Followers

Google+ Followers

maandag 6 juni 2011

6 juni 2011


SaLuSa  6-juni-2011 

Er is echt niets om bang voor te zijn als jullie de laatste periode ingaan onder de duisteren op Aarde. Zij leven in geleende tijd en weten dat hun dagen zijn geteld. De macht is al verschoven naar degenen die het Licht volgen en het patroon vormen waarmee het nieuwe paradigma wordt gemanifesteerd. Als het oude paradigma instort kan er geen vacuüm bestaan en wordt het onmiddellijk opgevuld door de visioenen die jullie over het Gouden Tijdperk hebben. Het kan niet anders omdat de trillingen voortdurend aan het stijgen zijn, en alles achterlaten wat niet mee omhoog gaat. Het zal opnieuw worden opgenomen in de grote oceaan van niet gemanifesteerd materiaal, om in nieuwe creaties weer te worden gebruikt. Jullie Aarde is daarom een bijenkorf qua activiteiten omdat de sortering plaatsvindt, maar te midden van alle schijnbare chaos wordt een groots plan uitgevoerd. Het Universum is overal geordend en bezig met verandering, zodat alles klaar is voor de grote Ascentie. Jullie zijn de enigen die hulp nodig hebben om aan jullie verantwoordelijkheden te voldoen, en dat was te verwachten gezien de lage trilling waar jullie in verblijven.


Wanneer de Meesters en andere spiritueel ontwikkelde zielen op Aarde tot hun recht komen, zullen ze jullie geest openen voor echte inzichten in jullie doorgemaakte ontwikkelingen en de relatie met jullie Schepper. Jullie hebben tijdens vele levens in deze cyclus valse overtuigingen verzameld waarmee jullie met een moeilijk af te leren denkpatroon werden opgezadeld. Dat is waar zij in beeld komen en het jullie mogelijk maken om met een nieuw en open inzicht verder te gaan. Het zal niet moeilijk zijn want jullie hebben binnenin al veel van de waarheid waar je een beroep op kan doen. Het leunen op anderen om je te leiden is niet langer nodig, al is het nuttig te weten op welke wijze spirituele en wetenschappelijke kennis bij elkaar komt. Men beseft al lange tijd dat ze dicht naar elkaar toe worden getrokken. Het is nu duidelijker geworden dat wetenschap de onderliggende niveaus van bewustzijn in alle aangelegenheden accepteert.


Het ongeziene was duizenden jaren lang het struikelblok voor jullie inzicht, waardoor er veel verkeerde interpretaties en valse overtuigingen konden ontstaan. In het algemeen zien we dat leven na de dood steeds meer wordt erkend voor wat het werkelijk is, en dat bijgeloof en angst door een innerlijk inzicht wordt vervangen. Wanneer een spirituele kwestie vragen oproept, zullen de antwoorden door meditatie tot jullie komen, of door gewoon te ontspannen en je geest voor contact met je Hoger Zelf te openen. Wij geven jullie natuurlijk, waar mogelijk, leiding maar wij dringen nooit onze mening op aan jullie. We leggen de feiten, zoals wij ze zien, voor jullie neer maar we hebben vaak benadrukt dat jullie kritisch moeten zijn. De waarheid is veel-kleurig, en overeenkomstig je eigen begripsniveau zal je accepteren wat bij jouw inzicht op dat moment past. Zolang jullie bereid blijven het in het licht van nieuwe informatie opnieuw te bekijken, zullen jullie je zeker ontwikkelen in een tempo dat bij je past.


Tegen de tijd dat jullie Ascentie bereiken, zullen jullie allemaal bewust zijn gemaakt van de grote verheffing en het doel ervan. Het zal door middel van informatie direct aan jullie worden gegeven terwijl je op Aarde bent, en ook wanneer jullie de hogere sferen bezoeken zoals jullie doen als jullie diep in slaap zijn. Jullie vrijwillige beslissing om wel of niet te ascenderen is een keuze die jullie maken, maar vanuit een positie dat jullie volledig zijn geïnformeerd over wat het inhoudt. Als jullie je niet klaar voelen, is daar geen stempel aan verbonden want jullie beschaving is samengesteld uit zielen met allemaal verschillende stadia van evolutie uit alle hoeken van het Universum.


Als de waarheid over jullie recente verleden naar buiten komt, worden ook de criminele activiteiten, waaronder misdaden tegen de menselijkheid, zichtbaar. Datgene wat verborgen was, wordt onthuld en het helpt jullie de conditionering te verbreken waarmee jullie onderworpen werden gehouden. Jullie zijn snel aan het leren dat jullie vrijheid je is afgepakt, en het heeft jullie tot een reactie aangespoord waarmee deze kan worden teruggenomen. Het gebeurt met fysieke middelen, en met wat wij diplomatieke middelen noemen, waar door onze bondgenoten over wordt onderhandeld. Het is geen geringe taak, maar zodra de meerderheid voor is, gaan wij van start want de veranderingen moeten ongeacht oppositie ertegen plaatsvinden. Er kunnen tegen wat we aan het doen zijn geen echte argumenten bestaan, want wij herstellen jullie rechten die jullie zo lang zijn ontzegd. Jullie vrije wil werd beperkt door opeenvolgende regeringen, die onder de invloed kwamen van de Illuminatie. Als dat vergezocht klinkt, begrijp dan dat hun invloed in iedere regering en elk bedrijf waar zij hun aanhangers hebben geplaatst, is geïnfiltreerd. Het is de reden waarom vooruitgang traag is geweest omdat zij zoveel obstakels op ons pad hebben geplaatst. Maar het is een strijd die we eigenlijk hebben gewonnen, omdat onze bondgenoten groot succes beleven.


Beseffen jullie Dierbaren, dat afgezien van de bemoeienis met het weer door de duisteren en hun vermogen aardbevingen te veroorzaken, de Aarde relatief rustig is geweest. De wereldwijde ondergang die sommige voorspelden, heeft zich niet voltrokken, en eigenlijk hebben wij al dit soort zaken onder controle, ondanks dat we Moeder Aarde haar eigen reiniging moeten laten uitvoeren. Er is geen wereldwijd scenario dat tot complete, volslagen ineenstorting leidt. De cyclus van duisternis komt tot een einde als het Licht iedere atoom op Aarde doordringt, en verhoogt in snel tempo bewustzijnsniveaus. Het is het Licht dat de overhand heeft en daardoor tilt ze al het andere op. Het is een niet te stoppen kracht ten goede die jullie hebben uitgenodigd een rol in je leven te spelen.


Jullie zijn mooi geduldig door het begrijpen van het grotere doel in wat gaande is, en wij waarderen jullie mede-werking door met ons te werken. Begrijp dat de meesten van jullie hier speciaal zijn om een rol te spelen bij het waarborgen dat Ascentie volgens plan gebeurt. Er zijn nog steeds veel zielen onzeker of zelfs onwetend over de prachtige mogelijkheid om de oude trillingen te verlaten. Dat is waar jullie je kennis en inzicht kunnen inbrengen. Jullie hogere trilling zal zulke mensen aantrekken, en jullie hebben het vermogen voorzichtig ideeën in hun gedachten te planten, die hen ontvankelijk zou kunnen maken voor de waarheid. Op de juiste manier gedaan zal het niet dominant of schokkend zijn. Jullie zijn de boodschappers die de informatie aan anderen overbrengen, en jullie zijn succesvol door dit te doen. Wij danken jullie en bevelen jullie aan vanwege jullie onbaatzuchtige handelingen om jullie medereizigers te assisteren op hun reis door de duisternis.


Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik zeg jullie dat de Galactische Federatie heel enthousiast is over ontwikkelingen op Aarde. Alles verloopt buitengewoon goed en volgens plan, en wijst op een belangrijke door ons geleide ontwikkeling.


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Vertaling: Charlotte

 previous message | next message 

Originals and translations of Galactic Messages available on

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS