormen en jullie profiteren van overvloed zal er een nieuw gevoel van tevredenheid en geluk naar boven komen. De belofte van een nieuwe wereld zal tastbaar worden en het zal anderen tot actie aansporen. Een samen komen zal kracht doen toenemen en grote stappen zullen worden gezet. In de kern (het hart) zijn jullie prachtige mensen en daarom zou liefde ongeremd moeten zijn en zouden jullie betrokkenheid en waardering van anderen moeten tonen. Gedurende vele levens zijn jullie echter weerhouden in het uitdrukken van gevoelens naar elkaar, zelfs tot het punt dat je wordt gematigd in je lofprijzingen over elkaar. Tegen een ander zeggen, “Ik houd van je”, bevat zo’n verheffende, krachtige energie en het kan gewonde zielen in een seconde genezen.

Met Ascentie zullen veel van de zwaktes die nu bestaan, zijn overwonnen. Uiteindelijk zullen de vibraties zo hoog zijn dat jullie een staat van bijna perfectie als Lichtwezen zullen binnengaan. Dan zullen jullie in staat zijn om jezelf te zijn, je Hogere Zelf dat versierd is met het Licht van vele zonnen en jullie zullen de liefde uitstralen die geen grenzen kent. Op een dag zullen velen van jullie gezeteld zijn in de Raden die de leiding hebben over het Universum en in jullie grootsheid zullen jullie God direct dienen. Dat is echter nog een lange weg maar het geeft jullie onbegrensde potentieel aan om je te verheffen tot de hoogste niveaus.Op het moment zijn jullie gedachten gebonden aan aardse zaken die alle aandacht opeisen. Het is een onstuimige periode waarin veel in een omwenteling zit en jullie lot is door alle veranderingen heen te kijken. De mate van jullie betrokkenheid zal toenemen en jullie zullen uiteindelijk bepalen hoeveel van de veranderingen worden uitgevoerd. Jullie, de mensen, hebben als collectieve groep immense macht als jullie maar samenkomen voor een gemeenschappelijk doel ten gunste van allen. Dat zal ook hulp aantrekken van Hogere Wezens, in aanvulling op wat wij reeds voor jullie doen.Ik ben Ag-agria van Sirius en kom opnieuw terug op het uitdrukken van mijn ideeën over de Mensheid. I hoop ook dat mijn woorden anderen inspireren om hun doelen hoger te stellen omdat jullie een unieke kans hebben om de oude Aarde voor eens en voor altijd te verlaten. Houd je zicht, zoals altijd, gericht op de overwinning die jullie zoeken en laat niets je daarvan afhouden. Samen zijn wij het leger van Lichtstrijders die de macht uitoefenen die aan ons door God is toevertrouwd. Er is niets dat we niet aankunnen en we reizen elke stap van de weg met jullie mee tot de cyclus is voltooid. Van daaruit opent de Kosmos haar hart voor jullie en nodigt jullie uit te genieten van de nooit eindigende avonturen door de sferen van het Licht. Ik zal nu vertrekken met het geven van mijn liefde en zegeningen aan jullie allemaal.Dank je Ag-Agria,


Mike Quinsey.

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS