Followers

Google+ Followers

woensdag 1 juni 2011

SaLuSa 1 Juni 2011

 Ik ben SaLuSa van Sirius, en wanneer we zeggen dat jullie broers en zussen zijn, zit daar meer waarheid in dan de meesten van jullie misschien geloven.


SaLuSa 1 Juni 2011

Zoals jullie al weten, vinden er veranderingen plaats in het proces van gebeurtenissen in het Midden-Oosten, en de wilskracht en intentie van de mensen om hun doelen te bereiken zal hen naar succes leiden. In het Westen zijn dezelfde energieën actief en beginnen mensen in beweging te komen om veranderingen te eisen waarmee de ziekmakende ellende die door de bankcrisis is veroorzaakt, kan worden opgelost. Dergelijke energieën hebben een sneeuwbaleffect en wanneer er een zekere stuwkracht is bereikt, is het resultaat niet meer tegen te houden. Jullie zullen het begin zien van een nieuw tijdperk waarmee jullie gelanceerd worden op het pad wat slechts naar Ascentie kan leiden. Het is gedurende lange tijd opgebouwd, en er is heel weinig nodig om het echt in beweging te krijgen. Wij zullen daarbij helpen want jullie hebben ons daarom gevraagd. We kunnen niet altijd doen wat jullie willen, maar in dit geval wordt het gezien als een onderdeel van ons plan. Veel van ons werk wordt uitgevoerd om zaken af te ronden, en zoals gebruikelijk ligt onze focus bij disclosure, de publieke bekendmaking.

Hoewel sommige duistere krachten koppig onze oproep voor een stopzetten van hun activiteiten weerstaan, beginnen anderen de nederlaag te voelen waar ze voor staan en druipen, zoals je zou kunnen zeggen, rustig af. Onze belangrijkste zorg is hen uit de weg te krijgen zodat onze bondgenoten vooruit kunnen spurten met re-organisaties en het invoeren van nieuw beleid. Elke week die verstrijkt is nu zo belangrijk, want hulp van buitenaf is wat betreft de instromende energieën aan het toenemen. Juni wordt een bijzonder goede maand en geleidelijk zullen steeds meer mensen van jullie de toename in jullie bewustzijnsniveaus opmerken. Als gevolg daarvan wordt meer energie geaard en geeft een algemeen voordeel aan de hele bevolking. Zonder twijfel worden er nu veel meer zielen geactiveerd en ontwaken voor het Licht dat de planeet doordringt. Deze veranderingen zullen jullie ook ten goede komen, in die zin dat zij de noodzaak verminderen voor meer drastische fysieke veranderingen. In dit opzicht wordt veel van wat met chaotische gevolgen had kunnen plaatsvinden, nu in potentieel gereduceerd.

Vergeet nooit Dierbaren dat jullie de sleutel bezitten tot veel van wat nog moet gebeuren, want jullie projecteren nog steeds jullie visie van hoe de toekomst eruit gaat zien. Blijf naar gebeurtenissen kijken als zijnde gematigder dan oorspronkelijk voorzien, dan zullen jullie aangenaam worden verrast door hoeveel invloed en macht jullie hebben. Giet jullie Licht uit over de Aarde waar kritieke gebieden bestaan, en omring die personen met Licht die nog steeds geheime operaties tegen de mensen promoten. Het zal een effect hebben, al is het klein, waarmee de richting van de Aarde die ze had, kan veranderen. Terwijl dit alles plaatsvindt, zullen wij onze bijdrage leveren om situaties te bewerkstelligen waarmee wij meer onder de publieke aandacht komen. We blijven hard werken aan het brengen van vrede in alle gebieden van de wereld, door onze bondgenoten te beschermen en diegenen te beïnvloeden die een dergelijke zaak steunen. In feite werken er nu aanzienlijk meer groepen naar datzelfde doel toe. We hebben echter de steun nodig van jullie leiders, en velen stemmen nu in principe in met onze doelstellingen. Ze weten dat jullie beschaving niet verder kan tenzij er totale vrede wordt gesticht. Tot dat is afgesloten leveren wij ons aandeel door escalaties te voorkomen van de huidige schermutselingen die plaatsvinden.

Als jullie alleen maar konden voelen hoe het is om echte vrede te ervaren, samen met de energie die het vergezelt, dan zouden jullie een einde eisen aan alle vijandelijkheden in de wereld en de verwijdering van alles wat oorlog ondersteunt. Op zeldzame momenten ervaren jullie het misschien, maar wij spreken over een permanente staat van zijn. Mensen zouden in Liefde en Licht bij elkaar komen, en de angst die in politieke wandelgangen aanwezig is, zou verdwijnen. Vertrouwen en eerlijkheid zou vanzelfsprekend zijn, want het zou niet anders kunnen zijn. We kunnen jullie vertellen dat jullie in de zeer nabije toekomst van deze idyllische staat kunnen genieten, maar help het nu te manifesteren door iemand te zijn die zo’n manier van leven praktiseert.

Jullie media bevordert veel negatieve houdingen door haar concentratie op conflicten en confrontaties tussen mensen. De militaire moordmachine wordt ook voor vermaak in spelprogramma’s verkocht, en is gericht op jonge mensen van wie de psyche nog moet worden gevormd. Het verlamt hun zintuigen en gevoelens om dergelijke omstandigheden als normaal te accepteren, waardoor hun gevoelens van liefde en compassie voor anderen afnemen. Oorlog is verre van leuk, en de realiteit hiervan is te zien in dienstplichtigen die mentaal beschadigd en uit balans raken. Kunnen jullie zien hoe jullie worden veranderd in gevoelloze en onbarmhartige Wezens? We vragen jullie alleen opnieuw te kijken naar wat je voor je amusement doet, en je op vermaak en plezier te richten dat zelf-verheffend is. Anders raken jullie geesten zo vervormd en uit balans dat jullie je ware zelf niet meer kennen.

Dit zijn tijden om naar binnen te gaan en je te bedenken wie je werkelijk wil zijn. De mogelijkheid om te ascenderen zal jullie verheffen naar die vreedzame sferen van opperste schoonheid en een ongeëvenaarde vrede. Als dat is wat jullie willen, breek dan uit het denkpatroon dat het gevolg is van de indoctrinaties door de duisteren. Accepteer hun met angst beladen uitspraken niet, en hun handelingen om jullie door vrees aan te jagen onderworpen te krijgen. In werkelijkheid hebben jullie niets te vrezen behalve de vrees zelf, dus betreed het pad van Licht met jullie hoofd omhoog en zie niets anders dan de goedheid om jullie heen. Door jullie aandacht erop te richten, verheffen jullie je eigen trilling en die van Moeder Aarde, waardoor jullie helpen Ascentie te laten plaatsvinden. Maak het tot je doel zo’n bewustzijnsniveau te handhaven, en jullie zullen zoveel goed doen, al zullen jullie er weinig weet van hebben. Vertrouw erop dat alles goed komt en in overeenstemming met het Goddelijk Plan, want het zorgt ervoor dat jullie volledig voorbereid op jullie eigen Ascentie de eindtijd bereiken.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en wanneer we zeggen dat jullie broers en zussen zijn, zit daar meer waarheid in dan de meesten van jullie misschien geloven. We zijn eonen lang dicht bij jullie geweest, terwijl we jullie overgang ondersteunden van de lage vorm die jullie in het verleden hadden naar de Homo Sapiens. Sommige buitenaardsen hebben geprobeerd jullie klein te houden maar wij zijn tussenbeide gekomen om jullie te helpen met ontwikkeling, en velen van jullie staan nu klaar om de laatste stappen te zetten naar het worden van volledig bewuste Wezens. We hebben het niet alleen gedaan want andere beschavingen van de Galactische Federatie hebben ook hun aandeel geleverd. Jullie hebben nu een aangepast lichaam dat klaar is om fysieke veranderingen te accepteren, waarmee jullie volledig naar de hogere trillingen worden opgetild. Zoals we wel zeggen, zijn jullie inderdaad mooie voorbeelden van de menselijke soort en hebben jullie je waarde gedurende vele levens bewezen.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.

Vertaling: Charlotte


The Galactic Federation by Mike Quinsey
http://www.galacticchannelings.com// - All languages stated below
http://gfswedish.blogspot.com// - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com// - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinlatvian.blogspot.com// - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com// - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com// - POLSKA/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com// - РОССИЯ/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com// - MAGYAR/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com// - NORSK/Norwegian – NEW
http://gfinslovak.blogspot.com// - SLOVENSKY/Slovakian - NEW
http://gfkorean.blogspot.com// - KOREAN/Korean - NEW
Originals and translations of Galactic Messages available on

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS