Followers

Google+ Followers

maandag 30 maart 2009

30-maart-2009 SALUSA

De inspanning die je nu levert om je te bevrijden uit de tentakels van de duistere machten, is het meer dan waard aangezien wat op jullie wacht niet te verwoorden is...



Wanneer gebeurtenissen op Aarde vooruitgang blijven tonen, zien jullie verschillende paden die zich openen. Ze zullen zich niet allemaal volledig manifesteren maar degene die bestemd zijn om parallel naast elkaar te lopen, zijn de laatste pogingen van de duistere machten om hun plan te vervolgen en het opkomende Licht dat op vele verschillende manieren wordt gevestigd. Een veelvoud aan verschillende bewegingen verrijst over de hele wereld heen en zij anticiperen op de noodzaak voor meer lokale controle. Gemeenschappen stellen hun eigen behoeften vast en gaan vaak terug naar de basis om hun overleving zeker te stellen. Dit maakt mensen bekend met simpele manieren om dreigende problemen op te lossen. Bewustwording van jullie algemene behoeften heeft mensen geprikkeld zich voor te bereiden op het ergste scenario, dat verwacht wordt voordat een nieuwe benadering van de wereld werkelijkheid is geworden. We noemen dit niet om jullie angst in te boezemen maar om jullie te informeren dat er mensen zijn die veerkrachtig en vindingrijk zijn wanneer het aankomt op het voorbereiden op ongebruikelijke gebeurtenissen. Het is onwaarschijnlijk dat dit tot extremen zal leiden, behalve in sommige gebieden waar mensen meer geïsoleerd leven.

Sommigen van jullie vereenzelvigen zich met de dagelijkse gebeurtenissen waardoor ze niet in staat zijn het grotere plaatje te zien. Anderen houden vast aan hun visie voor een ander pad dat jullie uit de chaos leidt naar een nieuw tijdperk van geluk en bevrijding van onderdrukking. Het is het laatste dat geboorte geeft aan een nieuwe toekomst voor de Mensheid en één die naar Ascentie leidt. Met dat resultaat zal er een geheel nieuwe ervaring komen in de dimensies waar alles in balans is. Van daaruit is het aan jullie om de absolute schoonheid en de harmonie van de hogere sferen te ervaren, daarbij sferen bereikend die uit puur Licht bestaan. De inspanning die je nu levert om je te bevrijden uit de tentakels van de duistere machten, is het meer dan waard aangezien wat op jullie wacht niet te verwoorden is. Wanneer je het pad naar het Licht gevonden hebt, vind je innerlijke kracht om in de wereld te verblijven. Als een observeerder, maar niet als één die beïnvloed wordt door wat er om hem/haar heen gebeurt. Jullie zijn feitelijk Wegwijzers die in staat zijn anderen naar het Licht te leiden. Velen zoeken het Licht maar weten niet waar het is of hoe ze het moeten vinden en door jullie voorbeeld tonen jullie de weg.

Vanwege de recessie blijken velen van jullie meer tijd in handen te hebben als een kans om wensen na te streven die ze hebben om anderen te helpen. Dit is waar mensen alle verborgen talenten kunnen gebruiken ten gunste van allen.Het zal helpen de hulpeloosheid te ontkrachten die velen zullen ervaren. Ondanks jullie ervaringen is het beter om vergelding zoeken te vermijden en is het beter je energieën positief te gebruiken. Start liever een groep of sluit je bij een bestaande aan die mensen naar een nieuw pad leidt, dan dat je probeert het oude pad tot leven te brengen. Jullie hebben de kans om nieuwe ideeën te manifesteren en laat de oude, onwerkbare ideeën nu achter je. Veranderingen zijn overal om jullie heen en zonder twijfel is het verwarrend maar jullie kunnen nu je toekomst vormen door de fundering te leggen die jullie je vrijheid en soevereiniteit terug zal geven.

Jullie zouden kunnen vragen waar wij van de Galactische Federatie staan terwijl dit allemaal gebeurt. Dierbaren, wij zijn actief zoals altijd, als het niet meer is, aangezien wij onze bondgenoten op Aarde ondersteunen. Onze rol is die als jullie beschermers, zo ver als karmische wetten dit toelaten. De duistere machten hebben de intentie zoveel mogelijk ravage te creëren en wij hebben de intentie te verhinderen dat dit de Aarde uit balans brengt. Heb geen angst, ze kunnen niet altijd hun eigen gang gaan en eigenlijk zijn ze zelf verward en bezorgd over hun verlies van macht. Ze zijn zich ervan bewust dat mensen plotseling gaan beseffen wat er Millenia lang is gebeurd. Ze hebben nooit gedacht dat jullie succesvol zouden zijn in het terugwinnen van jullie macht en zij zien zorgelijke tijden tegemoet. Politiek gezien, hebben ze niet meer dezelfde macht en hun criminele daden zullen spoedig moeten worden verantwoord. Wanneer de waarheid werkelijk jullie oren bereikt, zullen jullie als één man ver reikende veranderingen gaan eisen. Dit zal een tijd van grote kansen zijn om nieuwe manieren van bestuur in werking te zetten en manieren die waarheidsgetrouwer de wensen van de mensen reflecteren. Deze zullen in werking treden en zijn noodzakelijk om de weg te plaveien voor het vestigen van een onaantastbaar pad naar Ascentie.

Zoals jullie inmiddels zouden moeten weten, zijn wij hier niet bij toeval in groten getale en het is om het Plan van de Schepper voor dit Universum te vervullen. Niets kan de manifestatie van Ascentie verhinderen. En jullie zouden moed moeten vatten uit de wetenschap, dat wat er ook gebeurt in jullie persoonlijke leven, jullie hierin slagen als het jullie intentie is. Temidden van de veranderingen is jullie waarneming vertroebeld en gebeurtenissen die zich lineair afspelen zijn nogal verschillend van die van ons. We zien jullie, zoals jullie zouden zeggen, “hoog en droog”, en dat is de reden waarom we zo positief kunnen zijn over de uitkomst van de huidige periode. We weten dat velen van jullie het internet als bron gebruiken voor bevestiging van de verschillende boodschappen die van jullie Ruimte-vrienden afkomen. Ze hoeven niet woord voor woord gelezen te worden maar er zal altijd een onderliggende waarheid zijn die door je heen gaat. Wanneer ze wezenlijk verschillend zijn, moet je intuïtief je mening vormen of ze wel van een betrouwbare bron afkomstig zijn. Onthoud ook dat het duister elk excuus zal gebruiken om misinformatie te verspreiden en af en toe kan dat knap overtuigend zijn.

Moeder Aarde is voor lange tijd jullie thuis geweest en zij heeft jullie goed gediend in het aanvaarden van jullie eisen aan haar door jullie te voorzien in alles dat jullie nodig hadden om te overleven.Maar soms is ze ernstig mishandeld en werd er weinig aandacht gegeven aan haar behoeften.Dat is waarom ze nu naar jullie moet kijken om de schade recht te zetten die veroorzaakt is en de vervuiling die de Aarde heeft vergiftigd. Jullie kunnen in dit verband niet jullie verantwoordelijkheid ontlopen maar wij hebben toestemming jullie te assisteren en jullie weten reeds dat dit deel uitmaakt van onze plannen. Het doet ons een enorm genoegen dat er onder jullie mensen zijn die de problemen onderkennen. En niet alleen dat maar dat zij hun tijd en hun kennis hebben gegeven om manieren te vinden voor herstel en dat zij gemotiveerd worden door hun liefde voor Moeder Aarde. Zij zijn degenen die geïnspireerd worden door Hogere Wezens en zij worden intuïtief geleid om de oplossingen te vinden. Vaak zijn die zeer geavanceerd en vergelijkbaar met onze technologie maar de duistere machten verhinderen zo veel mogelijk dat ze worden gebruikt.

Ik ben SaLuSa van Sirius en zoals velen aan boord van onze vloot, kan ik alles observeren dat op Aarde gebeurt. Dit klinkt niet langer zo onwaarschijnlijk voor jullie omdat jullie grote machten ook vergelijkbare technologie hebben ontwikkeld. Spijtig genoeg wordt dit voor heimelijke doelen gebruikt en zoals vele ontdekkingen wordt dit van publieke wetenschap weggehouden en gebruikt ten voordele van de controlerende wereldmachten. Met de komst van First Contact zullen we verzekeren dat elke mogelijke vooruitgang voor jullie wordt mogelijk gemaakt. Wonderbaarlijke tijden zullen volgen op jullie huidige beproevingen en rampspoed en we zullen samenwerken in eendracht en liefde.

Dank je SaLuSa,
Mike Quinsey

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocation



AN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS